Ortadoğu Gazetesi

BIST
91,445
%-1,50
USD
5,4618
%0,13
EUR
6,1448
%-0,98
Altın
211,2270
%-0,49
SON DAKİKA

ONLAR KAFİRELERİN, ZALİMLERİN VE FASIKLARIN TA KENDİLERİDİR

Muharrem Günay SIDDIKOĞLU / 2013-12-01 09:14:24

 

 "Allah'ın emir ve yasaklarına rağmen bunların aksini yapan, Allah ve Resžlüne savaş açan, terör yoluyla binlerce insanı katledenlere musamaha ile yaklaşan af eden ve affetme peşinde olan iktidar ve güç sahipleri Allah ve resžlüne karşı savaş açmış olup;  Ayet-i kerimelerdeki hükümlere göre: Ya kafirdir, Ya Zalimdir, Ya da fasıktırlar." 

Yüce kitabımız Kur'an-ı kerim'e göre; Allah'a inandığı ve ibadet ettiği halde Allah'ın koyduğu hükümleri bilerek inkar edenler kafir, Allah'ın koyduğu hükümleri kabul ettiği halde onunla hükmetmeyenler ve amel etmeyenler zalimlerin ve fasıkların ta kendileridir. Bu duruma aşağıdaki ayetlerde dikkat çekilir:

Artık kim Allah'ın indirdiğiyle (inkar ederek) hükmetmezse, işte onlar kafirlerin ta kendileridir." (Maide suresi:44)

 "Kim de (inandığı halde aksini yaparak) Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse, işte onlar zalimlerin ta kendileridir." (Maide suresi:45)

 "Artık kim(inandığı halde amel etmeyerek) Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse, işte onlar fasıkların ta kendileridir." (Maide suresi:47)

"Allah ve Resžlü bir meselede hüküm verdiği zaman, inanan bir erkek ve kadına, artık o işte, kendi (arzu ve heves)lerine göre (başka) tercih hakkı yoktur. Kim Allah'a ve Resžlüne karşı gelir (onlar tarafından verilmiş hükümleri beğenmez, kendi tercihlerine önem verir)se, kesinlikle o, apaçık bir sapıklıkla sapmış olur" (Ahzab: 36 )

İbni Abbas'dan rivayet edilmiştir ki: "Kim Allah'ın hükümlerini kabul etmeyip indirdiklerine değer vermez ve uygulamayı reddederse Allah'ı ve hakimiyetini tanımamış olduğundan kafir olur. Kim kabul edip de dünya menfaati veya cehaleti yüzünden hükmetmezse zalim ve fasık olur." Kadı Beydav” tefsirinde ayetin açıklamasında şöyle denilir: "Allahu Teala'nın mutlak hakimiyetini tanımamak veya hükümlerini küçümsemek ve beğenmemek, inkar manasına kafirliktir." Maksat inkar olmasa bile, Allah'ın hükümleri adalet demek olup adaletin dışındaki uygulamalar zulümdür. Aynı zamanda Maide suresi 47. ayette geçtiği üzere "fasıklık" denilmiştir. (İbni Kes”r (Çetiner), V, 1685-1690; Semerkand”, II, 203). [4/60; 6/114]

Ömer Nasuhi Bilmen Maide suresi 44. Ayetin tefsirinde şöyle der: "Tefsiri Kebir'de ve Essıracül münir'de yazılı olduğu üzere bir kimse hükm-ü ilahiyi kalben kabul etmez, onu bile bile lisanen inkar ederse o takdirde kafir olur. Fakat onu kalben tasdik ettiği halde terk eylerse kafir olmaz, günahkar olur."  Bilmen, büyük İslam alimi İkrime'den de şu alıntıyı yapar: "Her kim Allah Teala'nın hükmettiği ile onu bilerek inkar ettiği halde hükmetmezse kafir olur. Fakat her kim onu ikrar ettiği halde onunla hükmetmezse, o fasıktir, zalimdir, yoksa kafir değildir." (Kur'an-ı Kerimin Türkçe Meali ålisi ve Tefsiri, 2. Cilt sayfa: 772.)

Terörist Ya Öldürülür, Ya Asılır Ya da El ve Ayakları Çaprazlama Kesilir

Maide suresinde Allah'ın emirlerni ve hükümlerini yok saymak Allah'a karşı savaş açmak olarak nitelendiriliyor:

 "Allah ve Resžlü'(nün hükümleri)ne karşı savaş açan ve (bu hükümlerin yapılmasını istemeyerek ve aksini yaparak) yeryüzünde anarşi/fesat çıkartmaya çalışanların cezası ancak (verilecek hükme göre ya) öldürülmeleri, ya asılmaları, ya (sağ) elleriyle (sol) ayaklarının çapraz kesilmesi, ya da (bulundukları) yerden sürülmeleridir. Bu, onlar için dünyada bir rezilliktir. åhirette ise onlara büyük bir azap vardır." (Maide suresi 6/ 33)

