Ortadoğu Gazetesi

BIST
92,709
%1,38
USD
5,4764
%-0,03
EUR
6,1873
%0,03
Altın
211,7230
%0,20
SON DAKİKA

ALLAH'I SEVEN, ALLAH'I SEVENLERİ DE SEVER

Muharrem Günay SIDDIKOĞLU / 2013-10-30 09:11:56

 

Allah ve Peygamber sevgisi imandandır. Bu sevgiden yoksun olan kimsenin gerçek anlamda inanmış olduğu söylenemez. Mü'min sevdiğini Allah için sevmelidir; bu onun en belirgin özelliklerinden biridir. Sevdiğini Allah rızâsı için sevmek, esasen Allah'ı sevmektir. Hatta Peygamber aleyhisselâma duyulan muhabbetin kaynağı da Allah sevgisidir. Kur'an-ı kerim'de peygamber sevgisi ile ilgili olarak şöyle buyruluyor:

"(Ey Resûlüm!) De ki: "Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Çünkü Allah çok bağışlayan ve merhamet edendir." (Ali imran31)

Bu ayet-i kerimede dikkat edilirse Allah'ı bilmekten değil, O'nu sevmekten söz ediliyor. Çünkü sevgide münafılıklık olmayıp, samimiyet ve bağlılık asıldır. Allah'ı sevmenin ölçüsü ise Allah'ın emir ve yasaklarını da sevip, yerine getirmektir. Ayette dikkati çeken diğer önemli bir husus ise, Allah sevgisi ile peygamber sevgisinin ve peygambere uymanın birlikte zikredilmesidir. Bu ayetten anladığımıza göre, Allah'ı seven, O'nun peygamberini de sevmek ve O'nun sünnetine uymak zorundadır. Yüce Allah buna karşılık bizi seveceğinini ve bizi af edip, günahlarımızı bağışlayacağını vaad ediyor. (bk. Ali İmran 3/164; Nisa 4/80; A'raf 7/158; Nur 24/63; Ahzab 33/21. Ayrıca Hz. Peygamber'in emrine ve sünnetine uymayanlar için bk. Nisa 4/14; Nur 24/63; Ahzab 33/36)

Bu ayetin ardından gelen ayette ise, Allah'a ve Peygambere itaat etmemenin kâfirlik olduğuna dikkat çekiliyor:

"(Yine) de ki: "Allah'a ve Peygamber'e itaat edin." Eğer yüz çevirirlerse (kâfir olurlar), şüphesiz ki Allah kâfirleri sevmez." (Ali İmran: 32)

Peygamber (s.a.v.) Efendimizden öğrendiğimize göre:

 "İmanın zevkine varabilmenin önemli şartlarından biri, sevdiği kimseyi Allah için sevmektir." (Buhârî, Îmân 9, 14)

Peygamber sevgisi Allah sevgisinden sonra gelir. Nitekim Hz. Ömer: 

- Ey Allah'ın Resûlü, ben sizi canımdan başka her şeyden daha çok severim, dedi. Peygamberimiz:

- Ey Ömer, canımı kudret elinde tutan Allah'a yemin ederim ki, beni canından da daha çok sevmedikçe olgun mü'min olamazsın, buyurdu. Peygamberimizi dikkatle dinleyen Hz.Ömer:

- Ey Allah'ın Resûlü, vallahi ben şimdi sizi canımdan da daha çok seviyorum, diyince, Peygamberimiz:

- İşte ya Ömer! Şimdi olgun mümin oldun. Buyurdu.(Aynî, Umdetü'I-Kârî, c. I, s. 144)

