Ortadoğu Gazetesi

BIST
94,049
%0,46
USD
5,3302
%0,03
EUR
6,0914
%-0,13
Altın
209,4980
%0,44

Yeni sistemin ayrıntıları

Orhan Karataş / 2018-07-10 09:54:03

          Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi resmen ve fiilen başladı. Artık yepyeni bir yönetim sistemimiz var. Sistem değişikliği bir siyasi tercih değil, bu ülkenin selameti için mecburiyetten gündeme gelmiştir. MHP, vatanın ağır tehdit ve tehlikelerle karşı karşıya kalmasına seyirci kalmamış, bir an önce düze çıkmak ve gerçek gündemimize dönebilmek için harekete geçmiş ve gereğini yapmıştır.

                         

BÖYLE DEVAM EDİLEMEZDİ

          Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi ve 1982 Anayasasının yürütmede çift başlılığa izin vermesi ile ortaya tam bir garabet çıkmıştı. Bir tarafta hiçbir sorumluluğu bulunmayan bir cumhurbaşkanıyla, öbür tarafta halkın oylarıyla seçilmiş, Türkiye Büyük Millet Meclisinin içinden çıkan, başında bir başbakanın olduğu ve tüm sorumluluğu da üzerinde taşıyan bir bakanlar kurulu vardı.Cumhurbaşkanları ile hükûmetler arasındaki yetki-sorumluluk ilişkileri çerçevesinde önemli sıkıntılar kaçınılmaz hale gelmişti. Bu kargaşa içinde 15 Temmuz 2016'da Türk tarihinin en büyük ihanetlerinden biriyle karşılaştık. Böyle devam edilemezdi.  

                   

REJİM DEĞİL SİSTEM DEĞİŞTİ

         MHP, her zaman olduğu gibi bu sıkıntılı dönemin aşılması için yine devreye girdi. Siyasetin önünü açan, ülkeyi rahatlatan bir teklifle sistem değişikliğine giden süreci başlattı.  Bir Anayasa değişikliği teklifi hazırlandı. Bu teklifle bir rejim değişikliği değil, sadece ve sadece bir hükûmet sistemi değişikliği, daha doğru bir ifadeyle hükûmet sistemi netleştirmesi sağlandı. 16 Nisan referandumu ile bu değişikliği Türk milleti de onayladı ve Türkiye yönetim sistemi yenilendi. 24 Haziran seçimleri bu sistemin Türk milleti tarafından bir defa daha onaylanması ile kalmamıştır, resmen ve fiilen bütün unsurlarıyla uygulanmasının da yolunu açmıştır. Yapılan değişiklikle sonu gelmeyen ve bir türlü sonuca bağlanamayan tartışmalar sona ermiş, hukuku ve sistemi tıkayan fiili durum ortadan kalkmış, hükümet etme sistemi netleşmiştir. Böylece istikrarlı ve hızlı icraat yapabilen bir yürütme sistemi kurulurken, TBMM'de asli görevlerini yerine getirme imkan ve yetkilerine kavuşmuştur. Yargının tarafsızlığı ve bağımsızlığı, gerçek anlamını bulmuş durumdadır.

                             

GÜVENOYUNU MİLLET VERDİ

Yeni sistemin ne getirdiğini ve bundan sonra nasıl bir yönetim şekli olacağını, doğru değerlendirmek gerekiyor. Cumhurbaşkanının parti üyesi olması, genel başkanlığı da yürütmesi sistemin gereğidir. Kaldı ki, yeni bir durum da değildir. Zaten fiili olarak var olarak vardı ve hiçbir şey yapılamıyordu. Cumhurbaşkanı yürütmenin başı olarak, güvenoyunu doğrudan milletten almıştır.Hükümet üyelerinin siyasi kimliği olmayacaktır. Oluşturulan kabineden tek beklenti, siyasi endişe yaşamadan tamamen icraata yönelmesi ve ülkenin birikmiş meselelerine çözüm üretmesidir. Sistemin yapısı gereği Devlet kademeleri ve bürokrasi yeniden şekillenecektir.

                   

DENETİM

Anayasa'nın ülkenin bölünmez bütünlüğüne, Devletin şekline ve Cumhuriyetin niteliklerini belirleyen ilk dört maddesine, üniter ve milli devlet esaslarına, Türk unsuru ve Türkçenin tek dil olarak kalmasına, MHP'nin dikkati, titiz ve kararlı duruşu sayesinde asla dokunulmamıştır. Anayasanın 98'inci maddesinde yer alan denetim mekanizmalarından sadece gensoru kapsam dışında bırakılmıştır. Bu da sistemin gereğidir. Onun dışında geri kalan Parlamento içi denetim araçlarının tamamı yürürlüktedir. Hatta, muhalefet milletvekillerinin Parlamento içi denetim çerçevesinde en sık müracaat ettiği yazılı soru önergelerine, on beş gün içerisinde cevaplandırılma şartı getirilmiştir.

