Ortadoğu Gazetesi

BIST
93,616
%0,00
USD
5,3338
%0,27
EUR
6,0913
%0,31
Altın
209,3850
%0,38
SON DAKİKA

İSLAM GÜZEL AHLAKTIR

Muharrem Günay SIDDIKOĞLU / 2016-07-07 08:52:04

Din ahlaktır. Peygamber Efendimiz bizzat kendileri "Ben yüksek ahlakı tamamlamak üzere gönderildim" "İslam güzel ahlaktır" buyurmuşlardır. Başta namaz olmak üzere bütün ibadetlerin hedefinde ahlaken yücelmiş fertler ve bu fertlerden oluşmuş bir toplum inşa etmektir.

Peygamber Efendimizin ifadesiyle namaz kıldığı, oruç tuttuğu halde, dilini yalandan, dedi kodudan, gözünü haramdan sakındırmayan insanın yanına açlıktan ve susuzluktan başka bir şey kalmaz. Ömer bin Abdülaziz'in ifadesiyle "Namaz kılmatan yay, oruç tutmaktan tüy gibi olsanız, haram ve şüpheli şeylerden kaçınmadıkça Allah bizim bu ibadetlerimize dönüp te bakmaz bile.."

 "Bir mü'min, güzel ahlâkı sayesinde, gündüz oruç tutup gece namaz kılan kimselerin derecesine ulaşır." (Ebû Dâvûd, Edeb 7; Tirmizî, Birr 62) 

Hazret-i Ebû Zerr radiyallâhu anhden: Sevgili Peygamberimiz:

"Can ve gönülden îman eden, kalbini her türlü fenalıktan temizleyen, dili doğruyu söyleyen, gönlünü hoş tutup hâline razı olan, ahlâkını düzelten (güzel) sözleri dinleyip ibret nazarı ile bakan kurtulmuştur" buyurmuştur." (Ahmed ve Beykakî)

Bir rivayette, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sadece beş hadis rivayet etmiş olan Ebû Amr Süfyân İbni Abdullah es-Sekafî radıyallahu anh diyor ki; 

-"Yâ Resûlallah! Bana İslâm'ı öylesine tanıt ki, onu bir daha senden başkasına sorma ihtiyacı duymayayım," dedim.

Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem: - "Allah'a inandım de, sonra da dosdoğru ol!" buyurdu ( Müslim, İmân 62; Nesâî, es-Sünenü'l-kebir, VI, 458; İbn Hibban, Sahih, III, 221; Taberânî, el-Mu'cemü'l-kebîr, VIII, 69)

Safvân b. Süleym'den: Peygamber Efendimiz:

"Bedene kolay ve hafif gelen ibadeti size bildireyim mi? Susmak ve güzel ahlâk sahibi olmaktır." buyurdular. (İbn-i Ebud-Dünyâ)

"Onlar boş söz işittikleri zaman ondan yüz çevirirler ve bizim işlerimiz bize, sizin işleriniz size. Size selam (barış) olsun. Biz kendini bilmezleri (arkadaş edinmek) istemeyiz, derler." (Kasas suresi 28/55)

Hazret-i Ebû Hüreyre radiya'llâhu anhden: Resûlullâh sallallâhu aleyhi ve sellem'e:

- insanların, cennete girmelerine en çok vesile olan şeylerden sorulunca, Resûl-i Ekrem:

- Allah'dan korkmak ve güzel ahlâktır, buyurmuştur. Ve insanların cehenneme girmelerine en çok sebep olan şeyler sorulunca da, Resûl-i Ekrem:

- Ağız ve tenasül uzvudur, buyurmuştur." {Tirmizİ, Birr 62)  )

Sevgili Peygamberimiz (S.A.V.):

"Benim katımda en sevimliniz ve kıyamet gününde meclisime en yakın olanınızı size haber vereyim mi? Bunu iki veya üç defa tekrar buyurdular. Ashab:

Evet, yâ Resûlallâh, dediler. Resûl-i Ekrem:

"Ahlâkça en güzel olanınızdır" buyurdu. (Ahmed ve lbn-i Hibbân)

Ebû Hüreyre radiya''llâhu anhden, Resûl-i Ekrem sallal-lâhu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur:

