Ortadoğu Gazetesi

Suriye Sınavı

Şükrü Alnıaçık / 2018-02-21 09:43:26

Kişilerin ideolojik bakış açıları ve bilgi birikimleri, Suriye'ye bakarken gördüklerini birbirinden farklı kılmaktadır.

Ayrıca bu savaş hepimize, saplantıyla hakkaniyet arasında bir noktada durma fırsatı da vermiştir.

Buna bir tür "sınav" da diyebiliriz.

***

 

Suriye, Nasıl Tek Parça Kalabilir?

Araplar, Türkmenler, Kürtler, ayrıca Sünniler ve Aleviler, Marksistler ve Milliyetçiler, Suriye'ye kendi pencerelerinden bakmaktadır.

Bu özellikler bir de kendi arasında kombine olunca uzlaşma zemini tamamen kaybolmaktadır.

Suriye'ye barışın gelebilmesi için bütün dinsel, etnik ve ideolojik bakış açılarıyla kesişen bir ortak değerler manzumesine ihtiyaç vardır.

Bu ortak değerin, "İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi" olması halinde bile Suriye'nin parçalanması kaçınılmazdır.

Suriye iç savaşının 7. Yılında Suriye'nin "toprak bütünlüğünü" savunmanın, şöyle bir gizli temennisi vardır:

"Bizimkiler Suriye'ye egemen olsun ve Suriye'deki tüm grupları yönetsin!"

Suriye'nin büyük çoğunluğunu oluşturan Sünni Arap, Kürt ve Türkmenleri, Emevi, Abbasi, Selçuklu, Eyyubi, Memluk, Osmanlı silsilesinden gelen ve bu Tarihi arka plan sebebiyle de Türkiye'ye aslen yakın olan gruplardır.

Suriye'de iktidarda bulunan Alevi, Nusayri, İsmaili ve sair Araplar ise Selçuklu-Eyyubi hakimiyeti öncesindeki Fatımi - Büveyhi devletlerine bağlı olan ve bu kesin mezhep ayrılığından dolayı Haçlı Seferlerinde bile Hıristiyanlara kılıç kaldırmayanların torunlarıdır.

Yani bu iki grup Haçlı Seferlerinden beri birbirinden ayrıdır.

***

 

Fransız Siyaset Modeli

1919'da Lübnan ve Suriye'ye yerleşen Fransa, bölgedeki mezhep farklılığını dikkate alan bir siyasetle Tartus'u, Lazkiye'yi ve Dürzü Dağını bir etnik karnavala havasındaki Lübnan coğrafyasından kopararak Suriye'ye katmış; böylece Suriye'de bugün yaşanan iç savaşın da tohumlarını atmıştır.

1945'te Fransızların yaptığı nüfus sayımına göre Suriye'deki Sünni Müslümanların genel nüfusa oranı: % 68,7'dir. 

Lazkiye'nin, Tartus'un ve yarısı zaten Lübnan'da kalan güneydeki Dürzülerin Lübnan'a bağlanması halinde ise bu oran % 90'a çıkmaktadır.

Kısacası Suriye'de % 15'lik Alevi azınlığın % 70'lik Sünni nüfusu, hava gücü zoruyla yönettiği dikta rejiminin temellerini, 1920'den 1946'ya kadar Suriye'ye egemen olan Fransızlar atmıştır.

Suriye iç savaşı, bu kambur uluslaşmanın, çarpık devletleşmenin bir sonucudur.

***

 

Düşmanları, Esad'ın En Büyük Avantajları!

Suriye'de isyan başladığında Beşşar Esad'ın elinde iki önemli silah vardı:

1- Alevilik ve İran,

2- Sosyalizm ve Rusya…

Karşısında ise insan hakları, demokrasi, Sünni çoğunlukla birlikte Avrupa ve ABD'nin desteklediği Arap baharı vardı.

Fransızların, Türkiye'ye düşman bir Suriye kurma politikası, Hatay sorunuyla birlikte kızağa kondu.

Esad'ın da iç savaşta Türkiye'ye karşı benzer politikalar üretebileceğini görmek için bu Tarihi düzgün okuyabilen diplomatlara ihtiyaç vardı.

2011 yılı itibariyle FETÖ'nün tuzağına düşmüş olan AKP hükümetinin böyle bir vizyonu yoktu.

