Ortadoğu Gazetesi

BIST
94,571
%1,02
USD
5,3142
%0,06
EUR
6,0910
%0,06
Altın
209,2650
%-0,11

21. YÜZYIL NİFAK VE NİFAK HAREKETLERİ İLE MÜCADELE ASRI OLACAK

Muharrem Günay SIDDIKOĞLU / 2014-08-26 11:33:21

 

21. Yüzyılın ilk çeyreğinde Suriye, Irak ve Türkiye olmak üzere İslam dünyasında yaşanan nifak ve fitne hareketleri 21. Yüzyılın nifak asrı ve bu nifak hareketleri ile mücadele asrı olacağını göstermektedir. Kainatın Efendisi Sevgili Peygamberimiz kendisinden sonra gelecekleri nifak ve fitne hareketlerine karşı uyarmış ve şöyle buyurmuştur:

- Hz. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor: "Resžlullah aleyhissal‰tu vesselam buyurdular ki:" Karanlık gecenin parçaları gibi olan fitnelerden önce, hayırlı ameller işlemede acele edin. O fitne geldi mi kişi mü'min olarak sabaha erer de kafir olarak akşama girer. Mü'min olarak akşama erer de k‰fir olarak sabaha ulaşır; dinini basit bir dünya menfaatine satar. " Müslim, İman 186, (118); Tirmizi, Fiten 30, (2196).

 

 Ebž Hüreyre (r.a.)'den rivayete göre, Rasžlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: " Münafığın alameti üçtür; konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiğinde sözünde durmaz, kendisine bir şey emanet edildiğinde hainlik eder. " (Buhar", İman: 25; Müslim, İman: 25)  Müslim rivayetine göre şu ek de vardır: " Oruç tutup, namaz kılar ve Müslüman olduğunu iddia etse bile "(Cem'ul Fevaid: H adis  No:8099)

Peygamber Efendimiz zamanında sayıları üç yüzün üzerinde Müslüman olmadıkları halde Müslüman görünen münafıklar vardı. Bu münafıklar peygamber efendimizle birlikte camiye devam ediyorlar, namaz kılıp oruç tutuyorlardı. Amaçları başta savaşlarda ele geçen ganimetler olmak üzere kendilerine çeşitli menfaatler sağlamaktı. Cenab-ı Hakk onları Cebrail vasıtasıyla Peygamber Efendimize deşifre etti. Hatta bir defasında Peygamber Efendimiz okuduğu bir hutbe sırasında bu münafıklardan 36 kişinin adını teker teker söylemiştir: 

" İmam Ahmed'in Ve-ka'kanalıyla... Ebu Mes'žd Ukbe İbn Amr (r.a.) dan rivayetine göre; o, şöyle demiştir: Allah Rasžlü (s.a.) bize bir hutbe okudu, Allah'a hamd-ü senadan sonra şöyle buyurdu: 

 "Şüphesiz sizden münafık olanlar vardır. Kimin ismini söylersem kalksın. Sonra da: Ey filan kalk, ey filan kalk, ey filan kalk, buyurup otuz altı kişinin ismini verdi ve: Şüphesiz sizde nifak (münafıklık) vardır, Allah'tan korkun, buyurdu.." (İbni Kesir, Muhammed suresi 31. Ayetin tefsirinden) İnançta Münafıklık Amelde Münafıklık

Münafıklık iki türlüdür. Birincisi inanç bakımından münafık olmak ki, inanmadığı halde inanmış gibi görünmek, Müslüman olmadığı halde Müslüman görünmek. İkincisi Müslüman olduğu ve hatta namaz kılıp, oruç tuttuğu ve ibadet ettiği halde bir müslümanda bulunmaması gereken, yalan söylemek, emanete hıyanetlik etmek, sözünde durmamak, emaneti altındaki insanlara zulmetmek, dini ve dince mukaddes sayılan değerleri şahsi menfaatlerine alet etmek gibi İslam'da büyük günahlar arasında yer alan bu kötü huy ve alışkanlıklara sahip olmaktır. Münafıkların ortak özellikleri ikiyüzlü hatta yüzsüz olmalarıdır. Kafirlerin yanında kafir, müslümanın yanında Müslüman görünürler. Amaçları din sayesinde dinden geçinmek, maddi ve manevi fayda sağlamaktır.

Ancak İslam toplumu açısından İmam Müslim'in rivayetindeki kişi "Oruç da tutsa, namaz da kılsa ve Müslüman olduğunu da iddia etse bile" münafık olur eki büyük bir tehdit ve tehlike oluşturmaktadır.

Bazı ‰limlerin de dediği gibi, münafık kelimesinden amaç, hadiste geçen alametleri ahlak ve adet haline getirmektir . Çünkü Müslümanların çoğu bu hatalara düşmekte ve münafıklarda bulunan bu özellikleri üzerlerinde taşıyarak amel bakımından münafık "ameli münafık" münafık olmaktadırlar. 

