Ortadoğu Gazetesi

BIST
91,686
%0,00
USD
5,3843
%0,10
EUR
6,1261
%0,01
Altın
211,4840
%-0,03
SON DAKİKA

PEYGAMBERE TABİ OLMAYAN MÜ'MİN SAYILIR MI?

Muharrem Günay SIDDIKOĞLU / 2016-04-20 13:31:25

Güzel dinimizin iki temel kaynağı vardır. Bunlar yüce kitabımız Kur'ân-ı Kerîm ve Peygamber Efendimizin Sünneti'dir.

Ashâb-ı kirâm, İslâm dinini, Kur'ân-ı Kerîm, Hz. Peygamber'in şahsı ve onun sözlü veya fiilî tebliğ ve tâlimâtı demek olan sünnetinden meydana gelen bir bütün olarak tanıdı.

Hz. Peygamber'in vefatından sonra İslâm dini, Kitap ve Sünnet'in ortaya koyduğu esaslar çerçevesinde anlaşıldı ve yaşanmaya çalışıldı. 

Sünnet yol demektir. Terim olarak sünnet, söz, fiil ve takrirleri ile Hz. Peygamber'in İslâm'ı yaşayarak yorumlaması demektir. Bu anlamda sünnet, hadisten daha kapsamlıdır.  

Nitekim "Size iki şey bırakıyorum. Onlara sıkı sarıldığınız sürece yolunuzu şaşırmazsınız: Allah'ın kitabı ve Resûlü'nün sünneti.."(Mâlik, Muvatta', Kader 3) hadisinde bu anlam açıkça görülmektedir.

Peygamberlere iman ve Hz. Muhammed'in son peygamber olduğunu kabullenmek imanın şartlarındandır. Fakat tek başına Hz. Muhammed'in peygamber olduğunu bilmek Müslüman olmak için yeterli midir? Ben Avrupa'da bulunduğum sırada şunu gördüm ki Hıristiyanların çoğu Hz. Peygamberimizin peygamber olduğunu biliyorlar ve kabul ediyorlar. Sorun O'na ve O'nun getirdiği dine tabi olmak konusundadır. O'na ve O'nun sünnetine tabi olmak/teslim olmak sadece gayrimüslimlerin değil biz Müslümanların da en önemli sorunudur.

