Ortadoğu Gazetesi

MHP 9 İlde miting yapacak

SİYASET / 2013-03-04 14:50:01

MHP 9 İlde miting yapacak

 

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli "Barış süreci denilen süreçten olumlu bir durum çıkabileceğine ihtimal vermiyorum. Şehit anaları ağlamasın sözleri halkı aldatmadan başka bir şey değildir" dedi. 

 

Abdullah Öcalan ile yapılan görüşmelere tepki gösteren Bahçeli, barış sürecinden olumlu sonuç çıkmayacağını savundu. 

Parti olarak miting hazırlığında olduklarını dile getiren Bahçeli şöyle dedi: 

"9 miting 1 Mart'tan itibaren 9 mitingimiz olacak. 9 bölgede 9 büyük miting yapacağız. Bunlardan bir tanesi Bayrak Mitingi, ikincisi Türkçe Mitingi, üçüncüsü Ülkem Mitingi olacak. Her birinde özel seçilmiş bir fikir var. İktidarı uyarı, milleti uyanışa davet mitingleri."

 

Miting yapılacak İller.. 

Bursa "Kuruluş Mitingi"

İzmir "Bayrak Mitingi"

Adana "Vatan Mitingi"

Erzurum "Birlik Mitingi"

Konya "Türkçe Mitingi"

Elazığ "Kardeşlik Mitingi"

İstanbul "Demokrasi Mitingi"

Samsun "Kurtuluş Mitingi"

Ankara "Türkiye Mitingi"

 

MHP MİLLETE GİDİYOR

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partisi tarafından 9 bölgede düzenlenecek mitinglerle ilgili yaptığı açıklamada "MHP'nin temalı açık hava toplantılarında, iktidarın millet iradesine ipotek koyan, parlamentoyu devreden çıkaran fevkalade tehlikeli siyasi tahakkümü ve tek parti anlayışı millete şikayet edilecektir" dedi.

 

"MİLLİ Değerleri Koru ve Yaşat" adı altındaki açık hava toplantılarının 2013 yılı yerel seçimler kampanya faaliyetleri kapsamında düzenlenecek mitingler olduğunu vurgulayan Yalçın, "İlk planda Bursa, İzmir, Adana, Erzurum, Konya, Elazığ, İstanbul, Samsun, Ankara olmak üzere 9 ilde yapılacaktır" dedi. MHP, Bursa'da "Kuruluş", İzmir'de "Bayrak",Adana'da "Vatan", Erzurum'da "Birlik", Konya'da "Türkçe", Elazığ'da "Kardeşlik", İstanbul'da "Demokrasi", Samsun'da "Kurtuluş" ve Ankara'da da "Türkiye Mitingi" düzenleyecek. 

YALÇIN, "Terörle mücadele yerine müzakereyi tercih eden AKP iktidarının, İmralı canisiyle pazarlığa oturarak terörizmi meşrulaştırma ve bölücü başına siyasi meşruiyet kazandırma çabalarının arkasında da, yeni hükümet sistemi ambalajıyla sunduğu rejim değişikliği talebine destek arayışı yatmaktadır.

Bütün bu gerçeklerin milletle paylaşılacağı MHP mitinglerinden ilki, 23 Martta Bursa'da Kuruluş temasıyla gerçekleştirilecektir" dedi. 

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Gaziantep Milletvekili Prof. Dr. E. Semih Yalçın, partisi tarafından çeşitli illerde düzenlenecek mitinglerle ilgili açıklama yaptı.

Yalçın, "Bilindiği gibi Milliyetçi Hareket Partisi Başkanlık Divanı'nın 11 Şubat 2013 tarihli toplantısında, " Mill " Değerleri Koru ve Yaşat " adı altında açık hava toplantıları düzenlenmesi kararlaştırılmıştır. 2013 yılı yerel seçimler kampanya faaliyetleri kapsamında düzenlenecek mitingler, ilk planda Bursa, İzmir, Adana, Erzurum, Konya, Elazığ, İstanbul, Samsun, Ankara olmak üzere 9 ilde yapılacaktır.

