Ortadoğu Gazetesi

140 bin Ülkücü yeri göğü inletti

SİYASET / 2017-11-29 11:39:30

140 bin Ülkücü yeri göğü inletti

Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz,  "Başbuğ Türkeş'in kabrinden Atatürk'ün huzuruna yürüyüşümüz ve toyumuz Türk gençliğinin bir tufan kopmuşçasına milletine ve devletine olan muhabbetine vesile olmuştur. Yüzbinlerce vatan, millet, bayrak sevdalısı bozkurt ve asena kucaklaşarak hasret gidermiş, birlikte olmanın bahtiyarlığını ve heyecanını yaşamıştır" dedi.

Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz, "Başbuğ Türkeş'in kabrinde ve Atatürk'ün huzurunda mahşeri bir kalabalığın toplanmasına vesile olan Türk milliyetçiliğinin öncüsü Ülkücü hareketin kurucusu, Türk'ün son başbuğu Alparslan Türkeş Bey'in adı, mirası, fikirleri kıyamete dek var olacağı adeta tescillenmiştir. Başbuğumuz Alparslan Türkeş bedenen aramızda olmasa da fikirleri ve mirası milliyetçi-ülkücü Türk gençliğinin aklında, fikrinde ve yüreğinde ebediyen yaşamaya devam edecektir" dedi.

Olcay Kılavuz, Başbuğ Alparslan Türkeş 3. Türk Gençlik Kurultayı sonrasında yaptığı basın açıklamasında şunları kaydetti:

 

"100.doğum yılı olması münasebetiyle Başbuğumuza atfettiğimiz 3.Türk Gençlik Çalıştayı ve Kurultayını büyük bir coşku ile gerçekleştirmiş bulunmaktayız.  Çalıştayımız; doktora ve yüksek lisans düzeyinde öğrenim gören Türkiye'nin tüm illerinden 160, Avrupa Türklüğünden ve Türk Dünyasından 40 delege ve müşahitin 24 Kasım Cuma günü Ankara'da başladı. 

25 Kasım Cumartesi günü şahsımın açış konuşmasını yapması ile devam eden çalıştay programımıza cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgâhına resmi törenle çelenk koyarak devam ettik. Anıtkabir özel defterine O'nun bize emanet bıraktığı cumhuriyete sahip çıkacağımızı ve gelecek kuşaklara aktaracağımızı dile getirdik. Akabinde çalıştayın gerçekleştirildiği otele geçilerek 9 farklı konu başlığı altında ikişer oturum şeklinde teşekkül eden çalıştay oturumlarımız gerçekleştirildi.

Türk gençliğinin, Türk milletinin, Dünya Türklüğünün ve İslam âleminin karşılaştığı meselelere ışık tutacak mahiyette konular oturum başlıkları şeklinde seçilerek bu meselelere çözüm önerileri bilgili, birikimli, donanımlı kişiler tarafından ortaya konulmuştur. 

BAŞBUĞ TÜRKEŞ'İN ÜLKÜCÜ GENÇLİĞE ÇİZMİŞ OLDUĞU MİSYON VE VİZYON

 

"Alparslan Türkeş ve Ülkücü Gençlik" konu başlığımız altında Ülkü Ocakları'nın kurucusu Başbuğumuz Alparslan Türkeş'in ülkücü gençliğe çizmiş olduğu misyon ve vizyon, başbuğumuzun eserlerinden yola çıkılarak ülkücü gençliğin tanımlanması, başbuğumuzun daha geniş kitlelerce tanınması ve kitlelere fikirlerinin aktarılması için neler yapılabileceği gibi meseleler üzerinde durulmuştur. 

"Eğitim Sistemindeki Sorunların Gençler Üzerine Etkileri" başlıklı oturumumuzda ise; gençliğin yetiştirilmesinde en önemli faktör olan eğitim meselesinin yaşanan sorunlar minvalinde gençliği nasıl etkilediği ifade edilmiştir. 

"İç ve Dış Göçün Sosyo-Ekonomik Boyutu" konu başlığı altında ülkemize yapılan ve ülkemizden yapılan göçlerin toplumsal ve ekonomik değişimleri nasıl etkilediği hususları üzerinde sorun ve çözüm önerileri ortaya konulmuştur. 

"Sosyal Medya ve Diğer Kitle İletişim Araçlarının Gençler Üzerindeki Etkileri" başlıklı konumuzda çağımızın en yaygın haberleşme ve iletişim kaynağı olan kitle iletişim araçlarının olumlu ve olumsuz yanları üzerinde durularak sorun tespitleri yapılmış ve çözüm önerileri sunulmuştur. 

