Ortadoğu Gazetesi

İslamda Kadın Erkek İlişkileri ve Aile (2)

M. Günay SIDDIKOĞLU / 2008-08-11 09:29:42

Arap ve İran toplumunun kadına bu kötü bakışı açısı zamanla Türk toplumuna da geçmiştir.

İslam'dan önceki Türk Toplumu'nda kadın, erkekle eşit bir varlık olarak saygı görürdü. Aile tek eşliliğe dayanırdı. Kız çocukları hor ve aşağı görülmezdi. Çocuklar üzerinde baba kadar ananın da hakkı vardı. Hakanların yazdığı fermanlara " Hakan ve hatunun emri " ifadesi ile başlanırdı. Ülke yönetiminde kadınlar da söz sahibi idi. Resmi kabul ve törenlere hakanların yanında eşleri de katılırdı.

İslamiyetten önceki devirlerde Kurultay toplayan, devlet yönetiminde ve sosyal hayatta etkili olan Türk kadını bu üstünlük ve faziletini İslami devirlerde de uzun bir süre sürdürmüştür.

16. yüzyılda Türrkiye'ye gelen Fransız elçisi ( B.dela Broquere ) Türkmen kadınlarının erkeklerden kaçmadığını, çok güzel ve iffetli olduklarını anlatırken Dulkadiroğulları'na bağlı 30 bin kadın suvari bulunduğunu, erkek gibi silah tutup savaştığını söylerki Dede Korkut destanının tasvirlerine tamamıyla uygundur. Aşıkpaşa Zade'nin Anadolu'da bulunan " Bâcıyan-ı Rum Taifesi " ( Bacılar Ordusu Teşkilatı ) adı ile bu Türkmen kadınları kastettiği sanılmaktadır. ( O.Turan,T.C.H.M. cilt 1,130)

Bilhassa şehzadelerin yaşlarının küçük olduğu dönemlerde şehzadeler belirli bir yaşa gelinceye kadar devlet şehzadelerin anaları tarafından yönetilirdi.

Karahanlılar ve Selçuklularda Terken ünvanını taşıyan sultanların eşleri sadece hükümdarlara ve siyasi meselelere tesir etmekle kalmıyor; bizzat idare ve siyaset içinde de mühim roller oynuyorlardı. Nitekim Terkenlerin kendilerine ait yurtluk ( ikta ) vilayetleri, bunları idareye memur divan teşkilatları, askerleri ve kendi hazinelerine akan mühim gelirleri vardı. Bu durumları ile hatunlar feodal devlet bünyesinde, ikta ve asker sahibi beyler gibi; mühim bir mevki işgal ediyorlardı. ( O.Turan/127 ) Selçuklu Sultanları nasıl ki " Cihan Padişahı " adıyla anılıyorsa, sultanların eşleri de " DÜNYA MELİKESİ " ünvanını taşıyorlardı.

Dede Korkut Hikayeleri'nde de Türk Kadını kutsaldır; güzeldir,kocasının yardımcısıdır; ailede fikirleri esas alınır. Kadın aynı zamanda milli bir kahramandır, yenilmez bir savaşçıdır. O erkeklerle değil; erkekler onunla yarışır. Türk kültüründe kadının en belirgin iki özelliği vardır.Bunların birincisi " Kahramanlık ", ikincisi " Analık "tır.

Dede Korkut hikayelerinde " Evin direği " diye nitelendirilen Türk kadınları öve öve bitirilemez:

" Beri gel başımın bahtı, evimin tahtı,

Evden çıkıp yürüyünce selvi boylum,

Topuğundan büklüm büklüm kara saçlım.

Kurulu yaya benzer çatma kaşlım.

Çift badem sığmayan dar ağızlım

Kavunum, yemişim, düvleğim..."

Türk kadının bu parlak ve üstün durumu ne yazık ki çok uzun sürmedi İstabul'un fethinden sonra Bizans'ın, Arabistan ve Mısır'ın fethinden sonra Arap toplumunun kural ve gelenekleri yavaş yavaş Osmanlı toplumu üzerindeki etkisini göstermeye başladı. Buna bazı din kurallarının dar ve yanlış yorumları da eklenince kadının statüsü gelişeceğine gerilemeye başladı.

