Ortadoğu Gazetesi

BIST
93,297
%0,00
USD
5,3735
%0,53
EUR
6,0963
%0,52
Altın
210,0300
%0,69
SON DAKİKA

İSLAM GÜZEL AHLAKTIR

Muharrem Günay SIDDIKOĞLU / 2012-03-22 10:21:00

Yaratılmışların en şereflisi ve mükerremi olarak yaratılan insanın bu şerefi ve üstünlüğü etle kemikten ibaret olan cismiyle değil; ruhu, ruhen yükselmesi edep ve ahlakta kemale ermesiyledir. Çünkü insan cismiyle değil, ruhuyla insandır.

Kâinatın efendisi Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed hadisi şeriflerinde:

"El islâmü hüsnul hulg/İslam güzel ahlaktır"; "Ben yüksek ahlakı tamamlamak için gönderildim"; "Edep ve ahlakta en yüksek olanınız; imanda en kâmil bulunanınızdır" buyurmuşlardır.

Yüce dinimiz İslam'ın farz kıldığı bütün ibadetlerin temelinde insanı güzel ahlak sahibi yapmak yatar. Yüce Allah namazın hikmetini açıklarken Kur'an'da şöyle buyurur:

(Ey Muhammed! ) kitaptan sana vahyolunanı oku, namazı dosdoğru kıl, çünkü namaz, insanı hayâsızlıktan ve kötülükten alı kor. Allah'ı anmak (olan namaz) elbette en büyük ibadettir.(Ankebut/45)

Sevgili Peygamnerimiz buyuruyorki

"Nice oruç tutanlar vardır ki onların oruçtan nasipleri sadece aç (ve susuz) kalmalarıdır. Nice geceleri namaz kılanlar vardır ki onların namazdan nasipleri uykusuz kalmaktır." (İbni Mace; 21, I,539)

"Kılmakta olduğu namazlar yaptığı kötülüklerini bile bıraktıramıyorsa, o kimse devamlı Allah'dan uzaklaşır." (Taberani. İmam Suyuti, Camiu's-Sağir, Aydın Yayınevi: 1/744) Bu bakımdan namaz kılan kimse ahlakını güzelleştirmek için gayret etmelidir.

Cenâb_ı Hak bir hadisi kudside ise :

"Namazı ancak azamaetim/büyüklüğüm karşısında eğilen, kullarıma kibir/büyüklük taslamayan, isyanda ısrar etmeyen, gündüzleri zikrimle geçiren, miskin, yolda kalmış, dul ve musibetzedelere merhamet edenlerden kabul ederim" (Bezzar) buyurmaktadır.

Zekat, servetten alınan bir vergi ve haraç değil, aksine o insanlar arasında şefkat ve merhamet duygularını uyandıran, insandaki servet tutkusunu ortadan kaldıran, zenginle fakir arasındaki kardeşlik duygusunu pekiştiren bir araçtır. Kur'an zekatın hikmeti hakkında:

"Onların mallarından kendilerini temizleyen ve (günahlardan) arıtıp temize çıkaran bir sadaka al ve onlara dua et. Çünkü senin duan, onlar için bir huzur (ve güven)dir. Allah her şeyi işiten, çok iyi bilendir." (9/Tevbe, 103) buyurur.

Nefsi cimrilikten kurtarmak ve toplumda sosyal adaleti ve sosyal barışı sağlamak zekatın birinci hikmetidir. Bundan dolayı Sevgili Peygamberimiz Müslüman'ın vermekle yükümlü olduğu "sadaka" kelimesinin anlamını çok geniş tutmuş ve:

"Müslüman kardeşinin yüzüne tebessümle bakmak, iyiliği emir etmek, kötülüğü men etmek, yolunu şaşırmışa yol göstermek, yoldan taş, diken, kemik vb. şeyleri temizlemek, kovamızdan Müslüman kardeşimizin kovasına su dökmek, görmeyene rehberlik etmek sadakadır" (Buhari) buyurmuştur.

