Ortadoğu Gazetesi

Yeni sistemi anlamayanlara kılavuz

Orhan Karataş / 2018-04-27 09:02:04

          Geri sayımı başlayan seçimler öncesinde abidik gubidik işler dışında, millete anlatacak bir hikayesi olmayanlar, döndü dolaştı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni yeniden tartışmaya açtılar. Bu sistem yanlışmış, hülle koalisyonunun milletten onay alması durumunda doğrusunu yapacaklarmış ve parlamenter sisteme geri döneceklermiş.

                             

KUVVETLER AYRIMI GÜÇLENİYOR

           "Yanlış olan nedir?" diye sorulduğu zaman, bir süre düşündükten ve bir sürü laf kalabalığından sonra bulabildikleri cevap, sistemde kuvvetler ayrılığının olmadığı ve bir tek adam düzeni kurulduğudur. Oysa, akıl, izan ve vicdan sahibi herkes artık çok iyi biliyor ki, yeni sistem söylenin tam tersine, kuvvetler ayrımını esas alıyor. Son derece demokratik bir düzen oluşmasının yolunu açıyor. Yasamayı etkin ve belirleyici hale getiriyor. Yürütmeyi günlük polemiklerin, siyasi çekişmelerin dışında tutuyor ve tamamen asli işine, yani icraat yapmaya yönlendiriyor. Yargıya tarafsız ve bağımsız bir statü kazandırıyor.

                                       

CUMHURUN ESERİ

           Bu konular referandumun öncesinde ve sonrasında uzun uzun konuşuldu ve her şey açıklığa kavuşturuldu. Türk milleti yeni sistemin ne olduğunu, buna neden ihtiyaç duyulduğunu ve ne getirdiğini biliyor ve zaten onay verdi. Bilmeyenler için de kolay yoldan öğrenme imkanı var. Biz yine de kısaca özetleyelim: Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemi, yasama, yürütme ve yargı organlarını birbirinden tamamen ayrılmakta ve hiç olmadığı kadar güçlendirmektedir. Buna bağlı olarak siyasi ve toplumsal uzlaşmanın ön plana çıktığı, demokrasinin temeli olan millî iradenin doğrudan tecelli ve temerküz ettiği bir yönetim yapısı kurulmaktadır. 16 Nisan'da millet iradesiyle kabul edilmiş ve uygulamaya sokulmuştur. Dolayısı ile cumhurun bizzat kendi mimarisi, bizzat kendi eseridir.

                                 

TÜRKİYE'NİN ÖNÜ AÇILACAK

Sistem ayrıntılı biçimde ve her tür ihtimal düşünülerek kurgulanmıştır.Yeni hükûmet sistemi, FETÖ benzeri terör yapılanmalarına, husumet ve hıyanete karşı güvencedir, güvenlik kilididir, millî bekanın sigortası, güvenli siperidir. Böyle olduğu içindir ki, Milliyetçi Hareket Partisi tarafından teklif edilmiş, savunulmuş ve milletin onay vermesi ile de uygulamaya sokulmuştur. Beklenti yüksektir. Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemiyle Türkiye'nin önü açılacak, bölgesel ve küresel bir güç merkezi hâline gelmesi ve Lider Ülke olması sağlanacaktır. Sistemin ayrıntılarında her şey düşünülmüş ve denge denetleme ayarları tam olarak oturtulmuştur. Yürütmedeki iki başlılık giderilmiş, yasama yetkisi tamamen TBMM'ye bırakılmış, kanun tasarısı yolu ile hükümetin yasamaya hakim olmasının önü kesilmiştir.

             

YASAMA YÜRÜTMEYİ DENETLİYOR

CHP ve curcuna ittifakının en çok istismar ettiği Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri, aslında son derece sınırlıdır. Bu kararnameler kanun hükmü ve gücü taşımamaktadır. Kanunla düzenlenen konulara ilişkin olamamaktadır. TBMM'nin aynı konuda bir kanun çıkarması durumunda hükümsüz kılınmakta ve Anayasa Mahkemesi denetimine tabı tutulmaktadır. Cumhurbaşkanının fiili ve hukuki sorumsuzluğu sona ermekte, sadece "vatana ihanet" değil, her türlü eylem ve işlem bakımından cezai ve siyasi sorumluluk getirilmiştir. Yüce divana sevk için dörtte üçten, üçte ikiye dönülmüş ve kolaylaştırılmıştır. Dolayısı ile yasamanın yürütmeyi denetleme gücü artmıştır. Yasama ve yürütmenin kesin biçimde ayrılmış ve vatandaşlarımızın her ikisini de ayrı ayrı belirlemesinin yolu açılmıştır. Hükümeti oluşturan parti ile yasamada çoğunluğu elde tutan partinin aynı olması mecburiyeti ortadan kalkmıştır.Yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı Anayasal teminat altına alınmıştır. 13 üyeden oluşan Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun 7 üyesi artık TBMM tarafından seçilmektedir.

