Ortadoğu Gazetesi

Peygamber efendimizin aile büyükleri...

İhsan Muslu / 2013-02-23 09:27:02

Peygamber Efendimizin (S.A.V) 10 amcası bulunduğu, babası ile birlikte 11 erkek kardeş olduğu belirtilir.

''Haris, Zübeyr, Ebu Talib, Ebu Leheb, Kusem, Dırar, Mukavvim, Hacl, Hz. Hamza (r.a) ve Hz. Abbas (r.a) dır.''

Peygamberimizin dedelerinden Kusay bin Kilab, Huzaalılardan Kabe emanetlerini alarak,iyi idaresi ile kendi kabilesini saygın bir konuma getirip,

Kabe etrafında topladı. Bundan dolayı onun kabilesine Kureyş ''toplamak, birleştirmek'' ismi verildi.

Hz. Peygamberin dedesinin babası Haşim, Mekkeden kışın Yemene, yazın Şama ticaret seferlerini ilk başlatan zattır. Hatta Bizans imparatoru ile anlaşma sağlayarak Kureyş tacirlerinin Bizans topraklarında ticaret vergilerinden muaf tutulmasını da sağlatır.

Resulullahın dedesi Abdülmuttalib, uzun boylu, sarışın idi ve sevimli bir sakal vardı.

Peygamberin babaannesinin ismi; ''Fatımadır.''

Efendimizin anneannesinin adı; ''Berredir.''

Peygamberimizin dayısı yoktur

İbn-i Habib adlı müellif Ümmehatun-Nebi adıyla bize 20 nesil boyunca Resulullahın ninelerini gösteren calib-i dikkat bir çalışma bırakmıştır.

Ahzap Suresinin 50. ayetinden Hz. Peygamber

(s.a.v.)'in halaları ve teyzelerinin olduğunu anlıyoruz.

Efendimizin (s.a.v)'in halaları altı tanedir.

İsimleri;

''Beyza, Berra, Atike, Safiyye, Erva, Ümeymedir.'' Bunlardan Atike, Safiyye, Erva iman etmiştir.

Hz. Peygamber (s.a.v)'in Ferida ve Fahita adında iki teyzesi vardır.

İkisi de onun peygamberliğinden önce vefat etmiştir.

Rasul-i Ekrem Efendimizin üçü erkek; Kasım, Abdullah, İbrahim dördü kız olmak üzere yedi çocuğu doğmuştur.

Bunlar doğuş sırasıyle; ''Kasım, Zeyneb, Rukayye, Ümmü Külsum, Fatıme, Abdullah, İbrahim'' isimlerini taşımışlardı.

Bu yedi çocuğun altısı; Hazreti Hadiceden,

yedincisi; Mısırlı Hazreti Mariyeden idi.

***

Peygamber Efendimiz'in zevceleri ve isimleri

Hz. Hatice

Hanımlarından ilki olan Hz.Hatice Kureyşli Huveylid'in kızıdır. Hz. Muhammed onunla peygamber olmadan önce, Hatice kırk yaşında iken evlendi.

Bu hanımı ölünceye kadar bir başkasıyla evlenmedi. Zira bu hanım, peygamberlik görevinde Hz. Peygamber'e yardım eden, onunla birlikte üstün gayret gösteren, canını ve malını onun yoluna koymuştu. Hicretten üç sene önce vefat etti.

Mübarek bedenleri, Mekke Cennet-i Mualladadır.

Hz. Sevde

Resulullah, Hz. Hatice'nin vefatından günlerce sonra Kureyşli Zem'a'nın bu kızı ile evlendi.

Hz. Sevde Hz. Peygamber'le geceleme hakkını

Hz. Aişe'ye devretmişti.

Hz. Aişe

Hz. Ebu Bekir'in kızıdır. Hicretin birinci senesinde

Hz. Peygamber onunla zifafa girdi.

Ondan başka bakire ile evlenmedi.

Hanımlarının en fakihi anlayışlısı ve kendisine en sevimlisi idi. Sahabenin pek çoğunun fetva kaynağı idi.

Ona iftira atıldığında suçsuzluğu vahiy ile tespit edildi.

Hz. Hafsa

Ömer b. Hattab'ın kızıdır. Ebu Davud,

Hz. Peygamber'in onu boşadığını fakat daha sonra ona geri döndüğünü zikretmektedir.

Hz. Zeyneb

Kays kabilesinin Hilal b. Amiroğulları'ndan Huzeyme b. el-Haris'in kızıdır. Hz. Peygamber'in bu hanımı, evlendikten iki ay sonra vefat etmiştir.

Hz. Ümmü Seleme Hind

Kureyşli Mahzumoğulları'ndan Ebu Ümeyye'nin kızıdır.

