Ortadoğu Gazetesi

BIST
93,297
%0,00
USD
5,3799
%0,66
EUR
6,1013
%0,59
Altın
208,7870
%-1,89
SON DAKİKA

ZULMÜ ALKIŞLAYAN VE DESTEKLEYEN MİLLETLER YOK OLURLAR

Muharrem Günay SIDDIKOĞLU / 2012-05-20 16:06:21

 

 

İslâm âlimleri kıyameti üçe ayırılar:

1. Küçük Kıyamet

2. Orta Kıyamet

3. Büyük Kıyamet

Küçük Kıyamet, her canlının, ecelinin gelmesi ve ölmesidir. Bir kimse ölünce, onun kıyameti kopmuş demektir.

Orta Kıyamet, bir milletin, hürriyet ve istiklalini, bugünkü deyimiyle özgürlük ve bağımsızlığını kaybetmesi, dünya haritasından silinmesidir. (El Hac Muzaffer Ozak Envâr-ul kulub s:272)

Yüce kitabımız Kur'an'da bu kıyametten "Her ümmetin bir eceli vardır" (A'raf 34) şeklinde söz edilmektedir.

Bir millet sadece bağımsızlığını kaybetmekle tarih sahnesinden silinmez, aynı zamanda bir millet kendisine Allah tarafından verilen milli kimliğini, adını, dil ve kültürünü kaybederse de tarih sahnesinden silinmiş olur. Nitekim Kur'an'da Rad suresinde bu duruma şöyle dikkat çekilir:

"Bir kavm, özlerindeki (özlerini, güzel hal ve ahlâk ) ını değiştirip bozuncaya kadar Allah şüphesiz ki onun (halini) değiştirip bozmaz.." (Rad suresi 11)

Bir diğer ayette ise: "…Bir topluluk, kendilerinde bulunan (güzel ahlâk)ı değiştirmedikçe Allah onlara verdiği bir nimeti/güzel bir durumu değiştirmez. Allah, şüphesiz hakkıyla işitendir, bilendir" (Enfal 8/ 53) buyrulmuştur.

Âyet-i kerîmede görüldüğü gibi, toplumsal değişmenin ve çöküşün sebebi, fertlerin kendi iradeleriyle inanç, ahlâk ve kültürlerini bozmuş olmalarıdır. Peygamber Efendimiz ""Bir millete benzemeye çalışan kimse, o milletten sayılır." (Ebu Dâvud, Libas; 4) diyerek toplumsal bozulmaya dikkat çekmiştir.

Bu düşünce milli şairimiz M.Akif'in mısralarında şöyle anlatılır:

"Bilmez misin ki kat'î bir düsturdur bu Hak'ça / Bir kavmi bozmaz Allah, onlar bozulmadıkça" (M. Âkif).

Islama göre bir milletin Allah tarafından kendisine verilen dil, örf, adet, kültür gibi özelliklere sahip çıkmayarak bunları bozması ve başka milletlere benzemeye çalışması Allah'a ve Allah'ın ayetlerine isyan etmek demektir. Çünkü başta Rum suresi 22. ayet olmak üzere Kur'an, insanların dillerinin, renklerinin ayrı ayrı olması ve insanların farklı milletler halinde yaratılmış olması Allah'ın varlığını ve gücünü gösteren ayetler, deliller olarak gösterilmiş ve bunlardan ibret almamız istenmiştir. (Bak: Şura suresi 8, Casiye suresi 4 ve Maide suresi 48. âyetler) İçki içerek, zina ederek, namaz kılmayarak, Allah'ın indirdiği hükümlerle hükmetmeyerek Allah'a isyan etmekle, Allah'ın kendisine verdiği dil, kültür gibi değerleri bozarak isyan etmesi arasında hiçbir fark yoktur.

Tarih kitapları kendi elleriyle kültürlerini ve dillerini kaybederek tarih sahnesinden silinen sayısız milletten söz eder. Bu anlamda üzerinde yaşadığımız topraklar bir milletler ve devletler mezarlığıdır. Etiler, Sümerler, Roma, Bizans ve Osmanlı gibi çok sayıda devlet bu coğrafyada yaşamış ve tarihin derinliklerinde kaybolup gitmişlerdir. Bu gün bu tehlike Türkiye cumhuriyeti için de söz konusudur.