"O kadar ki, 19.yüzyılda bile, İstanbul'da beyaz kadınların köle olarak eşya gibi alınıp satıldığı, çalışmaları resmi şekilde düzenlenmiş pazarlar vardı. Bu pazarlar ancak 1848'de köleliği yasaklayan milletlerarası anlaşmaların kabulü üzerine kapatıldı. 19.yüzyılda İstanbul'da, yalnız padişah sarayı değil, devlet ricalinin, Şeyhulislamların, kadıaskerlerin konakları, satın alınmış veya eşya gibi hediye edilmiş düzineler, hatta yüzlerce kadınla dolu idi." (Prof.Dr. A.Mumcu ve arkadaşl. Atatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi 2, 212; Enver Ziya Karal, " Atatürk ve Kadın Sorunu ", 121,122' den nakil )

Köle olmayan, " hür " kadınların durumu da hiç parlak sayılmazdı. Çünkü onlar da ikinci sınıf insan muamelesi görüyorlardı.

Erkeğin birden çok kadınla evlenmesi, dilediği zaman tek taraflı olarak kadınların boşanması çoğunlukla kız çocuklarının eğitim hakkından yoksun bırakılması, ancak bir avuç ayrıcalıklı kadının özel öğretmenlerle eğitim görebilmesi, kadınların iş hayatından uzak tutulması gibi eşitsizlikler 20. yüzyıla kadar devam edip geldi.

Bir zamanlar Osmanlı ve İslam Dünyası karşısında her bakımdan geri olan Avrupa, İslam Dünyası karşısında hızla ilerliyor, kalkınıyor,bir çok İslam ülkesi Batılıların sömürgesi altına giriyordu. Osmanlı aydınları bu geri kalmışlığın üzerinde durmaya ve bu konuda fikir üretmeye başladılar. Buldukları sebeplerden birisi de " Kadınların, eğitimden, hak ve özgürlükten yoksun oluşları " idi.

İSLAMDA AİLE

İslama göre aile toplumun temelidir. Evliliğin en büyük amacı ise insan neslinin devamıdır. Evlenmek 'ev' köküne 'lenmek ' ekinin eklenmesiyle oluşmuş bir kelimedir. Ev ve evli Türk dilinin en eski sözcüklerindendir. Eski Türk kültüründe evlenen çiftlere yeni ev açıldığından, bir kadınla bir erkeğin birleşmesine, bir ve beraber olarak hayatlarını devam ettirmek üzere bir araya gelmesine evlenmek denmiştir. Sevgili Peygamberimizin evlenme ve evliliğin esaslarıyla ilgili olarak çok sayıda hadisleri vardır. Bu hadislerin bazıları şunlardır:

" Evleniniz, çoğalınız. Kıyamette çokluğunuzla övünürüm."

"Evlenen dininin yarısını korumuştur."
 


Diğer Makaleleri

- YUNUS YÜREKLİ YAVUZ BİLEKLİ LİDER TÜRKEŞ / Tarih : 2018-04-04 09:39:53
- DOĞRU VE DÜRÜST OLMAYANIN DİNİ OLMAZ / Tarih : 2018-04-01 10:06:57
- İSLÂMİ KAYNAKLARDA HAK KAVRAMI / Tarih : 2018-03-25 10:12:43
- İSLAMDA İNSAN SEVGİSİ VE İNSAN HAKLARI / Tarih : 2018-03-11 08:34:25
- BEŞ ŞEYİN KIYMETİNİ BİL! / Tarih : 2018-03-08 08:01:17
- ALLAH ŞİRKTEN BAŞKA HER GÜNAHI BAĞIŞLAR / Tarih : 2018-02-19 07:40:31
- Türk Adının Manası ve Türk Soyu / Tarih : 2018-02-18 08:31:10
- BİZİM DİNİMİZ MUHABBET DİNİDİR / Tarih : 2018-02-12 07:57:11
- TOKALAŞMA VE MUSAFAHA YAPMANIN ÖNEMİ / Tarih : 2018-02-06 08:09:45
- KIZILELMA NEDİR NERESİDİR? / Tarih : 2018-01-31 07:44:11
- SELAM'IN TANIMI VE ÖNEMİ / Tarih : 2018-01-27 08:44:38
- SÜNNETSİZ ÜMMET OLMAZ / Tarih : 2017-11-28 08:27:09
- İNANDIĞIMIZ GİBİ YAŞAMAK / Tarih : 2017-11-08 07:45:13
- GELİNİZ BİRAZ İMAN EDELİM / Tarih : 2017-10-15 09:42:16
- BİZ SADECE ALLAH RIZASI İÇİN KURBAN KESERİZ / Tarih : 2017-08-30 10:27:10

Diğer M. Günay SIDDIKOĞLU Makaleleri : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  İleri »