Ortadoğu Gazetesi

BIST
93,616
%0,34
USD
5,3323
%-0,22
EUR
6,0906
%0,42
Altın
209,3750
%0,38
SON DAKİKA

TÜRKİYE'DE TÜRK'E DÜŞMANLIĞA MÜSADE EDİLEMEZ!

Muharrem Günay SIDDIKOĞLU / 2016-10-09 09:39:56

Bu devletin asıl ve kurucu unsuru ve milleti hâkimiyesi TÜRK'TÜR. Bir defa dost ve düşmanın bu gerçeği iyi bellemesi ve ona göre davranması gerekir. Bu hem tarihi hem de fiili bir realitedir. Beğenseniz de beğenmeseniz de değişmeyen ve değiştirilemeyecek olan bu tarihi hakikati kabullenmek zorundasınız.

Yukarıda özetle verdiğim tarihi hakikate rağmen bu ülkede yaşayan, bu ülkenin her türlü nimetlerinden faydalanan fakat her fırsatta Türk'e düşman olan unsurların varlığı da tarihi bir hakikattir. Böyle bir vakıaya Türkiye dışında bir ülkede rastlamak mümkün değildir. Almanya, ABD, Fransa ve Rusya başta olmak üzere dünya coğrafyasında varlığını devam ettiren hiçbir devlet sınırları içerisinde kendisine düşmanlığa ve kendi milletine düşman olanlara yaşama hakkı ve hürriyeti vermez. Batıda böyle

 

 bir şeyi düşünmek bile abesle iştigal olur. Türkiye de böyle bir şeye fırsat verilmiş olması en azından gaflettir.

Bilindiği gibi TC Anayasasına göre: Türkiye Cumhuriyetine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk'tür. Biz de kendisini samimi olarak Türk hisseden ve ben Türk'üm diyen herkesi, etnik kökenine bakmadan Türk olarak kabul etmekteyiz.

 

NÜFUSUMUZUN EN AZ %88'İ ETNİK AÇIDAN DA TÜRK'TÜR

Türkiyeyi 36 etnik gruba bölen Sayın Başbakanımızın penceresinden baksak bile Türkiye'nin nufusunun ezici bir çoğunluğunun etnik açıdan da Türk olduğunu görürüz.

Konda'nın 2007 araştırmasına göre; Türkiye'de Yüzde 84.5 Türk, yüzde 9.02 Kürt-Zaza, yüzde 4.45 T.C vatandaşı, yüzde 0.75 Arap, yüzde 0.28 Laz, yüzde 0.27 Çerkez yaşamaktadır. (Konda Araştırma ve Danışmanlık, Rapor-Toplumsal yapı araştırması-Biz kimiz, 2006, s. 14,  milliyet.com.tr) 

Türkiye'de yapılan en kapsamlı bilimsel çalışma olarak kabul edilen Ali Tayyar Önder'in "Türkiye'nin Etnik Yapısı" adlı kitabında: Kürtler dışındaki Türklerin, nüfusun % 88.03'ünü oluşturduğu ve Kürt nüfusunun azami 7-8 milyon, Zaza nüfusunun da en çok bir milyon olduğunu belirtmektedir.( Önder, 1999)

Kaldıkı bu 7 ila 8 milyonluk Kürt nüfusu içerisinde hatırı sayılır derecede Kürtleşmiş Türk nüfusu vardır. Zazaların neredeyse tamamı Kürtlüğü kabul etmemekte hatta kendilerine Kürt denilmesini hakaret olarak kabul etmektedirler.

Konsensus Araştırma şirketi, 32 bin 482 kişiyle yapmış olduğu bir araştırmaya göre kendini Kürt olarak hissedenlerin oranı Güneydoğu Anadolu bölgesinde bile ancak %53.42'dir. (yeni haber;20.12.2011 15:34; Güncelleme: 20.12.2011 15:37)

 

KÜRTÇE MÜSTAKİL BİR DİL BİLE DEĞİLDİR

Ali Tayyar Önder'e göre bugünkü Kürkçe  özgün bir dil olmakla beraber, oturmuş, yapısal özellikleri düzenli, temel kuralları, lehçeleri kapsayan bir bütünlük içinde değildir. Kürtçe'nin iki ana lehçesi olan Sorani ve Kırmançca arasında da tutarsızlıkları söz konusudur. St.Petersburg Akademisi tarafından yayınlanan 8528 kelimelik Kürtçe-Rusça-Almanca sözlükte şu tespit yapılmıştır:

3000 Halis Türkçe Kelime, 2000 Türkçeleşmiş  Kelime,1240 Zint,1030 Türkçeleşmiş Farsça, 370 Eski Pehlevi, 300 Mahalli Kürtçe, 108 Gildani, 60 Kafkas Türkçesi.

