Ortadoğu Gazetesi

BIST
93,564
%0,29
USD
5,3588
%0,24
EUR
6,0727
%0,06
Altın
209,5360
%0,45
SON DAKİKA

Kâfirleri Dost Edinmek Zulüm; Onları Dost Edinenler de Zâlimdir

Muharrem Günay SIDDIKOĞLU / 2012-06-28 11:10:39

Günlük beş vakit namazda Fatiha suresini okurken Yüce Rabbimize şöyle sesleniriz:

“Allah'ım bizi doğru yola, nimetine erdirdiğin kimselerin, gazaba uğramayanların, sapmayanların yoluna eriştir” (Fatiha,7)

Fatiha suresi aynı zamanda kulun Rabbine olan bir taahhüdüdür. Kul günlük kıldığı kırk rekât namazda Allah'a; Ancak Allah'a ibadet edeceğine ve her türlü yardımı Allah'tan isteyeceğine, Allah'ın gazap ettiği Yahudiler ve dalalettedirler dediği Hıristiyanları dost ve veli edinmeyeceğine onlardan emir ve icazet almayacağına dair söz verip; Kendisini “Allah'ın kendilerine nimet verdiği nebîler, sıddıklar, şehitler ve sâlihlerle beraber kılması” için dua eder.

Müfessirlerin açıklamalarına göre kendilerine Allah tarafından nimet verilen kimseler, peygamberler ve onların yolunda giden sıddıklar, şehitler ve salihlerdir.” (Bak. 4/Nisa suresi 69,70 ve 80. ayetler.)

Fatiha suresinde geçen gazaba uğramışların Yahudiler, sapmışların ise Hıristiyanlar olduğu çeşitli ayetlerde ve hadislerde belirtilmiştir. (Bak:16 Nahl/106; 4Nisâ/167; 2 Bakara/61,90; 5 Mâide/60,77,78,80. âyetler)

Geçmiş milletlerden Allah yolunu tanıyanlar, hak yolu bulanlar olduğu gibi, hakkı ve hakikati göremeyenler de olmuştur. Bunlardan birisi Yahudiler, ikincisi ise Hıristiyanlardır.

(Ayette “gazaba uğrayanlar” dan kastın “Yahudiler”, “Dalalette olanlardan” kastın ise “Hıristiyanlar” olduğu ifade edilmektedir. Hazreti Peygamber (s.a.v.) Efendimizin "Yahudiler, kendilerine gazab edilmişler, Hıristiyanlar da sapıklardır." buyurduğunu Tirmizî "Sahih" adlı eserinde Adi b. Hatim'in senedi ile hasen hadis olarak rivayet etmiştir.) (Bkz. Elmalılı Hamdi Yazır, Fatiha Suresi'nin Tefsiri, İbni Kesir Fatiha suresi tefsiri vb.)

Bununla beraber, doğru yoldan sapma ve Allah'ın gazabına uğrama, yalnızca Hıristiyan ve Yahudilere mahsus değildir. Müslümanlar arasından da doğru yoldan sapmış, Yahudi ve Hıristiyanlarla bir ve beraber olmuş bir sürü sapık fırka ve guruplar çıkmış ve bundan sonra da çıkacaktır.

Zalimlere Yağcılık Etmeyin Yoksa Yanarsınız

Yüce kitabımız Kur'an'da:“İnne hezel gurâne yehdî lilletî hiye egvemu.”(İsra/9) “Şüphesiz ki bu Kur'ân, insanları en doğru ve en sağlam yola iletir.” Buyrulduktan sonra, Müslümanları bu doğruluktan saptıracak tehlikeye dikkat çekilerek:

“Vela terkenu ilellezine zalemû fetemessekümünnâru “ “ Zalimlere yanaşmayın, (onlara yandaşlık etmeyin) yanarsınız” (Hud/113) buyrulmaktadır. Kur'anın bu tesbitne göre Kur'andan ayrılmak ve sapmak, zalimlere yönelmek, onlara meyletmektir. Bu meylin miktarı önemli değildir. Onların yaptıkları haksızlıkları, zulümleri onaylar anlamına gelecek şekilde yüzlerine güleç bir yüzle bakmak bile yasaktır. Ayetteki “Terkenû” sözü, yağcılık ve yardakçılık, haksızlıklara rıza göstermek, en ufak bir şekilde bile olsa onlara meyletmek, onlardan yardım istemek olarak tefsir edilmiştir. (Bak. Tefsiru'l Kur'ani'l Azim İbni Kesir Hud/113. ayetin tefsiri)

Bu ayetin tefsirini yapan Müfessir Kurtubi “Küfürle dostluk küfür, Allah'a isyan edenle dost olmak isyandır. Çünkü dostluk ancak sevgiden dolayı olur. Ancak bu hükmün bir tek ayrıcalığı, zalimle dostluk, onun kötülüğünden korunmak için (öyle görünmek şeklinde) çaresiz durumlarda olursa başkadır” demektedir.

