Ortadoğu Gazetesi

BIST
91,686
%-3,05
USD
5,3975
%0,32
EUR
6,1363
%0,21
Altın
211,5420
%1,11
SON DAKİKA

ÜÇ HİLAL'İN, EVLAD-I RESULCE, TÜRK MİLLETİ'NE YANSIMASIDIR; SEYYİD AHMET ARVASİ

Serbest Köşe / 2015-01-04 11:41:44

 

CAFER KARDAŞ 

 

   Türk, bütün varlığı ve heyecanı ile İslamiyet'e koşarken hasretle beklediği   dine kavuşmanın mutluluğunu yaşamıştır. "Allah'tan başka ilah yoktur"   diyen, "cihat" emri ile "alplik ruhunu" besleyen, öte yandan "hak yolda"  alimlerin akıttığı mürekkebi, şehit kanından daha mübarek bulan İslamiyet, kısa zamanda Türk'ün ruhunu keşfetmekle kalmamış, Türk'ü  yeniden Türk'e buldurmuştur.  

                                                                                                                     (SEYYİD AHMET ARVASİ)

     İşte büyük mütefekkir  Seyyid Ahmet ARVASİ..!

     Hz Peygamber'in soyundan gelen Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretlerinin Oğlu olan Seyit Ahmet Arvasi Hazretlerinin manidar sözleriyle giriş yaptım bu yazıma. Çünkü bu muhteşem ve mübarek deha İslam'ı hakkıyla yaşamak ve yaşatmak adına ömrünü ortaya koyarak ecdadın yolundan gitme gayesinde olmuştur hep..

Ondan öğreneceğimiz o kadar çok şey var ki... Cenabı Allah yolunu yolumuz eyler inşallah.

Bizler asla kafatasçı olmayıp, lanet olası bir ırkçılığın peşinde de değiliz. 

Bizler Seyyid Ahmet  Arvasi hazretlerinin hedef gösterdiği yaşantısı ile kimliğini kaynaştırmış, dünün Osmanlısı, geçmişin Selçuklusu, bugün ise Seyyid Ahmet Arvasi'nin mefkuresini benimseyen Türk milliyetçileriyiz.

Arvasi hocanın adeta günümüzü yorumlar niteliktedir şu sözlerine dikkat çekmek isityorum : Bir milletin hayatında "aydınların" çok önemli bir yeri vardır. Bir millet, sayıca ne kadar çok, kültürce ne kadar zengin olursa olsun, kendine öncülük edecek "aydın kadrolara" muhtaçtır.

 Müşahedeler göstermektedir ki, yeter "sayı" ve "kalitede" aydına sahip olmayan cemiyetler, kolay kolay başarıya ulaşamamaktadırlar.

 Artık, herkes rahatça görmektedir ki, ekonomik, sosyal, kültürel ve politik savaşların ağır yükünü "aydınlar" çekmektedir. Kısaca denebilir ki, milletlerarası her türlü savaş, "aydın kadrolar" arasında cereyan etmektedir.

 Bu savaşlarda, "aydınların başarısı", milletlerini hakkı ile temsil edebilmeleri ölçüsünde artar. Esasen, gerçek mânâ da "aydın", kendi milletine, kendi tarihine, kendi kültür ve medeniyetine, kendi mukaddeslerine, kendi millî ülkü ve hedeflerine yabancılaşmadan çağdaşlaşabilen kimse demektir.

 Ancak bu niteliklere sahip aydınlardır ki, milletlerine faydalı olabilirler.  Bunun aksine, kendi milletini hor ve hakir gören, milletinin şerefli geçmişini karalayan ve hattâ inkâr eden, kendi kültür ve medeniyetinden utanıp yabancı kültür ve medeniyetlere özenen, milletinin moral değerlerine cephe alan, millî ülkü ve hedeflere yabancılaşan ve bu acıklı durumunu "çağdaşlık ve ilerilik" olarak reklâm eden "sözde aydınlar" ise milletlerine "sömürge idarelerinden" daha fazla zarar verirler.

 Bu noktada belirtelim ki, yukarıda sözünü ettiğimiz "gerçek aydınlar" ile "sözde aydınlar" arasında, kaçınılmaz bir mücadele vardır. İtiraf edelim ki, bu mücadele, içinde Türkiyemiz'in de bulunduğu İslâm Dünyasında hayli çetin cereyan etmektedir. İslâm Dünyası'nın son iki asırdan beri yaşamakta olduğu buhran, "aydınları" da bölmüştür.

 Durum, ülkemizde de aynıdır. Çeşitli vesilelerle bir araya gelindiğinde, bu manzara daha iyi görülmektedir. Şimdi "aydınlarımızın" üzerinde rahatça an/aşabilecekleri "asgarî müşterekleri" çok azalmıştır. Kendi aralarında rahatça konuşamamakta ve diyalog kuramamaktadırlar.