Ümmü Seleme, Allah Resulü'nün en son ölen hanımıdır.

Hz. Zeyneb bt. Cahş

Esedoğulları'ndandır. Bu hanım, halası Ümeyye'nin kızıdır. Şu ayet onun hakkında inmiştir:

''Zeyd o kadınla beraberliğini sona erdirdiğinde onu seninle evlendirdik. Bu ayet nedeniyle Hz. Peygamber'in diğer hanımlarına karşı övünerek şöyle derdi:

''Sizi aileleriniz evlendirdi. Beni ise yedi kat ötesinden Allah evlendirdi!''.

Hz. Ömer'in hilafetinin ilk zamanlarında vefat etti.

Hz. Cüveyriye

el-Haris'in kızıdır. Bu hanım Mutsalikoğulları'ndan esir alınanlar arasında idi.

Hz. Peygamber'e gelerek ondan kölelikten azat sözleşmesi ''mükatebe'' ile yardım istedi.

Hz. Muhammed (s.a.v) onun adına kölelikten kurtulma parasını ödedi ve onunla evlendi.

Hz. Ümmü Habibe

Kureyş'in Emeviler kolundan Ebu Süfyan'ın kızıdır. Abdullah b. Cahş ile evli iken, birlikte Habeşistan'a hicret etmişlerdi. Abdullah orada hıristiyan oldu, Ümmü Habibe ise, müslüman olarak kaldı.

Bunun üzerine Hz. Muhammed, Necaşi'ye bir heyet göndererek Ümmü Habibe'ye talip oldu.

Necaşi, Hz. Muhammed (s.a.v) ile onu nikahladı.

Necaşi, Hz. Peygamber adına Ümmü Habibe'ye mehir verdi.

Bu olay hicretin yedinci senesinde meydana geldi.

Safiyye

Nadiroğulları'nın reisi olan Huyey b. Ahtab'ın kızıdır. Harun b. İmran'ın soyundan gelmektedir.

Bu hanım, Hz. Peygamber'e Safi'den bir cariye olarak gelmişti. Allah Resulü onu azat etmiş ve azadını mehri saymıştı. Böylece bu durum ümmet için sünnet gelenek oldu. Buna göre, kişi cariyesini azat eder ve azadını onun mehri kabul ederdi.

Hz. Meymune

Hilaloğulları'ndan el-Haris'in kızıdır.

Bu hanım, Hz. Muhammed'in evlendiği en son kadındır. Hz.Peygamber'in bu hanımla evliliği, Mekke'de kaza umresi sırasında ihramdan çıktıktan sonra gerçekleşmiştir.

Hz. Mariya

Zevcelerinden başka bir de Resulullah'ın (s.a.v) "Mariye" isimli bir cariyesi vardır ki, oğlu Hz. İbrahim'in annesidir.
 


Diğer Makaleleri

- Piri Baba... / Tarih : 2018-05-25 09:35:06
- Ebu'l-leys es-Semerkandi... / Tarih : 2018-05-20 09:43:00
- Üveysilik Yolu... / Tarih : 2018-05-04 09:12:31
- Nureddin Mahmud Zengi.... / Tarih : 2018-05-03 09:35:53
- Ebediyet Yolculuğu... / Tarih : 2018-05-02 09:18:57
- ''Halit Paşa...'' / Tarih : 2018-05-01 09:00:44
- Danişmentliler... / Tarih : 2018-04-30 09:31:09
- İbn-i Mace... / Tarih : 2018-04-29 09:50:02
- Hocazade... / Tarih : 2018-04-28 09:41:01
- Ragıb Efendi... / Tarih : 2018-04-27 08:58:01
- İbnu'l Heysem... / Tarih : 2018-04-26 09:15:47
- Ketencizade Mehmet Rüşdi Efendi... / Tarih : 2018-04-25 09:32:42
- Kalb İncitmekten Sakın... / Tarih : 2018-04-24 09:48:30
- Fedek.... / Tarih : 2018-04-24 09:47:58
- Müstekim zade Süleyman Sadeddin Efendi... / Tarih : 2018-04-22 09:57:57
- Müstekim zade Süleyman Sadeddin Efendi... / Tarih : 2018-04-22 09:57:54
- Müstekim zade Süleyman Sadeddin Efendi... / Tarih : 2018-04-22 09:57:50
- Ebü'l-Hasan Büşenci... / Tarih : 2018-04-21 09:06:16
- Dinimizde istişarenin önemi... / Tarih : 2018-04-20 09:51:01
- İnanan insanlar Resulullah'ın varisleridir.... / Tarih : 2018-04-19 09:26:58

Diğer İhsan Muslu Makaleleri : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  İleri »