Ortadoğu Gazetesi

ASGARİ ÜCRETLİ AÇLIK SINIRININ ALTINDA

EKONOMİ / 2017-11-14 15:05:48

ASGARİ ÜCRETLİ AÇLIK SINIRININ ALTINDA

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Konya Milletvekili Sayın Mustafa Kalaycı, "Ülkemizin temel ekonomik ve sosyal sorunlarının başında enflasyon, işsizlik, yoksulluk, gelir dağılımı adaletsizliği, borçluluk, bütçe açığı ve dış ticarette cari işlemler açığı gelmektedir" dedi. 

 

 

KİŞİ BAŞINA DÜŞEN MİLLİ GELİR DOKUZ YILIN GERİSİNDE KALDI 

Plan ve Bütçe Komisyonunda, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Bütçe görüşmeleri esnasında "sosyal yardımlar ve engelliler" hakkında gündeme getirdiği konularla ilgili basın açıklaması yapan Kalaycı şunları söyledi:

 

"Yıllardır ekonominin yapısal sorunları ciddiyetle ve kararlılıkla ele alınmamış, sosyal gelişmenin sağlıklı ve istikrarlı büyümenin önündekiengeller maalesef kaldırılamamıştır. Türkiye'nin 2017 yılı, bu yıl kişi başına millî gelirde gerçekleşme tahmini 10.579 dolar. Baktığımız zaman, 2008 yılında yakaladığımız 10.931 doların altındayız yani bir anlamda, dokuz sene öncesi bugünkü kişi başına düşen gelirden daha yüksek. 

 

TÜRK-İŞ'in her ay açıkladığı açlık ve yoksulluk sınırı var. Hemen en son açıkladığırakamı söyleyeyim. Ekim 2017, dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 1.544 TL, yoksulluk sınırı 5.030 TL. Baktığımız zaman, bırakın yoksulluğu, asgari ücret bile açlık sınırının altında. 

 

Diyanet İşleri Başkanlığımız her yıl sadaka, fitre, zekat için rakam veriyor biliyorsunuz. Bu yıl da belirlediği günlük 15 lira. Baktığınız zaman, dört kişilik bir aile için bu da 1.800 TL'ye tekabül ediyor.

Bizim5,5 milyon asgari ücretli, yine bir 5,5 milyon işsiz; bunları üst üste koyduğumuz zaman, ortalama emekli aylıklarına baktığımız zaman, 11 milyon emeklinin ağırlıklı olarak yine bu rakamların altında emekli aylığı aldığını görüyoruz. 

 

NE EĞİTİMDE NE İSTİHDAMDA YER ALAN GENÇLERİMİZİN ORANI YÜZDE 26,7 

En son  Temmuz ayı verisi- 3 milyon 443 bin işsizimiz var, işsiz olduğu hâlde iş aramayanları da dâhil ettiğimiz zaman bu rakam 5,6 milyona yükseliyor. İşsizlik oranı 10,7; genç işsizlik oranı yüzde 21,1; yine Türkiye İstatistik Kurumunun verilerine göre ne eğitimde ne istihdamda yer alan gençlerimizin oranı yüzde 26,7. bu rakamlar dolaylı olarak ülkemizde yoksulluğun boyutlarını da ifade ediyor.

 

TÜKETİCİ KREDİSİ KULLANAN KİŞİ SAYISI 29 MİLYONU AŞMIŞ DURUMDA

Bankalar Birliği Risk Merkezinin en son açıkladığı verilere göre tüketici kredileri 507 milyar lirayı bulmuş durumda Türkiye'de. Sayı da veriyor kaç kişi tüketici kredisi kullandı diye, 29 milyonu aşmış durumda şu anda. İnsanımız borçlu, ki ayrıntılı verilerine de baktığınız zaman, bin liranın altında geliri olanların tüketici kredisi kullananlar içindeki oranı da yüzde 30'larda.

 

Hani yoksulluk envanteri dediğimiz bu sistemin son durumu hakkında bilgi verebilirseniz ondan da memnun olurum.  