BİZİ BİZ YAPAN MİLLİ VE MANEVİ DEĞERLER

"Toplumsal Yozlaşma ve Değerler Erozyonu" konu başlığı altında ise bizi biz yapan milli ve manevi değerlerin popüler kültür tarafından uğradığı tahribat ve milli kültürümüzü tekrar canlandırarak gelecek nesillere medeniyet birikimimizi doğru bir şekilde aktarmanın metotları tespit edilmiştir. 

"Türk Milliyetçiliği ve Demokrasi Anlayışı" başlığında ise demokrasinin millet egemenliğine dayandığı milliyetçiliğin ise milletten güç alarak kendi programını ortaya koyduğunun ve demokrasi ile milliyetçiliğin ruh ikizi olduğu yönünde görüşler beyan edilmiştir. 

"Türk Toplumunda Aile ve Kadının Önemi" başlıklı oturumda kültürün ve milletin kökeninin aileye dayandığı, kadının ise Türk kültüründe çok önemli bir yere sahip olduğunun fakat günümüzde aile kurumunun tahrip, kadına yönelik şiddetin arttığı ve buna sebep olan olguların tespiti ortaya konulmuştur. 

"Uyuşturucu ve Diğer Madde Bağımlılıklarıyla Mücadele" konu başlığında gençliğimizi adeta esir alan uyuşturucunun gençliğimizden nasıl uzak tutulacağı, bu anlamda ailenin ve gençliğin nasıl bilinçlendirileceği gibi hususlar üzerinde durularak çözüm önerileri sunulmuştur. 

"Ülkücü Gençliğin Türk Dünyası Algısı" adlı son başlığımızda ise Turan ülküsü olan Ülkücü Türk Gençliğinin Türk Dünyasına yönelik algıları tespit edilerek bu minvalde nelerin yapılabileceği üzerine hususlar belirtilmiştir. 

Bu şekilde oturumlar sonlandırılmış, delegasyonun ortaya koyduğu sorun tespitleri ve çözüm önerileri sonuç bildirgesi haline getirilerek, düzenlenen toplantıda şahsım tarafından ilan edilmiştir. Çalıştayımız oldukça verimli ve akademik bir havada geçmiştir. Akabinde ise; çalıştay delege ve müşahitlerine, moderatör ve raportörlerine plaket takdimi gerçekleştirilerek çalıştayımız sonlandırılmıştır. 

CUMHURİYETİN TEMİNATIYIZ

26 Kasım 2017 Pazar günü Türkiye'nin dört bir tarafından Ankara'ya teşrif eden yüz binlerce adanmış Türk gencinin katılımı ile başkentimiz en görkemli gününü yaşamıştır. Şahsi hiçbir menfaat ve beklentisi olmayan yüz binlerce genç iman dolu göğüsleriyle milletimizin ve devletimizin içinde bulunduğu bu zor zamanlarda son nefeslerine kadar devletinin ve milletinin yanında olduklarını büyük bir coşku ve kararlılıkla haykırdılar.

 

Türkiye'nin bütün il ve ilçelerinden, Türk Dünyasından Ankara'ya akın eden ülkücü Türk gençliği Başbuğumuz Alparslan Türkeş'in manevi huzurunda toplanarak büyük bir vakar, inanmışlık ve coşku ile başbuğumuzu rahmet, minnet, saygı ve özlemle anarak cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anıtmezarına doğru yüzyıllarca unutulmayacak, hafızalara kazınacak tarihi bir şekilde yürüyüşe geçmiştir. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün huzurundaki bu büyük kalabalık, Türk gençliğinin ilelebet milletinin hizmetkârı ve cumhuriyetin teminatı olduğunun açık göstergesi olmuştur.

 

Akabinde yüzbinlerle beraber büyük bir aşkla ve heyecan içerisinde toyumuzun düzenleneceği Ankara Spor Salonuna hareket ettik. Yürüyüşümüz ve toyumuz Türk gençliğinin bir tufan kopmuşçasına milletine ve devletine olan muhabbetine vesile olmuştur. Yüzbinlerce vatan, millet, bayrak sevdalısı bozkurt ve asena kucaklaşarak hasret gidermiş, birlikte olmanın bahtiyarlığını ve heyecanını yaşamıştır. Cenab- Allah'a sonsuz şükürler olsun ki ülküdaşlarımızın yüksek bir vazife şuuru ile yürüyüş ve salon içerisindeki ciddiyeti, disiplini, birlik ve beraberlikleri göz kamaştırmış, bizlerin göğsünü kabartmış, cümle aleme örnek olmuştur.

