Ortadoğu Gazetesi

19 Mayıs ve Atatürk

Şükrü Alnıaçık / 2017-05-19 09:43:33

19 Mayıs 1919 Kurtuluş Savaşı'nın resmi başlangıç tarihidir. 

"Peki yailk kurşun?.." Tartışması başlamadan ben anlatayım.

İlk kurşun, 19 Aralık 1918'de güneyde, Dörtyol'da Fransızlara karşı atılmıştır. 

Kara Hasan çetesinin başlattığı bu bölgeseldirenişin şerefi, Dörtyol halkına aittir.

Bundan 5 ay kadar sonra İzmir'in işgaline bağlı olarak atılan ilk kurşun 15 Mayıs 1919 günü atılan Hasan Tahsin kurşunudur. 

Bu olaylar, birer makale, hatta kitap konusudur.

Mustafa Kemal Paşa Samsun'a çıkmadan önce yurdun çeşitli yerlerinde çatışmalar, dernek ve çete faaliyetleri yaşanmıştır. 

Ancak, şimdi lütfenburaya dikkat ediniz: 

Bu faaliyetlerin hiç biri "yurdun tamamını kurtarmak" amacıyla ve "milli" bir plan dâhilinde yapılmamıştır.

Oysa 19 Mayıs 1919'da başlayanfaaliyet, tüm milleti,her bölgeyi ilgilendiren"milli" bir mücadeledir.

Bu yüzden, 19 Mayıs 1919'dan önceki faaliyetler bölgesel refleks niteliği taşıyan hazırlık çalışmaları olarak kabul edilir.

Mustafa Kemal Paşa, tabii ki Anadolu'ya Padişah'ın iradesiyle, Harbiye Nezareti tarafından atanmış ve Teşkilat-ı Mahsusa'yla uyumlu çalışmıştır.

16 Mart 1920'de İstanbul işgal edilene kadar, başında Mareşal Fevzi Çakmak, Personel Şubesinde İsmet Paşa gibi şahsiyetlerin bulunduğu Harbiye Nezareti, Milli Mücadele için, "kolaylaştırıcı"çalışmalar yapmıştır.

Mesela, Mustafa Kemal'i, merkezi Sivas'ta bulunan "9. Ordu"ya müfettiş olarak atadıktan sonra, idari bir tasarrufla ordu sayısını 9'dan 3'e düşürmüştür. 

Böylece görev rölesinde "görev sahasına mücavir ordu mıntıkalarına emir yetkisi" bulunan Mustafa Kemal, 3. Orduyla sınırdaş olan 2. ve 1. Ordu mıntıkalarına da emretmehakkı kazanmıştır.

Bu mıntıkaların toplamı "bütünTürkiye"dir. 

Müfettiş,"olağanüstü yetkilerle donatılmış ordu komutanı" demektir.

Mustafa Kemal Paşa: "Her Sancak'tan 3 temsilcinin acilen Sivas'a gönderilmesini" emreden Amasya Genelgesini bu "genel" yetkilerine dayanarak yayınlamıştır.

Bu genelgeler, Harbiye Nezareti imkânlarıyla çekilen, şifreli telgraflardır.

Atatürk,silah arkadaşlarıyla birlikte Lozan'ı imzaladıktan sonra Cumhuriyeti birlikte kurduğuna göre O'nun, ülkenin iç ve dış güvenliğinden sorumlu olan askerleri kandırdığını söyleyemeyiz.

Peki iddia edildiği gibi padişahı aldatmış mıdır? 

Kim kurtuluş savaşına karşıysa, kim Sevr'i imzaladıysa Mustafa Kemal'in de onlarlayolunuayırmış olması mümkündür.

Gayri resmi tarih meraklılarının atladığı bir husus vardır:

1919'da Mustafa Kemal veHarbiye Nezareti"askeri çözüm"den, Padişahve bazı sivil siyasetçiler ise "sivil çözüm"den yanadır.

Terörle mücadele konusunda yakın geçmişte de böyle olmamış mıdır?

İngiliz Muhipleri, Amerikan Mandacıları filan buralardan kalmadır.

Mustafa Kemal, Teşkilat-ı Mahsusa'nın kurduğu, namus koruyucu Müdafaa-i Hukuk Cemiyetlerini örgütleyerek "Halk"ın da "askeri çözümden yana" olmasını sağlamıştır.

Seçilmişlerden oluşan Mebuslar Meclisi'nin "Misak-ı Milli"yi kabul ve ilan etmesinin sebebi budur.