 

 

YOKSULLUKLA MÜCADELE ETMEK İÇİN "AİLE YARDIMI SİGORTASI" UYGULAMAYA KONULMALI

Aile yardımı sigortası yoksullukla mücadelede en önemli araçlardan birisi.Aile yardımları Türkiye'de bir sigorta kolu olarak henüz yürürlüğe sokulmadı, ben bunu bir eksiklik olarak değerlendiriyorum. Uluslararası Çalışma teşkilatının 102 sayılı Sosyal Güvenlik (Asgari Standartlar) Sözleşmesi kapsamında mevcut 9 ilişkinin 8 tanesi uygulamada ama aile yardım sigortası henüz uygulamaya geçmiş değil. 

 

Aile yardımları sigortası, primli sistem içinde işleyen ve aile kurmaktan doğan sosyal güvenlik risklerine karşı aileye sosyal güvenlik yardımı sağlayacak bir sigorta sistemidir. Ailenin Türk toplumunun temeli olduğu, ailenin korunması için devletin gereken tedbirleri almakta yükümlüğü olduğu bilinciyle aile yardımları sigortası mutlaka uygulamaya konulmalı. 

 

Milliyetçi Hareket Partisi olarak bu konuda vaadimiz var, 

- Her ailenin en az bir ferdine iş imkânı sağlanmasını, 

- İşe alınana kadar asgari ücretin yarısı tutarında aile desteği ödeme programı başlatılmasını ve bu ödemenin de öncelikle ev hanımlarına yapılmasını,

yıllardır biz seçim beyannamelerimizde gündeme taşıdık, önemli bir vaadimiz olarak kamuoyuyla paylaştık.

 

ÜLKEMİZDE SOSYAL YARDIMLAR MAALESEF İSTİSMAR EDİLİYOR

Ülkemizde sosyal yardım ve sosyal hizmetlerin tam anlamıyla bir bütünlüğü bulunmamakta. Sosyal yardım bir hak olarak maalesef düzenlenmemiş, sanki bir lütuf gibi sağlanan yardımlara baktığımız zaman, bu sadece Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı için söylemiyorum sistemin durumunu ifade etmek için söylüyorum. Siyasi iktidarın takdirlerine göre yapılır bir görüntüsü var keyfîliğe, siyasi kullanıma müsait bir sistem var. Maalesef, istismar da ediliyor.

 

 

ENGELLİLERİN, SORUNLARI VEİSTİHDAM DURUMLARI HAKKINDA KAPSAMLI ÇALIŞMA YAPILMALI

Türkiye'de engellilerin belirlenmesiyle ilgili en son çalışma 2002 yılında yapılmıştır. Bu araştırmaya göre, ülke nüfusunun yüzde 12,3'ü engelli olarak hayatını sürdürmektedir. Aradan geçen on beş yıllık süre içinde engellilerle ilgili geniş kapsamlı bir araştırma yapılmamış, 2010 yılında sadece veri tabanındaki engelli vatandaşlarımızın sorunu ve beklentileri çalışması yapılmıştır. Bugün itibarıyla engellilerin sayısı, engel durumu, eğitim, sağlık ve istihdam durumları sağlıklı bir şekilde bilinmemektedir. Bu konuda mutlaka kapsamlı bir çalışma yapılmalıdır.

 

ENGELLİNİN KENDİ GELİRİ ESAS ALINARAK MAAŞ BAĞLANMALI

 

Engellilerle ilgili maaş bağlamada, kriter değişikliği yapılmıştı. Kendi geliri yerine ailesinin geliri esas alınmıştı. Bu da önemli sayıda engellinin aylığının kesilmesine yol açtı, hatta burada görüştüğümüz kanunlarda geçmişle ilgili alacaklarının silinmesi gibi maddeler düzenledik.

Biz o günlerde de ifade etmiştik, biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak eski sistemin daha doğru olduğunu düşünüyoruz, engellinin kendi geliri esas alınarak maaş bağlanması gerekmekte, aksi takdirde engelli ailesinin yanında muhtaç gibi bir konuma getirilmekte. Ayrıca bu engelli aylıkları mutlaka artırılmalı, mevcut hâliyle gerçekten yetersiz.

