Ortadoğu Gazetesi

BIST
93,616
%0,00
USD
5,3338
%0,27
EUR
6,0913
%0,31
Altın
209,3750
%0,38
SON DAKİKA

NAMAZI GEREĞİ GİBİ KIL ZEKÂTI VER

Muharrem Günay SIDDIKOĞLU / 2012-08-05 15:34:50

Kur'an-ı Kerim'de. Zekât, 28'i namazla birlikte olmak üzere 32 yerde zekât emri bulunmaktadır. Ayrıca çeşitli âyetlerde geçen "infâk" emri zekâtı da kapsamaktadır. Zekâtın üzerinde bu kadar çok durulması onun dinimizde büyük önem taşıdığını göstermektedir birçok ayeti kerimede zekât verilmesi emredilmiş, hakkıyla zekâtı verenler övülmüş ve kıyamet gününde büyük mükâfatlara nail olacakları müjdelenmiştir. Zekât verme emrinin hemen namazın ardından, namazla birlikte "egimissalate ve êtüzzekat" şeklinde emredilmesi önemi açısından ayrıca dikkate değerdir.

Kur'an'da müminlerde bulunması gereken özellikler anlatılırken: "Onlar ki gaybe (görmedikleri halde Allah'a, meleklere, cennete, cehenneme) iman edip namazı dürüst kılarlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda harcarlar" "(Bakara/3) dendikten sonra yine Bakara suresi 110. âyetde şöyle buyrulmaktadır: "Namazı gereği gibi kılın. Zekâtı verin ve hayır işlerden nefisleriniz için önden her ne gönderirseniz, Allah katında onun sevabını bulursunuz. Şüphesiz Allah bütün yaptıklarınızı görücü ve karşılığını vericidir." (Bakara/110)

Yüce kitabımızda müşriklerin ve münafıkların özellikleri anlatılırken onların zekât vermediklerine ve cimri olduklarına dikkat çekilir:

"…Yazıklar olsun o müşriklere ki, onlar zekât vermezler ve ahireti de inkâr ederler " (Fussilet suresi 6-7)

Arapçada İnfak, Münafık sözcükleri aynı kökten gelirler. Münafık infak etmeyen insan demektir.. Münafıkların ortak özellikleri çok cimri olmalarıdır. (bak. Tevbe, 75-76) Müslüman malını Allah yolunda harcarken, münafık dinini, imanını mal biriktirme yolunda harcar.

Sevgili peygamberimiz bir gün etrafındaki ashabına: "Altı konuda bana söz verin, ben de sizin cennete girmenize kefil olayım" buyurduklarında; Ashap: "Ey Allah'ın Resulü onlar nelerdir? Dediler.

Resulü Ekrem Efendimiz: "Namaz, zekât ve emanete riayet, nefsi zinadan, mideyi haramdan, dili kötü sözlerden korumaktır" cevabını verdiler. (Feyz'ül Kadir C: 2 Sayfa: 95 (Et-tergib ve't terhib C:1, sayfa: 246)

Yüce Allah, namaz kılan ve zekâtını veren kulları için ebedi mutluluk yurdu olan cennetler hazırladığını beyan ederek, şöyle buyurmaktadır: "İnanıp yararlı işler işleyenlerin, namaz kılıp zekât verenlerin Rabb' leri katında ecirleri vardır. Onlara hiçbir korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir."(Bakara/277)

Zekât: bir nevi Allah'a ödünç vermedir. Verilen bu sadakanın karşılığını Allah kat kat verecektir.

Allah'ın iyi ve Salih bir kulu olmak için sadece namaz kılmanın yetmeyeceğine dikkat çeken Cenab- Hakk şöyle buyuruyor:

"(Ey ibadet edenler!) İyi ve erdemli olmak (yalnızca) yüzlerinizi doğu ve batı tarafına çevirmeniz değildir. (önceki Hıristiyanlar doğuya, Medine ve civarındakiler ise kuzeybatıya düşen Beyt-i Makids'e yüzlerini dönerek, Müslümanlarda önce Beyt-i Makdis'e dönerek inadet ediyorlardı. Burada gerek böyle gerekse namazda selam verirken yüzü doğu ve batıya dönerek selam vermek kastedilmektedir.) Fakat iyi ve erdemli (muttaki) kişi; Allah'a, âhiret gününe, meleklere, Kitab'a (Kur'an'a) ve peygamberlere inanıp malı(nı), sevgisine rağmen (Allah rızası için) akrabaya, yetimlere, yoksullara ve yolda/sokakta kalmışlara, dilenenlere ve boyunduruk altında bulunanlara (kurtulmaları için) veren, namazı dosdoğru kılan, zekâtı veren, ahitleştiği zaman sözlerini yerine getiren, sıkıntıda, hastalıkta ve savaşın şiddetlendiği anda sabredendir. İşte (imanlarında, yaptığı iyilik ve tatta) doğru olanlar onlardır. Ve takvaya erenler de onlardır." (Bakara 2/177)

Kâinatın Efendisi Sevgili Peygamberimiz ise, zekât konusunda şöyle buyuruyor: "Mallarınızı zekâtla koruyun. Hastalıklarınızı sadaka ile tedavi edin. Bela dalgalarına dua ve tazarru- Allah'a yalvarma ve yakarma- ile karşı koyun."

Kur'an-ı Kerim'de kurtuluşa erecek müminlerin özellikleri sayılırken;

"Onlar ki, zekâtı öderler" (Müminun,22/4) "Kendilerine rızık olarak verdiğimizden de Allah yolunda harcarlar." (Bakara,2/3) denilir. 
 Diğer Makaleleri

- MUHSİN KİME DENİR? / Tarih : 2018-08-04 09:36:26
- 15 TEMMUZU ANLAMAK / Tarih : 2018-07-15 09:55:20
- İSLAM'DA KADIN VE AİLE / Tarih : 2018-07-14 10:11:31
- HER İŞE EÛZÜBESMELE İLE BAŞLAMAK / Tarih : 2018-07-12 09:37:29
- ALLAH'IN ÖVDÜĞÜ MİLLET / Tarih : 2018-07-09 09:55:57
- MHP GENEL MERKEZİ'NDE BİR GÜN / Tarih : 2018-07-06 09:54:06
- MİLLETLER ALLAH'IN ÂYETLERİDİR / Tarih : 2018-07-04 09:39:15
- BİR KAVMİ BOZMAZ ALLAH, ONLAR BOZULMADIKÇA / Tarih : 2018-06-30 09:34:51
- RAMAZAN AYI VE ORUÇ / Tarih : 2018-05-17 09:17:40
- YUNUS YÜREKLİ YAVUZ BİLEKLİ LİDER TÜRKEŞ / Tarih : 2018-04-04 09:39:53
- DOĞRU VE DÜRÜST OLMAYANIN DİNİ OLMAZ / Tarih : 2018-04-01 10:06:57
- İSLÂMİ KAYNAKLARDA HAK KAVRAMI / Tarih : 2018-03-25 10:12:43
- İSLAMDA İNSAN SEVGİSİ VE İNSAN HAKLARI / Tarih : 2018-03-11 08:34:25
- BEŞ ŞEYİN KIYMETİNİ BİL! / Tarih : 2018-03-08 08:01:17
- ALLAH ŞİRKTEN BAŞKA HER GÜNAHI BAĞIŞLAR / Tarih : 2018-02-19 07:40:31

Diğer Muharrem Günay SIDDIKOĞLU Makaleleri : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  İleri »