 

Her biri farklı tema ile düzenlenecek " Mill" Değerleri Koru ve Yaşat " mitingleri, önümüzdeki yıl yapılacak yerel seçimler için başlattığımız propaganda ve tanıtım kampanyasının parçalarından biridir. Türkiye'nin meseleleriyle ilgili MHP'nin öncelik ve görüşleri, bu vesileyle kamuoyuna ve parti tabanına yansıtılacaktır" dedi.

"MHP'nin temalı açık hava toplantılarında, iktidarın millet iradesine ipotek koyan, parlamentoyu devreden çıkaran fevkalade tehlikeli siyasi tahakkümü ve tek parti anlayışı millete şik'89yet edilecektir" diyen Yalçın, "Çünkü Türkiye, AKP marifetiyle içeride ve dışarıda büyük sorunlara maruz bırakılmıştır. Özellikle terörle mücadele konusunda iktidar partisinin icraatı, Türk Devleti'nin ve milletimizin geleceğine yönelik ciddi tehditlere kapı aralamıştır. Terör belasını ortadan kaldırmak için devletin gücünü ve milletimizin kucaklayıcılığını kullanmak yerine, ayrışma olgusunu yerleştirecek, pekiştirecek kararlar alınmıştır" açıklaması yaptı.

Yalçın, şunları söyledi: AKP iktidarı demokratik parlamenter sistemi değiştirerek tek adam ve tek parti sultasına dayanan, çoğulcu demokrasinin erdemlerini reddeden bir dikta rejimi tesis etmeye çalışmaktadır. Terörle mücadele yerine müzakereyi tercih eden AKP iktidarının, İmralı canisiyle pazarlığa oturarak terörizmi meşrulaştırma ve bölücü başına siyasi meşruiyet kazandırma çabalarının arkasında da, yeni hükümet sistemi ambalajıyla sunduğu rejim değişikliği talebine destek arayışı yatmaktadır.

BURSA KURULUŞ MİTİNGİ

Bütün bu gerçeklerin milletle paylaşılacağı MHP mitinglerinden ilki, 23 Martta Bursa'da Kuruluş temasıyla gerçekleştirilecektir. MHP; siyasi çizgisi itibariyle Türk tarihinde; özellikle de devlet-millet çizgisinde devamlılık görüşünü savunan bir partidir. Bu ilk açık hava toplantısında, 400 çadırlık aşiretten Osmanlı Devleti gibi üç kıtada hükümran olmuş bir cihan devleti kuran iradenin, Türk milletine ait olduğunun hatırlatılması hedeflenmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Osmanlı Devleti'nin bakiyesi üzerine kurulmuştur; dolayısıyla devlet müesseselerini ve mili hakimiyet anlayışı ondan tevarüs etmiştir. Kuruluş teması, sadece Osmanlı Devleti adıyla sınırlı değildir. Anadolu ve Rumeli topraklarında bin yıllık Türk egemenliğinin teessüsünü, kökleşmesini sembolize eden bir olgudur. Bu olgu, Osmanlı Devleti'nden Türkiye Cumhuriyeti'ne ölümsüz bir cevher ve şuur halinde intikal etmiştir. İşte Bursa'da yapılacak mitingde, yaşadığımız coğrafyada Selçuklulardan Osmanlı'ya, oradan da Türkiye'ye intikal eden milli egemenlik hukukunun devamlılığı ve vazgeçilmezliği, yeniden kuvvetli bir şekilde dile getirilecektir.

 

İZMİR BAYRAK MİTİNGİ

Daha sonraki bir tarihte İzmir'de yapılması planlanan açık hava toplantısı da Bayrak temasını taşımaktadır. Türk bayrağı, mill " birlik ve beraberliği temsil eden kutsal bir simgedir. Türkiye'nin ve Türk milletinin egemenlik ve bağımsızlığının remzidir. Bayrağımızdaki hilal milletimizi şereflendiren İslam'ı, yıldız milletimizin şanlı mevcudiyetini, kırmızı da vatan için canlarını feda eden, kanlarını seve seve akıtan şehitlerimizi temsil etmektedir.

