Ortadoğu Gazetesi

BIST
91,686
%-3,05
USD
5,3975
%0,32
EUR
6,1363
%0,21
Altın
211,5420
%1,11
SON DAKİKA

Kahraman KARAMAN

Serbest Köşe / 2017-03-17 08:34:19

B.O.P (Büyük Ortadoğu Projesi)  ve  MHP ( Milliyetçi Hareket Partisi)

 

Büyük Ortadoğu projesi dünya kamoyuna ve basına açıklanmış  haliyle ; Ortadoğu ve yakın coğrafyada yer alan ülkelerde batılı anlamada demokrasi sağlanması ,terörizmin ortadan kaldırılması, ekonomik ilişkilerin arttırılması ve ekonomik ilişkiler sağlanarak bölgenin istikrara kavuşturulmasıdır.

Aslında B.O.P nedir ?  ABD'nin Donald Rumsfled,  DickCheney, PaulWolfowitz, Richard  Perle ve William Kristol öncülüğünde,1997'de oluşturduğu  YENİ AMERİKAN YÜZYIL PROJESİ'nin ( PNAK) bir alt projesi olan ,YENİ DÜNYA DÜZENİ projesidir.Tüm dünyada kabul edilen ilk Ortadoğu projesinin babası olan ve ABD kongresi'nin  1957 yılında kabul ettiği Ortadoğu'da  Barış veİstikrarı korunması başlığını taşıyan EİSSENHOWER DOKTRİN'i olarak anılan karar bugünkü BOP'tan farklı değildir. ABD'nin BOP ile ilgili planları 1957'ye değil 1871'e dayanır. Osmanlı bu tarihte Musul be Kerkük üzerinde petrol çıkarımı ile ilgili Almanlarla görüşmüş  ve Musul 'da bulunan Mandali bataklığına bir rafineri açmıştır.Bunuhazmademeyen İngiliz'ler 1901 yılında petrol çıkaran Alman DEUTSCHE BANK şirketine ortak olmuş ve petrol çıkarmaya devam etmiştir.1970 'de patlak veren jön Türk devriminde bütün bu girişimler iptal edilmiş , bu süreçten sonra geişmekte olan ABD bu bölgelerde petrol arama işine girmiştir. İşte  ABD'nin BOP projesi bu vasıtayla başlamış oldu. 

Dünyanın kanıtlanmış Ortadoğu'da  doğalgaz rezervlerinin %35,petrolün %65.4'e sahiptir.Dünyada artan petrol ihtiyacını karşılayacak yegane bölge, petrolü kaliteli ve maliyeti ucuz olan Ortadoğu petrolü ve yeraltı zenginlikleridir.KuzeyAfrikada buna eklenince yaklaşık %70' e ulaşan rezerv bu bölgede oyunlara sahne olma durumuna getirmiştir.ABD'nin ve batını ihtiyacını karşılanması için bu bölgede yeni projeler hazırlandı.Rakamlar doğrultusunda ABD gelecek gücünü korumak istiyor ve bu ihtiyaç doğrultusunda bu bölgede büyük planlarını yeniden rezerv ederek yakın tarihimizde güncellemiş ,amacının ne olduğunu bölgede yaşanan olaylar anlatmaktadır. 

Geçen yüzyılda artan petrol ve enerji ihtiyacı giderek artması ve bütün küresel güçlerin ihtiyacı olan petrol ve zenginliklerin ihtiyaçtan fazla büyümesi bu bölgede ve yakın coğrafdaTürkiye'ye ,Ortaasya ve Kafkas'larıda içine alan yeni  yeraltı kaynaklarına ulaşma amacı ABD'nin bu tarz projelerinin son halkası olan BOP ile ne amaçlamaktadır bakalım. Bill Clinton Mayıs 1997'de YENİ BİR YÜZYIL İÇİN ULUSAL GÜVENLİK STRATEJİSİ adı altında bir belgeyi imzalamıştır.Belgenin özü ABD çıkarlarına dayanan ekonomik milliyetçiliğin gerekirse silah gücüyle dünyaya egemen kılınması üzere bina edilmiştir.Aynı belgede şu cümlelerde yer almaktadır. 200 milyon varillik petrol rezerviyle Hazrar Denizi bölgesi  (Türkmenistan ,Kazakistan,Özbekistan,Kafkasya,İran ,Kuzey Irak,TürkiyeDogu ve Güney doğu Anadolu) dünyanın artan  enerji ihtiyacı talebini karşılamaya adaydır.Kendi kaynakları biteceği varsayımı ile hareket eden ABD'nin sadece amacı bu mudur ? Kendine rakip olabilecek muhtemel gücün oluşmasını engellemek,petrol,doğalgaz,bor ve toryum gibi değerli kaynaklar üzerinde denetim sağlamak,İsrail'i emniyet altına almak ,AB.Çin ,Rusya ve Japonya gibi ülkeleri bu kaynaklardan uzak tutmak,dört din için kutsal sayılan yerlerde  Müslüman nüfusunu yok etmek.Bunun adını da onlara göre varolanİslam'İ terör diye yaftaladıkları terörü bitirmek.

