Ortadoğu Gazetesi

BIST
93,616
%0,34
USD
5,3345
%-0,20
EUR
6,0928
%0,43
Altın
210,0210
%0,69
SON DAKİKA

ÖNEMLİ OLAN FATİHAYI BİLMEK DEĞİL RUHUNA UYGUN YAŞAMAKTIR

Muharrem Günay SIDDIKOĞLU / 2012-06-20 10:35:05

İstanbul Üniversitesi giriş kapısında ki "Buraya Muhammed'in piçleri giremez" yazısının önünden başını eğerek geçip, din ve millet düşmanları ile mücadele etmek yerine: "Vur bire kâfir vur da şehit olayım" diyerek gülünecek zavallılar haline düşenler bu gün o yazıyı kanlarıyla silen ülkücüleri Fatiha suresini bilmemekle suçluyorlar. Hâlbuki Fatiha'yı ezbere bilmekten daha önemlisi Fatiha suresini ve taşıdığı manayı içine sindirmek ve ona göre bir hayat yaşamaktır.

Fatiha'nın bir adı da "Ümmül kitab"tır. Yani Fatiha suresi kitabın anası ve özüdür. Kul Fatiha suresini okurken ve namaz kılarken Yüce Rabbine şöyle seslenir:

"Hamd Âlemlerin Rabbi, Rahman, Rahim ve din gününün sahibi olan Allah'a mahsustur" "Allah'ım ancak sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz "Ya Rabbi! Yalnız senin huzurunda eğilir, alnımı secdelere korum. Senden başkasına asla kul, köle olmam, kula kulluk etmem, "ihdinâ" diyerek, Ya Rabbi muhtaç olduğum yardımı da yalnız senden isterim. Gerçek manada yardım eden sensin, her şey senin iradene bağlıdır, senden medet olmadıkça hiçbir kimse bana yardım edemez. Allah'ım bizi doğru yola, nimetine erdirdiğin kimselerin, gazaba uğramayanların, sapmayanların yoluna eriştir" der. (Sahih hadislerde Allah'ın gazap ettiklerinin Yahudiler, dalâlette olanların Hıristiyanlar olduğu bildirilmiştir) (Fatiha 1-7)

Fatiha suresi aynı zamanda kulun Rabbine olan bir taahhüdüdür. Kul günlük kıldığı kırk rekât namazda Ancak Allah'a ibadet edeceğine ve her türlü yardımı Allah'tan başkasından istemeyeceğine, Allah'ın gazap ettiği Yahudiler ve dalalettedirler dediği Hıristiyanları dost ve veli edinmeyeceğine onlardan emir ve icazet almayacağına dair söz verir.

Cenâbı Hakk katında Fatiha suresinde verilen sözlerin hilafında kılınan bir namaz ve yaşanan bir hayat makbul değildir. Fatiha suresinde sadece Allah'a kul olacağına, Allah'ın gazap ettiklerinden ve sapıktırlar dediklerinden uzak duracağına söz verdiği halde onlardan emir ve icazet alanların ve onları dost ve veli edinenlerin kıldıkları namaz Maun suresinde anlatılan, münafıkların ve ikiyüzlü Mürailerin namazıdır ki Allah onlara "Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki onlar kıldıkları namazda gafildirler" (Maun suresi) buyruyor.

Bilmemiz gerekir ki Allah'a kulluk, yalnız O'na ibadet etmekle değil, hem ibadet hem de emir ve yasaklarına itaatle gerçekleşir. Çünkü Allah, yalnız ibadet ilâhı değildir. Aynı zamanda "Hüküm ilahıdır."

Allah'ın koyduğu hükümleri hiçe sayanların, helal haram demeden dünyalık biriktirme peşinde olanların başta Ülkücüler olmak üzere gerçek Müslümanlara Müslümanlık taslama ve Müslümanlık dersi vermeye hakları yoktur.