Şairin " Bayrakları bayrak yapan üstünde ki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır " mısralarının terennüm ettiği üzere, Türk vatanının birlik ve bütünlüğünü temsil eden al bayrağın ülkemiz sınırları içinde sonsuza kadar dalgalanacağına imanımız tamdır. İzmir'deki Bayrak mitinginde, Türkiye'yi bölüp parçalamak isteyen mihraklara karşı, bayrak nöbetinin MHP'de olduğu, bu uğurda milletimizinher ferdinin kanlarını ve canlarını feda etmeye hazır bulunduğu, bir kere daha ilan edilecektir.

 

ADANA VATAN MİTİNGİ

Adana'da yapılacak olan Vatan mitingindeyse, üzerinde yaşadığımız ve atalarımızın bin bir fedak'89rlığa katlanarak, binlerce şehit vererek emperyalizmin tasallutundan kurtardığı toprakların, başka hiçbir gücün hegemonyasına bırakılmayacağı vurgulanacaktır. Bilindiği gibi, Mill" Mücadele kurmayları, Türk topraklarının parçalanması tehlikesine karşı "Vatan bir bütündür parçalanamaz" düsturuyla yola çıkmıştır. Sınırları son Osmanlı parlamentosunda Misak-ı Mill " ile belirlenmiş olan vatan topraklarının ebedi Türk yurdu olarak kalacağı, Anadolu'dan dünyaya duyurulmuştur. Verilen yaman bir kavga ile de, Türk vatanının bölünmezliği emperyalist devletlere kabul ettirilmiştir.

Bugün ise AKP iktidarı; üzerinde hayat sürdüğümüz toprakları yerinden yönetim modeli, yerel yönetimlerin güçlendirilmesi gibi kamufle edilmiş ayrılıkçı projelerle federasyonlara bölme gayretindedir. O bakımdan, Mill" mücadele döneminin vatan anlayışının vazgeçilmezliği ve kalıcılığı, bugünün şartlarında daha büyük ehemmiyet kesbetmiştir. Adana'daki mitingde, vatan topraklarını bölücülere taksim etmeye çalışan iktidara ve yeniden Sevr'i dayatan sömürgeci aktörlere, Türkiye'nin ebediyete kadar Türk milletine vatan olarak kalacağı mesajı verilecektir. Milyonlarca Türk evladının da atalarını örnek alarak vatanın bütünlüğü için kara toprağa girmeye hazır olduğu, büyük bir şevk ve sarsılmaz bir inançla duyurulacaktır.

 

ERZURUM BİRLİK MİTİNGİ

Birlik mitingi ise Erzurum'da yapılacaktır. Bugün Türkiye, tarihinin en karanlık günlerinden birini yaşamaktadır. Emperyalist güçlerin güdümündekiiktidar, yeni sivil Mondroslar imzalamak için bölücülerle masaya oturmuştur. Sevr projesini yeniden hayata geçirecek düzenlemeler meclis kürsüsünden fütursuzca savunulmaktadır. Böyle badireli bir dönemde, Türk milletinin birlik ve beraberliği, Kurtuluş savaşı öncesinin kaos ortamından daha büyük önem arz etmektedir. Erzurum Birlik mitingi, Türk Devleti'ni parçalamak isteyen global aktörlerin oyuncağı durumundaki, mill " iradeyi ipotek altına alan ve onun tecelli yeri olan parlamentoyu baypas eden diktacı bir zümreyi uyarı gayesi taşımaktadır. Erzurum'da aziz Türk milleti, MHP'nin yola çıkardığı birlik ve bütünlüğümüzü koruma kervanına iştirake davet edilecektir.

 

KONYA TÜRKÇE MİTİNGİ

Ses bayrağımız Türkçe, Türk egemenliğinin bir başka önemli sembolüdür. Türkçe temalı mitingimiz için Konya'nın seçilmesinin özel bir manası ve mesajı vardır. Konya yöresi, Karamanoğlu Mehmet Bey tarafından Türkçenin resmi dil olarak kabul edildiği vatan parçasıdır. Osmanlı Devleti ortaya çıkmadan önce, Anadolu'daki Türk beylikleri arasında kendini gösteren Türklük şuuru, Karamanoğlu sülalesinde kemal bulmuş, bu şuur Cumhuriyete kadar ses bayrağımız Türkçeyle taşınmıştır.