İsrai'lin BOP projesini destekleme sebepleri ; Tevrat'ta bahsedilen vaat edilmiş topraklar sahip olmak,Türkiye için önemli olan GAP projesine engel olmak gibi bir çok başlık destekleme sebebidir.ABD ,İsrail ikilisinin Konyamız'da yıllardır tatbikat yapma heveslerinin  ve son zamlarda gündeme taşınan Kıbrısın Kuzeyinde üs kurma nedeni AMİK OVASI'ında olacağı öngörülen Armagedon savaşıdır.

11Eylül 2001 şüphelerle dolu bu   saldırıyı bahane ederek yıllardır aradığı fırsatı eline geçiren Amerika büyük BOP projesini gerçekleştirmek için zaman kaybetmeden planlarını yaptı.ÖnceAFGANİSTAN'a sonra IRAK'agirmiştir.Buralarda BOP politikasını uygulamaya koymuştur.Afganistanda uyuşturucu mafyasını eline geçirip 300 milyar dolar kazanmıştır,daha sonra Irak'a girip Irak'ı parçalamış,bu sayede 5 trilyon dolarlık petrolü eline geçirmiştir.ABD petrolün kontrölünü de yakın gelecekte KAFKASYA VE ORTA ASYA zenginliklerine ulaşmak için  2007 yılında sonra yeniden Afrika'nın kuzeyinde ki İslam ülkelerinde arap baharı adı altında ,bu ülkelere müdehale etti ,yönetimlerini değiştirdi. Daha sonra Ortadoğu'ya sıçrattığı arap baharı oyunu ile asıl hedefi olan Türkiye için en önemli yer Suriye'de yeni bir oyun stratejisi geliştirdi ve burayadamüdehaleetti.ABD açık yada gizli Türkiye'de kürt açılımı adı altında bölücü,hain  bir planı destekledi.Bölgede bu olaylarda sırasında güvence altına aldığı petrolü , üs olarak kullanmak istediği Kürt'lerevermiştir.AsılBOP'un planlanan merkezi bu yeni kurulması planlan kürt devletidir.

Buradan bakarak BOP projesi neden Türkiye için çok tehlikelidir ve önlenmek mecburiyetindedir? diye bir soruya cevap verilmesi gerekir.ABD'nin petrolü kontrolü altına almak için Ortadoğuda olan bütün devletlerin parçalanması gereği olduğuna inan bir yol haritası izlemektedir hala.Muhtemel 2030 yılında bu bölgede petrolün azalması ile talep olacak enerji kaynaklarının yerini hidrojen yakıtı alacak olması,hidrojen yakıtını ucuz yolla üretebildiği tek maden ise BOR'ur. Bu madenin%76 ise Türkiye'dedir.Bu madenin TÜRKİYE'de doğu ve Güneydoğu Anadolu'da olması BOP projesi için Kürt'lerin ne demek olduğunu anlatmaya yeter.Türkiye üzerinde oynanan oyunun sebeblerinin başında bu yatmaktadır.Ayrıca Türkiye hem Kafkasya'ya hem Ortaasya'yahemde Rusya'ya etki etmenin ulaşmanın anahtarıdır.Bölünmüş  gücü kırılmış bir Türkiye onların tam işine gelen bir durumdur.Olası bir Kürt devleti için ve bop'un gerçekleşmesi için ABD yaklaşık 2 trilyon dolar harcamıştır.Ülke ekonomisinin 10'da 1'i bunun için aktarmıştır.Mit raporlarına göre ABD'nin ORTADOĞU'da ciddi silahlanma ve biyolojik silahlanması bulunuyor.Yani bu gösterriyor ki Bizim 15 Temmuzda yaşadığımız olaylardan sonra tekrar bir kurtuluş savaşı vermemiz gerektiğinin göstergesidir.