 

 Münafıklık, kalpte olup biten bir şey olduğu için zahiren bilinemez. Ancak amel ve davranışlarla nifak dışa yansıyabilir. Ayrıca bir insan Allah'ın varlığına birliğine ve Hz. Muhammed'in peygamberliğine kalbi ile inandığı dili ile ikrar ettiği halde Münafıklarda görülen özelliklerin bazılarını taşıyabilir. Bir Müslüman'a münafık demek yakışık almaz, fakat Müslümana da münafıklık yakışmaz. Mü'mim bu konuda dikkatli olup, "Acaba bende münafıklık alametleri varmıdır?" diye kendini ve davranışlarını kontrol etmelidir. Nitekim Hz. Ömer'in münafıklık alametleri taşıma korkusu ile ashabından Hz. Huzeyfe'ye sık sık  "Bende münafıklık al‰meti var mı ?" diye sorduğu rivayet edilir. Ayet ve hadislerde münafıkların birçok özelliği bildirilmiştir. Bunlardan bir kısmını şöyle sıralayabiliriz: 

Münafıklar konuştukları zaman yalan konuşurlar, verdikleri sözde durmazlar, emanete hainlik ederler. Bu karakterleri Kur'an'da şöyle açıklanmıştır: 

 "(Ey Muhammed!) Münafıklar sana geldiklerinde , " Senin, elbette Allah'ın peygamberi olduğuna şahitlik ederiz " derler. Allah senin, elbette kendisinin peygamberi olduğunu biliyor. (Fakat) Allah o münafıkların hiç şüphesiz yalancılar olduklarına elbette şahitlik eder" (Münafikun,63/1). 

Münafıklar davranışlarında iki yüzcülülük, riya ve gösteriş ön plandadır, gösteriş için namaz kılarlar, yani namazdan ve dolayısıyla Müslümanlıktan ve Müslümanların sahip olduğu avantajlardan geçinirler. Çıkar için ibadet yaparlar. Nisa suresi 42. ayette bu duruma dikkat çekilir:  "..insanlara gösteriş yaparlar.." 

Münafıklar gösterişli kimselerdir, gösterişe çok önem verirler. Bu şekilde davranışları, muhataplarını kandırmaya ve çıkar elde etmeğe yöneliktir. Bu husus ayet ve hadisi şeriflerde şöyle anlatılır:

 "Onları (münafıkları) gördüğün zaman bedenleri (görünüşleri) hoşuna gider. Konuştukları zaman sözlerini dinlersin Onlar sanki elbise giydirilmiş kereste gibidirler. Her gürültüyü aleyhlerine sanırlar. Onlar (müminlere) düşmandır, onlardan sakının. Allah onları kahretsin. Nasıl da (haktan) çevriliyorlar" (Münafikun, 63/4).

 Ebu Hureyre'den rivayetle Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur:

 " Kıyamete yakın bir takım topluluklar türeyecek, bunlar dini vasıta kılarak dünyayı yiyecek, dini midesine alet edecek. Sözleri şekerden tatlıdır, fakat kalplerinde birer canavar gizlenmiştir. Adalet-i ilahiye'nin tecelli edeceği gün Allah (CC) onlara şöyle hitap edecektir: " Siz benimle mi gurura kapıldınız, yoksa bana karşı mı cür'etkar davrandınız. " ( Tirmizi )

 

21. Asır Nifak Asrı Olacak

Türkiye'de ve Ortadoğu'da yaşanan olaylar 21. Yüzyılın nifak ve nifakla mücadele asrı olacağını göstermektedir. Bu asırda her türlü nifak hareketine karşı hazırlıklı ve uyanık olmak ve İslam toplumunu, İslamın özüne bağlı kalarak her türlü nifak, fitne ve bölünmelere karşı korumalıyız.

Unutulmasın ki, Münafık dinden geçinmek için dindar geçinen insandır. Ancak:" Onlar (münafıklar ve inkarcılar şeytani) bir plan kurup (Mekr) hilekarlık yaptıklarında, Cenabı Allah'ta (onların düzen ve dalaverelerini boşa çıkaracak) bir tuzak hazırlamaktadır. Ve Allah düzen kurucuların en hayırlısıdır. " (Al-i imran/54)

 

 

 
 Diğer Makaleleri

- MUHSİN KİME DENİR? / Tarih : 2018-08-04 09:36:26
- 15 TEMMUZU ANLAMAK / Tarih : 2018-07-15 09:55:20
- İSLAM'DA KADIN VE AİLE / Tarih : 2018-07-14 10:11:31
- HER İŞE EÛZÜBESMELE İLE BAŞLAMAK / Tarih : 2018-07-12 09:37:29
- ALLAH'IN ÖVDÜĞÜ MİLLET / Tarih : 2018-07-09 09:55:57
- MHP GENEL MERKEZİ'NDE BİR GÜN / Tarih : 2018-07-06 09:54:06
- MİLLETLER ALLAH'IN ÂYETLERİDİR / Tarih : 2018-07-04 09:39:15
- BİR KAVMİ BOZMAZ ALLAH, ONLAR BOZULMADIKÇA / Tarih : 2018-06-30 09:34:51
- RAMAZAN AYI VE ORUÇ / Tarih : 2018-05-17 09:17:40
- YUNUS YÜREKLİ YAVUZ BİLEKLİ LİDER TÜRKEŞ / Tarih : 2018-04-04 09:39:53
- DOĞRU VE DÜRÜST OLMAYANIN DİNİ OLMAZ / Tarih : 2018-04-01 10:06:57
- İSLÂMİ KAYNAKLARDA HAK KAVRAMI / Tarih : 2018-03-25 10:12:43
- İSLAMDA İNSAN SEVGİSİ VE İNSAN HAKLARI / Tarih : 2018-03-11 08:34:25
- BEŞ ŞEYİN KIYMETİNİ BİL! / Tarih : 2018-03-08 08:01:17
- ALLAH ŞİRKTEN BAŞKA HER GÜNAHI BAĞIŞLAR / Tarih : 2018-02-19 07:40:31

Diğer Muharrem Günay SIDDIKOĞLU Makaleleri : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  İleri »