Ortadoğu Gazetesi

BIST
93,287
%0,62
USD
5,4622
%0,08
EUR
6,1894
%0,04
Altın
212,9920
%0,60
SON DAKİKA

TÜRK MİLLİYETÇİLERİNİN YOL HARİTASI

Cafer KARDAŞ / 2018-05-10 09:07:28

İdealistler var olma sebeplerini, topluma sundukları yakın ve uzak hedeflerin gerçekleşmesi için ortaya koydukları yaşam ve eylem biçimleri ile şekillendirirler.

Türk milliyetçiliği hareketi de yerelden genele bir medeniyet tasavvuruna talip olduğunu beyan ede gelmiş; bölgesinde ve dünyada yaşananları bu anlayış doğrultusunda değerlendirmiştir.

Türk milletinin, başta kendi coğrafyasında akabinde Türk jeostratejiğinde, nihayet geniş kadim coğrafyasında uygulama alanı bulabileceği bir medeniyet yaklaşımı, tarihsel süreçlerle birleştirilerek inşa edilmelidir.

 Bunu yapabilecek fikri alt yapı, Türk milliyetçiliği hareketinin esaslarında vardır.

BaşbuğAlparslan Türkeş'in siyasal alanda sistemleştirdiği Türk milliyetçiliği anlayışına baktığımızda bu medeniyet tasavvurunun izlerini görürüz.

"Türk Milliyetçiliği, Türk milletine karşı beslenen derin sevgi, bağlılık duygusunun müşterek bir tarih ve müşterek hedeflere yönelme şuurunun ifadesidir.", diyen Türkeş, milliyetçiliğin başlangıcına, milleti sevme şuurunu koyar. 

Sevgi,milletini koruma ve koruduğuna sahip çıkma duygusunu pekiştirecektir. Nitekim Türkeş sevgiyi esas alan ve ayrılıkçı yaklaşımları reddeden, kültür milliyetçiliği temelinde bir anlayışın, görüşlerini oluşturduğunu "Türk milliyetçiliğinin temeli sevgidir."diyerek açıklar.

Buradan hareketle dün bugün çizgisinde, kendi değerleri doğrultusunda, bölgemizi ve Dünya'yı etkileyen meselelere çözüm yolları sunmak ve uygulanılmasına gayret etmek Türk milliyetçiliği anlayışının, vazgeçilemez öncelikler arasında olduğu ortaya çıkmaktadır.

 

Türk Milliyetçileri yeni bir yol çizmiştir. Köklerine bağlı olan bu yeni yol gayet açıktır ve nettir.

1. Türk milliyetçilerini, sadece ortak acılar değil, ortak gelecek birleştirmektedir. Nitekim, daima güçlü ve müreffeh bir Türkiye özlemini dillendiren Türk Milliyetçiliği Hareketini diğer Türk siyasal anlayışından ayıran en temel başlıklardan biri de Türk Birliği idealidir. 

Buradan hareketle; Milliyetçi irade, yeni hedefini Güçlü ve Müreffeh bir Türkiye ışığında Türk Birliği olarak inşa etmek şeklinde belirlemiştir.

2. Köklerinden kopmamak, temel değerlerden taviz vermemek kaydıyla yapısal atılım ve fikri gelişim Türk milliyetçiliği iradesini güçlendireceğini ortaya koymuştur.

3. Türkiye, Türk milleti, Türk milliyetçiliği ve Turan ideali adına birlik şuurunu kuvvetlendirecek projeler geliştirmektedir.

4. Türk milliyetçileri, ülkenin temel meselelerinin; 

a-Jeopolitik parçalanma, 

b-Milli kimlik şuuru, 

c-Politik tıkanma, 

d-Ekonomik ve sosyal kaos olduğunu görüp fikri gelişimlerini bu çerçevede tekamüle tabi tutarak bir felsefe ortaya koymaktadır.

5. Türk ahlakı ve geleneği çizgisinde, çözümü olan tenkitlerle meseleler milliyetçi aydınlarca ortaya konmaktadır.

6. Ayrıştırıcı, ötekileştirişi kavramlardan uzak durarak, milli şuur ve ülkülerin ortak paydasında buluşmayı sağlamaktadır.

7. Türk milletinin beka problemi varken Türk milliyetçilerinin ikbal beklentisi içinde olmayacağı düşüncesinden hareket ile ferdiyetçi bütün yaklaşımlar ötelemiş ve ülke menfaatleri adına beklentisiz bir koşu başlatmıştır.

Türk milliyetçilerinin vazifesi yadsınamaz!.

Duruşu inkar edilemez!.

Mazide ortaya koydukları görmezden gelinemez!.

Ve atide ortaya koyacaklarına şerefli mazisi şahittir!.

Maziden atiye köprü görevi gören Türk milliyetçileri; Türkiye Cumhuriyeti Devletinin sigortası konumu ile Devletinin bekasını her şeye rağmen korumaya yeminli nesiller yetiştirme gayesini, iliklerine kadar hissederek,yoluna yönüne Elif gibi dimdikdevam etmektedir!.

Selam saygı ve dua ile!.
 Diğer Makaleleri

- NEDEN DEVLET BAHÇELİ?.. / Tarih : 2018-07-10 09:53:08
- SÖZ BİTTİ!. / Tarih : 2018-07-04 09:59:26
- AFFET BİZİ EYLÜL BEBEK!. / Tarih : 2018-07-02 09:30:06
- BOZKURTLARIN AHDE VEFASI / Tarih : 2018-06-27 09:37:18
- KUDÜS'TE KATLİAM VAR / Tarih : 2018-05-16 09:48:44
- Türk'ün Tarihi Misyonu Ve Mazi Ati Köprüsü / Tarih : 2018-05-03 09:37:22
- DEİZM'İ UYANDIRAN FİTNELER / Tarih : 2018-04-27 08:59:29
- TÜRK MİLLETİ KENDİNE DÖN!.. / Tarih : 2018-04-17 09:23:00
- Bir Destandır Başbuğ Alparslan Türkeş / Tarih : 2018-04-04 09:42:10
- İMAN VE İMKANIN SAVAŞI / Tarih : 2018-03-19 07:55:42
- HİLAL'İN BİR UCU KANDİL'E DOĞRU / Tarih : 2018-02-28 09:01:58
- ŞEHİT FIRAT YILMAZ ÇAKIROĞLU / Tarih : 2018-02-20 07:57:47
- KÜFÜR VE TEVHİD'İN SAVAŞI / Tarih : 2018-02-13 07:43:16
- VATAN / Tarih : 2018-02-12 07:59:15

Diğer Cafer KARDAŞ Makaleleri : 1 2 3 4 5 6 7 8 9  İleri »