Bu noktada olayı net anlamak için Amerika yönetiminde olanların bakışları ve düşünceleri ile daha ne ne yapılmak istene anlaşılıyor.w.Bush BBC'de Yayınlanan belgeselinde  şöyle demiştir;Tanrıdan görev aldım, müsümanlar için 9. Haçlı seferini başlattım,  demiştir.C.RİCE (ABD Dışişleri eski bakanı) şöyle söylemiştir ; Başta TÜRKİYE olmak üzere ,Fas'tan Basra körfezine kadar Ortadoğu'da olan 22 ülkenin sınırlarının değişmesi lazım , demiştir.Dick CHANEY (Başkan yardımcısı) Amerikan girişim enstitüsünde yapığı konuşmasında ;Başkan Bush'un haçlı seferi sözlerini destekliyorum, biz Afğanistan ve Irak'I İŞGAL ETMESEYDİK  onlar islam birliği kurup İsrail'İ yok edeceklerdi.CHİRAC (eski Fransa cumhurbaşkanı) Amerikalı gazeteciye verdiği demeçte şunlartı demiştir; hepimiz bizansın çocuklarıyız Avrupa'nın temel şartlarına uymuş  bir Türkiye  Avrupa için büyük tehlikedir, bu yüzden BOP gerçekleşmelidir.

İşte buradan bakınca Sevr'den BOP'a kadar TÜRKİYE'ye biçilen rol bellidir.Bunun nedeni Türkiye AVRASYA'nınkilididir.ORTADOĞU'da zengin petrol yataklarına ve su kaynaklarına ulaşmak için Türkiye'ye büyük bir oyun şart demişlerdir.Sevr ile gizli bir elin çizdiği sınır çizgileri tekrar BOP ile gizli bir el tarafından çizilmeye çalışılmaktadır bugünlere.

Belki bir korku tünelinden geçen Türkiye bu oyunu bozacak ve bozan gücü görmeye başlayacaktı. Aslında TÜRKİYE'de son olanlar ile Sevr'de yapılmak istenenle BOP arasında bir fark yoktur.Her dönem ABD'yi yönetenler Türkiye üzerinde büyük  ilgileri olmuştur, bu nedenlerle.Amerika'nınTEMELHEDEFİ ;1912'de Amerika başkanı Wilson'un ilkeleri doğrultusunda tekrar Türkiye'yi paramparça etme,sınırları içinde bir Kürt ve Ermeni devleti kurmaktır. 90 yıl sonra büyük bir yol kat etiklerini maalessf görüyoruz. Bugüne kadar bütün planlarını bölgede uyğulayanABD,BOP projesini çok şükür Türkiye'de uygulayamadı .Uygulamak için bütün Türkiyede ki siyasi düşünceleri ,siyasi partileri ve düşünce kuruluşlarını kullandı, olmadı hatta darbeler denedi olmadı ,15 Temmuz gibi işgal girişimleri tezgahladı devlete sızdırdığı cemaatlerle olmadı, olmamasının sebeplerine bakmalı biraz.

Bütün bu olanlara rağmen TÜRKİYE hala dimdik ayakta nasıl kalıyor ? işte burada kurtuluş  savaşında gizli olarak Türk ulusunu var eden düşünce ve milliyetçi duruş ,kurtuluş savaşında nasıl bir tutum segileyip yeni bir ülke var etti ise, bugün hala bu davanın mensupları karşılıksız bir sevda ile bu vatana hizmet eden MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ'dir…Kısaca BOP'cular, MHP'yi geçip istediklerini yapamadılar bu topraklarda yüz yıl önce yapamadıkları gibi.Bugün Türk Milliyetçilerinin karşı çıktığı BOP projesi ne tam olarak karşı duruş sergileyen ve siyasi irade olarak ve bu projeye siyasi tepki koyan bir irade mevcuttur.

Bu siyasi irade tarihinden gelen ve kendi dava hareketinin varoluş sebepleri olan ve mücadele alanı olarak benimsediği, komünizm,kapitalizm,Siyonizm'e karşı durmadan, emperyalist ruhuna dur diyen ve bunu dava olarak benimseyen bir  harekettir. BOP'u uygulamak isteyen içerdeki işbirlikçilere ve düşünceye karşı hep dik durmuş ve mücadele etmiştir.Turan ülküsüyle bir karşı duruşta sergilemektedir.