                     

KARANLIK PLANLAR

             Milletten ümidini kesenler, kriz, kaos, istismar, çatışma ve belirsizlikte çare aramakta, buna yönelik plan ve projeler geliştirip uygulamaya sokmaktadırlar. Sulandırma, zihin bulandırma, milletin aklıyla alay etme çabaları, karanlık planlardan medet umma beklentileri boşunadır. Türkiye, 24 Haziran 2018'de sandığa gidecektir. Etrafımızın amansız şekilde ateş çemberine alındığı, 7 düvelin birden üzerimize geldiği, kirli ve karanlık senaryoların sahnelendiği bu zor dönemde Türk milletinin kendi geleceğine, milli bekasına, birlik ve beraberliğine sahip çıkacağından hiçbir şüphemiz yoktur. Abidik gubidik işlerle siyaseti kara borsaya çeviren, karmaşık ve kaotik zihniyetleriyle sistem bunalımı, hatta rejim krizi çıkarmak için ellerini ovuşturan müflis siyaset erbabına, Türk milletinin hak ettiği cevabı vereceğine olan inancımız tamdır.

                                     

NİYET HAYIRLI

            Cumhur ittifakı, Türkiye'nin içinde bulunduğu şartların gereği olarak ortaya çıkmıştır. İstiklal ve istikbalimizin sarsılmaz biçimde perçinlenmesini ve yüceltilmesini hedeflemektedir. Niyet hayırlıdır, akıbetin de hayırlı olması kaçınılmazdır. Cumhur ittifakı, millî iradeyle dayalıdır. Türkiye Cumhuriyeti'ni kuruluş felsefesine uygun biçimde geleceğe taşıyacaktır. Türk milletinin tarihî uzlaşmasıdır. Devletimizin güçlenmesini, vatanımızın yükselmesini, kutsallarımızın yücelmesini sağlayacaktır. Hiçbir vesayet odağını yer bırakmamaktadır ve Türkiye'nin geleceği bizzat milletimiz tarafından tayin ve tescil edilecektir. Bundan kaçış yoktur.
 Diğer Makaleleri

- Sistem değişti artık kabullenin / Tarih : 2018-07-13 10:05:19
- MHP ne yaptığını bilir / Tarih : 2018-07-12 09:38:40
- Bakanlar ve beklentiler / Tarih : 2018-07-11 09:57:28
- Yeni sistemin ayrıntıları / Tarih : 2018-07-10 09:54:03
- Üçüncü evre ve beklentiler / Tarih : 2018-07-09 09:56:57
- Faiz döviz ve enflasyon / Tarih : 2018-07-06 09:54:51
- Tarihi fırsat iyi değerlendirilmeli / Tarih : 2018-07-05 09:49:51
- CHP nereye? / Tarih : 2018-07-04 09:59:43
- Yeni sistem hızlı icraat / Tarih : 2018-07-03 09:49:55
- Böyle devam edemeyiz / Tarih : 2018-07-02 09:31:20
- Fitne güruhu neredesiniz? / Tarih : 2018-06-29 10:34:50
- Bu ilanın neresinden gocundunuz / Tarih : 2018-06-28 09:22:04
- Ne dediler ne oldu? / Tarih : 2018-06-27 09:40:31
- Devlet haklı çıktı millet aklı galip geldi / Tarih : 2018-06-26 09:36:14
- Yanlış yapma lüksümüz yok / Tarih : 2018-06-23 09:28:14
- Bu seçim hayati önemdedir / Tarih : 2018-06-22 09:52:45
- Bu seçim hayati önemdedir / Tarih : 2018-06-22 09:52:39
- HDP'nin etrafında kümelendiler / Tarih : 2018-06-21 09:36:03
- Vatan giderse telafisi yoktur / Tarih : 2018-06-20 09:37:58

Diğer Orhan Karataş Makaleleri : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  İleri »