Yabancı bilim adamları (De Groot, O.Mann, David McKenzie, Haddank, Goichie Kojim) tarafından yapılan, araştırmalarda, Kürtçe'nin aslında iddia edildiği gibi bir kültür dili olduğu konusundaki yaklaşımların tutarlılığı tartışmalıdır. De Groot'ün bir tespiti oldukça ilginçtir. Ona göre, Göktürk Kitabelerinde geçen 532 öz Türkçe kelime bugünkü Türkçe'de olmamasına rağmen bugünkü Kürtçe'de yaşamaktadırlar:

Göktürk, Uygur Türkçesi Kürtçe Türkçe: Buge Bug(e) Gelin; Egiç Geç,Gacık Kız Çocuk, Kutay Kutni Parlakipek Kumaş, Kent Gund/Gend Şehir, Köy, Baga Bak Kurbağa; (Önder, 1999:88-95)

 

KÜRTLERE KARŞI AYRIMCILIK YAPILMIYOR 

Konsaensus araştırmasına göre: "Türkiye'deki Kürt kökenli vatandaşlara pozitif veya negatif ayrımcılık yapılıyor mu?'' sorusuna ankete katılanların yüzde 70.7'si, "Hayır ayrımcılık yapılmıyor'' dedi. "Ayrımcılık yapılıyor'' diyenlerin oranı yüzde 15.7'de kaldı. "Pozitif ayrımcılık yapılıyor'' diyenlerin oranı ise yüzde 13.6 çıktı. (YENİ HABER) 

 

TALEPLER KÜRTLERİN VE  PKK'NIN DEĞİL! DIŞ GÜÇLERİNDİR.

Ayrımcılık ve terör faaliyetleri Kürtler tarafından veya Kürtler istediği için yapılmıyor. Bu Tür faaliyetlerin arkasında Türk ve Türkiye düşmanları vardır. Bunlar ABD, İsrail, Ermenistan ve Batılıların çıkarlarına hizmet edecek bir Kürt devleti kurma peşinde olan dış güçlerdir. Asıl amaç bölgemizde bir BÜYÜKİSRAİL VE BÜYÜK ERMENİSTAN kurmaktır. PKK ve uzantıları başta ABD olmak üzere bu dış güçlerin emir ve talimatlarına göre hareket etmektedirler.

.

KENDİ ELİNİZLE KENDİNİZİ TEHLİKEYE ATMAYINIZ

Cenâb-ı Hakk Kur'an-ı Kerim'de "Kendi elinizle kendinizi tehlikeye atmayınız" (Bakara 195) buyup; Devlet işlerinin emin ve ehil ellere teslim edilmesini emretmekte ve şöyle buyurmaktadır:

"Gerçekten Allah, size, emanetleri ehline vermenizi ve insanlar arasında hüküm ettiğiniz zaman, adaletle hüküm vermenizi emreder"(Nisa: 58)

İyiliği emretmek, kötülüğe mani olmak her Müslüman üzerine farzdır. İyiliği emretmeyen, kötülüğe mani olmayan ve sadece kendi menfaatlerini düşünen insanlar ve âlimler yüzünden bu gün Türkiye'de emanet ehlinde değildir; Türkiye ve Türk milleti büyük belalar ve musibetlerle yüz karşıyadır. Bu noktada da Sevgili Peygamberimiz bizleri şöyle uyarıyor:

 "Ya iyiliği emreder, kötülüğe engel olursunuz, ya da Allah içinizden şerlileri başınıza musallat eder. Sonra içinizdeki iyiler kurtuluşunuz için dua ederler, ama onların duası da kabul olmaz.."

 

İNADINA TÜRKÜZ VE DOĞRUYUZ

Bu millet Yüce Allah'ın ve sevgili Peygamberimizin övgüsüne mazhar olmuş, ALLAH'IN VE İSLAMIN ASKERİ olan bu millettir. Allah'ın ve Resulünün sevdiği bir millete karşı duyulan sevgi, Allah'a ve Resulüne karşı duyulan sevgidir. Bu millete karşı duyulan düşmanlık ise Allah ve Resulüne düşman olmakla eşdeğerdir. Siz ANDIMIZ'I okullarımızdan kaldırmış olsanız da Türk'e düşman olsanız da şunu iyi biliniz ki, biz her zamankinden daha çok Türk'üz. İnadına ve ölünceye kadar Türk'üz..

