Ortadoğu Gazetesi

BIST
93,346
%0,05
USD
5,3560
%0,19
EUR
6,0790
%0,16
Altın
209,3120
%0,35
SON DAKİKA

GELİNİZ BİRAZ İMAN EDELİM

Muharrem Günay SIDDIKOĞLU / 2017-10-15 09:42:16

Bir Müminde bulunması gereken en önemli özelliklerin başında en az kendine yetecek kadar ilim sahibi olmak gelir. Kur'an-ı Kerim'in üzerinde önemle durduğu konuların başında ilim gelir. İlim kavramı sözlükte; bilgi, bilmek, herhangi bir konu, olay ve hususta bilinen şey, malžmat, aklın ve duyuların mevzuuna giren her şeyin tanınmasını sağlayan vasıf; sağlam ve kesin bir biçimde bir şeyin gerçeğini bilmek gibi anlamlara gelir.

 

İslam” terminolojide ise ilim, akıl ve duyu vasıtalarıyla elde edilen veya Allah'ın vahiy yoluyla doğrudan doğruya gönderdiği, içinde asla şüphe ve zan bulunmayan kesin bilgiye denir.

 

İlim kavramı türevleriyle birlikte Kur'an'da, 750'ye yakın ayette geçmekte olup, Allah ve O'nun yarattıklarından şuur sahibi olan insan ve melekler için kullanılmıştır. Bununla birlikte, okumak, düşünmek, ibret almak, akıl, nazar, hikmet, fikir, ‰yet gibi ilim ile ilgili kavramlar da dikkate alındığında, Kur'an'daki her dört ‰yetten birinin ilimle ilgili olduğu görülür.

 

Kur'an-ı Kerim, ilk n‰zil olan "İgra'bismirabbikellezi halag halagal ins‰ne min alag. İgra ve rabbükel ekremullez” alleme bil galem allemel ins‰ne m‰lem ya'lem.Oku yaratan Rabbinin adıyla oku! O Allah, insanı bir alak (kan pıhtısı)'tan yarattı. Oku! Rabbin sonsuz kerem sahibidir. O Rabb ki, kalemle insana yazmayı öğretti. İnsana bilmediği şeyleri öğretti." ('Alak, 96/1-5) ‰yetiyle biz Müslümanları ilim öğrenmeye, okumaya, yazmaya, düşünmeye, araştırmaya teşvik etmiştir. Bunun yanında Kur'an, temel bilgi vasıtaları olarak kalem (Kalem, 68/1; 'Alak, 96/4), mürekkep (Kehf, 18/109) ve yazıdan ('Alak, 96/4) bahsetmiş, ilim sahipleri ile ilim sahibi olmayanların asla eşit olamayacağını (Zümer, 39/9) bildirerek ilmin önemine işaret etmiştir.

 

Bilgi Üstünlük Vesilesidir.

 

İnsanları bir tarağın dişleri gibi eşit gören İslam dini bu kuralı takva ve ilim sahibi olmak konusunda bozar. (Bak. Hucurat, 13, Zümer, 9) İslama göre bilgi üstünlük vesilesidir. Tarih boyunca da bilen, okuyan, bilim ve teknoloji üreten toplumlar bilmeyen, okumayan, araştırmayan toplumları tehakküm altına almışlardır. Bilmeyen, araştırmayan, bilgi ve teknoloji üretmeyen toplumlar bilen, araştıran ve üreten toplumların kölesi olmaktan kurtulamamışlardır.

 

İslam, insanın yaratılışına uygun son ve mükemmel bir din olduğu için bütün Müslümanlara ilmi farz kılmıştır. Her Müslümanın din” vecibelerini yerine getirecek, helal ile haramı, Hakk ile batılı birbirinden ayırt edecek kadar ilim sahibi olması farz-ı ayındır. Nitekim Hz. Peygamberimiz (s): "Kadın ve erkek her Müslüman'a ilim öğrenmek farzdır." (İbni M‰ce, Mukaddime, 17) buyurmuştur.

