Ortadoğu Gazetesi

BIST
96 455
%-1,03
USD
5,6440
%0,01
EUR
6,4993
%0,76
Altın
222,5084
%0,08

Kudurganlık Akımı! - I

Şükrü Alnıaçık / 2018-01-17 08:24:57

Türk siyasetinde son günlerde yükselen bir akım var. 

Adı "kudurganlık…"

Kim ne için kuduruyor? İki yazıda anlatalım…

***

 

SON HAÇLI SEFERİ

Meselenin önce dış politik arka planını ortaya koymamız gerekiyor.

11 Eylül 2001'de ABD'nin ticari başkenti New-York'ta ikiz kulelere "şaibeli" bir saldırı yapıldı. 

Ancak termo-nükleer bir düzenekle bu şekilde tuz buz olabileceği bilimsel verilerle tespit edilen iki büyük gökdelen, bir "kitle iletişim çalışması" çerçevesinde, 10'ar saniyede yıkıldı. 

Bu sözde "gösterişli meydan okuma"nın ardından bir "haçlı seferi" başlatan ABD, soluğu Afganistan ve Irak'ta aldı. 

Güya saldırıyı El Kaide yapmıştı. Üsame bin Ladin Afganistan'daydı ve iddiaya göre Irak lideri Saddam Hüseyin'den destek alıyordu.

İki ülke de Amerikan işgali altında kaldı. 

Bu kanlı provokasyonun arkasında ABD'nin Petrol politikası ve İsrail'in Ortadoğu'daki güvenliğini tahkim etmeye yönelik "Genişletilmiş Ortadoğu ve Kuzey Afrika Projesi" vardı. 

ABD'nin II. Irak Savaşına başlarken Türkiye'den talep ettiği açık üs desteğinin 1 Mart 2003'te TBMM tarafından reddedilmesi, Türk-Amerikan ilişkilerini yeni bir döneme soktu. 

Ortadoğu halklarının, otoriter Arap rejimlerini yıkmak için harekete geçirilmesi anlamına gelen "Arap Baharı"nın bir benzeri "Türk Baharı" adıyla sahneye konuldu. 

ABD'nin, Türkiye'de varlığından rahatsız olduğu "otoriter" rejim "Atatürk İlkeleri ve İnkılabı"ydı. 

Bu rejimin görünen en güçlü koruyucusu da "Türk Ordusu"ydu.

ABD, 4 Temmuz 2003 Süleymaniye baskınıyla (çuval olayı) artık ilişkilerin eskisi gibi olmayacağını anlatmaya çalışıyordu. 

***

 

BATINİ - KALENDERİ - CEVLAKİ - KESNİZANİ GELENEĞİ

Gelelim iç politikaya…

Bu tarihten sonra Türkiye'de garip olaylar yaşanmaya başladı. Tarihte Haçlı Seferleri ve Moğol istilası yıllarında da benzer olaylar yaşanmıştı. 

Mesela ilk Haçlı Seferi, Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah'ın ve ünlü veziri Nizamülmülk'ün "Batıni" fedailer (Haşhaşiler) tarafından öldürülmesinden sadece 3 yıl sonra başlamıştı. 

İslam dünyasındaki dini ve mezhepsel çekişmeler, her devirde emperyalistlere büyük fırsatlar sunmuştu. 

Moğol istilası döneminde "Kalenderiler, Cevlakiler" gibi dünyevi gücü elinde tutana itaat eden miskin tarikatlar ortaya çıkmıştı. 

İngilizler'in Hindistan'da kurup kullandığı "Kadıyanilik" benzeri bir akımı, İsrail ve ABD Irak'ta "Kesnizanilik" adıyla sahneye koymuştu. 

Düşmana hizmet ederken semiren bu dini akımların Türkiye'deki karşılığı Fethullah Gülen Cemaatiydi. 

2005'ten sonra bu cemaatin Soros vakfı, TESEV, Açık Toplum Vakfı, NED'e bağlı fonlar gibi ABD'nin diğer etki ajanlarıyla iş birliği halinde neler yaptığını hep birlikte izledik. 

Türk ordusunun ABD'ye direnen "milli otoriterlik yanlıları" Türk yargısı eliyle kılıçtan geçiriliyordu. 

FETÖ kadrolarının "askeri vesayeti kaldırma" adı altında başlattığı operasyon, Ergenekon, Balyoz, Poyrazköy, Askeri Casusluk, vb. davalarla yapılıyordu. 

Onların "askeri vesayet" dedikleri, aslında Türkiye'nin ABD karşısındaki bağımsızlığıydı. 