Şeytan İnsana Sağdan/Dindar Görünerek Yanaşır 

Peygamberi sevmek, Allah'ı sevmek demektir. Âlimleri, muttakileri ve hayır sahiplerini sevmek de böyledir. "Allah muhsinleri, muttakileri ve âlimleri sever ve diğer kullarından üstün tutar.  (Ali İmran:76; Nahl:128; Zümer: 93; Enbiya: 7) Zira sevilenin sevgilisi de sevilir. Sevilenin elçisi de sevilir. Sevileni seven de sevilir. Burada gerçekte sevilen yalnız Allah'tır. Çünkü bizi Allah'a ulaştıran sevgiler gerçekte geçicidir.  Biz bu bakımdan Allah ve Resûlünü sevdiğimiz gibi Allah ve Resûlünü seven ve yolundan giden İslâm âlimlerini de sever ve sayarız. Fakat bu konuda Müslümanlar çok dikkatli olmak durumundadır. Çünkü sosyal medyada, televizyonlarda harama helal, helale haram diyen, kaza ve kaderi inkâr eden, sünnet düşmanlığı yapan, Müslümanlar arasında fitne ve fesat saçan, milli birlik ve beraberliğimizi bozma peşinde olan, Â'raf suresi 16. Ve 17. Ayette de belirtildiği gibi insanlara sağdan yanaşarak, dindar görünerek dini ve dindarları istismar eden bir sürü sözde İslâm âlimi dolaşmaktadır. Böyle sözde âlimleri seven ve onlara itaat edenler - Allah korusun - müslümanım dedikleri ve Allah'a ibadet ettikleri halde şirke düşerler. Peygamber Efendimiz böyle insanlara karşı bizleri şöyle uyarmaktadır:

 "Kıyamete yakın bir takım topluluklar türeyecek, bunlar dini vasıta kılarak dünyayı yiyecek, dini midesine alet edecek. Sözleri şekerden tatlıdır, fakat kalplerinde birer canavar gizlenmiştir. Adalet-i ilahiye'nin tecelli edeceği gün Allah (c.c.) onlara şöyle hitap edecektir: " Siz benimle mi gurura kapıldınız, yoksa bana karşı mı cür'etkar davrandınız? " (Tirmizi)

 

 Sevgili Peygamberimizi seven ve sünnetine uyan, dünyada olduğu gibi ahirette de mutlu olacak, onunla birlikte cennete girecektir. Enes b.Malik (r.a.) anlatıyor: Bir defa Peygamberimizle birlikte mescitten çıkıyorduk. Mescidin kapısında karşımıza bir adam çıktı ve:

- Ey Allah'ın Resûlü, kıyamet ne zaman kopacak? Diye sordu. Peygamberimiz:

- Sen kıyamet için ne hazırladın? Buyurdu. Adam:

- Ey Allah'ın Resûlü, ben kıyamet için çok namaz, oruç ve sadaka hazırlamadım, ancak ben Allah'ı ve Peygamberini severim, dedi. Bunun üzerine Peygamberimiz.

- O halde sen sevdiklerinle beraber olacaksın, buyurdu. (Müslim, Kitabu'I-Birr ve's-Sıla, 50) Konu ile ilgili olarak Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyrulmuştur:

''Kim Allah'a ve Resûle (canu gönülden, severek) itaat ederse işte onlar, Allah'ın kendilerine nimet verdiği nebîler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle beraber olacaklardır. İşte onlar ne güzel arkadaştırlar!" ( Nisa, 69; Bk. Nisa: 80)

Allah sevgisi insanı Allah'a yaklaştırır ve O'nun rızasını kazanmasına sebep olur. Peygamberimiz buyuruyor:

"Davut (a.s.)'un duasından birisi şöyle idi: "Allah'ım, senden senin sevgini ve seni sevenleri sevmeyi ve senin sevgine beni ulaştıracak amelleri dilerim. Allah'ım, senin sevgini, nefsimden çoluk çocuğumdan ve soğuk sudan daha sevgili kıl." (Tirmizi, Davut, 73.) 

Allah'ı seveni, Allah'a itaat edeni Allah da sever, başkalarına da sevdirir. Ebû Hureyre (r.a.) anlatıyor: Peygamberimiz şöyle buyurmuştur.