 

Geliniz Biraz İman Edelim (İlim Müzakere Edelim.)

Nasılki İlmin imana dayanması gerekiyorsa imanın da ilme dayanması gerekir. İman, ilme dayanmazsa onun doğruluğu veya yanlışlığı bilinemez. Dolayısıyla ilim, imana götüren bir rehberdir. İlim ancak akılla mümkündür. Din” yükümlülüklerde akıl aranır ki; "aklı olmayanın dini de yoktur." (Buh‰r”, Hudud, 22, Tal‰k, 11; Ebž Davud, Hudud, 17; Tirmiz”, Hudud,1; İbn M‰ce, Tal‰k, 15) hadisi bu gerçeğe işaret eder. Peygamberimizin ashabının "Gelin, biraz iman edelim." sözleriyle "Gelin, biraz ilim müzakere edelim, tefekkür edelim." manasını kastetmeleri onların ilme, tefekküre, araştırmaya verdikleri önemi çok iyi ortaya koymaktadır. Çünkü iman olgusunda; ilmin ve aklın yeri büyüktür. Şöyle ki, iman akl” verilere yani ilim temeli üzerine oturmazsa zan, şüphe ve tahminden ibaret kalır ki, bunun Kur'an açısından hiçbir değeri yoktur. Bu yüzdendir ki Kur'an-ı Kerim, ilm” düşünce ve tefekküre dayanmayıp körü körüne atalarından devraldıkları kültürel miras üzerine hareket etmelerinden dolayı müşrikleri eleştirmektedir. (Bakara, 2/170; M‰ide, 5/104; Zuhržf, 43/22).

 

  Hz Peygamber de (s) "Hikmet, müminin yitik malı gibidir, onu nerede bulursa onu almaya herkesten daha çok hak sahibidir." (Tirmiz”, İlim 19; İbn-i M‰ce, Zühd, 17) buyurarak ilm” araştırmalar ve incelemeler/gözlemler yapmı bizlere hedef göstermiştir.

 
 Diğer Makaleleri

- MUHSİN KİME DENİR? / Tarih : 2018-08-04 09:36:26
- 15 TEMMUZU ANLAMAK / Tarih : 2018-07-15 09:55:20
- İSLAM'DA KADIN VE AİLE / Tarih : 2018-07-14 10:11:31
- HER İŞE EÛZÜBESMELE İLE BAŞLAMAK / Tarih : 2018-07-12 09:37:29
- ALLAH'IN ÖVDÜĞÜ MİLLET / Tarih : 2018-07-09 09:55:57
- MHP GENEL MERKEZİ'NDE BİR GÜN / Tarih : 2018-07-06 09:54:06
- MİLLETLER ALLAH'IN ÂYETLERİDİR / Tarih : 2018-07-04 09:39:15
- BİR KAVMİ BOZMAZ ALLAH, ONLAR BOZULMADIKÇA / Tarih : 2018-06-30 09:34:51
- RAMAZAN AYI VE ORUÇ / Tarih : 2018-05-17 09:17:40
- YUNUS YÜREKLİ YAVUZ BİLEKLİ LİDER TÜRKEŞ / Tarih : 2018-04-04 09:39:53
- DOĞRU VE DÜRÜST OLMAYANIN DİNİ OLMAZ / Tarih : 2018-04-01 10:06:57
- İSLÂMİ KAYNAKLARDA HAK KAVRAMI / Tarih : 2018-03-25 10:12:43
- İSLAMDA İNSAN SEVGİSİ VE İNSAN HAKLARI / Tarih : 2018-03-11 08:34:25
- BEŞ ŞEYİN KIYMETİNİ BİL! / Tarih : 2018-03-08 08:01:17
- ALLAH ŞİRKTEN BAŞKA HER GÜNAHI BAĞIŞLAR / Tarih : 2018-02-19 07:40:31

Diğer Muharrem Günay SIDDIKOĞLU Makaleleri : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  İleri »