Osmanlı Mebuslar Meclisi'nde bile Türkçe resmi dil kabul edilerek anayasaya Türk egemenliğinin mührü vurulmuştur. Konya mitinginde, bugün Cumhuriyet'in anayasasına Türk dilinden başka resm" dil eklemeye çalışan AKP iktidarının gerçek yüzü halka anlatılacaktır. Türkçe temalı bu miting, egemenlik haklarımızı başka unsurlara paylaştırmak isteyen iktidara karşı milletin vicdanından yükselen aksisedayı duyurmak için güçlü bir vesile teşkil edecektir.

 

ELAZIĞ KARDEŞLİK MİTİNGİ

Elazığ'daki Kardeşlik mitingi; siyasi rakiplerine "Sivas'ın ötesine geçemezler diyerek" icra-yı hükümet eden bir Başbakan'ın bölücülerle al takke ver külah pazarlık ettiği bir dönemde, Türkiye'nin doğusundan kardeşlik türküleri söylemek üzere planlanmıştır. Türk; Anadolu topraklarında bin yıldır aynı ailenin ferdi olarak yaşayıp kaynaşmış unsurların ortak adıdır. Bu topraklarda yaşayan insanlar, Sivas'ın doğusuyla batısını ayırmadan yüzyıllar boyu kardeşlik ve dayanışma hukuku içinde yaşamış, hemhal olmuştur. Aynı türkülerle duygulanmış, aynı ağıtlarla matem tutmuştur; evlatları aynı ninnilerle büyümüştür. Bu sosyolojik ve kültürel gerçekleri inkar eden bölücülere inat, Elazığ'dan bin yıllık kardeşliğimizi kimsenin bozmaya gücünün yetmeyeceği mesajı omuz omuza, el ele verilecektir.

 

İSTANBUL DEMOKRASİ MİTİNGİ

İstanbul'da yapılacak Demokrasi mitingi de; rejim tartışmalarının yapıldığı, AKP iktidarının sureti haktan görünerek demokrasimizi, asker " darbeleri aratmayan sivil inkıtalarla kalbura çevirdiği bir zaman diliminde gerçekleştirilmiş olacaktır. Bu mitingle; Türk milletinin demokratik düzenin kural ve nimetlerini içine sindirdiği, bundan geriye dönüşe izin vermemek kararında olduğu dosta düşmana duyurulacaktır. İktidar partisi; demokrasinin temel ilkeleri olan halk egemenliği, hürriyet ve eşitlik gibi umdeleri kendi sığ ve muhteris ideolojik bakışıyla hegemon çıkarlarına kurban vermiştir.

Lideri dikta hummasıyla kıvranan AKP; " Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir " ilkesi yerine " Egemenlik kayıtsız şartsız liderindir " yaftasını meclise asmaya yeltenmiştir. Halkın kendini yönetme iradesini ortadan kaldırıp parti iradesini h'89kim kılma, tek adamı ve bir zümreyi millete üstün kılma çabalarına karşı yürekli çıkışın adresi, MHP'nin İstanbul'daki Demokrasi mitingi olacaktır. Demokrasi mitinginde, 130 yılı aşan sancılı bir sürecin birikimi olan bugünkü demokratik parlamenter sistemin, artık Türk milliyetçileri ve milletimiz için geri dönülmez bir yol olduğu vurgulanacaktır.

SAMSUN KURTULUŞ MİTİNGİ

Samsun'da yapılacak Kurtuluş mitinginde ise Mill" Mücadele'ye önderlik etmek üzere Samsun'a çıkan Mustafa Kemal Atatürk'ün, buradan başlattığı bağımsızlık yürüyüşüne atıfta bulunulması amaçlanmaktadır. Atatürk'ün Samsun'a çıkışından çok önce halk Mill " Mücadele için kolları sıvamıştır. Nitekim Atatürk Anadolu'ya geçtiğinde Türk milletini düşman işgallerine karşı mukavemete hazır, müteyakkız ve kıyam h'89linde bulmuştur. Bugün Sevr'i yeniden hayata geçirerek topraklarımızı bölmek, milletimizi ayrıştırmak isteyen bölücü emeller karşısında milletimiz tek vücut olarak ayaktadır. Bu hakikati gözler önüne sermek üzere, mill" vicdanı temsil eden Milliyetçi-Ülkücü camia, Samsun Kurtuluş mitinginde hep bir ağızdan bağımsızlık ve hükümranlık yemini edecektir.

