Ortadoğu Gazetesi

BIST
93,660
%0,39
USD
5,3740
%0,54
EUR
6,0959
%0,45
Altın
209,6980
%0,53
SON DAKİKA

BİZ İYİ Kİ BÜYÜK BİR DEVLETİZ

Serbest Köşe / 2014-11-09 13:40:11

CAFER KARDAŞ

 

Analar ağlamasın kılıfında, çözülme süreci devam ederken Bingöl'de iki polis, Yüksekova'da sivil kıyafetli silahsız üç asker, Diyarbakır'da alışveriş yapan sivil kıyafetli silahsız bir asker hamile eşinin yanında PKK tarafından kahpece vurularak, kafasına sıkılarak katledilen edilen Şehit Astsubay Necdet Aydoğdu'nun eşinin üzüntüden kaybettiği, 4 aylık minicik bebeğinin  şehit babasına kavuşması. . !

Yeni Türkiye'ye bunlar yetmedi ve ülke tarihinin en büyük rezaletlerini yaşadı…

***

PKK'nın öz kardeşi,  peşmerge, ABD Başkanı Obama'nın "talimatıyla" terör örgütü PYD'ye yardım için ağır silahlarla konvoy halinde Türkiye'den geçti!..

***

Gösterinin bu kadarı…

Türk askerine silah sıkan, taş atan PKK' lıların sevdalısı bi gurup  onları yollarda çiçeklerle, PKK paçavralarıyla, zafer işaretleriyle karşılayıp, Kürtçe "Biji serok Obama" yani "Yaşasın önden Obama" sloganlarıyla karşılayıp, yolcu etti…

***

Ata'nın heykelleri yakılması, büstleri çekiçlerle parçalanması , kafasıyla futbol oynanması…                       

Soma'da 301 maden işçimiz kavrularak can verdi, Ermenek'te 18 madencimiz tonlarca suyun altında kaldı!.. Bunları görebilenler olarak acılarını yaşayanlar olarak onlarla yandık ve onlarla boğulduk adeta…

***

Ve başdanışmanın kameraların gözleri önünde acılı bir insanı acımasızca yerlerde tekmelemesi… Taziye için gittiği Soma'da vatandaşa "İsrail Dölü" diye küfretmesi…

***

ABD Dış İlişkiler Konseyi üyesi Steven A. Cook, "Aslında Onun iki makamı var!" diyerek onun hiçbir devlet başkanında olmayan lüksünü sayıyor:

"1000 odalı, tünel sistemli, anti-casus teknolojili 350 milyon dolarlık ve mahkeme kararına göre inşaatı yasa dışı olan yeni başkanlık sarayı… Beyaz Saray'dan, Kremlin ve Buckingham saraylarından daha büyük… 

Egonun tatmininin başka açıklaması olamaz..!

Irak'ta her grubun Kürt'ün, Arap'ın Yezidi'nin savunucusu var ama Türkmen'in sahibi yok!

Suriyeli sığınmacılara sınırlarımızı açıp onlar için 4.5 milyar lira harcarken insanlıktan bahsetmek ne kadar vicdanidir soruyorum sizlere. 

Türkmenler insan değil mi?

Araplar'a acıyan bizimkiler, Türkmenler'e neden ses çıkarmıyor?

Evet, biz büyük devletiz ama Türkmen kardeşlerimize neden yardım eli uzatamıyoruz?

İyi ki büyük bir devletiz!  Ya küçük devlet olsaydık, ne olurdu aceba?

    …Velhasıl

*Ül­ke­miz, ay­rış­tı­rı­cı, et­nik ve mez­hep­sel te­mel­li po­li­ti­ka­la­r so­nu­cu baş­kal­dı­rı ayak­lan­ma pro­va­la­rı­nın sah­ne­ye ko­nul­du­ğu be­lir­siz­lik, gü­ven­siz­lik, ça­tış­ma ve ka­os or­ta­mı­na sü­rük­len­miş­.

*Su­ri­ye top­rak­la­rın­da bu­lu­nan Ko­ba­ni sü­ren ça­tış­ma­la­rı ba­ha­ne eden bir gurubun te­rör ör­gü­tü pa­ra­le­lin­de yap­tı­ğı çağ­rıy­la ül­ke ade­ta sa­vaş ala­nı­na çev­ril­miş­tir.

*A­çı­lım ve stra­te­jik de­rin­lik adı al­tın­da yü­rüt­tü­ğü po­li­ti­ka­lar gay­rı mil­li­dir ve ne ya­zık ki bek­le­nen ze­hir­li so­nuç­la­rı­nı ver­me­ye baş­la­mış­tı­r.

SONUÇ OLARAK

Ay­rı­lık­la­rı, et­nik, di­ni, mez­hep­sel ve si­ya­si kim­lik­le­ri ikin­ci pla­na ata­rak or­tak bir ai­di­yet duy­gu­su ortaya koymak su­re­tiy­le bölücülüğe karşı kar­şı di­ren­me im­ka­nı ve­ren ye­ga­ne ya­pı üni­ter dev­let­tir ve bir mil­let ola­bil­mek­tir. Bu ya­pı­da di­ğer alt kim­lik­le­ri ne olur­sa ol­sun Türk milletinin ayrısı gayrısı olmaksızın  evladı kendisidir.

Ve Ay yıl­dız­lı bay­ra­ğı­mız, he­pi­mi­zin var­lı­ğı­nın, gü­cü­nün, ai­di­ye­ti­mi­zin sim­ge­si ve bir­li­ği­mi­zin har­cı­ olduğuna inanarak Ona sa­hip çı­kıl­ma­lıyız ve asla say­gı­sız­lı­ğa  izin ve­ril­me­me­li­yiz.

…Son yaşanan gelişme; İlginçtir; Atatürk heykeli yaktıklarında; namus olan bayrak indirildiğinde, peşmergenin ikinci Habur rezaletini… Seyredeceksin. Sigara yaktıklarında ağzına geleni söyleyeceksin…!
 Diğer Makaleleri

- Selim Han YENİACUN / Tarih : 2018-07-09 09:53:25
- Muhammet KUTLU / Tarih : 2018-07-07 09:41:31
- Murat KAÇAK / Tarih : 2018-06-29 10:26:45
- Erkan AKÇAY / Tarih : 2018-06-23 09:26:32
- İdris İSPİRLİ / Tarih : 2018-05-16 09:49:50
- Ali YETGİN / Tarih : 2018-05-09 09:30:06
- Ali YETGİN / Tarih : 2018-05-04 09:13:14
- Ali YETGİN / Tarih : 2018-05-01 09:01:58
- Cumhur BULUT / Tarih : 2018-04-25 09:33:20
- Ali YETGİN / Tarih : 2018-04-10 09:22:48
- Ali YETGİN / Tarih : 2018-03-29 09:03:17
- Ali YETGİN / Tarih : 2018-03-22 08:20:20
- Dr. M. Hanefi BOSTAN / Tarih : 2018-03-20 08:57:37
- Cumhur BULUT / Tarih : 2018-03-14 08:16:50
- Ahmet ERDOĞAN / Tarih : 2018-03-06 07:45:23
- Ali YETGİN / Tarih : 2018-03-02 07:55:06
- Ali YETGİN / Tarih : 2018-02-13 07:47:18
- Ali YETGİN / Tarih : 2018-02-09 08:10:33
- Cumhur Bulut / Tarih : 2018-02-09 08:08:35
- Ali YETGİN / Tarih : 2018-02-06 08:11:42

Diğer Serbest Köşe Makaleleri : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  İleri »