Ortadoğu Gazetesi

BIST
91,445
%-1,50
USD
5,4616
%0,13
EUR
6,1435
%-0,98
Altın
211,1540
%-0,53
SON DAKİKA

Sultan Mehmed Reşat...

İHSAN MUSLU / 2018-02-16 07:41:41

Sultan Mehmed Reşad, 2 Kasım 1844 tarihinde İstanbul'da doğdu. 

Babası Sultan Birinci Abdülmecid, annesi Gülcemal Kadın Efendi'dir. 

Annesi Çerkezdir. 

Çocukluğu, padişah olan babasının yanında geçti. 

Eğitim ve öğrenimine gereken önem gösterildi.

Sultan Mehmed Reşad, amcası Sultan Abdülaziz zamanında rahat bir şehzadelik yapmasına rağmen ağabeyi Sultan İkinci Abdülhamid zamanında sarayda hapis hayatı yaşadı. 

Veliaht olduğu için devamlı kontrol altında tutuluyordu. 

Sultan Mehmed Reşad günlerini haremde geçirir, şiir ve kitap okurdu.

Sultan Beşinci Mehmed Reşad, İttihat ve Terakki partisinin desteğiyle tahta çıktığında 65 yaşındaydı. 

Sultan İkinci Abdülhamid'in padişahlığı sırasında devlet işleriyle yeterince ilgilenmemişti. 

Padişahlığı sırasında yönetim daha çok İttihat ve Terakki partisinin ileri gelenlerinden Enver Paşa, Talat Paşa ve Cemal Paşa'nın eline geçmişti.

Trablusgarp Savaşı:

Sömürgecilik yarışında birliğini geç sağladığı için geri kalan İtalya, 

Kuzey Afrika'da Osmanlılara ait olan Trablusgarb'ı ele geçirmek istedi. 

Avrupalı devletlerin de desteğini alan İtalya, 

Osmanlı Devletine bir ültimatom vererek, 

Trablusgarp'ın kendisine bırakılmasını istedi. 

İtalyanların bu isteği reddedilince Trablusgarp ve Bingazi işgal edildi.

Mustafa Kemal ve Enver Bey, Trablusgarp'a geçerek Derne ve Tobruk'da önemli direniş hatları oluşturdular. 

İtalya Osmanlı devletini barışa zorlamak için Çanakkale'de Türk istihkamlarını denizden topa tuttular. 

Ayrıca Oniki adaya asker çıkardılar. 

Balkan Savaşlarının başlaması üzerine İtalyanlarla barış imzalandı ve Trablusgarp Savaşı sona erdi. 

Yapılan Uşi Barış Antlaşması'na göre Trablusgarp ve Bingazi İtalya'ya verildi. 

Oniki ada Yunanistan'ın işgal etmemesi için geri verilmek üzere İtalya'da kalıyordu.

Birinci Balkan Savaşı:

Bağımsızlıklarını kazandıktan sonra Osmanlı Devletini Balkanlardan çıkarmak isteyen Bulgaristan, Sırbistan, 

Yunanistan ve Karadağ Trablusgarp savaşıyla uğraşan Osmanlı Devletine savaş açtılar. 

Rusyanın saldırmama garantisine güvenen Osmanlı İmparatorluğu ordularını terhis etmişti. 

Birinci Balkan Savaşı sırasında birçok cephede birden savaşmak zorunda kalan Osmanlı Devleti ağır yenilgiler aldı. 

Bulgarlar Çatalcaya kadar ilerlediler, Yunanlılar Selanik'i işgal etti. 

Bu olaylardan faydalanan Arnavutluk bağımsızlığını ilan etti.

İknci Balkan Savaşı:

Osmanlı Devletinden aldıkları toprakların kendi aralarında paylaşırken anlaşmazlık içerisine girdiler. 

Sırbistan, Yunanistan ve Romanya Bulgaristan'a karşı savaşa başladı. Osmanlı Devleti bu fırsattan yararlanarak Bulgaristan'a savaş ilan etti. 

