Ortadoğu Gazetesi

BIST
97 474
%-1,53
USD
5,5845
%0,08
EUR
6,4310
%0,14
Altın
220,0570
%0,27

Çöl Kaplanı Fahrettin Paşa'ya Yapılan Hiçbir İftira Tutmaz

M. Hanefi Bostan / Yrd. Doç. Dr. M. Hanefi Bostan2018-01-06 08:45:10

Yüzyıllardır İslam'ın bayraktarlığını yapan ve hilafet makamını elinde tutan Osmanlı Devleti'ne karşı 1916'da Şerif Hüseyin, "küfran-ı nimet" ederek 1916'da Medine ve çevresindeki telgraf hatlarını kesmek suretiyle isyan başlatmıştı. Şerif Hüseyin'in isyanındaki en büyük sebep İngilizlerin kendisine vaat edilen büyük Arap krallığıydı. 50.000 kişilik isyancı ordusuyla Medine'ye saldıran Şerif Hüseyin'in tüm girişimleri Fahrettin Paşa tarafından püskürtülmüştü. Bu dönemde Hicaz bölgesindeki Türk askerlerinin sayısı 15.000 civarındaydı. Fahrettin Paşa'nın savunduğu Medine dışında, nerdeyse Hicaz'ın tamamı Şerif Hüseyin'in eline geçmişti. 

 

Kanal harekâtı sebebiyle kendisine takviye gönderilemeyen Fahrettin Paşa bütün kısıtlı imkânlara rağmen Medine'yi iki yıl yedi ay müdafaa etti. Osmanlı Devleti'nin Hicaz'ın bir kısmını boşaltma kararı üzerine Fahrettin Paşa, olası yağma ihtimaline karşı Hz. Muhammed (S.A.V.)'in mezarında bulunan kutsal emanetleri İstanbul'a göndermeye karar verdi. Sorumluluk kendisinde olmak şartıyla teklif hükümet tarafından kabul edilerek, tek tek kontrol ettirilen 30 parçadan müteşekkil mukaddes emanetler 2000 askerin koruması altında İstanbul'a gönderildi. 

 

Medine'yi Suriye'ye bağlayan demiryolu Bedevilerce kesildiği için Medine'ye yardım götürmek güçleşmişti. Medine artık çevreyle bağlantısı kesilen bir kale haline gelmişti. Şehirde kalan halk ve asker arasında açlık ve hastalık baş göstermişti. 

 

Paşa, erzak tükendiği için Medine'nin her tarafında sıklıkla görülebilen çekirgelerin yenilmesini gündeme getirmişti. Ve meşhur emrinde Paşa, "evlatlarım, çekirgeleri tavada pişirip yeyin, çok güzel oluyor" diyerek çekirgelerin yenilmesini istemişti. Güç şartlara rağmen kalede savunmayı sürdüren Fahrettin Paşa, kuşatmadan önce kaleyi tahliye etmesini teklif eden Osmanlı Hükümetine şu cevabı vermişti: "Medine kalesinden Türk bayrağını kendi elimle indiremem. Eğer mutlaka tahliye edecekseniz buraya başka bir kumandan gönderin".  

 

Osmanlının mağlup olmasıyla Mondros Mütarekesi imzalanmıştı. Mütarekeye göre teslim olması gereken Fahrettin Paşa, mütareke şartları kendisine bildirildiği halde buna cevap vermemişti. Ayrıca İstanbul'dan mütarekeyi tebliğ için gönderilen bir yüzbaşıyı da hapsetmişti. İngilizlerin ve Şerif Hüseyin'in tüm teslim tekliflerini reddetmişti. İstanbul'dan gönderilen Adliye Nazırı Haydar Molla'nın yanındaki padişahın resmi emrini de dinlenilmemişti.  

 

Çöl Kaplanı Fahrettin Paşa, kendisine gelen bütün teslim olma ve Medine'yi teslim tekliflerini "ben rüyamda Peygamberimizi gördüm ve ona burayı bırakmayacağıma dair söz verdim" şeklinde geri çevirmiştir. Fakat kendisiyle görüşmeye gelen askerlerinden Necip Bey ve arkadaşları tarafından üzerine çullanılmak suretiyle tutulup Arap karargâhına gönderilmişti. Çullanma sırasında Paşa'nın "Efendim beni affet, seni layıkıyla koruyamadım" sözleri akıllarda kalmıştır. Böylece Mondros'tan 72 gün sonra Medine teslim edilmiş oldu. 5 Ağustos'ta Malta'ya sürgüne gönderilen Fahrettin Paşa, Ankara Hükümeti'nin gayretiyle 8 Nisan 1921'de Malta'dan kurtarılmıştı. 9 Kasım 1921'de Kabil sefirliğine getirilmişti. Türk-Afgan dostluğunun gelişiminde önemli rol oynamıştır.1926 tarihine kadar görevde kalan Fahrettin Paşa, yurda dönmesinden sonra 1936'da Türk Silahlı Kuvvetleri'den emekli olmuştur. 1948'de ebediyete intikal eden Fahrettin Paşa'nın mezarı Rumelihisarı'ndadır.

 

Fahrettin Paşa, şayet kutsal emanetleri İstanbul'a göndermeseydi emanetler bugün büyük ihtimalle Londra'da British Museum'da sergilenecek veya yağma edilen Medine'de kapanın elinde kalacaklardı. Zira Araplar ele geçirdikleri şehirlerdeki türbeleri, kutsal objeleri tahrip etmekten geri kalmadılar.

 

Bu nedenle Fahrettin Paşa'ya Türk Milleti ve bütün Müslümanlar minnet borçludur. Kim ne söylerse söylesin ve hangi iftiralarda bulunursa bulunsun Çöl Kaplanı FAHRETTİN PAŞA'ya atılan hiçbir iftira tutmaz ve tutmayacaktır.
 Diğer Makaleleri

- Yardımcı Doçent Sorununu Çözmede Öneriler / Tarih : 2018-01-18 08:26:38
- BM'nin KUDÜS Kararı Umut Vericidir / Tarih : 2017-12-23 08:37:44

Diğer M. Hanefi Bostan Makaleleri :