Ortadoğu Gazetesi

'GÖZÜNÜZE GİRSİN'

ARAŞTIRMA / 2011-12-24 16:20:10

'GÖZÜNÜZE GİRSİN'

 

 

Azerbaycan'da kazma vurulan her yenden Ermeni katliamından izler fışkırıyor. Bir tarafta Hazar Gölü, diğer tarafta ise Kan gölü! "Kanlı yıllar hafızamıza kanla yazıldı! O kanlı yılları tarihimize Ermeniler kanlı elleri ile yazdılar! Fransa'da buna destek oldu.

"Yavuz hırsız evsahibini baştırır" misali Türkleri soykırımla suçlayanlar, Ermenilerin, kadın, çoluk, çocuk, yaşlı, genç veya hasta demeden katlettiği Türklerin uğradığı soykırımı örtmeye çalışıyor. 2007 yılında tesadüfen ortaya çıkan ve insanın kanını donduran toplu mezarlarda başlarından çivilenmiş insanların kafatasları ve çoğu çocuklara ait kemikler gözünüze girsin ey Fransa...

 

Mehmet Müftüoğlu 

"Yavuz hırsız evsahibini bastırır" misali Türkleri soykırımla suçlayanlar, kadın, çoluk, çocuk, yaşlı, genç veya hasta demeden Ermenilerin katliamına uğrayan Türkleri görmüyor. Fransa gelsin de Guba şehrini görsün. Asıl katliamcı, başlarına çiviler çakılarak katledilen kundaktaki bebeklerle birlikte, işkenceden geçirilerek diri diri kuyulara atan Ermenilerdir. Azerbaycan'da kazma vurulan her yenden Ermeni katliamından izler çıkıyor.

Fransa'nın önceki gün 1915 olaylarına ilişkin sözde Ermeni iddialarını reddetmeyi suç sayan yasa teklifini parlamentosunda kabul etmesiyle Türk milleti soykırımcı olmayacağı gibi Cumhurbaşkanı Sarkozy de Ermenilerin yaptığı katliamların gerçekliğini de örtemeyecektir. Ne kadar iftira atsalar da tarih yalan söylemez. Toprağın altından fışkıran insan kemikleri Ermeni katliamının izlerini yüzlerine çarpacaktır.

Bunun en çarpıcı ve çıplak önreği'nin Azerbaycan'ın Guba kentinde görmek mümkündür.

Guba şehrinde, 1918'de Ermeniler tarafından katledilen 600 kadar Azeri Türk'ünün toplu olarak gömüldüğü kuyuları bizzat gözlerimle gördüm. Gördüğüm manzara karşısında şok oldum, rengim bezim gitti, domdum kaldım. Karşımda yığınla insan kemikleri, kafasına çivi çakılmış yüzlerce kafa tası iskeleti, gerçek bir katliam ve soykırım anıtı gibi çıktı karşıma'. Yaklaşık bir dönüm arazi üzenirde beş kuyu var. Sadece bir tanesi açıldı.. Gözyaşımı tutamadım. " Böyle bir vahşeti insan olan yapamaz " dedim. Ama Ermeniler yaptı işte. Hatta bu çukurlara diri diri atılarak katledilenler sadece Türkler değil, orada yaşayan Dağ Yahudileri de var.

2007 yılında tesadüfen ortaya çıkan ve insanın kanını donduran toplu mezarlarda başlarından çivilenmiş insanların kafatasları ve çoğu çocuklara ait kemikler gözünüze girsin ey Fransa...

Anlatıldığına göre, 1918'de Ermeni milisler tarafından işgal edilen Guba'da 600'e yakın insan kaybolmuş ve bir daha da haber alınamamış.

2007'de Guba'daki akarsu yatağına yakın bir bölgede kuyu açma çalışmaları sırasında toplu mezarlar fark edilmiş.

Bölge hemen tecrit edilerek, detaylı bir kazı ve araştırma yapılınca, ortaya işte bu korkunç manzara çıkmış.

Ermeniler, kimilerini başlarından çiviledikleri insanlara çeşitli işkenceler etmişler ve diri diri buraya gömmüşler.

Azerbaycan basını, bu toplu mezarların dünyada çok fazla bilinmemesinden şikayetçi..

Seslerini yeterince duyuramamışlar.

Türk medyası bile gereken ilgiyi göstermemiş.

HER YERDE KATLİAM İZLERİ VAR

Ermeni katliamı sadece Guba ile sınırlı değil, başka şehirlerde de olmuş. Sadece Emeniler mi? Ruslar da katliam yapmışlar orada.

