Ortadoğu Gazetesi

BIST
97 674
%1,05
USD
5,8500
%-0,37
EUR
6,7700
%-0,55
Altın
230,9796
%0,84
SON DAKİKA

Siyasete İngiliz Müdahalesinin Arka Planı - II

Şükrü Alnıaçık / 2018-04-27 09:00:05

Yazının dünkü birinci bölümünde Türkiye'de sadece yabancı kolej mezunu liberallerin değil "alnı secdeli müminlerin de İngiltere'ye meftun olabileceği" iddiasının akıl zeminini hazırlamaya çalıştık.

Bugün, bu zemin üzerinde bir hakikatler sahnesi inşa edeceğiz.

Amacımız, ihanet oyununun kirini ve pasını bu sahnede sergilemektir.

***

 

Soygun, Düşüş ve Batı Hayranlığı

Osmanlı Devleti'nin kimseye muhtaç olmadan vergi ve ganimet gelirleriyle muhteşem camiler inşa ettiği 1500'lü yıllarda Avrupa'da altın miktarı 35 kat, gümüş ise 200 kat artıyordu.

"Coğrafi Keşifler"le gerçekleşen bu 50 misli "büyüme" aslında açık bir "soygun"du.

Osmanlı Devleti, esnafının rekabet gücünü de kapitülasyonlara kaptırınca, milli bir ekonomik kalkınma programından uzak kaldı.

Aynı sebeplerle Sanayi Devrimini de ıskaladı.

Zamanla dış borçlar arttıkça, bürokratlar ve aydınları arasında "muhtaç bir yaşlı teyze" psikolojisi oluştu.

Bunun, İngiliz hükümet sisteminin bir çözüm olarak hayata geçirildiği Tanzimat'taki karşılığı "batı hayranlığı"ydı.

***

 

Eğitim Yoluyla İç Siyasete Sızan Yabancı Ekoller

En fakir Türk'ü bile kiliseye getirerek Hıristiyan yapmanın mümkün olmadığı çabuk anlaşılmış, onun yerine "eğitim yoluyla" kazanma fikri ön plana çıkmıştı.

Fransızlar, Saint Joseph, St. George, St. Pierre… Gibi kolejler açıyordu.

İngilizler Amerikalılar, Almanlar, İtalyanlar ve Avusturyalılar da boş durmuyordu.

İngilizler Kudüs'te 28, Suriye'de 25, Lübnan'da 24 okul açarken İstanbul'da sadece 5 okul açmıştı.

Bu sayı azdı; çünkü zaten Amerikan kolejleri de "ekol birliği" üzerinden İngiliz siyasetine hizmet ediyordu.

Osmanlı Devletinin son döneminde "Milli" bir eğitimden geçmeden önce "Batı"yla tanışmış kolejliler arasında böyle ekol farkları oluştu.

Zamanla yaygınlaşacak Amerikan okullarının amiral gemisi olan "Robert Kolej" İngiliz-Amerikan Protestanlığının etkisi altındaki "Liberal Demokrasi" ekolüne bağlıydı.

1863'te kurulan Kolej, "hürriyet" adı altında Osmanlı'daki ayrılıkçı hareketlerinin lider kadrolarını yetiştiriyordu.

***

 

Bir Parantez: Sekülerizmin Cemaatle Buluştuğu Nokta

Laikliğin Kuzey Atlantik versiyonu olan "Anglo-Amerikan sekülerizmi"nde -Fransa'nın aksine- anayasal laiklik yerine "özerk kiliselerin kendi yağıyla kavrulması" prensibi vardır.

Kilise devlete, devlet de kiliseye karışmaz. İdeolojik denetim de "diyanet bütçesi" de yoktur.

Bağış tepsileri ve "hizmet gösterileri" vardır. Gösteri ne kadar ihtişamlı olursa cemaatin bütçesi de o kadar büyük olur.

Anglo-Amerikan politikasının Fethullah Gülen Cemaatiyle seviştiği siyaset iklimi işte burasıdır.

Yani vatandaşlık namusuyla kıyılan bir milli nikâh niteliğindeki Anayasa karşısında "inanılmaz bir ihanet" gibi görünen her "cürm-ü meşrut"un Tarih'ten gelen bir "mantığı" vardır.

***

 

Tedbir-i Tedrisattan Bir Cumhuriyet Doğdu

Sultan Abdülaziz'in kolejli devşirme faaliyetini, "sultanî sadakat"le engellemek maksadıyla 1868'de kurduğu "Mekteb-i Sultani" devrin diplomatik tercihlerine uygun olarak Fransızca ekolüne bağlı olduğu için mezunları, eşitlik, adalet, hürriyet ve "milli hâkimiyet" fikirlerine yatkındı.

