Ortadoğu Gazetesi

SON DAKİKA

KIZILELMA

Muharrem Günay SIDDIKOĞLU / 2014-03-12 09:40:49

 

Orhun Âbidelerinde "Üstte gök, aşağıda yağız yer yaratıldığında ikisi arasında kişi oğlu yaratılmış ve kişi oğlu üzerine atalarım tahta oturtulmuştur" ifadeleri ile, Dünyaya nizam verme görev ve yetkisinin Türk milletine Yüce Allah tarafından verildiği belirtilir. 

Türk milletine Yüce Tanrı tarafından verildiğine inanılan bu misyon, destanlarımızda, kitabelerimizde, Türk hakanlarının ve Sultanlarının taşıdığı unvanlarda, Bu düşünce etrafında şekillenen "Türk Cihan Hâkimiyeti Ülküsü", "Nizâm-ı Âlem Ülküsü", "İ'lâ-yı Kelimetullah Ülküsü" gibi millî ülkülerimizde bütün açıklığı ile görülmektedir.

Türk düşüncesine göre: "Gökte nasıl Tek Tanrı ve tıkır tıkır işleyen bir düzen varsa yeryüzünde de tek bir Hakan olmalı ve insanlar düzen ve barış içerisinde yaşamalıydılar."

Türk Cihan Hâkimiyeti düşüncesinin hedefi, "Dünyaya Türk töresi ile nizam vermek, diğer milletleri düşmanlıktan vazgeçirmekti." Türklerin Müslüman olmasıyla birlikte "Nizâm-ı Âlem Ülküsüne" dönüşen bu yüce misyonun hedefi ise, "Allah'ın diniyle âleme nizam vermek ve yeryüzünde barışı tesis etmekti." 

ARA HEDEFLERİN ADI KIZILELMA

Yüce Allah'ın Türk'ü göndermek istediği yere ve Türk'ün Cihan Hâkimiyetine ve Nizâm-ı Âlem'e giden yoldaki ara hedeflere  "Kızıl Elma" denmiştir. Türk milleti, zamana ve şartlara göre değişen Kızıl Elmalar peşinde koştukça büyümüş büyük devletler ve medeniyetler vücuda getirmiştir.

Bu yolda verilen mücadelelerin hepsinin hedefi Allah'ın rızasını kazanmaya yönelikti. Oğuz Nâme'den öğrendiğimize göre öleceği sırada Oğuz Han, oğullarını toplamış ve:

"Oğullarım, çok savaştım; Tanrı'ya borcumu ödedim" demiş ve savaşları Yüce Tanrı'nın rızasını kazanmak amacıyla yaptığını ifade etmiştir. Bu düşünce İslâmiyetle birlikte "İ'lâ-yı Kelimetullah Ülküsü" (Allah'ın adını yüceltmek Ülküsü) şeklinde yeniden tezâhür etmiştir.

SAKIN TÜRK'E DOKUNMAYIN!

Kur'an-ı Kerimde çeşitli âyetlerle Allah tarafından övülmüş topluluk ve milletler vardır. Bunlardan birisi de Türklerdir. Birçok İslâm âliminin görüşlerine göre başta Maide suresi 54. âyet olmak üzere bazı âyetlerde Türkler Allah'ın övgüsüne mahzar olmuşlardır. Yine çoğunluğu Kütüb-i Site denen altı sahih hadis kitaplarında yer alan hadislerle Türkler Sevgili Peygamberimiz tarafından övülmüştür. Bu hadislerin başında "Sakın Türk'e dokunmayın!, Ümmetimin idaresi Türklerin eline geçecektir" diye Arapları uyaran ve Türk-Arap ilişkilerinin stratejisini oluşturmaya yönelik hadislerdir. Hz. Peygamber'in "Sakın Türk'e dokunmayın" mesajını sadece Araplara verilmiş bir mesaj olarak değil bütün insanlığa verilmiş bir mesaj olarak değerlendirmek gerekir.

Bizi büyük hedeflere ve Nizâmı Âlem'e götüren Kızılelmalarımız çürümemeli, hep taze kalmalı, Türk milletine şevk ve heyecan vermeli.

EVET, KIZILELMAYA HEY KIZILELMAYA!

 
 
 
 
 
 
 
 
 Diğer Makaleleri

- MUHSİN KİME DENİR? / Tarih : 2018-08-04 09:36:26
- 15 TEMMUZU ANLAMAK / Tarih : 2018-07-15 09:55:20
- İSLAM'DA KADIN VE AİLE / Tarih : 2018-07-14 10:11:31
- HER İŞE EÛZÜBESMELE İLE BAŞLAMAK / Tarih : 2018-07-12 09:37:29
- ALLAH'IN ÖVDÜĞÜ MİLLET / Tarih : 2018-07-09 09:55:57
- MHP GENEL MERKEZİ'NDE BİR GÜN / Tarih : 2018-07-06 09:54:06
- MİLLETLER ALLAH'IN ÂYETLERİDİR / Tarih : 2018-07-04 09:39:15
- BİR KAVMİ BOZMAZ ALLAH, ONLAR BOZULMADIKÇA / Tarih : 2018-06-30 09:34:51
- RAMAZAN AYI VE ORUÇ / Tarih : 2018-05-17 09:17:40
- YUNUS YÜREKLİ YAVUZ BİLEKLİ LİDER TÜRKEŞ / Tarih : 2018-04-04 09:39:53
- DOĞRU VE DÜRÜST OLMAYANIN DİNİ OLMAZ / Tarih : 2018-04-01 10:06:57
- İSLÂMİ KAYNAKLARDA HAK KAVRAMI / Tarih : 2018-03-25 10:12:43
- İSLAMDA İNSAN SEVGİSİ VE İNSAN HAKLARI / Tarih : 2018-03-11 08:34:25
- BEŞ ŞEYİN KIYMETİNİ BİL! / Tarih : 2018-03-08 08:01:17
- ALLAH ŞİRKTEN BAŞKA HER GÜNAHI BAĞIŞLAR / Tarih : 2018-02-19 07:40:31

Diğer Muharrem Günay SIDDIKOĞLU Makaleleri : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  İleri »