Ortadoğu Gazetesi

BIST
93,275
%-0,02
USD
5,3540
%0,15
EUR
6,0721
%0,05
Altın
209,1890
%0,29
SON DAKİKA

SAFIN BELLİ OLSUN

Muharrem Günay SIDDIKOĞLU / 2012-10-02 11:06:39

Hikaye olunur ki, Firavun Hz. İbrahimi ateşe atarken, karınca ağzındaki bir damla su ile ateşi söndürmeye gayret eder. Onun bu halini gören Şeytan, karıncaya dalga geçercesine:

-Sen mi şu küçücük halinle ve ağzındaki şu su damlacığıyla koskoca ateşi söndüreceksin. Rivayetlerde karıncanın şeytana verdiği iki cevaptan söz edilir ki ikisi de hikmet doludur. Karınca verdiği cevapta "Safım belli olsun" der. Yani karınca ben Firavundan yana mıyım, Hz. İbrahim'den yana mıyım bu belli olsun der. İkinci cevap ise daha güzeldir. "Ateşi söndüremesem de bu yolda ölemem mi?" İşte bütün mesele budur. İnandığımız yolda ölebilmek ve ölmeyi göze almak ve Hakk'tan yana olmak… Kur'an-ı kerimde:

"İnne hezel gurâne yehdî lilletî hiye egvemu."(İsra/9)

"Şüphesiz bu kuran en doğru olana iletir" denildikten sonra, Müslümanları bu doğruluktan saptıracak tehlikeye dikkat çekilerek,

"Vela terkenu ilellezine zalemû fetemessekümünnâru " (Hud/113)" Zalimlere yanaşmayın, (onlara yandaşlık etmeyin) yanarsınız"(Hud/113) buyrulmaktadır. Kur'anın bu tesbitne göre Kur'andan ayrılmak ve sapmak, zalimlere yönelmek, onlara meyletmektir. Bu meylin miktarı önemli değildir. Onların yaptıkları haksızlıkları, zulümleri onaylar anlamına gelecek şekilde yüzlerine güleç bir yüzle bakmak bile yasaktır. Ayetteki " Terkenû" sözü, yağcılık ve yardakçılık, haksızlıklara rıza göstermek, en Ufak bir şekilde bile olsa onlara meyletmek, onlardan yardım istemek olarak tefsir edilmiştir. (Tefsiru'l Kur'ani'l Azim İbni Kesir 4/283)

"Ve zulüm yapanlara yakınlık göstermeyin ki, size de ateş dokunmasın. Allah'dan başka yardımcılarınız da yoktur. Sonra yardım da göremezsiniz." (Hud/113. Elmalılı meali)

Bu ayetin tefsirini yapan Müfessir Kurtubi " Küfürle dostluk küfür, Allah'a isyan edenle dost olmak isyandır. Çünkü dostluk ancak sevgiden dolayı olur. Ancak bu hükmün bir tek ayrıcalığı, zalimle dostluk, onun kötülüğünden korunmak için (öyle görünmek şeklinde) çaresiz durumlarda olursa başkadır" demektedir. (Safvetü't-Tefsir, Sâbunîi, 2/36)

Peygamberimiz de "Kişi dostunun dininde (gidişatında)dir. Her biriniz kiminle dost olduğuna dikkat etsin." Buyurmuştur. (Tac ,Camiulil usul, K.Ahlak 5/81)

Bir başka âyette ise:

"Ey iman edenler! Kendilerine Allah'ın gazap ettiği (Yahudiler), kabirlerdeki kâfirlerin ümit kestikleri gibi tamamen ahiretten ümitlerini kesmiş bir toplumu dost edinmeyin." (Mümtahine Suresi/13)

İmâm-ı Rabbâni Hazretleri buyururlar ki:

"İki dini tasdik eden dahi şirk ehlinden sayılır. İslâm hükümleri ile küfrü bir araya getirmeye teşebbüs eden dahi müşriktir. Hâlbuki küfürden teberi etmek (uzaklaşmak) İslâm'ın şartıdır. Şirk şaibesinden sakınmak tevhiddir…"