Hz. Peygamber ve O'nun sünnetine teslimiyet konusunda Kur'an-ı kerim'de şöyle  buyrulur: "Hayır! Öyle (dedikleri gibi) değil. Rabbine andolsun ki (onlar) aralarında ihtilaf   ettikleri meselelerde seni hakem yapmadıkça, sonra da verdiğin hükümden içlerinde  bir sıkıntı (ve şüphe) duymadan, (sana) tam teslimiyetle teslim olmadıkça iman etmiş   olmazlar." (Nisa: 65)    Nisa suresi 65. Ayetin tefsirinde Mahmut Ustaosmanoğlu Efendi Ruhu'l Furkan'da şu   açıklamaları yapar:  Alusî tefsirinde zikredildiğine göre, bu ayet-i celilenin (Nisa 65'in) hükmü, Efendimiz   (Sallallahu aleyhi vesellem) in asrında bulunanlara mahsus olmayıp, kıyamete kadar bakidir.   Zira Efendimiz (Sallallahu aleyhi vesellem) in şeraitinin hükmü, aynen kendisinin verdiği   hüküm gibidir. Müşrik Olurlardı  Nitekin Caferi Sadık (Radıyallahu anh): "Eğer bir toplum Allah-u Teâlâ'ya ibadet   etseler, namaz kılıp zekât verseler, ramazan orucu tutup Beytullahı haccetseler sonra   da Rasulullah (Sallallahu aleyhi vesellem) in yaptığı bir şey hakkında: "Böyle   yapmasaydı daha iyi olmazmıydı?" Deseler veya içlerinde onun yaptığı her hangi bir   şeyden dolayı şüphe bulsalar elbette müşrik olurlardı." Buyurmuş, sonra bu ayet-i celileyi   delil olarak okumuştur.   Tefsiri Kebir'de zikredildiğine göre Mevlâ Teâlâ bu ayeti celilesinde, bir takım şartları   bulundurmadan kulların iman sıfatıyla sıfatlanmış olmayacaklarına dair yemin etmiştir. Bu   şartlar da üç tanedir.   1 - Karışık davalarda Rasulullah (Sallallahu aleyhi vesellem) i hakem tayin   etmek: Bu şart Rasulullah (Sallallahu aleyhi vesellem) in hükmüne razı olmayanın mümin   olmayacağına delâlet etmektedir.   2 - İçlerinde Rasulullah (Sallallahu aleyhi vesellem) in hükmüne karşı bir darlık   bulmamalarıdır.   Şu bilinsin ki, Rasulullah (Sallallahu aleyhi vesellem) in hükmüne razı olan kişi bazen   dışı ile razı görünüp, kalbiyle razı olmayabilir. Bundan dolayı Mevlâ Teâlâ, bu ayeti   celilesinde kalbin rızasının da şart olduğunu açıklamıştır. Fakat kalbin bir şeye meyli veya bir şeyden nefreti insanın elinde olmadığından ayeti celileden maksat bu değildir. Ancak bundan maksat Rasulullah (Sallallahu aleyhi vesellem) in verdiği hükmün hak ve gerçek olduğuna dair kalpte kesin ve şüphesiz bir inanç olmasıdır.   3 - Tam manasıyla teslim olmaları.   Bilinmelidir ki, bir kişi Rasulullah (Sallallahu aleyhi vesellem) in hükmünün doğru   olduğunu bilse de, bazı kere inadına onu kabul etmekten çekinebilir veya duraklayabilir. İşte Mevlâ Teâlâ bu ayeti celilede, bir kişinin mümin olabilmesi için Rasulullah (Sallallahu aleyhi vesellem) in hükmünün doğruluğuna dair kalbinde şüphesiz bir inanç bulunması gerektiği gibi, zahirde de o hükme teslim olması gerektiğini beyan etmiştir.   Dolayısıyla ayeti celilede geçen (Sümme lâ yecidû fî enfüsihim haracen mimmâ   gadeyte) "Sonra senin hükmünden içlerinde bir darlık bulmayacaklar", kavli şerifi, bâtının   inkiyâdı (kalbin teslimiyeti) demek olduğu gibi (ve yüsellimû teslîmen) "Tam manasıyla   teslim olacaklar" kevli şerifi de zahirin inkiyadı (dışın boyun eğmesi) demektir.  Ruhul Beyan tefsirinde zikredildiğine göre, bu ayeti celilelerde, Allah ve     Rasulünün emirlerinden bir şeyi reddedenin islâmdan hariç olduğuna dair bir takım   deliller bulunmaktadır. O halde farz-ı ayn olan işlerde Rasulullah (Sallallahu aleyhi   vesellem) e uymak farz-ı ayn, kifâye yoluyla farz olanlarda, farz-ı kifâye, vacip olan şeylerde, vacip, sünnetlerde ise sünnettir. Ona muhalefet ise, islâm nimetini sahibinden giderir. Çünkü Efendimiz (Sallallahu aleyhi vesellem) hak yolda delildir. Delile muhalefet ise dalâlettir.(Sapıklıktır.) Nitekim:   "An abdillâhibni amrın (r.a.) gâle: Rasulullahi (Sallallahu aleyhi vesellem): "Lâ yü'minu  ehadüküm hattâ yekûne hevâhû müttebian limâ ci'tü bihî"   "Abdullah ibni Amr (r.a.) dan rivayet edildiğine göre, Efendimiz (Sallallahu aleyhi   vesellem) şöyle buyurdu: "Sizin birinizin hevâsı (arzu ve isteği) benim getirdiğim yola uymadıkça iman etmiş olamaz." (Hakim, Ebû Nasr, Hatib, Ali el Müttakî, Kenzül Ummal:    1/217, No. 1084)
 Diğer Makaleleri

- MUHSİN KİME DENİR? / Tarih : 2018-08-04 09:36:26
- 15 TEMMUZU ANLAMAK / Tarih : 2018-07-15 09:55:20
- İSLAM'DA KADIN VE AİLE / Tarih : 2018-07-14 10:11:31
- HER İŞE EÛZÜBESMELE İLE BAŞLAMAK / Tarih : 2018-07-12 09:37:29
- ALLAH'IN ÖVDÜĞÜ MİLLET / Tarih : 2018-07-09 09:55:57
- MHP GENEL MERKEZİ'NDE BİR GÜN / Tarih : 2018-07-06 09:54:06
- MİLLETLER ALLAH'IN ÂYETLERİDİR / Tarih : 2018-07-04 09:39:15
- BİR KAVMİ BOZMAZ ALLAH, ONLAR BOZULMADIKÇA / Tarih : 2018-06-30 09:34:51
- RAMAZAN AYI VE ORUÇ / Tarih : 2018-05-17 09:17:40
- YUNUS YÜREKLİ YAVUZ BİLEKLİ LİDER TÜRKEŞ / Tarih : 2018-04-04 09:39:53
- DOĞRU VE DÜRÜST OLMAYANIN DİNİ OLMAZ / Tarih : 2018-04-01 10:06:57
- İSLÂMİ KAYNAKLARDA HAK KAVRAMI / Tarih : 2018-03-25 10:12:43
- İSLAMDA İNSAN SEVGİSİ VE İNSAN HAKLARI / Tarih : 2018-03-11 08:34:25
- BEŞ ŞEYİN KIYMETİNİ BİL! / Tarih : 2018-03-08 08:01:17
- ALLAH ŞİRKTEN BAŞKA HER GÜNAHI BAĞIŞLAR / Tarih : 2018-02-19 07:40:31

Diğer Muharrem Günay SIDDIKOĞLU Makaleleri : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  İleri »