Padişah'ın ve sonradan çoğu 150'likler listesine girecek olan teslimiyetçi sivil çözümcülerinmarjinaledüştüğü, kaybettiği yer işte burasıdır.

Mustafa Kemal Paşa, Padişah yaveri, Anafartalar kahramanı, mütefekkir,hatip veteşkilatçıdır. 

Bu özelliklerini, Harbiye Nezaretinin bilgisi ve desteği dâhilinde Türk milletinin bekası için kullanmıştır.

Cumhuriyet ilan edildiği zaman da tabii ki Cumhurbaşkanı olmuştur.

O yıllarda Avrupa, II. Dünya Savaşı'na hazırlanmakta ve her tarafta bir "katı rejimler" çağı yaşanmaktadır.

Ortada ise milletin bir daha aynı duruma düşmemesi için keskin hedefler koyan çok yönlü bir inkılap vardır.

Bunlar Şeyh Said'in, Seyit Rıza'nın, Said-i Nursi'nin ihtisas alanının dışındadır!

Türk İnkılabı, Kral ve Kraliçenin boynunun vurulduğu Fransız İhtilali'ne ve Çarın bütün sülalesinin kurşuna dizildiği Sovyet Devrimine göre son derecede "insancıl"dır.

Yüz yıl sonra "devrilmiş hanedan" davası gütmenin bir anlamı yoktur.

Atatürk'ün nasıl bir liderlik sergilediğini, zamanın şartları, idarecilerin karakteri, milletin kültür seviyesi ve iletişim kabiliyeti belirlemiştir.

Olayları, iki dünya savaşı arasından çıkarıp da bugün yaşanmış gibi Atatürk'e sataşmak Tarihçilik değildir.

Eğer olayları yaşandığı zamanın şartlarına göre değerlendirmez ve geçmişe saldırmayı bir yol haline getirirseniz, Padişahlara ve Peygamberlere kadar dil uzatılmasınaçanak tutmuş olursunuz.

Bunun anlamı: "Tarih birliğinin bozulması"dır.

Kriminal sonucu "iç savaş"tır.

Osmanlı orduları terhis edildiğinde damındaki keçiyi korumakta acze düşen adamların, milletin namusunu kurtaranlara dil uzatması, cehalet değilseihanettir!

Kurtuluş Savaşı, cennetmekân Mustafa Kemal tarafından 19 Mayıs 1919'da başlatılmıştır. 

3,5 yıl sonra daTürkiye kurtarılmıştır.

Bugün bu yüzden bayramdır.

Milli namusu idrak şuurunda olanlara KUTLUOLSUN!..
 


Diğer Makaleleri

- Sahadan… / Tarih : 2018-05-25 09:37:30
- Sahanın En Kötüleri! / Tarih : 2018-05-24 09:00:08
- Gerçek Düşmanlar: Eyyamcılar!.. / Tarih : 2018-05-23 09:19:03
- Biz Ülkücüyüz! / Tarih : 2018-05-22 09:38:15
- Palavradan Kırılmalar! / Tarih : 2018-05-21 09:38:17
- Statüko Kundakçıları / Tarih : 2018-05-18 09:31:58
- Kalın Örtülü Savaş! / Tarih : 2018-05-17 09:16:53
- "Cinler" Arası Diyalog! / Tarih : 2018-05-16 09:50:56
- Gizik Duran'ın Adaleti! / Tarih : 2018-05-15 10:24:10
- Nerede O Amerikan Karşıtı Aslanlar? / Tarih : 2018-05-14 09:43:09
- TEK KELİMELİK TEŞEKKÜR! / Tarih : 2018-05-12 09:25:13
- Derin Sol'un İntikamı! / Tarih : 2018-05-11 08:43:15
- Havadaki İhanet Kokusu! / Tarih : 2018-05-10 09:08:31
- Truva Kısrağı! / Tarih : 2018-05-09 09:34:26
- Kaygılı Sorulara Saygılı Cevaplar! / Tarih : 2018-05-08 09:18:47
- Gaflet İP'i… Yorgunlar Trapezi! / Tarih : 2018-05-07 09:42:07
- "Sayın Muharrem İnce… Gel Bakalım Buraya!" / Tarih : 2018-05-05 09:06:38
- "Daha Fazla Demokrasi" Tiyatrosu! / Tarih : 2018-05-04 09:15:19
- Sen HDP'ye Oy Vereceksen!.. / Tarih : 2018-05-03 09:38:00
- Bizim Sarsılmaz Kardeşliğimiz / Tarih : 2018-05-02 09:22:48

Diğer Şükrü Alnıaçık Makaleleri : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  İleri »