Ortadoğu Gazetesi

BIST
93,616
%0,34
USD
5,3296
%-0,31
EUR
6,0845
%0,26
Altın
209,3740
%0,38
SON DAKİKA

RAMAZAN'DA KÖTÜ HUY VE ALIŞKANLIKLARDAN UZAK DURMAK

Muharrem Günay SIDDIKOĞLU / 2012-07-29 11:08:01

Oruç, kişinin Rabbiyle gönül bağını güçlendiren, ona manevi ve deruni bir haz tattıran, sabır ve irade eğitimine ve kalp inceliğine yol açan ve ahlakı güzelleştiren bir ibadet olduğu için, fert dilini kötü, çirkin ve başkalarını rencide edecek boş ve gereksiz sözlerden korumalıdır. Hele hele dinimizin hoş karşılamadığı dedi, kodu ve laf taşımaktan bu ayda özellikle kaçınmak gerekir. Peygamberimiz bu konuya dikkat çekerek şöyle buyurmuştur:

"Yalan konuşmayı bırakmayan, yanlış davranışlardan kaçınmayan kimsenin kendini aç ve susuz bırakmasına Allah'ın ihtiyacı yoktur." ( BUHARİ, "Savm", 8 )

Ramazan orucunun kabul olması, ecrinin ve sevabının fazla olması için şunlara dikkat etmek gerekir:

Gözü Korumak

Oruç tutan Müslüman gözünü haramdan ve şehvet uyandıracak şeylerden uzak tutmalıdır. Cabir (r.a.) Enes (r.a.) den o da Sevgili Peygamberimizden şu hadisi rivayet etmiştir:

"Beş nesne vardır ki, oruçlunun orucunu bozar (sevabını azaltır) Yalan, Gıybet, Nemine (Kovuculuk) Yalan yere yemin etmek, Şehvet ile nazar etmek-bakmak " (İ.Gazali, İhya-u Ulûmi'd- Din, cilt 1, 603)

Dili Korumak

Ramazan ayında oruçlu Müslüman dilini, Kur'an okumakla, zikir etmekle, tövbe ve istiğfarla geçirmelidir. Oruçlu, dilini, yalandan, dedi kodudan, gıybetten, iftiradan, çirkin ve kötü söz söylemekten, kavga etmekten ve riya ile konuşmaktan korumalıdır.

Allah'ın Resulü şöyle buyurdu:

"Oruç, mümin için kalkandır. Binaenaleyh herhangi biriniz oruçlu ise, fahiş konuşmasın, cahilce hareket etmesin. Eğer bir kişi kendisiyle boğuşmaya veya dövüşmeye kalkarsa ona: "Ben oruçluyum, ben oruçluyum" desin. (Müslim ve Buhari)

Kulağı Korumak

Ramazan ayında yine kulağı dedikodudan, yalandan, Allah'ın hoş karşılamadığı

şeyleri dinlemekten uzak tutmak lazımdır. Oruçlu iken, vaaz, nasihat, ilahi ve Kur'an-ı Kerim dinlemek orucun feyzini, ecrini ve bereketini artırır. Cenâb-ı Allah, Kur'an'da haram yiyenle yalan dinleyeni bir tutmuş ve şöyle buyurmuştur:

"Onlar, boyuna yalan dinlerler, boyuna haram yerler." ( Maide / 42 )

Hz. Peygamber'in devr-i saâdetinde oruç tutan iki kadın, günün son saatinde açlık ve susuzluktan bitkin bir hale geldiler, neredeyse telef olacaklardı. Hz. Peygamberin huzuruna bir elçi göndererek oruçlarını bozmak için. izin istediler. Bunun üzerine Rasûlullah kendilerine bir fincan göndererek şöyle buyurmuştur: 'Onlara söyle! Yediklerini bu fincana kussunlar'.

Kadınlardan birisi, fincanın yarısı kadar katı bir kan ile iri bir et parçası kustu. Diğeri de aynı şekilde kusarak fincanı doldurdu. Hâdiseyi gören halk, hayretler içerisinde kaldı. Bu durum karşısında halkın hayretini Rasûlullah şu mübârek sözleriyle gidermeye çalıştı:

"Bu iki kadın, Allah'ın kendilerine helâl kıldığı şeylerden uzaklaşarak oruç tuttular. Fakat Allah'ın kendilerine haram kıldığıyla iftar ettiler. Bir arada, oturarak onu bunu çekiştirdiler. İşte fincanda gördüğünüz irin, onların yemiş olduğu halkın kanı ve etidir." (İmam Ahmed, İhya cilt 1)

Hz. Peygamber (s.a) şöyle buyurmaktadır:

Oruç emanettir. Bu bakımdan herhangi biriniz Allah'ın kendisine teslim ettiği emaneti korusun ve zâyi etmesin. (el-Haraitî, Mekârim' u1-Ahlâk, İbn Mesud'dan)

Yani oruçlu bir kimseye biri söver ve onunla kavga etmek isterse, oruçlu ona 'Dil, Allah'ın bendeki emanetidir. Onu korumakla mükellefim. Sana kötü cevap vermek suretiyle o emanete nasıl ihanet edebilirim' demelidir. 