 

 

KAMUDA 13.441 ENGELLİ KADROSU BOŞ 

Engellilerin en önemli sorunu işsizlik. Bu konuda tabii yoğun talep bizlere de ulaşıyor. Kademe kademe engelli alımına dair sınavlar açılıyor, yerleştirme yapılıyor ama yeterli mi? Yeterli değil. En son, Devlet Personel Başkanlığının istatistiklerine baktığımız zaman kamuda 62.244 engelli memur kontenjanı, çalışan ise 48.803, açık kontenjan da 13.441 görünüyor,  18-20'lere varan bir açık var. Kamunun bu konuda kendi üzerine  düşeni yapmaması tabii ki dikkat çekici.

 

MHP OLARAK ÖNERİMİZ, YÜZDE 3 KOTANIN ARTIRILMASI

Yüzde 3 kotanın da artırılıp kamudaki engelli atamalarının artırılması, hiçbir engelli kardeşimizin işsiz kalmamasının sağlanması bizim Milliyetçi Hareket Partisi olarak önerimiz.

 

 Engellilerin işe girmeden önce, işe girdikten sonra engeline göre maluliyet açısından farklı bir uygulama var, 5510 sayılı Kanun'la ilgili uygulama.Orada da doğuştan ya da sigortalılıktan önce engelli, sonra engelli diye bakılmaksızın bir eşitlik sağlanması gerekiyor.

 

 
 


 


Diğer EKONOMİ Haberleri

Araç muayenesinde yeni ücretler belli oldu

Araç muayenesinde yeni ücretler belli oldu

Araç muayene ücretleri, 1 Ocak 2018'den geçerli olmak üzere yeniden değerleme oranında arttı.   Araç muayene ücretleri, 1 Ocak 2018'den g...

Cari açık ekimde 3.83 milyar dolar oldu

Cari açık ekimde 3.83 milyar dolar oldu

Türkiye'nin   cari işlemler açığı, ekimde bir önceki yılın aynı ayına kıyasla 2 milyar 191 milyon dolar artarak 3 milyar 827 milyon dolar düzeyinde ger&...

TESK'ten "tuzak indirim" tepkisi

TESK'ten "tuzak indirim" tepkisi

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken,  yeni yıl öncesi alışveriş merkezleri ve büyük mağazalar tarafından uygulanan tuzak indirimlerle vatandaşın yanıltıldığ...

ESK dondurulmuş tavuk satacak

ESK dondurulmuş tavuk satacak

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü'nce dondurulmuş gövde tavuk, dondurulmuş tavuk göğüs eti ve dondurulmuş uçsuz tavuk kanat ürünleri...

Üçüncü çeyrekte çift haneli büyüme

Üçüncü çeyrekte çift haneli büyüme

Türkiye ekonomisi, yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 11,1 büyüdü.   Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın ü&cc...

Kaçak geçen hem ceza yiyecek hem geri dönecek

Kaçak geçen hem ceza yiyecek hem geri dönecek

ULAŞTIRMA Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden kaçak geçenler köprüden önceki son çıkış ...

Balıkçılığın geleceği,yetiştiricilik ve açık denizde

Balıkçılığın geleceği,yetiştiricilik ve açık denizde

 Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, balıkçılığın geleceğinin yetiştiricilik ve açık denizde olduğunu belirterek, "Balıkç...

Telefon ve internet faturalarına vergi ayarı

Telefon ve internet faturalarına vergi ayarı

CEP telefonu görüşmelerinden yüzde 25, sabit telefon görüşmelerinden yüzde 15 ve data ile internet hizmetlerinden yüzde 5 alınan ÖİV, yüzde 7,5 olar...

THY ile Azul'dan ortak uçuş anlaşması

THY ile Azul'dan ortak uçuş anlaşması

Türk Hava Yolları (THY), uçtuğu nokta ve sefer sayısına göre Brezilya'nın en büyük havayollarından biri olan Azul ile kod paylaşımı anlaşması imzaladı. ...

Bitcoin 19 bin doları aştı

Bitcoin 19 bin doları aştı

Sanal para birimi Bitcoin'in değeri 19 bin doları aşarak yeni bir rekor kırdı.   Bitcoin'in değeri önceki gün 14 bin ve 16 bin doları geçmesinin ardınd...