***

 

BÖLÜNME TEHLİKESİ

Atatürk İlke ve İnkılapları, aslında 1914'te Almanlarla ittifak yaparak İngilizlerle savaşan İttihat ve Terakki'nin 1914'le 1923 arasında yaptığı fiili ve jeo-stratejik "uluslaşma"yı ifade ediyordu. 

Bu uluslaşmanın sahadaki karşılığı, Ermenilerden ve Rumlardan arınmış; Alevilerle ve Kürtlerle bütünleşmiş bir Türk ulusunun, imparatorluğun küllerinden doğmasıydı. 

FETÖ'nün "Atatürkçü askeri vesayet"e karşı başlattığı ideolojik savaş, ulus devletin perçinlerini gevşetince bir süredir marjinal bir Marksist örgüt olan PKK'nın taban tutma süreci hızlandı. 

PKK'nın siyasi kanadı olan bölücü partinin oy oranı 7 Haziran 2015'te rekor kırarak 13,1'e ulaştı. 

Bu oyların önemli bir kısmı, Gülen cemaatinin oylarıydı. 

Yani bölücüler barajı geçebilmeyi, FETÖ'ye borçluydu. 

Artık bu iki örgüt ABD koordinasyonunda birlikte hareket ediyordu. 

Enternasyonal düşünen ve "vatan" algısı farklı olan cemaatin "bölünme tehlikesi" gibi milli bir kaygısı yoktu.

Bunun anlamı, uydu ve uşak bir Kürdistan'ın açılış makasının cemaat tarafından ABD'ye gümüş bir tepsi içinde sunulmasıydı! 

***

 

VE DEVLET BEY DEVREYE GİRİYOR 

Bölünme tehlikesi bir yandan ülkenin "Kuvayı Milliye" damarını da tetikliyor, aynı süreçte MHP oyları da artıyordu. 7 Haziran 2015 seçimlerde MHP %16,4 oy oranıyla 80 milletvekili çıkardı. 

AKP iktidarı sona ermiş, içinde FETÖ'nün ve HDP'nin de olduğu % 60'lık muhalefet bloğuna teorik olarak iktidar yolu açılmıştı. 

Eğer MHP 15 yıllık bir yanlışlıklar manzumesini sona erdirmek adına bu bloğa katılırsa, bütün plan tıkır tıkır işleyecekti. 

Liberal Sol, Ilımlı İslam ve Bölücü Kürtler, elbirliğiyle ABD'nin istediği Türkiye'yi kuracaktı!

Devam edecek… 
 Diğer Makaleleri

- "Atatürk Kimdi Dede?" / Tarih : 2018-07-16 09:58:05
- Ocak İçin Onurdur / Tarih : 2018-07-14 10:11:00
- "Su Uyur; Dolar Uyumaz!.." / Tarih : 2018-07-13 10:02:53
- Srebrenitsa Bize Neyi Anlatıyor? / Tarih : 2018-07-12 09:36:41
- Millî Eğitim + Millî Savunma = Millî Bekâ / Tarih : 2018-07-11 09:54:51
- Yargısı "Bağımsız" Civcivler!.. / Tarih : 2018-07-10 09:51:58
- "Siz Dışardan Biz İçerden!.." / Tarih : 2018-07-09 09:54:28
- Mistik Jakoben Tabuları! / Tarih : 2018-07-07 09:43:09
- Özür, Yerine ve Şekline Göre Erdemdir / Tarih : 2018-07-06 09:53:08
- 24 Haziran'da Millet Neyi Önledi? / Tarih : 2018-07-04 09:37:56
- Yurt Dışında 24 Haziran Kırılmaları!.. / Tarih : 2018-07-02 09:29:16
- İhanete Atılan Feraset Golü!.. / Tarih : 2018-06-30 09:33:57
- Muhasebe! / Tarih : 2018-06-29 10:29:36
- Gaflet, Dalâlet ve Hıyanet! / Tarih : 2018-06-28 09:19:28
- SEÇİM NOTLARI - II / Tarih : 2018-06-27 09:38:50
- SEÇİM NOTLARI… / Tarih : 2018-06-26 09:34:35
- Sahadan… / Tarih : 2018-05-25 09:37:30
- Sahanın En Kötüleri! / Tarih : 2018-05-24 09:00:08
- Gerçek Düşmanlar: Eyyamcılar!.. / Tarih : 2018-05-23 09:19:03
- Biz Ülkücüyüz! / Tarih : 2018-05-22 09:38:15

Diğer Şükrü Alnıaçık Makaleleri : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  İleri »