"Gerçekten siz, mallarınızla insanları (memnun etmeğe) güç yetiremezsiniz. Ancak onları sizin güler yüz ve güzel huyunuz memnun edebilir." (Ebû Yalâ ve Bezzâr)

Müslüman gönül adamıdır, gönül kırmaz, gönül yapar. Bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu:

"Cibril, bana şöyle anlattı, farzların dışında iyilik amellerinden hiçbir amel, Müslümanın kalbini/gönlünü mesrur (mutlu) eylemek kadar faziletli olmaz." Bir başka hadisi şerifte ise insanlar arasındaki samimiyete ve sevgiye dikkat çeken Peygamber Efendimiz "İki Müslüman karşılaştığında Allah yüz rahmet yaratır, Bu rahmetin doksanı daha samimi olana verilir" buyurarak bizlere samimiyette, muhabbette ve kardeşlikte yarışmayı tavsiye etmiştir.

Hazret-i Âîşe radiyallâhu anhâ'dan:

Resûl-i Ekrem salla'llâhu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur:

"Hiç bir (günah) yoktur ki tövbesi kabul olmasın. Ancak kötü ahlâk sahibi hariç; Zira o, bir günahtan tövbe eder, döner ondan daha kötüsünü işler." (Taberânî)

 

İslâmiyet ahde yani verilen sözün yerine getirilmesine büyük bir önem vermiş, verilen sözün tutulmayışını Münafıklığın en büyük alâmetlerinden saymıştır. 

Kur'an-ı Kerim de müminlerin özellikleri sayılırken onların ahde vefa gösteren kimseler olduğu belirtilmektedir.

"Onlar ki Allah'ın ahdini yerine getirirler, verdikleri sözü bozmazlar." (13/Ra'd-20)

"Onlar ki, emanetlerine ve verdikleri sözlere riayet ederler." (23/Müminun-8;Mearic,70/32)

"Ey iman edenler! Yapmayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz? Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz, Allah katında büyük gazap gerektiren bir iştir." (Saf 2 ve 3)

Bir diğer ayette mealen şöyle buyrulur. "Antlaşma yaptığınız zaman, Allah'a karşı verdiğiniz sözü yerine getirin. Allah'ı kendinize kefil kılarak pekiştirdikten sonra yeminlerinizi bozmayın. Şüphesiz Allah yaptıklarınızı bilir." (Nahl 91)

Sevgili Peygamberimiz buyuruyor ki:"Emaneti olmayanın imanı yoktur. (Yani olgun mü'min değildir.) Emânete hıyaneti Peygamberimiz nifak belirtisi saymıştır. Şöyle buyuruyor:

"Âyetül münafigu selasetün ve izâ veade ehlafe,ve izâ haddese kezebe, ve ize'tümine hâne: "Münafığın alâmeti üçtür: Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verirse sözünde durmaz. Kendisine bir şey emanet edilirse ona hıyanet eder." Müslim'in rivâyetinde: "Oruç tutsa, namaz kılsa ve kendini müslüman saysa da:" ilâvesi vardır. 

Kıyamet gününde mü'min kulun terazisinde güzel ahlâktan daha ağır bir şey bulunmaz. Allah Teâlâ çirkin hareketler yapan, çirkin sözler söyleyen kimseden nefret eder" (Tirmizî, Birr 61)

 

"Mü'minlerin iman bakımından en mükemmeli, huyu en iyi olanıdır. Hayırlınız, kadınlarına karşı hayırlı olanlardır." (Tirmizî, Radâ' 11)

 

"Haklı bile olsa çekişip didişmeyen kimseye cennetin kenarında bir köşk verileceğine ben kefilim. Şakadan bile olsa yalan söylemeyen kimseye cennetin ortasında bir köşk verileceğine kefilim. İyi huylu kimseye de cennetin en yüksek yerinde bir köşk verileceğine kefilim." (Ebû Dâvûd, Edeb 7)

 

"İyi huylu olanlarınız, içinizde en çok sevdiğim ve kıyamet günü bana en yakın mesafede bulunacak kimselerdir. Güzel sohbet ediyor dedirmek için uzun uzun konuşanlar, sözünü beğendirmek için avurdunu şişire şişire laf edenler ve bilgiçlik etmek için lugat paralayanlar ise en sevmediğim ve kıyamet günü bana en uzak mesafede bulunacak kimselerdir." Ashâb-ı kirâm: Bunlar kimlerdir diye sorunca, "Kibirlenen kimselerdir" cevabını verdi. (Tirmizî, Birr 71)

"Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız. Müjdeleyiniz, ürkütmeyiniz." (Buhâr, İlim 11)

"Yumuşak davranamayan kimse, bütün hayırlardan mahrum kalmış sayılır." (Müslim, Birr 74-76)

Cenâbı Hakk insanlar bir tarafa her canlıya iyi davranılmasını emretmiştir. Bizim kültürümüzde kurban edilecek hayvanlara bile eziyet edilmez. Kesilmeden önce gözleri bağlanır. Bu konuda Sevgili Peygamberimiz şöyle buyurmuştur:

"Allah Teâlâ her varlığa iyi davranılmasını emretmiştir. Öyleyse canlı bir varlığı öldürmeniz gerektiğinde, bu işi can yakmayacak şekilde yapın. Bir hayvanı boğazlayacağınız zaman, ona eziyet vermeyecek güzel bir şekilde kesin. Bu işi yapacak olan kimse bıçağını iyice bilesin, hayvana acı çektirmesin." (Müslim, Sayd 57)

"Cehenneme kimin girmeyeceğini veya cehennemin kimi yakmayacağını size haber vereyim mi? Cana yakın olan, herkesle iyi geçinen, yumuşak başlı olup insanlara kolaylık gösteren kimseleri cehennem yakmaz." (Tirmizî, Kıyâmet 45)

Bir başka hadisi şerifte ise insanlar arasındaki samimiyete ve sevgiye dikkat çeken Peygamber Efendimiz "İki Müslüman karşılaştığında Allah yüz rahmet yaratır, Bu rahmetin doksanı daha samimi olana verilir" buyurarak bizlere samimiyette, muhabbette ve kardeşlikte yarışmayı tavsiye etmiştir.

Öfke müslümana yakışmaz. Peygamber Efendimizin ifadesiyle "Yiğit dediğin, güreşte rakibini yenen kimse değildir; asıl yiğit kızdığı zaman öfkesini yenen adamdır." (Buhârî, Edeb 76; Müslim, Birr 107, 108)

Bir adam Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e: Bana öğüt ver, dedi. O da: "Kızma!" buyurdu. O zât isteğini birkaç defa tekrarladı. Resûl-i Ekrem de her defasında "Kızma!" buyurdu. (Buhârî, Edeb 76)
 Diğer Makaleleri

- MUHSİN KİME DENİR? / Tarih : 2018-08-04 09:36:26
- 15 TEMMUZU ANLAMAK / Tarih : 2018-07-15 09:55:20
- İSLAM'DA KADIN VE AİLE / Tarih : 2018-07-14 10:11:31
- HER İŞE EÛZÜBESMELE İLE BAŞLAMAK / Tarih : 2018-07-12 09:37:29
- ALLAH'IN ÖVDÜĞÜ MİLLET / Tarih : 2018-07-09 09:55:57
- MHP GENEL MERKEZİ'NDE BİR GÜN / Tarih : 2018-07-06 09:54:06
- MİLLETLER ALLAH'IN ÂYETLERİDİR / Tarih : 2018-07-04 09:39:15
- BİR KAVMİ BOZMAZ ALLAH, ONLAR BOZULMADIKÇA / Tarih : 2018-06-30 09:34:51
- RAMAZAN AYI VE ORUÇ / Tarih : 2018-05-17 09:17:40
- YUNUS YÜREKLİ YAVUZ BİLEKLİ LİDER TÜRKEŞ / Tarih : 2018-04-04 09:39:53
- DOĞRU VE DÜRÜST OLMAYANIN DİNİ OLMAZ / Tarih : 2018-04-01 10:06:57
- İSLÂMİ KAYNAKLARDA HAK KAVRAMI / Tarih : 2018-03-25 10:12:43
- İSLAMDA İNSAN SEVGİSİ VE İNSAN HAKLARI / Tarih : 2018-03-11 08:34:25
- BEŞ ŞEYİN KIYMETİNİ BİL! / Tarih : 2018-03-08 08:01:17
- ALLAH ŞİRKTEN BAŞKA HER GÜNAHI BAĞIŞLAR / Tarih : 2018-02-19 07:40:31

Diğer Muharrem Günay SIDDIKOĞLU Makaleleri : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  İleri »