Osmanlı'ya bürokrat yetiştiren "Mülkiye"nin (SBF) kaynak okulu olan Galatasaray Lisesi, ileride "Cumhuriyet" kadrolarının da insan kaynağı olacaktı.

Bir de misyonerlerin bir türlü kestiremediği "Harbiye" gerçeği vardı.

Askeri Rüştiyelere ve İdadilere gayrimüslim öğrenci alınmadığı için yabancı okullar da Harbiye'den uzak kalmış; zehirli ekoller, Harbiyelinin vatan dolu yüreğine sızamamıştı.

Liberal, federal, seküler, meşruti monarşik İngiliz ekolü zayıfladıkça, ulusal, üniter, laik cumhuriyetin doğuşu yaklaşıyordu.

***

 

İngiliz Ekolü İstanbul'dan Çöle Savruluyor!

Osmanlı Devleti, Almanya'nın yanında I. Dünya Savaşı'na girerken Kapitülasyonları kaldırdı ve 18 Kasım 1914 tarihli Meclis-i Vükela Zabıtnamesiyle İngiliz kurumlarına ve okullarına el koydu.

İşte nihayet Enver Paşa yönetimindeki Milliyetçi Harbiyeliler, önce Alman ittifakı (1914-1918) sonra da Sovyet desteği (1921-1923) üzerinden "Milli Bağımsızlığa doğru" yola çıkmışlardı.

Başarılı olunması halinde, Doğuda Türk Birliği, Güneyde İslam Birliği sağlanacaktır.

İngilizler bu atılıma önce Sykes-Picot-Sazanof gizli antlaşmasıyla Osmanlı topraklarını masa başında taksim ederek karşılık vermişlerdir.

Kudüs'ten Basra'ya, Hakkari'den Yemen'e kadar Ortadoğu'daki kutsal topraklar ve petrol bölgeleri İngilizlerin payına düşmüştür!

Uzun vadede mektep marifetiyle ajan yetiştirme yerine, İngiliz harita Albayı Lawrence'ın "yerinden acil ajan bulma" yöntemi de bu aşamada devreye girmiştir.

Görüyorsunuz!..

"Cümbüş İttifakı" şöyle dursun, daha Arap çöllerini aşıp "İngiliz Muhipleri Cemiyeti"ne bile gelemedik…

 

Devam Edecek…
 Diğer Makaleleri

- "Atatürk Kimdi Dede?" / Tarih : 2018-07-16 09:58:05
- Ocak İçin Onurdur / Tarih : 2018-07-14 10:11:00
- "Su Uyur; Dolar Uyumaz!.." / Tarih : 2018-07-13 10:02:53
- Srebrenitsa Bize Neyi Anlatıyor? / Tarih : 2018-07-12 09:36:41
- Millî Eğitim + Millî Savunma = Millî Bekâ / Tarih : 2018-07-11 09:54:51
- Yargısı "Bağımsız" Civcivler!.. / Tarih : 2018-07-10 09:51:58
- "Siz Dışardan Biz İçerden!.." / Tarih : 2018-07-09 09:54:28
- Mistik Jakoben Tabuları! / Tarih : 2018-07-07 09:43:09
- Özür, Yerine ve Şekline Göre Erdemdir / Tarih : 2018-07-06 09:53:08
- 24 Haziran'da Millet Neyi Önledi? / Tarih : 2018-07-04 09:37:56
- Yurt Dışında 24 Haziran Kırılmaları!.. / Tarih : 2018-07-02 09:29:16
- İhanete Atılan Feraset Golü!.. / Tarih : 2018-06-30 09:33:57
- Muhasebe! / Tarih : 2018-06-29 10:29:36
- Gaflet, Dalâlet ve Hıyanet! / Tarih : 2018-06-28 09:19:28
- SEÇİM NOTLARI - II / Tarih : 2018-06-27 09:38:50
- SEÇİM NOTLARI… / Tarih : 2018-06-26 09:34:35
- Sahadan… / Tarih : 2018-05-25 09:37:30
- Sahanın En Kötüleri! / Tarih : 2018-05-24 09:00:08
- Gerçek Düşmanlar: Eyyamcılar!.. / Tarih : 2018-05-23 09:19:03
- Biz Ülkücüyüz! / Tarih : 2018-05-22 09:38:15

Diğer Şükrü Alnıaçık Makaleleri : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  İleri »