Ortadoğu Gazetesi

BIST
94,503
%0,95
USD
5,3340
%0,04
EUR
6,1085
%0,16
Altın
209,8520
%0,17

İSLAMDA ARKADAŞ SEÇİMİ

Muharrem Günay SIDDIKOĞLU / 2012-12-09 10:38:59

 

 

 

 

"Ey iman edenler! Yahudileri ve Hıristiyanları velî (sırdaş, dost ve idareci)

edinmeyin. Onlar (ancak) birbirlerinin yâr ve yardakçısı (İslâm'ın da düşmanı) dırlar.

Kim onları (ve aynı zihniyette olanları) velî edinirse, o da onlardandır. Şüphesiz Allah

(böylece kendilerine ve müslümanlara) zulmeden toplumu doğru yola eriştirmez."

(Maide:51)

"(Ey mü'minler!) Sizin gerçek dost ve yardımcınız ancak Allah ve o'nun

Resûlü'dür; bir de (Allah'ın emirlerine) boyun eğerek namazı dosdoğru kılan ve zekât

veren mü'minlerdir. (Maide:55)

"Kim Allah'ı, Resûlü'nü ve mü'minleri velî (ve dost) edinirse, işte Allah taraftarı

onlardır; mutlaka galip geleceklerdir. (Maide:56)

Bu iki âyet-i kerîmede yüce Allah kendisine inananlara galibiyet vaat ediyor ve üç dost

gösteriyor ki bunlar:

1. Allah, 2. Allah'ın Rasûlü, 3. Müminlerdir.

Hz. Ali buyuruyor ki:

"Kimin durumunu kestiremiyorsanız; dinini bilmiyorsanız, onun çevresine

bakın. Eğer arkadaşları Allah'ın dinine bağlıysalar, o da Allah'ın dini üzeredir. Şayet

arkadaşları Allah'tan başkasının dini üzere iseler, onun Allah'ın dininden nasipsiz

olduğunu bilin. Çünkü Resulullah (s.a.v) şöyle derdi: "Allah ve âhiret gününe inanan

bir kimse kâfiri kardeş, faciri arkadaş edinmesin. Kim kâfiri kardeş ya da faciri arkadaş

edinse, facirdir, kâfirdir." Hz. Ali(Bihar-ül Envar)

Kişi Dostunun Dini İle Dindardır. (Hz. Muhammed)

Arkadaşın, insan hayatında çok önemli bir yeri vardır. Öyle ki arkadaşı, insanın

cennet ya da cehennem ehli olmasına vesile olabilir. Bu bakımdan ahlak sahibi bir Müslüman

kiminle arkadaş olduğuna dikkat etmelidir.

"Onlar boş söz işittikleri zaman ondan yüz çevirirler ve bizim işlerimiz bize, sizin

işleriniz size. Size selam (barış) olsun. Biz kendini bilmezleri (arkadaş edinmek)

istemeyiz, derler." (Kasas suresi,28/55)

İnanan insan arkadaş seçiminde titizlik göstermeli, Kur'an ahlakını yaşayan insanlarla

arkadaşlık etmelidir. Peygamberimiz(sav) "Salih arkadaş yalnızlıktan daha iyidir; yalnızlık

da kötü arkadaştan daha iyidir." (Bihar-ül Envar, c.15, s.51) buyurarak, yalnızlık korkusuyla

arkadaş edinmenin yanlışlığına dikkat çeker.

Arkadaş Arkadaşını Hayra Götüren Ve Hayra Vesile Olan İnsandır

Ebû Hüreyre (r a )'den rivâyete göre, Rasûlullah (s a v ) şöyle buyurmuştur: "Kişi

dostunun dini üzeredir Bu yüzden kişi kimi dost edineceğine iyi baksın " (Ebû Dâvûd,

Edeb: 16)

"Bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim" "Adam ahbabından bellidir",

"Üzüm üzüme baka baka kararır", "Sarı öküzün yanında duran ya huyundan ya

tüyünden" gibi atasözleri, "Kişi dostunun dini üzeredir" "Mü'min mü'minin aynasıdır" gibi

hadisler, "Ey iman edenler! Yahudi ve Hıristiyanları dost edinmeyin. Onlar birbirlerinin

dostudurlar. Sizden kim onları dost edinirse, o onlardandır."(Mâide suresi/51)

"Mü'minler, mü'minleri bırakıp inkârcıları dost edinmesin." (Al-i İmran 28),

"Şüphesiz biz şeytanları, iman etmeyenlerin dostları kılmışızdır." (Araf 27), "Şeytanın

hâkimiyeti, sadece onu dost edinenler ve Allah'a ortak koşanlar üzerindedir." (Nahl

100) ayetleri güzel ahlak ve dost seçiminin önemine dikkat çekmektedirler.