 

ÜLKÜCÜLER VAR OLDUKÇA TÜRK MİLLETİ DE VAR OLACAK

Dünya yerinde durdukça; yeise kapılan, milletimizin yarınları adına umutsuzluğa duçar olan insanlar ülkücü Türk gençliğinin bu emin ve kararlı adımlarını, Allah ve vatan diyerek çarpan yüreklerini hatırladıkça üzerindeki karamsarlık perdesini yırtarak mücadele için kendinde bir güç bulacak, şölenimiz; herkese ilham kaynağı olacaktır. Bu ilham yaşanan asrı Türk'ün asrı yapacaktır. Meydanlara, alanlara ve Ankara'ya sığmayan bu çelikten irade Türk milletinin aydınlık yarınlarının teminatıdır. Ülkücüler var oldukça Türk milleti de var olacaktır. Bu mahşeri kalabalık ve yürüyüş bunun apaçık bir göstergesidir. 

 

 

ALPARSLAN TÜRKEŞ BEY'İN ADI, MİRASI, FİKİRLERİ KIYAMETE DEK YAŞAYACAK

Böylesi mahşeri bir kalabalığın toplanmasına vesile olan Türk milliyetçiliğinin öncüsü Ülkücü hareketin kurucusu, Türk'ün son başbuğu Alparslan Türkeş Bey'in adı, mirası, fikirleri kıyamete dek var olacağı adeta tescillenmiştir.

 

Başbuğumuz Alparslan Türkeş bedenen aramızda olmasa da fikirleri ve mirası milliyetçi-ülkücü Türk gençliğinin aklında, fikrinde ve yüreğinde ebediyen yaşamaya devam edecektir. Bizlerin böylesi bir kutlu ve coşkulu yürüyüş ve kurultay tertip etmesinde her türlü desteği sunan hareketimizin ve Türk Dünyasının Bilge Lideri Sayın Devlet Bahçeli Bey'e, Türklüğünü haykırıp gökkubbeyi sarsan ülküdaşlarıma ve bizlerin mutluluğuna, coşkusuna ortak olan Türk milletinin her bir ferdine teşekkürlerimi ve hürmetlerimi sunuyorum. Dünya döndükçe hatırlanacak, eşi benzeri görülmemiş olan bu kutlu yürüyüşün Türklüğe, Türk milletine ve Dünya Türklüğüne hayırlar getirmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum."

 
 


 


Diğer SİYASET Haberleri

'Kudüs'ün sahipsiz olmadığını tüm dünyaya gösterdik'

'Kudüs'ün sahipsiz olmadığını tüm dünyaya gösterdik'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu tarihi zirve ile bir kez daha Kudüs'ün sahipsiz olmadığını, karar sahipleri başta olmak üzere tüm dünyaya gösterdiğimize i...

MHP teşkilatları arı gibi!

MHP teşkilatları arı gibi!

Yoğun katılımlarla giderek güçlenen ve Adana genelinde 1. parti konumunda bulunan Milliyetçi Hareket Partisi, tüm teşkilatlarıyla birlikte sıkılmış yumruk gibi birl...

"İlla bir şey yapacaksanız nitelikle uğraşın"

"İlla bir şey yapacaksanız nitelikle uğraşın"

  MHP Mersin Milletvekili Oktay Öztürk, "Hükümete tavsiyemiz, yargıda niceliklerle uğraşmak yerine niteliklerle uğraşırsanız bütün problemler...

Türkiye'den McMaster'ın sözlerine sert tepki

Türkiye'den McMaster'ın sözlerine sert tepki

  Dışişleri Bakanlığından, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı McMaster’ın bir düşünce kuruluşunda Türkiye'yi hedef alan konuşmasının temelsi...

Erdoğan'dan dünyaya 'Kudüs' çağrısı

Erdoğan'dan dünyaya 'Kudüs' çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kudüs'ü Filistin devletinin işgal altındaki başkenti olarak tanımaya davet ediyorum.   CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye...

ABD'nin aldığı karar yok hükmündedir

ABD'nin aldığı karar yok hükmündedir

İstanbul'daki Kudüs Zirvesi'nin açılışında konuşan Dışışleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Doğu Kudüs'ü Filistin'in başkenti olarak...

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Abbas görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Abbas görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la bir araya geldi.   Beylerbeyi Sarayı'nda basına kapalı gerçekleşen görüşm...

'Kudüs'ün Filistin'in başkenti olarak tanınması teşvik edilmeli'

'Kudüs'ün Filistin'in başkenti olarak tanınması teşvik edilmeli'

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Doğu Kudüs'ü Filistin'in başkenti olarak tanıyan bizler, diğer ülkeleri Filistin Devletini 1967 sınırları temelinde ve b...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kudüs çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kudüs çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da Kudüs için olağan üstü toplanacak olan İslam İşbirliği Teşkilatı (ITT) toplantısı öncesinde bir mesaj yay...

"Cumhur ittifakı" güven ve umut verecek

"Cumhur ittifakı" güven ve umut verecek

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Cumhur ittifakı; siyasi partiler kadar 'adı üzerinde' cumhurun, yani halkın da ittifakını sağlayan bir adım olacaktı...