Ortadoğu Gazetesi

BIST
93,297
%0,00
USD
5,3612
%0,32
EUR
6,0830
%0,27
Altın
210,0770
%0,71
SON DAKİKA

TÜRK DEMEK, DOĞRU İNSAN DEMEKTİR

Muharrem Günay SIDDIKOĞLU / 2012-04-29 14:35:50

İslam dinin önemle üzerinde durduğu konulardan biri de doğru ve dürüst olmaktır. Yüce Allah, "Festekim kemâ umirte ve men têbe meake ve lâ teTğav, innehu bi mâ ta'melûne baSîr(baSîrun). "Öyle ise emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Beraberindeki tövbe edenler de dosdoğru olsunlar. Hak ve adalet ölçülerini aşmayın. Şüphesiz O, yaptıklarınızı hakkıyla görür" "(Hud.11/112) buyurmaktadır.

Abdullah b. Abbas diyor ki, "Bütün Kur'an sureleri içinde Allah Resulüne bu ayetten daha ağır ve daha çetin bir ayet inmemiştir. Bu nedenle Peygamberimiz: "Hud suresi ve benzerleri beni ihtiyarlattı." (Tirmizi, Tefsir-ül Kur'an, 57, V, 402) buyurmuşlardır. Sahabe'den Abdullah b. Sakafi diyor ki: "Ey Allah'ın elçisi! İslam hakkında bana öyle bir söz söyle ki, senden sonra onu kimseye sormayayım" dedim. Allah Resulü (s.a.s.) ;

"Allah'a iman ettim de, sonra dosdoğru ol" (Müslim, İman,62,l,65) buyurdu. Kur'an-ı Kerimde : " İşte bu benim dosdoğru yolumdur. Ona uyun. Başka yollara uymayın. Yoksa o yollar sizi parça, parça edip O'nun yolundan ayırır. İşte bunları Allah, sakınasınız diye emretti." (En'am 6/153) buyurularak müminlerin, Hz. Muhammed'i örnek almaları istenmektedir.

Müslüman, doğru sözlü olan ve yalan söylemeyen (Ahzab,33/70;Hac,22/30), insandır.

Müslüman;"Bir de şahitliğinizi inkâr edip gizlemeyin, onu kim inkâr ederse mutlaka onun kalbi vebal içindedir. Her ne yaparsanız Allah onu bilir." (Bakara,2/283) "Ey iman edenler, Allah için hakkı ayakta tutanlar ve adaletle şahitlik yapanlar olunuz. Bir kavme olan kininiz, sizi adaletsizliğe sevk etmesin…" (Maide,5/8) Ayetlerinde görüldüğü gibi şahitliği dosdoğru yapıp gizlemeyen insandır. Müslüman "Ey iman edenler! Sözleşmeleri yerine getin…" (Maide,5/1) ayetinde belirtildiği gibi sözünde duran ve sözleşmesine uyan, tartıda hile yapmayan (Rahman,55/9), sözünde, özünde, iş ve davranışlarında dosdoğru olan insandır.

Müslüman Yalan Söylemez

Ayet-i kerimelerde ve hadisi şeriflerde açıkça beyan edildiği üzere, yalan İslam' ın şiddetle yasakladığı ve büyük günah saydığı bir davranıştır. Yüce Allah, ve gûlû gavlen sedîdâ(sedîden). "Yalan sözden kaçının." (Hac,22/30) "Doğru söz söyleyin" (Ahzab,33/70)buyurmaktadır.

Peygamberimiz(s.a.s) de; "Doğruluk (insanı) hayra götürür. Hayır, da cennete götürür. Kişi doğru konuşa, konuşa Allah'ın yanında doğru kişi olarak yazılır. Yalan ise kötülüğe, kötülük de ateşe götürür. Kişi yalan konuşa, konuşa Allah'ın yanında yalancı (Kezzap) olarak yazılır." (Müslim, Birr,103,III,2012-2013) Buyurmuştur…

Kur'an-ı kerime göre: "innallâhe lâ yehdî men huve musrifun kezzâb(kezzâbun). "Allah, haddi aşan, yalan söz söyleyen kişiyi doğru yola iletmez." (Mü'min, 40/28)

Bu nedenle kişi,"İyice bilmediği bir şeyin ardına düşmemeli, kulak, göz, kalp ve bunların hepsinin yaptıklarından sorumlu olduğunu"(İsra,17/36) unutmamalı; "Ya doğru ve faydalı söz söylemeli ya da susmalı"dır. (Müslim,İman,75.I,68)

Abdullah bin Amr İbni'l-Âs radıyallahu anhümâ'dan rivayet edildiğine göre Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Dört huy vardır ki bunlar kimde bulunursa o kişi tam münâfık olur. Kimde de bu huylardan biri bulunursa, onu terk edinceye kadar o kişide münafıklıktan bir sıfat bulunmuş olur:

Kendisine bir şey emânet edildiği zaman ona ihanet eder.Konuştuğunda yalan söyler.Söz verince sözünden döner. Düşmanlıkta haddi aşar, haksızlık yapar." (Buhârî, Müslim, Ebû Dâvûd, Tirmizî, Nesâî)

İbn-i Mes'ud (r.a.) şöyle demiştir: "Kul, yalan söylemeye ve yalan söyleme niyetini taşımaya devam edince bir an gelir ki, kalbinde önce siyah bir nokta belirir. Sonra bu nokta büyür ve kalbinin tamamı simsiyah olur. Sonunda Allah nezdinde 'yalancılar' arasına kaydedilir." (Muvatta) Doğruluk, ferdi ve toplumu huzur ve mutluluğa götürür, yalan ise kötülüğe ve felakete sürükler. Bu nedenle, yüce dinimiz İslam, özde ve sözde doğruluğu emretmiş; yalanı ve yalan sözü yasaklamıştır.