Bu gün ise Karabağ'dan endişe duyuluyor. Ermeni işgali altındaki Karabağ'da 4 bin Azerbaycan Türkü kayıp. Nerede oldukları bilinmiyor. Hocalı ve Guba'daki toplu katliamlarının daha büyüğünün Karabağ'da yaşanmış olabilidiğinden endişe ediliyor.

 

20. ASRIN EN BÜYÜK KATLİAMI

1918- 1920 yılları Azerbaycan Türklerinin tarihinde en facialı yıllar olmuştur. Resimlerde gördüğünüz bütün bu katliamları 20. asrın başlarında (1918-1920) yıllarında Ermeni silahlı birleşmeleri Kuba'da yapmışlardır. Ermeniler o yıllarda bütün Azerbaycan'da Kuba'da Şamahı'da Gence'de kanlı soykırımlar yaptılar.

Ermeni Taşnak çeteleri 1918-1920 yılına kadar yaşlı, çocuk, kadın ayrımı yapmadan Azerbaycan Türklerini katlediyorlardı. Kuba'nın bütün sokaklarında kanlı facialar baş gösterir, köylerde, kasabalarda savunmasız insanlar kitle halinde öldürülüyorlardı.

1918-20'inci yıllar Azerbaycan'da bir taraftan Andranik Uzanyan'ın rehberliğii ile Taşnaksütyün Ermenileri Azerbaycan Türklerini katlederken, diğer taraftan ise S. Şaumuyan'ın rehberliyi ile Bolşevik-Taşnak Ermeni birlikleri tarihi faktları ört-bas etmek maksadıyla, kitle halinde öldürdükleri insanları toplu mezarlıklarda gömüyorlardı.

SOYKIRIM BELGESİ ORTAYA ÇIKTI

Ermeniler nereden bile bilirdiler ki, bu toplu mezarlıklar bir zaman gelecek yaptıkları bu katliamlar, Azerbaycan'da yapılan soykırımları bir belge olarak ortaya koyacaktır.

Bütün Azerbaycan, Sederek'ten tutmuş Yalama'ya, Astara'dan tutmuş Gazağa kadar Ermenilerin yaptıkları vahşice cinayetlerle doludur. Biliyormusunuz niçin? Çünkü onlar bütün Azrebaycan'da yaptıkları facialarla hiç bir sınır, manevi değer ve tarihi mesuliyet his etmediler. Bütün Azerbaycan toprağı Ermenilerin kütle halinde katlettikleri Azerbaycan Türklerinin kanı ile yoğrulup.

Sadece 1918 yılın 18-21 Mart tarihleri arasında, Bakıü'de Bolşevik Ermeniler tarafından 30 bin Azerbaycan Türkü katledilmişti. Bu yalnızca Bolşevik Ermeniler tarafından ve 2 yıllık zaman diliminin sadece 3 gün müddetinde baş vermiş bir katliamı idi. Düşünün ki, bu katliamlar 1918 yılından 1920 yılına kadar her gün yapılıyordu.

Ermeni Taşnak çeteleri ve Bolşevik-Taşnaklar Bakü'de yaptıkları soykırımlarla yetinmediler. Ermeni çeteleri aynı yıllarda Guba'da, Lenkeran'da, Şamahı'da 50 binden fazla Azerbaycan Türkünü katlettiler. Aynı zamanda Ermeni ordusu, Şamahı'da 58 köyü yerle bir ettiler. Guba'da 122 köyü dağıttılar. Analoji insan katliamları Haçmaz'da, Göyçay'da, Kürdemir'de, Lenkeran'da, Hacıkabul'da, Salyan'da Zengezur, Karabağ, Nahçıvan ve diğer bölgelerde soykırımlar gerçekleştirildi.

 

NEREYE KAZMA VURSAN KATLİAM ÇIKIYOR

Arastırılırsa eğer Azerbaycan'da hala buna benzer ne kadar toplu mezarın olduğu meydana çıkar. O toplu mezarlıkların baş mimarları zira Ermeni Taşnaklardır. Sözde Ermeni soykırımı yalanları ile Avrupa Parlamentolarında kararlar kabul eden yüzsüz Ermeniler, Azerbaycan'da peş peşe bütün bölğelerde çıkan toplu mezarlar için bir gün çok büyük bedeller ödemek zorunda kalacaklar.

 

BİR TARAFTA HAZAR GÖLÜ, DİĞER YANDA KAN GÖLÜ

Bir tarafta Hazar Gölü, diğer tarafta ise Kan gölü! Belki de Kanlı Gölün adı bu faciayla bağlıdır? Bunu tarihçilere bırakmamız gerekir!.

" Kanlı yıllar hafızamıza kanla yazıldı! O kanlı yılları tarihimize Ermeniler kanlı elleri ile yazdılar!.