                         

YÜRÜTME

         Cumhurbaşkanının görev ve yetkileri nettir. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi, yürütme yetkisine ilişkin olarak söz konusudur. Temel haklar, kişi hakları, siyasi haklarla ilgili Cumhurbaşkanlığı kararnamesi düzenlenemez. Kanunda açıkça düzenlenen konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılamayacaktır. Kanunlar ile Cumhurbaşkanlığı kararnameleri arasında farklı hükümler varsa kanunlar uygulanacaktır. Cumhurbaşkanlığı kararnamesine karşılık kanun çıkarırsa söz konusu kararname kendiliğinden yürürlükten kalkacaktır. Tek adamlık, keyfi uygulama, meclisi fesih gibi eleştiriler son derece zorlama ve temelsizdir. Bırakın Anayasayı, Türkiye'nin 140 yıllık demokrasi birikimleri, teamüller ve Türk milletinin demokrasiye olan inancı ve bağlılığı asla böyle bir şeye izin vermemiştir ve bundan sonra da vermeyecektir.

                       

CUMHURBAŞKANI SORUMSUZ DEĞİL

         Hükümetin başı olan Cumhurbaşkanı artık sorumsuz değildir. Bütün fiil ve eylemlerinden fiili ve hukuki olarak sorumlu olduğu gibi meclis denetimine de tabiidir. Yüce divanı sevki imkansız olmaktan çıkmış ve mümkün hale getirilmiştir. Suç tipi açısından herhangi bir sınırlama yoktur ve her türlü suç bakımından Cumhurbaşkanı sorumludur. Dörtte 3 değil, üçte 2 oranıyla suçlama yapılması mümkündür. Seçimlerin yenilenmesi kararı meclis ve Cumhurbaşkanını aynı anda kapsamaktadır ve böylece bir denge ve denetleme imkanı getirilmiştir.                  

                             

YASA YAPMA YETKİSİ

          Daha önceki sistemde millet iradesinin tecellisi olan ve yasama faaliyetlerinin yürütüldüğü yer olarak öne çıkan meclis, uygulamada yürütmenin bir organı olmaktan ileri gidemiyordu. Şimdiye kadar yürütme erkinin isteği, yönlendirmesi ve tercihleri dışında bir yasama faaliyetine rastlayan olmamıştır. Meclisin yasa yapma görevi, hükümetten gelen tasarıları, çoğunluk partisinin oylarıyla meclisten geçirmekle sınırlıydı. Milletvekillerinin "kanun teklifi" verme yetkisi, bir şekilden ibaretti. Bu sistem tamamen değişmiştir. Şimdi, yasa yapma faaliyeti doğrudan milletvekillerindedir ve onların verecekleri kanun teklifleri ile sistem işleyecektir.
 Diğer Makaleleri

- Sistem değişti artık kabullenin / Tarih : 2018-07-13 10:05:19
- MHP ne yaptığını bilir / Tarih : 2018-07-12 09:38:40
- Bakanlar ve beklentiler / Tarih : 2018-07-11 09:57:28
- Üçüncü evre ve beklentiler / Tarih : 2018-07-09 09:56:57
- Faiz döviz ve enflasyon / Tarih : 2018-07-06 09:54:51
- Tarihi fırsat iyi değerlendirilmeli / Tarih : 2018-07-05 09:49:51
- CHP nereye? / Tarih : 2018-07-04 09:59:43
- Yeni sistem hızlı icraat / Tarih : 2018-07-03 09:49:55
- Böyle devam edemeyiz / Tarih : 2018-07-02 09:31:20
- Fitne güruhu neredesiniz? / Tarih : 2018-06-29 10:34:50
- Bu ilanın neresinden gocundunuz / Tarih : 2018-06-28 09:22:04
- Ne dediler ne oldu? / Tarih : 2018-06-27 09:40:31
- Devlet haklı çıktı millet aklı galip geldi / Tarih : 2018-06-26 09:36:14
- Yanlış yapma lüksümüz yok / Tarih : 2018-06-23 09:28:14
- Bu seçim hayati önemdedir / Tarih : 2018-06-22 09:52:45
- Bu seçim hayati önemdedir / Tarih : 2018-06-22 09:52:39
- HDP'nin etrafında kümelendiler / Tarih : 2018-06-21 09:36:03
- Vatan giderse telafisi yoktur / Tarih : 2018-06-20 09:37:58
- Ya şok olacaklar ya yok olacaklar / Tarih : 2018-06-19 08:51:28

Diğer Orhan Karataş Makaleleri : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  İleri »