Bu milli savunma siyaseti,emperyalist yeni haçlı seferi olan BOP 'a karşı yasal çerçevede mücadele vermektedir.15 temmuz ihanet hareketi ile ortaya çıkan karşı duruşunu tekrarlayan bu hareket ve lideri hiçbir zaman ne AB'nin nede ABD'nin dümen suyuna girmemiş ve onlarla ortak noktada hiçbir tarihte birlikte olmamış, bop'a hizmet edenle ve planlayanlarla aynı yerde durmamıştır.15 Temmuz öncesi durduğu yerde 15 temmuz sonrasıda durmuştur ve bu duruşu ile TÜRKİYE CUMHURİYET'nin , Türk yurdunu bir kez daha korumuş  ve ayakta tutan düşünce olmuştur. 15 Temmuz öncesinde Türkiye'de ABD ile hiçbir masada oturmayan ,hiçbir projede hainlerle aynı  yer almayan MHP sorgulanmaya başlanmıştı, emperyal güçler tarafından ; kim bu ülkücüler demeye başlamışlardI, Yanlarına çekemedikleri bu vatansever siyasi düşünceyi.Dönem dönem görüşme talepleri olmasına rağmen kabul görmemiş  sert bir şekilde reddedilmişti ABD'li yetkililer.ÇünküTÜRKİYE'de her gücü ele geçirip istediklerini almaya çok az kalmış ama her defasında karşılarına MHP çıkmıştı.80'de denemişleridi bunu ama olmadı yok edemediler,yinevaroldular, kürk açılım saçmalığında karşılarına çıktı olmadı, partilerini içten yıkarak güçsüz bırakıp,bir kısmı ile yola devam etmek istediler ve o bir kısım görüşmeyi ve devletin bekasını bırakıp birlikte hareket edenleri yoldan çıkardılar, Türkiye'nin gerçek sahiplerini güçsüz bırakıp oyun alanı açmak istediler, sevr aşkıyla olmadı yine DEVLET DİZ ÇÖKMEDİ.Yine olmadı 15 Temmuz'da ÜLKÜCÜLER yine vatanın savunmasında önsaflarda yer aldı o gece yine olmadı yine olmadı BOP'cuların istediği .ABD bu hain oyundan vazgeçermi ? geçmez…MHP sathı müdafadan asla vazgeçmeyecek.

Ve hala Devlet için,din için, Vatan için, Millet için, BOP ve işbirlikçilerine dur demeye devam ediyorlar Liderleri ile birlikte.Kısaca ;Bu coğrafyanın en güçlü kalesi TÜRKİYE CUMHURİYETİ devleti düşerese  BOP ,öteki adıyla Siyonizm kazanacak…TÜRKİYE CUMHURİYETİ düşmeyecek  ilelebet yaşayacak.
 Diğer Makaleleri

- Selim Han YENİACUN / Tarih : 2018-07-09 09:53:25
- Muhammet KUTLU / Tarih : 2018-07-07 09:41:31
- Murat KAÇAK / Tarih : 2018-06-29 10:26:45
- Erkan AKÇAY / Tarih : 2018-06-23 09:26:32
- İdris İSPİRLİ / Tarih : 2018-05-16 09:49:50
- Ali YETGİN / Tarih : 2018-05-09 09:30:06
- Ali YETGİN / Tarih : 2018-05-04 09:13:14
- Ali YETGİN / Tarih : 2018-05-01 09:01:58
- Cumhur BULUT / Tarih : 2018-04-25 09:33:20
- Ali YETGİN / Tarih : 2018-04-10 09:22:48
- Ali YETGİN / Tarih : 2018-03-29 09:03:17
- Ali YETGİN / Tarih : 2018-03-22 08:20:20
- Dr. M. Hanefi BOSTAN / Tarih : 2018-03-20 08:57:37
- Cumhur BULUT / Tarih : 2018-03-14 08:16:50
- Ahmet ERDOĞAN / Tarih : 2018-03-06 07:45:23
- Ali YETGİN / Tarih : 2018-03-02 07:55:06
- Ali YETGİN / Tarih : 2018-02-13 07:47:18
- Ali YETGİN / Tarih : 2018-02-09 08:10:33
- Cumhur Bulut / Tarih : 2018-02-09 08:08:35
- Ali YETGİN / Tarih : 2018-02-06 08:11:42

Diğer Serbest Köşe Makaleleri : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  İleri »