Allah Ve Resulü'ne Karşı Savaş Açma İki Türlü Olur:

Biri, Allah'ın emirlerini/hükümlerini hiçe sayarak onları toplumun yaşamından kaldırmak, emirlerini yasaklamak, haram kıldıklarını da  (zinayı, içkiyi, kumarı) serbest bırakmak ve onlara imkanlar tanımakla, 

Diğeri de fertlerin toplum düzenini bozucu/anarşist hareketleriyle olur. İslam, bir insanın başkasını kasten öldürmesini bir insanlık suçu sayar ve bütün insanları öldürmüş gibi kabul eder. Yol kesme, soygun ve öldürme olayları toplumun huzurunu bozduğu için devlete karşı işlenmiş bir suç kabul edilmiş ve cezalar konulmuştur. Aşağıda görüleceği şekilde bu cezaları İslam, suç işleyecek olanın kendi akıbetini düşünmesi ve ondan ibret alıp vazgeçmesi için koymuştur. Şöyle ki:

 1. Silahlanıp dağa çıkan ve orada yol kesip adam öldürenin cezası ölümdür.

2. Hem öldürmüş hem de soygun yapmışsa hem öldürülür, hem de ibret için asılır. 

3. Yol kesmiş, kimseyi öldürmemiş de sadece malları alıp kaçmışsa, normal hırsıza göre (Maide 5/38) cezası, iki misli olarak sağ el ve sol ayağı çaprazlama kesilir. 

4. Yol kesip öldürmeden ve malları da almadan yalnız terör havası yaratıp insanları korkutmuşsa, sürgüne gönderilir. Cumhžrun kavli budur.) [Abdülkadir Udeh, MukayeseIi İslam Hukuku ve Beşeri Hukuk 2/ 233-234 235-236; İbni Kesir (Sabun”), I, 510-511)] [bk. Bakara 2 /178-179]

 "Ancak siz, onları (yakalayıp) ele geçirmezden önce (zarar vermeden kendiliğinden teslim olup) tevbe edenler bunun dışındadır. Bilin ki Allah çok bağışlayandır, merhamet edendir." (Maide 6/34) Feyzü'l Furkan, H.T Feyizli) Yalnız şahs” haklar (kul hakları) devlet tarafından bağışlanmaz, onun affı ancak hak sahiplerine aittir.

 

Allah'ın emir ve yasakları böyleyken bunların aksini yapan, Allah ve Resžlüne savaş açan, terör yoluyla binlerce insanı katledenlere musamaha ile yaklaşan af eden ve affetme peşinde olan iktidar ve güç sahipleri Allah ve resžlüne karşı savaş açmış olup;  Ayet-i kerimelerdeki hükümlere göre: Ya kafirdir, Ya Zalimdir, Ya da fasıktırlar.

 

 

 

 
 Diğer Makaleleri

- MUHSİN KİME DENİR? / Tarih : 2018-08-04 09:36:26
- 15 TEMMUZU ANLAMAK / Tarih : 2018-07-15 09:55:20
- İSLAM'DA KADIN VE AİLE / Tarih : 2018-07-14 10:11:31
- HER İŞE EÛZÜBESMELE İLE BAŞLAMAK / Tarih : 2018-07-12 09:37:29
- ALLAH'IN ÖVDÜĞÜ MİLLET / Tarih : 2018-07-09 09:55:57
- MHP GENEL MERKEZİ'NDE BİR GÜN / Tarih : 2018-07-06 09:54:06
- MİLLETLER ALLAH'IN ÂYETLERİDİR / Tarih : 2018-07-04 09:39:15
- BİR KAVMİ BOZMAZ ALLAH, ONLAR BOZULMADIKÇA / Tarih : 2018-06-30 09:34:51
- RAMAZAN AYI VE ORUÇ / Tarih : 2018-05-17 09:17:40
- YUNUS YÜREKLİ YAVUZ BİLEKLİ LİDER TÜRKEŞ / Tarih : 2018-04-04 09:39:53
- DOĞRU VE DÜRÜST OLMAYANIN DİNİ OLMAZ / Tarih : 2018-04-01 10:06:57
- İSLÂMİ KAYNAKLARDA HAK KAVRAMI / Tarih : 2018-03-25 10:12:43
- İSLAMDA İNSAN SEVGİSİ VE İNSAN HAKLARI / Tarih : 2018-03-11 08:34:25
- BEŞ ŞEYİN KIYMETİNİ BİL! / Tarih : 2018-03-08 08:01:17
- ALLAH ŞİRKTEN BAŞKA HER GÜNAHI BAĞIŞLAR / Tarih : 2018-02-19 07:40:31

Diğer Muharrem Günay SIDDIKOĞLU Makaleleri : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  İleri »