ANKARA TÜRKİYE MİTİNGİ

Ankara'da düzenlenecek Türkiye mitingi de, o zamana kadar yapılmış olan mitinglerde ortaya çıkan kuvvetli mesajların memleketimizin kalbinde yeniden tekrarlanacağı bir açık hava toplantısı olacaktır. Ankara, Türkiye'nin başkenti ve mill " egemenliğin merkezi olması hasebiyle Türk milletinin varlık iradesini ve hükümranlık azmini ruhunda barındıran bir şehirdir.

Mill" Mücadele, millet temsilcileri tarafından buradan sevk ve idare edilmiş, işgallere karşı direnişin merkezi Ankara olmuştur. MHP'nin Ankara'da yapacağı miting; bölücü, ayrıştırıcı planlara karşı millet iradesinin nasıl tecelli edeceğinin caydırıcı provası mahiyetinde olacaktır. Yoksul milletimizin kanıyla, canıyla, emeğiyle kurduğu Cumhuriyet'i sonsuza kadar korumaya azimli olduğu mesajı, Anadolu kasabasıyken hürriyet ve bağımsızlık ruhu aşılayarak bir dünya başkenti h'89line getirdiği Ankara'dan verilecektir.


 


Diğer SİYASET Haberleri

HER ŞEY TÜRK MİLLETİ İÇİN

HER ŞEY TÜRK MİLLETİ İÇİN

MHP Lideri Devlet Bahçeli, MYK üyeleri, milletvekilleri ve il başkanlarını Kızılcahamam'da kampa aldı,  seçim startı verdi      MH...

Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk kez açıkladı:

Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk kez açıkladı:

DEİK Genel Kurulu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Haziran sonrası oluşacak yeni kabine için iş adamlarına çok önemli bir çağrıda bulundu. Erdoğan, &q...

Kılıçdaroğlu: 24 Haziran'da güzel bir Türkiye'ye uyanacağız

Kılıçdaroğlu: 24 Haziran'da güzel bir Türkiye'ye uyanacağız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "24 Haziran'da güzel bir Türkiye'ye uyanacağız. Birlikte yaşamanın ne kadar değerli olduğunu öğrenceğiz. Farkl...

Ülkücü Şehitler Anıtı'na ziyaret

Ülkücü Şehitler Anıtı'na ziyaret

MHP Genel Başkan Bahçeli, MYK üyeleri, milletvekilleri ve il başkanlarıyla seçim stratejisinin belirleneceği toplantı öncesi Ülkücü Şehitler Anıtı'...

Gaziantep'te MHP'ye katılım

Gaziantep'te MHP'ye katılım

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimlerinin 24 Haziran'da yapılacağının açıklanmasının ardından Gaziantep'te Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)...

Ana muhalefet partisinin meydanda güreşecek pehlivanı yok

Ana muhalefet partisinin meydanda güreşecek pehlivanı yok

Eski TBMM Başkanı ve AK Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin,  "Hodri meydan diyen ana muhalefet partisinin meydanda güreşecek daha pehlivanı yok. Adayınız kim, cu...

Cuma günü yol haritamızı açıklayacağız

Cuma günü yol haritamızı açıklayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan erken seçim çalışmalarına ilişkin, "Sayın Başbakan ile beraber İstanbul, İzmir hariç 79 ili dolaştık. Yüksek Seçim Kurulu...

Erdoğan: Burada kumpas var

Erdoğan: Burada kumpas var

Cumhurbaşkanı Erdoğan,  Fenerbahçe - Beşiktaş maçında yaşanan olaylarla ilgili,  "Burada futbol terörürün ötesinde bir kumpas da var. Trib&uu...

ABD, işine baksın

ABD, işine baksın

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, "Uyum yasaları zaten bir süredir Meclis'ten çıkıyor. Seçimi ilgilendiren 8-10 maddelik bir teklif de  önümüzdeki haf...

CHP'li Öztürk Yılmaz adaylığını açıkladı

CHP'li Öztürk Yılmaz adaylığını açıkladı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, cumhurbaşkanlığına aday olduğunu açıkladı. Yılmaz "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmama...