Ortadoğu Gazetesi

BIST
91,445
%-1,50
USD
5,4588
%0,09
EUR
6,1411
%-1,04
Altın
211,1670
%-0,52
SON DAKİKA

DİNİMİZDE VE TÜRK TÖRESİNDE İYİLİK

Muharrem Günay SIDDIKOĞLU / 2012-12-03 08:28:20

 

"Din gününü yalan sayanı görüyor musun? İşte yetimi itip kakan; yoksulu

doyurmayı özendirmeyen odur... Yazıklar olsun o namaz kılanlara... Onlar namazlarından gafildirler... Onlar gösterişçilerin tâ kendileridir... Zekâtı da menedenler onlardır." (Mâun suresi) Yüce Kuran'daki bu ayetlere göre münkir ve münafığın özellikleri şunlardır.

 

1- Yetimi İtip kakmak

2- Yoksulu doyurmayı özendirmemek

3- Namazdan gafil olmak

4- Gösterişçi olmak

5- Zekâtı menetmek.

Maun suresinde sayılan beş özellikten üçü garip, fakir, yetimlerle ilgili... Beled

suresinin 10-17 ayetlerinde Yüce Allah şöyle diyor:

"Biz ona iki yol gösterdik, fakat o sarp yokuşa saldıramadı. Nedir sarp yokuş

biliyor musun? Köleleri hürriyete kavuşturmaktır. Açlık günlerinde açları doyurmaktır.

Yakındaki yetime toprakta sürünen bir yoksula sonra da iman edenlerden birbirine

sabrı ve merhameti tavsiye edenlerden olmaktır." el-İsra 26. Ayette:

"Hısıma, yoksula, yolda kalmışa hakkını ver" memiz emredilmekte;

En-Nur 22. Ayette ise:

"Sizden erdem ve servet sahibi olanlar, akrabasına, yoksullara, Allah yolunda

göç edenlere vermekte kusur etmesin" buyrulmaktadır.

Bakara suresi 83. Ayette:

"... Allah'tan başkasına ibadet etmeyin, anaya, babaya, hısımlara, yetimlere,

yoksullara iyilik yapın..."

Nisa 36. Ayette:

"Allah'a ibadet edin, ona eş koşmayın. Anaya, babaya, akrabaya, yetimlere,

yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, gariplere, emriniz

altındakilere iyilik edin" denilmektedir.

Yüce kitabımız Kur'an'da yukarıdaki ayetlere benzer çok ayet vardır. Bu ayetlerden

Rum suresi 38. Ayette, yüce Allah'ın cemalini görmek isteyenlere akrabaya, yolcuya ve

yoksula haklarını vermeleri tavsiye edilmekte ve şöyle buyrulmaktadır:

"Haydi, akrabaya, yoksula, yol oğluna hakkını ver. Bu Allah'ın cemali'ni dilemekte olanlar için hayırlıdır ve onlar korktuklarından emin, umduklarına nail olacaklardır."

Bu ayette de açıkça görüldüğü gibi, Allahın cemali'ni görmeyi dileyenler, yani Allaha ulaşmak ve O'nu görmek isteyenler, yani kendileri için Mirac talebinde bulunanlar, akrabaya, yoksula, yolda kalmışa haklarını verecekler. Yüce Kur'an "hak"larını ver diyor. Çünk verdiklerimiz onların hakkı olandır. Yüce Kur'an yoksulu yediren, doyuran, akrabaya, ihtiyaç sahibine haklarını verenlere güvence veriyor ve diyor ki:

"Onlar korktuklarından emin olacaklar; umduklarına erişeceklerdir. (Yâni cehennemden âzad olacaklar, cennete gireceklerdir.)"

İnsan /ed-Dehr suresinde ise:

"Sevdiklerinden vererek yoksulu, yetimi, tutsağı doyururlar. Biz ancak Allah'ın

cemali için yediriyoruz, sizden karşılık da beklemiyor, alkış da..." buyruluyor.

Ahmet Yesevi hazretleri ise hikmetli divanında:

"Kim Allah'a ulaşmak istiyorsa... Garip, yoksul, yetimlerin gönlünü alsın..." diyor.

Allah'ın cemalini görmenin ve Allah'ın rızasını kazanmanın, salih amel işlemenin ve salih bir kul ve insan-ı kâmil olmanın yolunu Ahmet Yesevi, Hikmet'inin hemen başında veriyor:

Sözü söyledim, kim isterse Allah'ı görmek

Canını canına bağlasın, damarlarını eklesin

Garip, yetim, fakirlerin gönlünü alsın.

Bütün gücünü toplayıp, çabalarını tek hedefe yöneltip, gariplerin, yolda kalmışların,

yetimlerin, anasız babasızların, fakirlerin, yoksulların yardımına koşanlar, işte onlar, Alah'a ulaşmak yoluna girmiş olanlardır.