Hinduların büyük bildikleri günlere ta'zim, Yahudilerce bilinen adetlere uymak, küfrü icap ettirir. Nitekim ehl-i İslâm'ın cahilleri, bilhassa kadınlar, küffârın belli günlerindeki küfür merasimini icrâ etmektedirler. Bunları kendileri için de bayram kabul edip, kızlarının ve kardeşlerinin evlerine onlar gibi hediyeler yollarlar… Böylelikle o merasime tam manası ile îtina ve îtibar ederler." İslâm'da bunların hepsi şirk ve küfür alametleridir. (Mektubat-ı İmam-ı Rabbânî, 3/41)

Aşağıdaki ilahi mesaj Müslüman olan herkesi bağlar: Nisa 4/105: "Allah'in sana gösterdiği şekilde insanlar arasında hükmedesin diye sana Kitab'ı hak ile indirdik; hainlerden taraf olma!" 

Münafıkların sonuna Tevbe suresinde şöyle dikkat çekiliyor:

"Ey ikiyüzlüler! Siz, sizden önce daha kuvvetli, malları ve çocukları daha çok olup, hisselerince bunlardan faydalanan kimseler gibisiniz. Sizden öncekiler, hisselerince faydalandıkları gibi siz de hissenizce faydalandınız ve onların bâtıla daldıkları gibi siz de daldınız. İşte bunlar dünyada ve âhirette işleri boşa çıkanlardır, işte bunlar mahvolanlardır." Tevbe/69

Ey münâfıklar, Ey BOP gibi Siyonist projelere Eşbaşkanlık yaparak Türk milletinin ve İslam dünyasının mahvına, işgaline sebep ve ortak olanlar sizin durumunuz tıpkı sizden önceki münafıkların durumlarına benziyor. Onlar sizden daha güçlü, siyasal ve ekonomik yönden sizden daha önde, sizden daha ilerdeydiler. Bakın şimdiki hallerinde yerlerinde yeller esiyor.

Onlar Allah'la, imanlı, inançlı kadrolarla baş edememişlerken sizler mi baş edeceksiniz? Onlar Allah'ın helâkinden kurtulamamışlarken sizler mi kurtulacaksınız? Onların düştükleri yanlışlara düşerek onların başlarına gelenlerin sizlerin de başınıza geleceğinden sakınmıyor musunuz?

İnançlı ve imanlı insan bir karınca gibi safını ve vazifesini bilen; BEN SEFERE MEMUR ZAFERE DEĞİL..ZAFER ALLAH'TANDIR.. DİYEN insandır..
 Diğer Makaleleri

- MUHSİN KİME DENİR? / Tarih : 2018-08-04 09:36:26
- 15 TEMMUZU ANLAMAK / Tarih : 2018-07-15 09:55:20
- İSLAM'DA KADIN VE AİLE / Tarih : 2018-07-14 10:11:31
- HER İŞE EÛZÜBESMELE İLE BAŞLAMAK / Tarih : 2018-07-12 09:37:29
- ALLAH'IN ÖVDÜĞÜ MİLLET / Tarih : 2018-07-09 09:55:57
- MHP GENEL MERKEZİ'NDE BİR GÜN / Tarih : 2018-07-06 09:54:06
- MİLLETLER ALLAH'IN ÂYETLERİDİR / Tarih : 2018-07-04 09:39:15
- BİR KAVMİ BOZMAZ ALLAH, ONLAR BOZULMADIKÇA / Tarih : 2018-06-30 09:34:51
- RAMAZAN AYI VE ORUÇ / Tarih : 2018-05-17 09:17:40
- YUNUS YÜREKLİ YAVUZ BİLEKLİ LİDER TÜRKEŞ / Tarih : 2018-04-04 09:39:53
- DOĞRU VE DÜRÜST OLMAYANIN DİNİ OLMAZ / Tarih : 2018-04-01 10:06:57
- İSLÂMİ KAYNAKLARDA HAK KAVRAMI / Tarih : 2018-03-25 10:12:43
- İSLAMDA İNSAN SEVGİSİ VE İNSAN HAKLARI / Tarih : 2018-03-11 08:34:25
- BEŞ ŞEYİN KIYMETİNİ BİL! / Tarih : 2018-03-08 08:01:17
- ALLAH ŞİRKTEN BAŞKA HER GÜNAHI BAĞIŞLAR / Tarih : 2018-02-19 07:40:31

Diğer Muharrem Günay SIDDIKOĞLU Makaleleri : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  İleri »