"Allah Teâlâ bir kulunu sevdiği vakit, Cebrail (a.s.)'a, "Allah filanı seviyor, onu sen de sev'' diye emreder. Cebrail de onu sever ve gök ehline, "Allah filanı seviyor, siz de onu seviniz'' diye seslenir. Bunun üzerine göktekiler o kimseyi severler. Sonra da yeryüzünde onun sevgisi kalplerde yerleşir." (Buhari, Kitabu Bedi'I-Halk, 6; Müslim, Kitabu'I-Birr ve's-Sıla, 48.)

Allah ve Resûlünü sevmeyen ve sevdiklerini iddia ettikleri halde bu sevginin önüne başkalarına olan sevgi ve saygılarını geçirenler Kur'an'da şöyle uyarılırlar: 

"Onların çoğu Allah'a ancak ortak koşarak inanırlar." (Yusuf: 106)

"Öyle insanlar vardır ki, Allah'tan başkasını (putları, arzu ve hevalarını, yücelttikleri, sevip bağlandıkları şahısları, bazı varlık ve eşyayı, gizli veya açıktan sevip) O'na (Allah'a) denk hâle getirirler; tıpkı Allah'ı sever gibi onları severler, (böylece şirke düşerler, Allah yerine onlara bağlanırlar). Hakiki inanmışların sevgisi (emirlerine itaat ve bağlılığı) ise daha kuvvetli ve içtendir. (O'na denk hiçbir sevgi beslemezler. Allah'a eş koşup da kendilerine) zulmedenler, azabı gördükleri zaman (anlayacakları gibi) bütün kuvvet (ve kudret)in Allah'ta bulunduğunu ve Allah'ın azabının, gerçekten çetin olduğunu keşke (önceden) bilselerdi." (Bakara: 165)  (krş. 6 Enam/136; 12 Yusuf/106; 14 İbrahim/30; 31Lokman/21; 33 Ahzab/66-68; 34 Sebe/31; 40 Mü'min/73-75; 45 Câsiye/23)

 

 

 
 Diğer Makaleleri

- MUHSİN KİME DENİR? / Tarih : 2018-08-04 09:36:26
- 15 TEMMUZU ANLAMAK / Tarih : 2018-07-15 09:55:20
- İSLAM'DA KADIN VE AİLE / Tarih : 2018-07-14 10:11:31
- HER İŞE EÛZÜBESMELE İLE BAŞLAMAK / Tarih : 2018-07-12 09:37:29
- ALLAH'IN ÖVDÜĞÜ MİLLET / Tarih : 2018-07-09 09:55:57
- MHP GENEL MERKEZİ'NDE BİR GÜN / Tarih : 2018-07-06 09:54:06
- MİLLETLER ALLAH'IN ÂYETLERİDİR / Tarih : 2018-07-04 09:39:15
- BİR KAVMİ BOZMAZ ALLAH, ONLAR BOZULMADIKÇA / Tarih : 2018-06-30 09:34:51
- RAMAZAN AYI VE ORUÇ / Tarih : 2018-05-17 09:17:40
- YUNUS YÜREKLİ YAVUZ BİLEKLİ LİDER TÜRKEŞ / Tarih : 2018-04-04 09:39:53
- DOĞRU VE DÜRÜST OLMAYANIN DİNİ OLMAZ / Tarih : 2018-04-01 10:06:57
- İSLÂMİ KAYNAKLARDA HAK KAVRAMI / Tarih : 2018-03-25 10:12:43
- İSLAMDA İNSAN SEVGİSİ VE İNSAN HAKLARI / Tarih : 2018-03-11 08:34:25
- BEŞ ŞEYİN KIYMETİNİ BİL! / Tarih : 2018-03-08 08:01:17
- ALLAH ŞİRKTEN BAŞKA HER GÜNAHI BAĞIŞLAR / Tarih : 2018-02-19 07:40:31

Diğer Muharrem Günay SIDDIKOĞLU Makaleleri : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  İleri »