Ortadoğu Gazetesi

BIST
93,616
%0,34
USD
5,3323
%-0,22
EUR
6,0906
%0,42
Altın
209,3750
%0,38
SON DAKİKA

MOBİL(YÜZER-GEZER) ENERJİ SANTRALLERİ

Serbest Köşe / 2014-08-22 12:58:14

 
 
Enerji yönetimlerince zaman zaman enerji krizi olacağı ihtimaline karşılık mobil (yüzer-gezer) santraller gündeme getirilmektedir. Ülkemizde yıllar öncesinde elektrik enerjisi arz problemi yaşanacağı endişesiyle mobil santraller gündeme getirilmiş ve bu amaca yönelik bundan 14 yıl önce Kanun Hükmünde Kararname(KHK) dahi çıkarılmıştır. Bu durum şimdilerde ise ülkemize Dünya'da kriz bölgelerinde değerlendirilen, ihraç edilen bir fırsat oluşturmuş, enerji sektöründe yeni bir alan açmıştır.
***
Mobil santraller öncelikle karada (gezer) taşınabilir olarak planlanmış ve yapılmıştır. Ancak daha sonra eski gemiler üzerinde yapılan düzenlemeler ile yüzer santraller olarak da yapılmaya başlanmıştır. Hem gezer hem de yüzer santraller konusunda birçok eleştirel yaklaşım da mevcuttur. Bunların başında çevresel zararları öne sürülerek yapılan eleştiriler olmuştur. Bu santrallerde kullanılması düşünülen fuel-oil'de % 3-4 oranında kükürt bulunmaktadır. Çevre ve insan sağlığını olumsuz yönde etkileyen kükürt dioksit (SO2) ve azot oksit (NOX), bu santrallerden çıkan egzoz gazında, belirlenen emisyon değerinin çok üzerinde olabilir. Ayrıca bu santrallerin sıvı ve gaz yakıt kullanılarak çalışması yani fosil yakıt kullanılması nedeniyle ithalat bağımlı olması da bir diğer eleştiri konusudur.
***
Bütün eleştirilere rağmen bu santrallerin olumlu yanları da bulunmaktadır. Bunların başında kriz dönemlerinde devreye alınabilmeleri ve özellikle doğal afetler başta olmak üzere çeşitli olumsuzluklar nedeniyle bir yerlerde yaşanan enerji krizi durumunda hızlı bir şekilde ulaşarak devreye alınabilme özellikleri gelmektedir. Örneğin gelen talep üzerine Pakistan'da, Lübnan'da ve Irak'ın Basra bölgesinde halen Türkiye'den bir Türk firmasına ait yüzer santraller çalışmaktadır. 
***
Yüzer enerji santrallerinin bir gemi olarak kendi hareket kabiliyetine sahip olanlarının yanı sıra pervanesiz ve başka bir gemi tarafından çekilen santral gemisi (mavna) türünde olanları da mevcuttur. Bu gemiler elektrik üreten santral özelliklerinin yanı sıra deniz suyunu arıtmak için de kullanılabilme özelliklerine sahiptirler. Bu arada Ruslar tarafından yüzer nükleer santral yapılmaktadır. Bu durum ise başta güvenlik olmak üzere birçok yeni tartışmayı da beraberinde getirmektedir.
 
***
Son olarak siyasal, ekonomik ve insani bir kriz ile karşı karşıya olan Gazze'ye Enerji Bakanı Taner Yıldız tarafından bu santrallerden yollanması açıklamasıyla tekrar gündeme gelmiştir. Gazze'de yaşanan ambargo ve savaş nedeniyle enerji krizine geçici bir çözüm olarak yüzer elektrik santrali bence de uygun olabilir. Ancak bu santrallerin yakıtları genellikle boru hatları veya tankerlerle sağlanmaktadır. Burada konuşlanacak 100MW'lık bir santralin yıllık yaklaşık 200 bin ton yakıta ihtiyacı olacaktır. Dolayısıyla öncelikle bu yakıtın nereden ve nasıl temin edileceği meselesi halledilmelidir. Diğer taraftan santrallerin izin alınarak ve güvenlikleri sağlanarak orada çalışması mümkün olacaktır. Bunun içinde İsrail ile bu konuların halledilmesi gerekmektedir. Hükümetin özel şirketler aracılığı ile bu işleri yapabilmesi için başta BM'nin desteği ve İsrail'in izni olmak üzere uluslar arası diplomasiyi devreye koymasından başka çıkar yol yoktur.
***
Sonuç olarak; doğal afetler, savaşlar ve çatışmalar var oldukça, enerji yönetimlerinin krize yol açan başarısızlıkları devam ettikçe elektrik kesintileri ve acil elektrik ihtiyaçlarının karşılanması için mobil(yüzer-gezer) elektrik santrallerinin geçici, kısa veya orta vadeli çözüm olarak değerlendirilebileceğini düşünüyorum.  Ancak diğer taraftan bu konuda başta güneş enerjisi ve hidrojen enerjisi elektrik santralleri olmak üzere bazı yenilenebilir enerji santrallerinin de alternatif olarak değerlendirilmesi gerektiğini de öneriyorum. Türkiye olarak fosil yakıtlı enerji santral gemileri yapmaktaki başarımızı bu yüzer santralleri Yenilenebilir Enerji Santralleri(örnek:Güneş-Hidrojen) olarak geliştirmek suretiyle kalıcı kılabiliriz.
 
 
 
 Diğer Makaleleri

- Selim Han YENİACUN / Tarih : 2018-07-09 09:53:25
- Muhammet KUTLU / Tarih : 2018-07-07 09:41:31
- Murat KAÇAK / Tarih : 2018-06-29 10:26:45
- Erkan AKÇAY / Tarih : 2018-06-23 09:26:32
- İdris İSPİRLİ / Tarih : 2018-05-16 09:49:50
- Ali YETGİN / Tarih : 2018-05-09 09:30:06
- Ali YETGİN / Tarih : 2018-05-04 09:13:14
- Ali YETGİN / Tarih : 2018-05-01 09:01:58
- Cumhur BULUT / Tarih : 2018-04-25 09:33:20
- Ali YETGİN / Tarih : 2018-04-10 09:22:48
- Ali YETGİN / Tarih : 2018-03-29 09:03:17
- Ali YETGİN / Tarih : 2018-03-22 08:20:20
- Dr. M. Hanefi BOSTAN / Tarih : 2018-03-20 08:57:37
- Cumhur BULUT / Tarih : 2018-03-14 08:16:50
- Ahmet ERDOĞAN / Tarih : 2018-03-06 07:45:23
- Ali YETGİN / Tarih : 2018-03-02 07:55:06
- Ali YETGİN / Tarih : 2018-02-13 07:47:18
- Ali YETGİN / Tarih : 2018-02-09 08:10:33
- Cumhur Bulut / Tarih : 2018-02-09 08:08:35
- Ali YETGİN / Tarih : 2018-02-06 08:11:42

Diğer Serbest Köşe Makaleleri : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  İleri »