ZULMU ALKIŞLAYAN MİLLETLER YOK OLURLAR

Bir millet sadece milli kimliğinden uzaklaşmakla değil aynı zamanda zulme seyirci kalmak ve alkışlamakla, zalim devletlerle işbirliği yapmak ve onların zulmüne destek olmakla da tarih sahnesinden silinir gider.

"Bir millet, şaref-i İslâm ile müşerref olmuş olsa dahi, eğer zulum ve haksızlık yollarına sapar, zalime yardımcı olur ve ahlaksızlığı alıkşlarsa, o millet mutlaka cezasını görür ve asla beka bulamaz. (yani yaşayamaz) Buna karşılık, kâfir bile olsa hak ve adalatle milletini sevk ve ldare ederse, pâyidar olur. Çünkü birincisi kavlen yâni sözde Müslümandır. İkincisi ise fiilen yani icraatıyla müslümandır. Bunun içindir ki, kavlan müslüman olan yıkılır, fiilen müslüman olan beka bulur."(Envârul Kulub cilt 2, s. 274, Elhac Muzaffer Ozak)

Buna benzer sözleri Siyasetnamesinde ünlü Selçuklu veziri Nizamül Mülk söylüyor:"Bir melik (devlet başkaını) inkar ve küfürle ayakta kalır, fakar adaletsizlikle ayakta kalamaz" (El Siyasetname)

Yüce Allah kitabımızda zalimler topluluğunu asla doğruya ulaştırmayacağına dikkat çekere şöyle buyurur:

"Ey inananlar! Yahudi ve hıristiyanları dost edinmeyin. Onlar birbirlerinin dostlarıdırlar. Sizden kim onları dost edinirse, kuşkusuz o da onlardandır. Şüphesiz Allah, zalimler topluluğunu doğruya iletmez.").MAİDE 51

Hz. Ali(ra) insanın, arkadaşları vesilesiyle tanınabileceğini şöyle ifade eder:

"Kimin durumunu kestiremiyorsanız; dinini bilmiyorsanız, onun çevresine bakın. Eğer arkadaşları Allah'ın dinine bağlıysalar, o da Allah'ın dini üzeredir. Şayet arkadaşları Allah'tan başkasının dini üzere iseler, onun Allah'ın dininden nasipsiz olduğunu bilin. Çünkü Resulullah (s.a.v) şöyle derdi: "Allah ve âhiret gününe inanan bir kimse kâfiri kardeş, faciri arkadaş edinmesin. Kim kâfiri kardeş ya da faciri arkadaş edinse, facirdir, kafirdir." (Bihar-ül Envar)
 Diğer Makaleleri

- MUHSİN KİME DENİR? / Tarih : 2018-08-04 09:36:26
- 15 TEMMUZU ANLAMAK / Tarih : 2018-07-15 09:55:20
- İSLAM'DA KADIN VE AİLE / Tarih : 2018-07-14 10:11:31
- HER İŞE EÛZÜBESMELE İLE BAŞLAMAK / Tarih : 2018-07-12 09:37:29
- ALLAH'IN ÖVDÜĞÜ MİLLET / Tarih : 2018-07-09 09:55:57
- MHP GENEL MERKEZİ'NDE BİR GÜN / Tarih : 2018-07-06 09:54:06
- MİLLETLER ALLAH'IN ÂYETLERİDİR / Tarih : 2018-07-04 09:39:15
- BİR KAVMİ BOZMAZ ALLAH, ONLAR BOZULMADIKÇA / Tarih : 2018-06-30 09:34:51
- RAMAZAN AYI VE ORUÇ / Tarih : 2018-05-17 09:17:40
- YUNUS YÜREKLİ YAVUZ BİLEKLİ LİDER TÜRKEŞ / Tarih : 2018-04-04 09:39:53
- DOĞRU VE DÜRÜST OLMAYANIN DİNİ OLMAZ / Tarih : 2018-04-01 10:06:57
- İSLÂMİ KAYNAKLARDA HAK KAVRAMI / Tarih : 2018-03-25 10:12:43
- İSLAMDA İNSAN SEVGİSİ VE İNSAN HAKLARI / Tarih : 2018-03-11 08:34:25
- BEŞ ŞEYİN KIYMETİNİ BİL! / Tarih : 2018-03-08 08:01:17
- ALLAH ŞİRKTEN BAŞKA HER GÜNAHI BAĞIŞLAR / Tarih : 2018-02-19 07:40:31

Diğer Muharrem Günay SIDDIKOĞLU Makaleleri : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  İleri »