İşte hikmet:

Garip, fakir, yetimlerle elçi ilgilendi

O gecede mirac oldu Allah'ı gördü

Döndü geldi yine fakirlerin halini sordu.

Hak mustafa öğüdünü söylüyorum.

Resul önüne bir yetim gelmişti

Garip ve müptelâyım demişti

Acıdı resul onun haline

İstediğini verdi eline

Resul dedi ben de bir yetimim

Yetimlik ve gariplikle yetiştim

Muhammed dedi ki kim ki yetimdir

Biliniz o benim has ümmetimdir

Yetimi görseniz incitmeyiniz

Garibi görseniz küstürmeyiniz

Ahmet Yesevi'ye göre Yüce Muhammed'in yolunda, İslam dininde "En büyük, en

yararlı ve en çabuk erdirici ibadet, insana hizmettir."

Eski Türk töresinin değişmez temel esaslarından birisi de " iyilik " tir. Eski Türkler insanlara ayırım yapmadan iyilikte bulunmayı Türk olmanın gereklerinden sayarlardı. Hunlar zamanından başlayarak Osmanlılara kadar kurulan Türk devletleri istisnasız birer hizmet devleti idiler.

Eski Türk devletinin ve devlet başkanlarının en başta gelen görevleri de halka hizmettir. Açları doyurmak, çıplakları giydirmek, az milleti çok, fakir milleti zengin kılmak Türk devletinin ve Türk hakanlarının en temel görevleri idi. Bu düşünceler tarihi kaynaklarda açık bir şekilde yer almaktadır.

Az milleti çok kılmak, açları beslemek, çıplakları giydirmek, fakir milleti zengin kılmak atalarımızın en güzel adetlerindendir. Dede korkut hikâyelerinde "Türk hakanlarının aç görsem doyurdum, yalıncak görsem giydirdim, depe gibi et yığdım..." sözleriyle halka hizmetleri ve cömertlikleri anlatılır. Yine yabancı kaynaklarda, Osmanlılar ve Selçuklular döneminde Türkiye'den "Şefkat Diyarı" diye söz edilir. Yine Şeyh Edebali'nin damadı Osman Gazi'ye vasiyetinde "İnsan yaşat ki devlet yaşasın" sözleri insana ve insanlara hizmete verilen değeri göstermesi açısından çok önemlidir. Eski Türk kültüründe " Kişilikli insan "

başkalarına faydalı olan insan demektir. Kutadgu Bilig'de insanın tanımı şöyle yapılır: " Kişi (insan ) derler, insan kimdir? İnsan başkalarına faydalı olan ve onların işlerini gören kimsedir." (Kutadgu Bilig, 3269. Beyit) 
 Diğer Makaleleri

- MUHSİN KİME DENİR? / Tarih : 2018-08-04 09:36:26
- 15 TEMMUZU ANLAMAK / Tarih : 2018-07-15 09:55:20
- İSLAM'DA KADIN VE AİLE / Tarih : 2018-07-14 10:11:31
- HER İŞE EÛZÜBESMELE İLE BAŞLAMAK / Tarih : 2018-07-12 09:37:29
- ALLAH'IN ÖVDÜĞÜ MİLLET / Tarih : 2018-07-09 09:55:57
- MHP GENEL MERKEZİ'NDE BİR GÜN / Tarih : 2018-07-06 09:54:06
- MİLLETLER ALLAH'IN ÂYETLERİDİR / Tarih : 2018-07-04 09:39:15
- BİR KAVMİ BOZMAZ ALLAH, ONLAR BOZULMADIKÇA / Tarih : 2018-06-30 09:34:51
- RAMAZAN AYI VE ORUÇ / Tarih : 2018-05-17 09:17:40
- YUNUS YÜREKLİ YAVUZ BİLEKLİ LİDER TÜRKEŞ / Tarih : 2018-04-04 09:39:53
- DOĞRU VE DÜRÜST OLMAYANIN DİNİ OLMAZ / Tarih : 2018-04-01 10:06:57
- İSLÂMİ KAYNAKLARDA HAK KAVRAMI / Tarih : 2018-03-25 10:12:43
- İSLAMDA İNSAN SEVGİSİ VE İNSAN HAKLARI / Tarih : 2018-03-11 08:34:25
- BEŞ ŞEYİN KIYMETİNİ BİL! / Tarih : 2018-03-08 08:01:17
- ALLAH ŞİRKTEN BAŞKA HER GÜNAHI BAĞIŞLAR / Tarih : 2018-02-19 07:40:31

Diğer Muharrem Günay SIDDIKOĞLU Makaleleri : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  İleri »