 Gerçekten de bir "milliyetçi" ile bir "beynelmilelci" nasıl anlaşabilirler? Yine, "Türkiye Tarihini", Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi olarak bir bütünlük içinde değerlendiren kimse ile, Anadolu'daki tarihî maceramızı hanedanlara ve rejimlere- göre parçalayıp birbirinden koparan bir kimse nasıl anlaşabilir?

 Bunun yanında, Türk-İslâm Kültür ve Medeniyetini, yepyeni bir rönesans ruhu ile ihya etmek isteyen kadrolar ile milleti, şu veya bu "yabancı kültür ve medeniyet"e yamamaya hazırlamak isteyen insanlar nasıl anlaşabilirler? Vicdanını, aydınlık inançların ışığında arındırıp yaşamak isteyen kimselerle, ısrarla "ben ateistim" deyip fırsat buldukça, bunlara saldıran kişi ve kadrolar nasıl anlaşabilirler? Milletimizin gelişme, kalkınma, çağdaşlaşma ve bütünleşme konusunda, uzlaşması mümkün olmayan görüşleri benimseyenler nasıl el ele versinler?

 Belli ki, eğitimimizde bir sakatlık var... Yıllar yılıdır, muhtaç olduğumuz "kadroları" yetiştirmekte başarılı olamıyoruz. Bu konuda yetkililer, parlak lafların ötesinde, yaralara merhem olacak bir çare getiremiyorlar. Yani, milletçe özlediğimiz icraat yok... Sadece laf... O kadar!

 Evet, bütün mesele, ülkemizi "sözde aydınların" tasallutundan kurtarıp "gerçek aydınlara" yol açmak...

***

Günümüzde kendini aydın olarak niteleyen boş insanların çokça yer aldığı vurgusunu yaparak, büyük mütefekkir Arvasi hocadan nasiplenmelerini temenni ediyorum.

Bizler böyle büyük bir insanın her daim yolunda olacağız ve İslam'a  bu kadar hizmet eden bir milletin ferdi olarak  böyle bir dine,  böyle bir ecdada, böyle bir mefkureye sahip olmanın şükrünü her daim eda edeceğiz.

***

İslam, vatan, bayrak sevdasıyla tutuşarak bu büyük aşkı ve heyecanı ilay-ı kelimetullahta yaşayıp yaşatma gayesinde olan bizler; ben Müslüman Türküm demekten utanan, Ezanı Muhammed- iyeden rahatsızlık duyan, vatanı bölmek amacını kendilerine amaç, gaye edinen ve kendilerine aydın süsü veren şahsiyetlerin biran önce duruş, yaşayış ve görüş olarak kendilerine çeki düzen vermelerini ve kişiliklerini gözden geçirmelerini tavsiye eder;  hepinizi Cenabı Allah' a emanet ederim.

***

İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u ve büyük mütefekkir Seyyid Ahmet Arvasi hz'lerini şükran minnet ve rahmetle bir kez daha anıyor, saygılarımı sunuyorum..!

 

 

 

 
 Diğer Makaleleri

- Selim Han YENİACUN / Tarih : 2018-07-09 09:53:25
- Muhammet KUTLU / Tarih : 2018-07-07 09:41:31
- Murat KAÇAK / Tarih : 2018-06-29 10:26:45
- Erkan AKÇAY / Tarih : 2018-06-23 09:26:32
- İdris İSPİRLİ / Tarih : 2018-05-16 09:49:50
- Ali YETGİN / Tarih : 2018-05-09 09:30:06
- Ali YETGİN / Tarih : 2018-05-04 09:13:14
- Ali YETGİN / Tarih : 2018-05-01 09:01:58
- Cumhur BULUT / Tarih : 2018-04-25 09:33:20
- Ali YETGİN / Tarih : 2018-04-10 09:22:48
- Ali YETGİN / Tarih : 2018-03-29 09:03:17
- Ali YETGİN / Tarih : 2018-03-22 08:20:20
- Dr. M. Hanefi BOSTAN / Tarih : 2018-03-20 08:57:37
- Cumhur BULUT / Tarih : 2018-03-14 08:16:50
- Ahmet ERDOĞAN / Tarih : 2018-03-06 07:45:23
- Ali YETGİN / Tarih : 2018-03-02 07:55:06
- Ali YETGİN / Tarih : 2018-02-13 07:47:18
- Ali YETGİN / Tarih : 2018-02-09 08:10:33
- Cumhur Bulut / Tarih : 2018-02-09 08:08:35
- Ali YETGİN / Tarih : 2018-02-06 08:11:42

Diğer Serbest Köşe Makaleleri : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  İleri »