Ortadoğu Gazetesi

BIST
94,571
%1,02
USD
5,3176
%-0,27
EUR
6,0961
%-0,03
Altın
209,6310
%0,06

KUR'AN-I KERİMİ'İ ANLAMADA HZ. MUHAMMED'İN YERİ VE ÖNEMİ

Muharrem Günay SIDDIKOĞLU / 2013-11-21 09:22:44

Allah'ın gönderdiği din olan İslam Hz. ådem ile başlamış, Hz. Muhammed ile kemale ermiştir. Tevhid dininin (İslam'ın) son halkasını Hz. Muhammed (s.a.s.) teşkil etmektedir. Tevhid kelimesinin ikinci bölümü, Hz. Muhammed'in (s.a.s.) Allah'ın Resulü/elçisi olduğuna iman etmektir. Bu inanç, bizi peygamberin örnek ve önderliğinin kabulüne götürür.

"Ey Peygamber, Rabbinden sana indirileni tebliğ et, eğer bunu yapmazsan, O'nun elçiliğini yerine getirmemiş olursun" (Maide suresi 6: 67)

Peygamber Efendimiz vahiy yoluyla Allah'tan aldığı Kur'an Ayetlerini, görevi gereği, insanlara sadece ulaştırmakla kalmıyor aynı zamanda onları açıklıyor ve anlatıyordu. Tebliğ ettiklerini açıklamak ve anlatmak onun asl” göreviydi. Hemen işaret edelim ki Sevgili Peygamberimizin tebliğ görevi evrensel ve olduğu için, açıklamaları da ona uygun bir çerçeve ve nitelikte gerçekleşiyordu. Yani sünnet, Kur'an'ın evrensel planda Hz. Peygamber tarafından yorumlanması demektir.

"Bil beyyinati vez zubur(zuburi), ve enzelna ileykez zikre li tubeyyine lin nasi ma nuzzile ileyhim ve leallehum yetefekkerun(yetefekkerune). (Nahl 16: 44)

" (O peygamberleri) apaçık deliller ve kitaplarla (göndermiştik). Sana da bu zikri (Kur'an'ı) indirdik ki kendileri için insanlara indirilen şeyi bildirip açıklayasın. Olur ki iyice düşünürler. " (Nahl16: 44)

åyet-i Kerimeden açıkça anlaşılıyor ki Yüce Allah tarafından Peygamber Efendimize kitabını açıklama görev ve yetkisi verilmiştir. Beyan; açmak, açıklamak, bir şeyin üzerindeki kapalılığı ortadan kaldırmak demektir. Demek ki Rabbimizin bu ifadesinden anlıyoruz ki bu kitapta insanların anla-yamayacağı, açıklanmaya muhtaç şeyler vardır. Ve bunların açıklayı-cısı da peygamber efendimizdir. Rabbimiz ona böyle bir görev ve yetki vermiştir.

Aynı surenin bir başka Ayeti de bu konuyu şöyle anlatır:

" (Bu) Kitab'ı sana ancak, hakkında ihtilaf ettikleri şeyi kendilerine açıklaman için, bir de inanan bir kavme doğru yol rehberi ve rahmet olsun diye gönderdik. " (Nahl 16: 64)

Peygamberimiz: " Bu Allah'ın Kitabı olan Kur'an; İyi ile kötüyü, hak ile batılı ayırt eden bir yol göstericidir. Büyüklük taslayarak onu terk edenin Allah belini kırar. Doğru yolu onun dışında arayan sapıklığa düşer. Bilginler ona doymaz, takva sahipleri ondan usanmaz, onun ilmini bilen ileri gider, onunla amel eden sevap kazanır. Onunla hükmeden adaletli davranır, ona sımsıkı sarılan doğru yolu/hidayeti bulur. " buyurmuştur.)

(Tirmizi, " Fedailu'l-Kur'an " 14

Öyleyse bilelim ki, sünnet ve onun bir parçası olan hadisler, Kur'an'ın anlaşılmasında temel ölçüdür. Onsuz Kur'an'ı anlamamız mümkün değildir. Mesela namaz sünnetsiz bilinemez. Sünnetsiz bir namaz sadece duadan ibarettir. Rasulullah efendimizin sünnetine müracaat edince tekbirle başlayan, rükusu, secdesi, kıyamı, kıraati olan ve sonunda selamla biten bir namaz karşımıza çıkar.. Demek ki sünnetsiz, Resulullahın anlayışına başvurmadan anlaşılan Kur'an bizim kendi keyfimize göre bir Kur'an anlayışıdır ki Resulullah Efendimizin bir hadislerinin beyanıyla: " Kur'an kişinin lehinde ve aleyhinde hüccettir " ifadesiyle o zaman bu anlayış bizim aleyhimizde bir delildir. Yüce kitabımızı kendi aklımızla değil de sünnetl beraber anlarsak, sünnet önderliğinde anlamaya çalışırsak o zaman da Kur'an bizim lehimize bir delil olacaktır.

 

 

 
 Diğer Makaleleri

- MUHSİN KİME DENİR? / Tarih : 2018-08-04 09:36:26
- 15 TEMMUZU ANLAMAK / Tarih : 2018-07-15 09:55:20
- İSLAM'DA KADIN VE AİLE / Tarih : 2018-07-14 10:11:31
- HER İŞE EÛZÜBESMELE İLE BAŞLAMAK / Tarih : 2018-07-12 09:37:29
- ALLAH'IN ÖVDÜĞÜ MİLLET / Tarih : 2018-07-09 09:55:57
- MHP GENEL MERKEZİ'NDE BİR GÜN / Tarih : 2018-07-06 09:54:06
- MİLLETLER ALLAH'IN ÂYETLERİDİR / Tarih : 2018-07-04 09:39:15
- BİR KAVMİ BOZMAZ ALLAH, ONLAR BOZULMADIKÇA / Tarih : 2018-06-30 09:34:51
- RAMAZAN AYI VE ORUÇ / Tarih : 2018-05-17 09:17:40
- YUNUS YÜREKLİ YAVUZ BİLEKLİ LİDER TÜRKEŞ / Tarih : 2018-04-04 09:39:53
- DOĞRU VE DÜRÜST OLMAYANIN DİNİ OLMAZ / Tarih : 2018-04-01 10:06:57
- İSLÂMİ KAYNAKLARDA HAK KAVRAMI / Tarih : 2018-03-25 10:12:43
- İSLAMDA İNSAN SEVGİSİ VE İNSAN HAKLARI / Tarih : 2018-03-11 08:34:25
- BEŞ ŞEYİN KIYMETİNİ BİL! / Tarih : 2018-03-08 08:01:17
- ALLAH ŞİRKTEN BAŞKA HER GÜNAHI BAĞIŞLAR / Tarih : 2018-02-19 07:40:31

Diğer Muharrem Günay SIDDIKOĞLU Makaleleri : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  İleri »