Diğer Azaları Korumak

Ramazan'da helal lokma ve helal rızk ile beslenerek, oruç tutmak ve iftar etmek suretiyle mideyi korumuş oluruz. Ayrıca israftan kaçınmak, sahurda ve iftarda az yemek te orucun ecrini artırmak açısından önemlidir. Yine dilimizi yalandan koruduğumuz gibi elimizi de haramdan korumak, ayaklarımızla Allah'ın hoş karşılamadığı yerlere gitmemek, adımlarımızı cami yollarında tüketmekte yarar vardır.

"Diğer âzaları da günahtan alıkoymak gerekir. Meselâ el ve ayak gibi. Karnını iftar zamanında nefsin istediği şehvetlerden korumalıdır. Helâl yemekten çekinmek suretiyle oruç tutup, iftar zamanında haram ile iftar edenin orucu hiçbir fayda temin etmez ve mânâsız kalır. Böyle bir oruçlunun durumu tıpkı bir köşk binâ edip, bir şehri yıkanın durumuna benzer. Çünkü helâl yemek ancak fazla yendiği takdirde zarar vericidir. Onun azı ise, faydalıdır. Bu bakımdan oruç, onu azaltmak için icâd edilmiş bir ibadettir. Zararından korkarak ilâçları terk etmek, sonra da zehir almak, hamakattan başka birşey değildir. Haram ise, dini yok eden bir zehirdir. Helâl ise, azı fayda, çoğu zarar veren bir ilâçtır. Oruçtan gaye, helâlı azaltmaktır.

Çünkü Hz. Peygamber (s.a) şöyle buyurmuştur:

"Nice oruç tutanlar vardır ki, orucundan sadece açlık ve susuzluk elde eder." (Nesâî ve İbn Mâce, (Ebu Hüreyre'den)

Bu hadîsin tefsirinde bazı âlimler, akşam fazla yemek suretiyle harama giren bir kimsenin kastolunduğunu söylemişlerdir. Bazıları da, bu öyle bir kimsedir ki, helâl yemekten nefsini meneder, fakat haram olan gıybette bulunmak suretiyle orucunu bozar. Bazı âlimler de âzalarını haramdan korumayan bir kimsenin kastolunduğunu söylemiştir.
 Diğer Makaleleri

- MUHSİN KİME DENİR? / Tarih : 2018-08-04 09:36:26
- 15 TEMMUZU ANLAMAK / Tarih : 2018-07-15 09:55:20
- İSLAM'DA KADIN VE AİLE / Tarih : 2018-07-14 10:11:31
- HER İŞE EÛZÜBESMELE İLE BAŞLAMAK / Tarih : 2018-07-12 09:37:29
- ALLAH'IN ÖVDÜĞÜ MİLLET / Tarih : 2018-07-09 09:55:57
- MHP GENEL MERKEZİ'NDE BİR GÜN / Tarih : 2018-07-06 09:54:06
- MİLLETLER ALLAH'IN ÂYETLERİDİR / Tarih : 2018-07-04 09:39:15
- BİR KAVMİ BOZMAZ ALLAH, ONLAR BOZULMADIKÇA / Tarih : 2018-06-30 09:34:51
- RAMAZAN AYI VE ORUÇ / Tarih : 2018-05-17 09:17:40
- YUNUS YÜREKLİ YAVUZ BİLEKLİ LİDER TÜRKEŞ / Tarih : 2018-04-04 09:39:53
- DOĞRU VE DÜRÜST OLMAYANIN DİNİ OLMAZ / Tarih : 2018-04-01 10:06:57
- İSLÂMİ KAYNAKLARDA HAK KAVRAMI / Tarih : 2018-03-25 10:12:43
- İSLAMDA İNSAN SEVGİSİ VE İNSAN HAKLARI / Tarih : 2018-03-11 08:34:25
- BEŞ ŞEYİN KIYMETİNİ BİL! / Tarih : 2018-03-08 08:01:17
- ALLAH ŞİRKTEN BAŞKA HER GÜNAHI BAĞIŞLAR / Tarih : 2018-02-19 07:40:31

Diğer Muharrem Günay SIDDIKOĞLU Makaleleri : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  İleri »