Türk Demek, Doğru İnsan Demektir

Tarihte büyük devletler kuran atalarımızın başarıları sadece kahramanlık ve teşkilatçılık özellikleriyle açıklanamaz. Atalarımız; kahramanlık, teşkilatçılık gibi özelliklerin yanında çok güçlü bir kanun-töre anlayışına ve bütün insanlığa hizmeti esas alan bir "Hayat Felsefesine-Dünya Görüşü" ne sahiptiler. "İyilik-faydalılık, Könilik (adalet), Tüzlük (eşitlik),Kişilik (İnsânilik)" gibi dört değişmez temel esası olan Türk töresi'ne göre; "Bütün İnsanlık Türklere Yüce Tanrının bir emaneti"ydi.

Türk töresine göre Yüce Allah insanı "adalet" için, "törenin tatbiki" için hakanlık makamına getirirdi. "Beylik" yani idarecilik törenin (adaletin ve hukukun) uygulanması için konmuştur.

Bu düşünceler Kutadgu Bilig' adlı eserde şöyle anlatılır: "Bu beylik mesnedine sen isteyerek gelmedin; onu Tanrı kendi fazlı ile sana ihsan etti."(beyit 5469), "Tanrı seni doğruluk-adalet için bu mevkie getirdi. haydi doğru-adil ol ve doğruluk-adalet ile yaşat." (b.5195) "Bütün halka karşı merhametli ol, büyüğe küçüğe doğruluk, adalet ile hükmet." (b. 5197)

Beylerin-hakanların adil, doğru olmaları, kanunları doğru uygulamaları konusunda Kutadgu Bilig'de şöyle dinilir: "Kanun ile ülke genişler ve dünya düzene girer; zulüm ile ülke eksilir ve dünya bozulur."(b. 2034) "Halka kanunu, töreyi doğru ve adil tatbik eden bey kıyamet gününde bahtiyar olur." (b.1374) "Bak benim tabiatım yana yatmaz, adildir; doğru-adalet eğrilirse kıyamet kopar." (b. 808)

Tarihte bütün milletlerin Türk deyince aklına; "Doğru insan, sözüne güvenilen insan" gelmiştir. Tarihi kaynaklara "Türk demek doğru insan demektir" sözü bir şeref nişanesi olarak kayıt edilmiştir. Dilimizdeki : "Türk'ün sözü senettir. İnsanlar sözünden, hayvanlar yularından bağlanır" atasözleri Türk'ün doğruluğuna işaret eden belgelerdir.  
 Diğer Makaleleri

- MUHSİN KİME DENİR? / Tarih : 2018-08-04 09:36:26
- 15 TEMMUZU ANLAMAK / Tarih : 2018-07-15 09:55:20
- İSLAM'DA KADIN VE AİLE / Tarih : 2018-07-14 10:11:31
- HER İŞE EÛZÜBESMELE İLE BAŞLAMAK / Tarih : 2018-07-12 09:37:29
- ALLAH'IN ÖVDÜĞÜ MİLLET / Tarih : 2018-07-09 09:55:57
- MHP GENEL MERKEZİ'NDE BİR GÜN / Tarih : 2018-07-06 09:54:06
- MİLLETLER ALLAH'IN ÂYETLERİDİR / Tarih : 2018-07-04 09:39:15
- BİR KAVMİ BOZMAZ ALLAH, ONLAR BOZULMADIKÇA / Tarih : 2018-06-30 09:34:51
- RAMAZAN AYI VE ORUÇ / Tarih : 2018-05-17 09:17:40
- YUNUS YÜREKLİ YAVUZ BİLEKLİ LİDER TÜRKEŞ / Tarih : 2018-04-04 09:39:53
- DOĞRU VE DÜRÜST OLMAYANIN DİNİ OLMAZ / Tarih : 2018-04-01 10:06:57
- İSLÂMİ KAYNAKLARDA HAK KAVRAMI / Tarih : 2018-03-25 10:12:43
- İSLAMDA İNSAN SEVGİSİ VE İNSAN HAKLARI / Tarih : 2018-03-11 08:34:25
- BEŞ ŞEYİN KIYMETİNİ BİL! / Tarih : 2018-03-08 08:01:17
- ALLAH ŞİRKTEN BAŞKA HER GÜNAHI BAĞIŞLAR / Tarih : 2018-02-19 07:40:31

Diğer Muharrem Günay SIDDIKOĞLU Makaleleri : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  İleri »