Tam tersine FETÖ'nün "Hayır sulhtadır" ayetini çarpıtarak destek verdiği "Barış Süreci"nde kuzeyde rahatlayan PKK'nın, güneye inerek "Türkiye'ye düşman yeni bir katman" oluşturma stratejisinin yolu açıldı.

Böylece Sünni olduğu için rejim tarafından ezilen Kürt nüfus, bir anda % 70'lik Sünni Müslüman potasından çıkmış oldu.

Bu netice hiç şüphesiz, Apo'yu 18 yıl Şam'da misafir eden El Muhaberat'ın başarısıydı.

Kafası gözü kapalı, "Sünni çoğunluktan olduğu" varsayılan Selefiler sağa sola saldırıyor, sonra da havada koalisyon tarafından bombalanıp; yerde PKK tarafından kovalanıyordu.

Bu arada hem Suriye rejimi, hem PKK, hem de bu karanlık vahşiler, Sünni isyancılara saldırıyordu.

 

Ve… Düşmanı Kullanma Sanatı!

Esad'ın kolay gitmeyeceği anlaşılınca Rus uzmanlar, Amerikan Özel Kuvvetleri, İran Haşdi Şabileri ve Lübnan Hizbullah milisleri de bu saldırıya katıldı.

Önümüzdeki günlerde sonu belirsiz bir yarı özerklik karşılığında, yerlere kadar eğilerek Esad'a selam duracak olan Suriye Kürtleri, böylece % 8'lik nüfuslarına karşılık Suriye'de habitatının % 40'ına yayıldı.

3, 5 Milyon Suriyeliyi misafir eden ve normal şartlarda Suriye nüfusunun % 70'ini kontrol etmesi gereken Türkiye ise elinde 3-5 bin ÖSO milisiyle kalakaldı.

Dost olmayan etkisiz kalabalıkları (Sünni mültecileri) Türkiye'ye kovalayarak ekonomik savaş cephanesi yapan, esasen düşmanı olan silahlı etnik grupları (Kürtleri) Türkiye'ye karşı savaştıran ve kendi ürünü olan düşman kökenli maskeli vahşileri (DEAŞ) Türkiye'nin yanına doğru iterek Türkiye'yi itibarsızlaştıran zalim Suriye rejimi, firavunca bir başarıya imza atmıştır.

Bu hamlelere akılla karşılık verecek bir devlet umuruna sahip olmayanlar ise bu kanlı sınavda başarısız olmuşlardır.

 
 Diğer Makaleleri

- "Atatürk Kimdi Dede?" / Tarih : 2018-07-16 09:58:05
- Ocak İçin Onurdur / Tarih : 2018-07-14 10:11:00
- "Su Uyur; Dolar Uyumaz!.." / Tarih : 2018-07-13 10:02:53
- Srebrenitsa Bize Neyi Anlatıyor? / Tarih : 2018-07-12 09:36:41
- Millî Eğitim + Millî Savunma = Millî Bekâ / Tarih : 2018-07-11 09:54:51
- Yargısı "Bağımsız" Civcivler!.. / Tarih : 2018-07-10 09:51:58
- "Siz Dışardan Biz İçerden!.." / Tarih : 2018-07-09 09:54:28
- Mistik Jakoben Tabuları! / Tarih : 2018-07-07 09:43:09
- Özür, Yerine ve Şekline Göre Erdemdir / Tarih : 2018-07-06 09:53:08
- 24 Haziran'da Millet Neyi Önledi? / Tarih : 2018-07-04 09:37:56
- Yurt Dışında 24 Haziran Kırılmaları!.. / Tarih : 2018-07-02 09:29:16
- İhanete Atılan Feraset Golü!.. / Tarih : 2018-06-30 09:33:57
- Muhasebe! / Tarih : 2018-06-29 10:29:36
- Gaflet, Dalâlet ve Hıyanet! / Tarih : 2018-06-28 09:19:28
- SEÇİM NOTLARI - II / Tarih : 2018-06-27 09:38:50
- SEÇİM NOTLARI… / Tarih : 2018-06-26 09:34:35
- Sahadan… / Tarih : 2018-05-25 09:37:30
- Sahanın En Kötüleri! / Tarih : 2018-05-24 09:00:08
- Gerçek Düşmanlar: Eyyamcılar!.. / Tarih : 2018-05-23 09:19:03
- Biz Ülkücüyüz! / Tarih : 2018-05-22 09:38:15

Diğer Şükrü Alnıaçık Makaleleri : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  İleri »