Allah Teâlâ : «Zulmedenlere meyletmeyin.» buyurur. İbn Ab-bâs'tan naklen Ali İbn Ebu Talha burayı: Onlara yağcılık yapmayın, şeklinde açıklar. Avfî ise İbn Abbâs'ın buradaki meyli, küfre meyletmekle tefsir ettiğini söylemiştir. Ebu'l-Âliye: Onların amellerini hoşgörüyle karşılamayın, derken; îbn Abbâs'tan rivayetle İbn Cüreyc; Haksızlık edenlere meyletmeyin, açıklamasını getirmiştir. Bu söz güzeldir. Yani zâlimlerden yardım istemeyin ki böylece onların geri kalan işlerinden hoşnûd olmuş gibi olursunuz. Yoksa size de ateş dokunur. Sizin Allah'tan başka sizi kurtaracak bir dostunuz, O'nun azabından sizi kurtaracak bir yardımcınız da yoktur. (İbni Kesir Tefsir Tefsiri, Hud Suresi 113. âyet)

 

İmam Kurtubi ise bu ayetin tefsirini yaparken şu görüşlere yer verir:

 

Bu âyet-i kerîme kâfirler ile bid'at ehli ve onların dışında türlü masiyet İşleyen kimseleri terkedip, onlardan uzaklaşmaya delildir. Çünkü bu gibi kimselerle sohbet ve arkadaşlık küfür veya masiyettir. Zira arkadaşlık ve sohbet ancak sevgiden dolayı söz konusudur. Nitekim hikmetli birisi (Taraf'e b. el-Abd) şöyle demektedir:

"Kişi hakkında soru sorma, arkadaşını sor. Çünkü herbir arkadaş, arkadaş edindiği kimseye uyar." (İmam Kurtubi El-Câmiu li- Ahkâmi'l Kur'an, Hud/113.âyetin tefsiri)

Bu ayetin tefsirinde Seyit Kutup ta şöyle demiştir:

"Sanık zalimlere eğilim, yakınlık göstermeyiniz. Yoksa cehennem ateşi yakalar sizi." Zalimlere dayanmayın, güvenmeyin. Yeryüzünde güç kaynaklarını ellerinde bulunduran, ellerindeki bu kuvvetle kulları Allah'ın dışında birtakım yaratıklara kulluk yapmaya zorlayan tağutlara, zorba zalimlere dayanmayın. Onlara dayanıp güvenmeyin. Çünkü sizin onlara güvenip dayanmanız, onların işlediği bu büyük kötülüğü onayladığınız anlamına gelir. Bu, onların işlediği büyük kötülüğün günahına ortak olmanız demektir. "Yoksa cehennem ateşi yakalar sizi." Bu sapmanın cezası olarak...

"Allah'dan başka bir dostunuz, bir dayanağınız yoktur. O zaman O'nun yardımını göremezsiniz." (Fizilal'il Kur'an, Seyyid Kutup)

Maide suresinde Müslümanın dostlarının kimler olabileceğine açıklık getirilerek şöyle buyruluyor:

Sizin dostunuz ancak Allah'tır, Resûlüdür ve Allah'ın emirlerine boyun eğerek namazı kılan, zekâtı veren mü'minleridr.” (Maide 4/55) Bu ayete göre mü'minlerin dostları:

1. Allah, 2. Allah'ın Resûlü, 3. Allah ve Resûlünün yolundan giden mü'minlerdir.

Kâfirleri dost edinenlerle ilgili hükmü Kur'an son derece açık bir şekilde vermektedir.

“Kâfirler (in tümü) zâlimdir.” (2/Bakara, 254). “Kâfirleri dost edinmek zulüm; onları dost edinenler de zâlimdir” (9/Tevbe, 23) 
 Diğer Makaleleri

- MUHSİN KİME DENİR? / Tarih : 2018-08-04 09:36:26
- 15 TEMMUZU ANLAMAK / Tarih : 2018-07-15 09:55:20
- İSLAM'DA KADIN VE AİLE / Tarih : 2018-07-14 10:11:31
- HER İŞE EÛZÜBESMELE İLE BAŞLAMAK / Tarih : 2018-07-12 09:37:29
- ALLAH'IN ÖVDÜĞÜ MİLLET / Tarih : 2018-07-09 09:55:57
- MHP GENEL MERKEZİ'NDE BİR GÜN / Tarih : 2018-07-06 09:54:06
- MİLLETLER ALLAH'IN ÂYETLERİDİR / Tarih : 2018-07-04 09:39:15
- BİR KAVMİ BOZMAZ ALLAH, ONLAR BOZULMADIKÇA / Tarih : 2018-06-30 09:34:51
- RAMAZAN AYI VE ORUÇ / Tarih : 2018-05-17 09:17:40
- YUNUS YÜREKLİ YAVUZ BİLEKLİ LİDER TÜRKEŞ / Tarih : 2018-04-04 09:39:53
- DOĞRU VE DÜRÜST OLMAYANIN DİNİ OLMAZ / Tarih : 2018-04-01 10:06:57
- İSLÂMİ KAYNAKLARDA HAK KAVRAMI / Tarih : 2018-03-25 10:12:43
- İSLAMDA İNSAN SEVGİSİ VE İNSAN HAKLARI / Tarih : 2018-03-11 08:34:25
- BEŞ ŞEYİN KIYMETİNİ BİL! / Tarih : 2018-03-08 08:01:17
- ALLAH ŞİRKTEN BAŞKA HER GÜNAHI BAĞIŞLAR / Tarih : 2018-02-19 07:40:31

Diğer Muharrem Günay SIDDIKOĞLU Makaleleri : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  İleri »