Seyyid Kutub, tefsirinde; "Öyle bir zaman gelir ki insanlar, Allah'ı sözde inkâr etmeyebilir, O'na ibadeti de terk etmezler ama o ibadeti ya birine gösteriş olarak yaparlar, ya helal ve haramı (serbestlik ve yasakları) tayin ve ilanda, başkalarının İslâm'a aykırı emirlerine istekle itaat ederler, ya da İslâm'a aykırı olarak bir kimseye sığınmak ve ondan bir pâye elde etmek isterler ki (4/139; 35/10) bu durumda onları Rab kabul etmiş, onlara tapmış ve kulluk etmiş olurlar (9/31). Böylece 'Müslümanım' dedikleri halde -Allah korusun- şirke düşerler." der. (Seyyid Kutub,VIII, 284)

Sevgili Peygamberimizin buyurduğu gibi:

"Kişinin namazına, orucuna bakmayın; konuştuğunda, doğru konuşup konuşmadığına, kendisine emniyet edildiğinde, güvenilirliğini ortaya koyup koymadığına; dünya kendisine güldüğünde, takvayı elden bırakıp bırakmadığına (menfaat anındaki tavrına) bakıp öyle değerlendirin." (Kenzul-Ummal, h. No: 8435)

"Kişinin namazı, orucu sizi aldatmasın. Dileyen oruç tutar, dileyen namaz kılar. Fakat güvenilir olmayanın dini de olmaz." (a.g.e. h. No: 8436)

Peygamberimizin bildirdiğine göre:

"Haramdan bir lokma yiyenin kırk gün namazı ve sabah duası kabul olmaz. Haramın bitirdiği et, cehenneme layıktır." (Ramuz el-ehadis: 409/4; Tecrid-i sarih: 4/357; (Riyaz-üs salihın: 1883)

Hz.Peygamber, kamu malı çalmış, kamu hakkında tasallutta bulunmuş olanların cenaze namazını kılmamıştır. (Zâdü'l- Mead, Beyrut 1981 Baskısı, 1/515, 3/107-108)

Aynı olayı İbnü'l Kayyım'ın sözcükleriyle verelim:

"Bir harp sonrasında Hz. Peygamber'e: 'filanca, falanca şehit oldu' diye tekmil verdiler. O, bunların birisi için şöyle dedi: 'Hayır! İşte o dediğiniz kişi şehit olmamıştır. Ben onu cehennem içinde görüyorum. Sebebi de, kamu malından (beytü'l mal'dan devlet malından) çaldığı bir giysidir. Hz. Peygamber bunun ardından Hattab oğlu Ömer'i çağırarak şu talimatı verdi:

'Git, Ey Hattab oğlu, git de insanlara şunu duyur: Cennete yalnız ve yalnız müminler girecektir." (Ayrıca Bk. Müslim, İman; İbn. Hanbel, Müsned, 1/30, 47)

Sevgili Peygamberimizin cenaze namazını kılmadığı türdeki insanların yolundan gidenlerin, Yahudi ve Hıristiyanlara taşeronluk yapanların bize Müslümanlık namına derS vermeleri, söz söylemeleri ancak abesle iştigal olur.

 
 Diğer Makaleleri

- MUHSİN KİME DENİR? / Tarih : 2018-08-04 09:36:26
- 15 TEMMUZU ANLAMAK / Tarih : 2018-07-15 09:55:20
- İSLAM'DA KADIN VE AİLE / Tarih : 2018-07-14 10:11:31
- HER İŞE EÛZÜBESMELE İLE BAŞLAMAK / Tarih : 2018-07-12 09:37:29
- ALLAH'IN ÖVDÜĞÜ MİLLET / Tarih : 2018-07-09 09:55:57
- MHP GENEL MERKEZİ'NDE BİR GÜN / Tarih : 2018-07-06 09:54:06
- MİLLETLER ALLAH'IN ÂYETLERİDİR / Tarih : 2018-07-04 09:39:15
- BİR KAVMİ BOZMAZ ALLAH, ONLAR BOZULMADIKÇA / Tarih : 2018-06-30 09:34:51
- RAMAZAN AYI VE ORUÇ / Tarih : 2018-05-17 09:17:40
- YUNUS YÜREKLİ YAVUZ BİLEKLİ LİDER TÜRKEŞ / Tarih : 2018-04-04 09:39:53
- DOĞRU VE DÜRÜST OLMAYANIN DİNİ OLMAZ / Tarih : 2018-04-01 10:06:57
- İSLÂMİ KAYNAKLARDA HAK KAVRAMI / Tarih : 2018-03-25 10:12:43
- İSLAMDA İNSAN SEVGİSİ VE İNSAN HAKLARI / Tarih : 2018-03-11 08:34:25
- BEŞ ŞEYİN KIYMETİNİ BİL! / Tarih : 2018-03-08 08:01:17
- ALLAH ŞİRKTEN BAŞKA HER GÜNAHI BAĞIŞLAR / Tarih : 2018-02-19 07:40:31

Diğer Muharrem Günay SIDDIKOĞLU Makaleleri : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  İleri »