Kur'an, Allah'tan ve İslam ahlakından yüz çevirip, kötülerle bir olmuş kişilerin ahirette

söylediği "Ah keşke!" ifadesiyle, yaşadığı büyük panik ve korkuyu tarif eder. Bu insanlar

hayatları süresince kendisini uyaranlara kulak vermemiş, "batıla ve tutkulara dalıp

gidenlerle, birlikte dalıp gitmiş" (Müddessir Suresi, 45), sapkın arkadaşlarına uyarak

yoldan çıkmıştır. Şimdi kendisi gibi dünya hayatında Allah'ın sınırlarını korumayan, büyüklük

taslayan insanların tümüyle beraber Allah'ın huzuruna getirilmiştir.

Allah'ın hoşnutluğunu kazanmanın yolları açık iken, arkadaşlarının etkisinde kalarak

kendisine tanınan fırsatı kaçırmış olmanın verdiği pişmanlık gittikçe artar. Öyle ki ellerini

ısırır, içini yakan dönüşü olmayan pişmanlık sözlerine yansır:"O gün, zulmeden, ellerini

(hınçla) ısırarak (şöyle) der: "Ah keşke, elçiyle birlikte bir yol edinmiş olsaydım, Vah

yazıklar bana, ne olurdu da filanı dost edinmeseydim. Çünkü o, gerçekten bana

geldikten sonra beni zikirden (Kur'an'dan) saptırmış oldu. Şeytan da insanı 'yapayalnız

ve yardımsız" bırakandır." (Furkan, 27-28-29)

Allah'ın kitabından ve Sevgili Peygamberimizin ahlakından uzaklaşmak münafıklık

alametlerindendir. Bu konuda Nisa suresinde şöyle buyrulur:

"Onlara: Allah'ın indirdiğine (Kitab'a) ve Resûl'e gelin (onlara başvuralım),

denildiği zaman, münafıkların senden iyice uzaklaştıklarını görürsün." (4/Nisa,61)

Allah'ın hoşnutluğunu kazanmanın yolları açık iken, arkadaşlarının etkisinde kalarak

kendisine tanınan fırsatı kaçırmış olmanın verdiği pişmanlık gittikçe artar. Öyle ki ellerini

ısırır, içini yakan dönüşü olmayan pişmanlık sözlerine yansır:"O gün, zulmeden, ellerini

(hınçla) ısırarak (şöyle) der: "Ah keşke, elçiyle birlikte bir yol edinmiş olsaydım, Vah

yazıklar bana, ne olurdu da filanı dost edinmeseydim. Çünkü o, gerçekten bana

geldikten sonra beni zikirden (Kur'an'dan) saptırmış

"Kötü insanlardan birisi de, şerrinden dolayı insanların kendisinden sakındığı

kimsedir. (Mâlik Muvatta)

Bir Müslüman kiminle arkadaş olacağına dikkat etmelidir. Arkadaş seçiminde özellikle

namaz kılan insanları seçmelidir. Namaz kılmayan insanlarla yapılan dostluk, namaz kılan

insana zarar verebilir Allah korusun namazın terkine vesile olabilir.
 Diğer Makaleleri

- MUHSİN KİME DENİR? / Tarih : 2018-08-04 09:36:26
- 15 TEMMUZU ANLAMAK / Tarih : 2018-07-15 09:55:20
- İSLAM'DA KADIN VE AİLE / Tarih : 2018-07-14 10:11:31
- HER İŞE EÛZÜBESMELE İLE BAŞLAMAK / Tarih : 2018-07-12 09:37:29
- ALLAH'IN ÖVDÜĞÜ MİLLET / Tarih : 2018-07-09 09:55:57
- MHP GENEL MERKEZİ'NDE BİR GÜN / Tarih : 2018-07-06 09:54:06
- MİLLETLER ALLAH'IN ÂYETLERİDİR / Tarih : 2018-07-04 09:39:15
- BİR KAVMİ BOZMAZ ALLAH, ONLAR BOZULMADIKÇA / Tarih : 2018-06-30 09:34:51
- RAMAZAN AYI VE ORUÇ / Tarih : 2018-05-17 09:17:40
- YUNUS YÜREKLİ YAVUZ BİLEKLİ LİDER TÜRKEŞ / Tarih : 2018-04-04 09:39:53
- DOĞRU VE DÜRÜST OLMAYANIN DİNİ OLMAZ / Tarih : 2018-04-01 10:06:57
- İSLÂMİ KAYNAKLARDA HAK KAVRAMI / Tarih : 2018-03-25 10:12:43
- İSLAMDA İNSAN SEVGİSİ VE İNSAN HAKLARI / Tarih : 2018-03-11 08:34:25
- BEŞ ŞEYİN KIYMETİNİ BİL! / Tarih : 2018-03-08 08:01:17
- ALLAH ŞİRKTEN BAŞKA HER GÜNAHI BAĞIŞLAR / Tarih : 2018-02-19 07:40:31

Diğer Muharrem Günay SIDDIKOĞLU Makaleleri : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  İleri »