Osmanlı ordusu tarihi şehir Edirne'yi kurtardıktan sonra Meriç'e kadar ilerledi ancak, Avrupalı devletlerin müdahalesi ihtimaline karşı daha fazla ileri gitmedi. İkinci Balkan Savaşı sonunda yapılan İstanbul Antlaşması ile Edirne ve Kırklareli Türklere geri verildi. 

Kavala ve Dedeağaç ise, Bulgaristan'da kaldı. 

İki devlet arasında Meriç nehri sınır oldu.

Birinci Dünya Savaşı:

Avrupa'da yaşanan sanayi inkılabından sonra, 

fazla mal üreten ülkeler yeni sömürgeler ve pazarlar bulmak için aralarında yarışıyor ve kendi aralarında gruplaşıyorlardı. 

Osmanlı Devleti, 28 Haziran 1914 tarihinde başlayıp, 

1918 yılına kadar devam eden ve bu süre içinde milyonlarca insanın ölmesine ve sakat kalmasına ekonomik olarak büyük hasara yol açan Birinci Dünya Savaşı'na Almanya'nın yanında katıldı.

Osmanlı Devleti Birinci Dünya Savaşı'nda birçok cephede savaştı. 

Çanakkale Savaşı'nda tarihin en büyük direnişlerinden birini gerçekleştiren 

Türk milleti, tüm olumsuz şartlara rağmen, düşman donanmasının boğazlardan geçmesine izin vermedi. 

Osmanlı birlikleri, her cephede kahramanca mücadeleler vermesine rağmen, kazandığı yerel başarılar sonuca etki etmedi. 

Milletin başarıya ulaşması için dua etmekten başka bir iş görmeyen Mehmet Reşad, Osmanlı İmparatorluğu'nun bu feci şartları içinde, 

1918 yılında kalp yetmezliğinden dolayı vefat etti. 
 Diğer Makaleleri

- Halk aşığı Behlül Dana... / Tarih : 2018-10-07 11:04:23
- Karamanoğlu Mehmet Bey... / Tarih : 2018-07-15 09:52:18
- Sultan I. Abdülhamid... / Tarih : 2018-07-14 10:08:58
- Bosnalı Abdullah-ı Rumi... / Tarih : 2018-07-13 10:00:39
- Ordu Şeyhliği Ve Asker İmamlar... / Tarih : 2018-07-12 09:35:36
- İmam Ebu Hanife'nin Talebesine Nasihati... / Tarih : 2018-07-11 09:53:34
- Şekerci Cemil Bey... / Tarih : 2018-07-10 09:50:22
- Hz. Mevlana'nın Gönül İkliminden... / Tarih : 2018-07-09 09:52:45
- Tatlı sözlü ve güler yüzlü olalım... / Tarih : 2018-07-08 10:21:15
- Altuncan Hatun'un Eşi Tuğrul Bey'e Vasiyeti... / Tarih : 2018-06-12 09:38:17
- Yetim Malı Yemenin Haramlılığı... / Tarih : 2018-06-11 09:21:35
- Anne babanın yüzüne sevgiyle bakmak ibadettir... / Tarih : 2018-06-07 09:39:55
- Zeyneb Hatun, Zeynünnisa... / Tarih : 2018-06-06 10:27:34
- Abı hayat nedir, nerededir... / Tarih : 2018-06-05 10:00:22
- Gönül İkliminden... / Tarih : 2018-06-04 09:55:41
- Sümbül Efendi Camisi'nde yatan üç sultan... / Tarih : 2018-06-03 09:50:22
- Ahmed Fergani... / Tarih : 2018-06-02 09:23:39
- İmam Serahsi... / Tarih : 2018-06-01 09:10:45
- Ahh Minel-Fırak... / Tarih : 2018-05-31 09:29:32
- Hakim Nisaburi... / Tarih : 2018-05-30 09:13:11

Diğer İHSAN MUSLU Makaleleri : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  İleri »