Oruç yeme içmeyi terk ile değil, ancak; dili, gözü, kulağı ve kalbi kötü söz ve benzeri şeylerden uzak tutmakla tutulmuş olur. Bu konuyu Allah'ın Rasulü şöyle açıklar:

"Kim yalan söz(leri) ve onunla amel etmeyi terk etmezse, Allah'ın onun yeme ve içmesini terk etmesine ihtiyacı yoktur." (Buhari)

"Oruç, yeme ve içmeyi terk ile değil, ancak o; kötü söz ve benzeri şeylerden yüz çevirmek iledir." (İbni Huzeyme)

Yüce kitabımız Orucun hedefini şöyle açıklar:

"Ey iman edenler! Sizden önceki (ümmet)lere yazıldığı gibi, sizin üzerinize de oruç tutmak yazıldı (farz kılındı). Olur ki bu sayede kötülüklerden korunursunuz/ (takvaya erersiniz.). Bakara, 183)

Haccın farz kılınmasının hedefinde de güzel ahlak vardır:

"Hac, bilinen aylar(da)dır. Kim o aylarda (niyetle ihrama girip) haccı yerine getirmeye azmederse, (bilin ki) hacda (eşiyle) cinsî ilişki kurmak, günah sayılan davranışlarda bulunmak ve kavga etmek/ağız dalaşı yapmak yoktur. Siz ne hayır yaparsanız, Allah onu bilir. Bir de (yol için) kendinize azık edinin. (Bilin ki) azığın en hayırlısı takvâdır (günaha sebep olan hareketlerden sakınmaktır). Ey akıl sahipleri! Yalnız benim emirlerime uygun yaşayıp karşı gelmekten sakınarak azabımdan korunun." (2/Bakara, 197)

Bir insanın güzel ahlak sahibi olması yetmez, güzel ahlak sahibi bir insan çevresinde olan biten ahlaksızlara seyirci kalmaması gerekir. İyiliği emretrnek ve kötülüğe engel olmak "Emri bil ma'ruf ve nehyi anil münker" görevini yerine getirmeyen bir Müslüman ne kadar ahlaklı olsa da gerçekte ahlaksızdır.

 
 Diğer Makaleleri

- MUHSİN KİME DENİR? / Tarih : 2018-08-04 09:36:26
- 15 TEMMUZU ANLAMAK / Tarih : 2018-07-15 09:55:20
- İSLAM'DA KADIN VE AİLE / Tarih : 2018-07-14 10:11:31
- HER İŞE EÛZÜBESMELE İLE BAŞLAMAK / Tarih : 2018-07-12 09:37:29
- ALLAH'IN ÖVDÜĞÜ MİLLET / Tarih : 2018-07-09 09:55:57
- MHP GENEL MERKEZİ'NDE BİR GÜN / Tarih : 2018-07-06 09:54:06
- MİLLETLER ALLAH'IN ÂYETLERİDİR / Tarih : 2018-07-04 09:39:15
- BİR KAVMİ BOZMAZ ALLAH, ONLAR BOZULMADIKÇA / Tarih : 2018-06-30 09:34:51
- RAMAZAN AYI VE ORUÇ / Tarih : 2018-05-17 09:17:40
- YUNUS YÜREKLİ YAVUZ BİLEKLİ LİDER TÜRKEŞ / Tarih : 2018-04-04 09:39:53
- DOĞRU VE DÜRÜST OLMAYANIN DİNİ OLMAZ / Tarih : 2018-04-01 10:06:57
- İSLÂMİ KAYNAKLARDA HAK KAVRAMI / Tarih : 2018-03-25 10:12:43
- İSLAMDA İNSAN SEVGİSİ VE İNSAN HAKLARI / Tarih : 2018-03-11 08:34:25
- BEŞ ŞEYİN KIYMETİNİ BİL! / Tarih : 2018-03-08 08:01:17
- ALLAH ŞİRKTEN BAŞKA HER GÜNAHI BAĞIŞLAR / Tarih : 2018-02-19 07:40:31

Diğer Muharrem Günay SIDDIKOĞLU Makaleleri : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  İleri »