Elde ettiğimiz bilgi ve belgelere göre Ermeniler Azrebaycan'da Mart katliamından önce Erzurum vilayeti yakınlarında Taşılyayla köyünde 3.000 Anadolu Türkünü katletmişlerdi. 1918 yılında S. Şaumyan ve Ermenilerin diğer siyasi liderleri 7.000 Ermeni askerini çeşitli sınırlardan geçirerek Bakü'ye getirmiştiler. Dahası XI. "Kızıl Ordu" adıyla kurulan 10-12 binlik ordunun da yüzde %70'i Ermenilerden oluşuyordu. Hemen Ermeni ordusu Erzurum ve diğer Anadolu bölgelerinde kanlı facialar yaptıktan sonra, Azerbaycan'a getirildiler.

BURUNLARI KESİLEN KADINLAR

Mükemmel silahlanmış Ermeni askerleri Müslümanlarn evlerinu601? baskınlar ederek onları öldürür, 3-4 günlük bebekleri süngülere geçirir, çocukları ateşe atıp yakıyorlardı. Kadınlar daha ağır işkencelerle öldürülürdüler. Araştırmalar neticesinde kulakları, burunları kesilen, organları parça-parça edilen 40 kadının cesedi toplu halde bulunmuştu.

1945 1946 yıllarda Güney Azerbaycan Milli Azatlık Hareketının lideri ve Devlet Başkanı olmuş Seyid Cafer Pişeveri öz hatıralarında şöyle yazıyor:

"Ben 1918 yılın Martında Ermeni taşnaklarının vahşiliklerini, suçsuz insanların öldürülerek cesetlerinin yakılmasını gözlerimle gördüm. Bu çok nefret edilecek bir davranıştı."

BELGELERLE KATLİAM SAYILARI

Bu kitle halinde yapılan soykırımlar yalnızca Bakü ve Şamahı'da değil, Azerbaycan'ın bütün bölgelerinde gerçekleştirilirdi. Guba kazasına gönderilen Ermeni silahlı güçleri ise S. Şaumyan'dan bizzat emir alan çete başı Hamazasp liderlik ederdi. Nisan ayında bu bölgenin 122 köyü dağıtılmış, yüzlerle Türk ve Lezği katledilmişti. Ermenilerin Guba'da yaptıkları katliamlar hakkında o devirde şehrin valisi olmuş A. Alibeyov yazıyor:

"Ermeniler şehri terk ettikten sonra ben şehre vurulan maddi zararı araştırırken, çoğunun kadın ve çocuk olmak üzere 2.000'den fazla Müslüman Türkünün katledildiğini öğrendim"

1918 yılında Ermenilerin yaptıkları soykırımların faciaların istatistikası arşiv belgelerinde aşağıdaki gibi sıralanmıştı.

1). Bakü'de 30 bine yakın soydaşımız vahşice katledilmiştir.

2). Şamahı kazasının 58 köyü dağıtılmış, 7 bin kişi o cümleden 1653 kadın ve 965 çocuk öldürülmüştür.

3). Guba kazasının 122 Müslüman köyü yerlu601? bir edilmiştir.

4). Yukarı Karabağ'da 150'den fazla köy dağıtıldı.

5). Zengezur kazasında 115 Azerbaycan köyü vahşicesine dağıtılmıştı.

6). İrevan guberniyasında 211 köy dağıtıldı. Bu tarihi Azerbaycan şehrinde ve onun etrafında 88 köy dağıtılmış, 1920 ev yakılmıştı, 132 bin Azerbaycan Türkü mahvedilmiştir. Ermeni çetelerin yaptığı vahşilikler, Taşnak hakimiyeti devrinde yürütülen "Türksüz Ermenistan" siyaseti neticesinde, İrevan guberniyasının Türk nüfusunun sayısı 1916 yılında 375 bin kişi idi. Fakat 1922 yılında Türklerin sayısı 70 bine inmiştir.

7). Türkiye'nin Kars vilayetinde 92 Azerbaycan ve Anadolu Türklerinin yaşadıkları köyler dağıtılarak yakıldı.

8). 1918 yılın Şubat-Mart aylarında Güney Azerbaycan'ın Hoy, Salmas, Urmiye, Makü ve başka şehirlerinde 150 bin Azerbaycan Türkü katledilmişti. Guba arazisinde, Gudyal nehrinin sağ kıyısında spor tesislerinin yeniden inşası zamanı yüze çıkan insan kemiklerinin döküldüğü yere mezarlık demek olmaz. Çünkü insan kemikleri biri birinin üzerine üst üste dökülmüş bir şekilde bulunmuştu. Kemikler nehrin kıyısında olan iki kuyuda aşikar edildi.

Büyük kuyunun derinliği 5, küçük kuyunun derinliği ise 2,5 metredir. Kuyular arasında 2 metre mesafe vardır. Büyük kuyuya yüzlerce insan iskeletleri dökülmüş. İskeletlerin bütün halde bulunmaması onu gösteriyor ki, insanlar öldürüldükten sonra, doğranarak kuyulara doldurulmuştur.

Sayısız insan kafası çocuk kemikleri arasından yalnız 35 iskeleti bütün halde götürmek mümkün olmuştur. Kuyulardan, insana ait olan her hangi bir delil-saç, giyim, eşya bulunmamıştır. "Çok güman ki, birinci kuyu insan kemikleri ile dolduğuna göre, yanında ikinci küçük kuyu kazılmıştır. Küçük kuyunun kapağı, henüz kapalı açılmamıştır".

Kemiklerin incelenmesi zamanı kıyımın ne zaman yapıldığı tespit edildi. Yapılan incelemeler sonucu mezarlarda ve kuyularda bulunan kemiklerin 1918 yılında Ermeniler tarafından soykırım kurbanlarına ait olduğu ispatlandı.


 


Diğer ARAŞTIRMA Haberleri

ÜLKÜCÜLÜK ŞEREFTİR, ŞEREFTEN TAVİZ OLMAZ

ÜLKÜCÜLÜK ŞEREFTİR, ŞEREFTEN TAVİZ OLMAZ

Hedefi Turan, rehberi Kur'ân olan ülkücüler için liderimizin söylediği bu sözler herkese örnek olmalı. "Bayrağa kan gerek, solmasın" diy...

BU SEVDA BİTMEZ...

BU SEVDA BİTMEZ...

  Yavuz MÜFTÜOĞLU Küresel sistemin derin çalkantılar ve facialar yaşadığı bir dönemde, inancını ve ilhamını yalnızca büyük Türk mil...

Kızıl Elma

Kızıl Elma

Kızılelma Nedir?   Kızılelma, "Üzerinde düşünüldükçe uzaklaşan ancak uzaklaştığı oranda cazibesi artan ülküler veya düşle...

Alparslan Türkeş'in Uluslararası İlişkiler'e bakışı ve dış politika anlayışı

Alparslan Türkeş'in Uluslararası İlişkiler'e bakışı ve dış politika anlayışı

İnsanın toplumsal bir varlık olarak ortaya çıkışından itibaren, milletler birbirleri ile ilişki içerisinde hayatlarını devam ettirmişlerdir. Uluslararası ilişkiler disipl...

Sarıkamış harekatının Türk tarihindeki yeri ve önemi

Sarıkamış harekatının Türk tarihindeki yeri ve önemi

         Türk tarihinin ve beraberinde dünya tarihinin akışını değiştiren Sarıkamış harekatın üzerinden 103 yıl geçmiş olsa da, tartışma...

Sarıkamış harekatının tarihteki yeri ve önemi

Sarıkamış harekatının tarihteki yeri ve önemi

         Türk tarihinin ve beraberinde dünya tarihinin akışını değiştiren Sarıkamış harekatın üzerinden 102 yıl geçmiş olsa da, tartışma...

Romanya'da Türk İzleri

Romanya'da Türk İzleri

Nerede TÜRK varsa oraya gidip Ata topraklarındaki soydaşlarımızı, oradaki ecdat yadigârı tarihi eserlerimizi büyük bir özenle gözlerimizin önüne seriy...

'Ülkücü olmak çileye talip olmaktır, nimete, ikbale değil'

'Ülkücü olmak çileye talip olmaktır, nimete, ikbale değil'

Yavuz MÜFTÜOĞLU     TANRI DAĞI KADAR TÜRK HİRA DAĞI KADAR MÜSLÜMAN   Düşünce ve icraatlarıyla sadece Türk Dünya...

BÜYÜK DAVALARI BÜYÜK LİDERLER YAŞATIR

BÜYÜK DAVALARI BÜYÜK LİDERLER YAŞATIR

Yavuz MÜFTÜOĞLU   Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurucusu, efsane lider Başbuğ Alparslan Türkeş'in 19. ölüm yıldönümü i&cced...

101. Yılında Sarıkamış Harekâtı'nın Türk tarihindeki yeri ve önemi

101. Yılında Sarıkamış Harekâtı'nın Türk tarihindeki yeri ve önemi

Rusya tarihte en çok tehdit aldığımız, en çok savaştığımız, en çok şehit verdiğimiz, en büyük toprak kayıplarına uğradığımız devlettir.  Tarihe...