 

 AZINLIK ÇOĞUNLUĞA TEHAKKÜM EDEMEZ

Türkiye'deki "Milleti hâkime" yani hâkim millet de etnik açıdan "Türk"tür; Öyleyse Türkiye Türkler tarafından-Ben Türk'üm diyenler tarafından yönetilmelidir. Azınlığın çoğunluğa hâkim olduğu nerede görülmüştür. Türkiye'de gelişen son olaylar ve bölücü ayrıştırıcı faaliyetler, bir kez daha Türkiye'nin Türk'üm diyenler ve Türk olanlar tarafından yönetilmesin gereğini hatırlatmıştır.

Biz Türk olmayan ve ehil olmayan, dönme devlet adamlarının yüzünden koskoca bir cihan devletini yitirdik. Aynı sonu Türkiye'de ve diğer Türk devletlerinde yaşamak istemiyorsak, başımıza geçireceğimiz insanların ehil olmasına, Türk soyundan gelmesine, gelmese de en az kafası ve gönlü ile Türklüğe ve Türk milletine bağlı olmasına dikkat etmeliyiz.

Batılılar Türkiye'ye "Türkiye idaresi Türklere bırakılamayacak kadar önemli bir ülkedir" gözüyle bakarken hâla daha bölücülere ve bölücü politikalara destek olarak vatanımızın bölünmesine seyirci kalamayız. 

 

IRAK'A DA KARIŞIRIZ SURİYE'YE DE

Bir sözümüzde Türk varlığının IRAK ve SURİYE'DE bulunmasına karşı çıkanlara. Bu topraklar henüz 1918 yılı itibarıyla Afyonkarahisar gibi, Diyarbakır gibi bizim idaremizde olan vilayetlerimizdi. Yani bizim çöplüğümüzdü. Bu çöplükte başkalarının ötmesine daha fazla seyirci kalınamaz. 

 

HESAP BİR GÜN SORULACAKTIR..

Tarihte nice sıkıntılı ve buhranlı dönemleri aşmasını bilen bu millet bu sıkıntılı dönemleri de aşacak, Türk düşmanlarına da gereken dersi mutlaka verecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın ve Türk ve Türkiye düşmanları da ayağını denk alsınlar. Tarih yüce Türk Milletinin merhametine ve hoşgörüsüne şahit olduğu gibi gazabına ve öfkesine de şahittir.

 

TÜRK'ÜM VE DÜŞMANIM SANA..

Evet,  kurucumuz M.KEMAL'İN ifadesiyle:

"Milli varlığımıza düşman olanlara karşı seyirci kalmayalım. Bir şairin dediği gibi:

"TÜRK'ÜM VE DÜŞMANIM SANA KALSAM DA BİR KİŞİ" diyelim…
 Diğer Makaleleri

- MUHSİN KİME DENİR? / Tarih : 2018-08-04 09:36:26
- 15 TEMMUZU ANLAMAK / Tarih : 2018-07-15 09:55:20
- İSLAM'DA KADIN VE AİLE / Tarih : 2018-07-14 10:11:31
- HER İŞE EÛZÜBESMELE İLE BAŞLAMAK / Tarih : 2018-07-12 09:37:29
- ALLAH'IN ÖVDÜĞÜ MİLLET / Tarih : 2018-07-09 09:55:57
- MHP GENEL MERKEZİ'NDE BİR GÜN / Tarih : 2018-07-06 09:54:06
- MİLLETLER ALLAH'IN ÂYETLERİDİR / Tarih : 2018-07-04 09:39:15
- BİR KAVMİ BOZMAZ ALLAH, ONLAR BOZULMADIKÇA / Tarih : 2018-06-30 09:34:51
- RAMAZAN AYI VE ORUÇ / Tarih : 2018-05-17 09:17:40
- YUNUS YÜREKLİ YAVUZ BİLEKLİ LİDER TÜRKEŞ / Tarih : 2018-04-04 09:39:53
- DOĞRU VE DÜRÜST OLMAYANIN DİNİ OLMAZ / Tarih : 2018-04-01 10:06:57
- İSLÂMİ KAYNAKLARDA HAK KAVRAMI / Tarih : 2018-03-25 10:12:43
- İSLAMDA İNSAN SEVGİSİ VE İNSAN HAKLARI / Tarih : 2018-03-11 08:34:25
- BEŞ ŞEYİN KIYMETİNİ BİL! / Tarih : 2018-03-08 08:01:17
- ALLAH ŞİRKTEN BAŞKA HER GÜNAHI BAĞIŞLAR / Tarih : 2018-02-19 07:40:31

Diğer Muharrem Günay SIDDIKOĞLU Makaleleri : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  İleri »