Ortadoğu Gazetesi

BIST
93,297
%0,00
USD
5,3738
%0,55
EUR
6,0949
%0,46
Altın
210,0120
%0,68
SON DAKİKA

NAMAZ SOSYAL HAYATIMIZA HAKİM OLMALIDIR

Muharrem Günay SIDDIKOĞLU / 2011-01-04 10:43:31

Yüce Allah Kur'an-da " Vema Halagtül Cinne Vel İnse İlla Liya'budun"(Zariyat suresi, ayet: 56) (Ben insanları ve cinleri ancak bana ibadet etsinler diye yarattım " buyurmaktadır. Demek ki insanın yaradılışındaki hikmet Allah'ı bilmek ve ibadet etmektir.

Namaz Allah tarafından Kur'an'da emredilen ilk ve en önemli görevlerden biri olup imandaki samimiyetin en önemli göstergesidir.

Kur'an-ı Kerîm'de hiçbir yerde: "Elleziyne yusallune's Salâte" Onlar namazı sallâ yaparlar, yâni namazlarını kılarlar ifadesi kullanılmamıştır. Namazla alâkalı olarak sürekli ikâme kelimesi kullanılmıştır. "Egımissâlat-Namazı ikame ederler." İkâme lügatte ayağa kaldırıp dikmek, yerleştirmek demektir. Onun içindir ki Sevgili Peygamberimiz: "Namaz dinin direğidir"buyurmuştur.

Öyleyse "Egimissalâte…" ayeti ile bu direği yerine dikmemiz, yerleştirmemiz emrediliyor. Aynı zaman da namaz, ancak cemaatle ayağa kaldırılabilecek büyük bir direğe benzetilmiştir. Çok büyük ve bir kişi ile yerden kaldırılamayacak kadar bir direk düşünün ki bu direk ancak birkaç kişinin bir araya gelip güçlerini birleştirmesiyle kaldırılabilir, yerine konulabilir. İşte namazda böyle bir direktir ki ancak cemaat halinde birlikte ikame edilmesi, yerine getirilmesi gereken bir ibadettir. Onun içindir ki cemaatle namaz kılmak teşvik edilmiş ve Allah'ın Resûlü tarafından cemaatle kılınan namazın sevabı tek başına kılınan namaza göre 27 derece daha fazla olduğu ifade edilmiştir.

Allah tarafından yapılması emredilen ibadetlerin hepsinin sosyal hayatı düzenleyici fonksiyonları vardır. Namaz sosyal hayatımızı düzenleyen ibadetlerin başı ve en önemlisidir.

Yâni öyle bir namaz kılacağız ki; kıldığımız bu namaz hayatımıza hâkim olan bir namaz olacak. Değilse başka âyetlerden öğreniyoruz ki; hayata etkili olmayan, hayatımızı düzenlemeyen, bizi kötülüklerden alıkoymayan, hayatımızı düzenleme konusunda etkili olmayan bir namaz, Allah'ın istediği bir namaz değildir. Sözgelimi; fakiri doyurmaya teşvik etmediği halde, yetimi itip, kakıp, azarladığı halde, randevusuna riâyet etmeyip sözünü yerine getirmediği halde, emanete hıyanet edip, namus ve iffetine sahip çıkmadığı halde, başkalarının namus ve iffetine uzandığı halde, haram yiyip içtiği halde, kula kulluk edip, dünyevi menfaatler uğruna el el etek öptüğü hâsılı hayatını İslâm'a, Kur'an'a göre düzenlemediği halde sadece din kurtarmak ve borc ödemek için kılınan bir namaz, namaz değildir.

Namaz İnsanı Kötülüklerden Alıkoymuyorsa

Bedenen camide zihnen dışarıda olan çok insanlar vardır ki onlar camide olduklarını zannederler, halbuki camide değillerdir. Çünkü beden insanda arizidir, geçicidir, yarın toprak olur gider, baki olan ruhtur. Onun için ruhen camide olmaya dikkat etmemiz gerekir.

Namaza tekbirle "Allah en büyüktür" diyerek başlıyoruz. Dilin Allahü ekber, Allah en büyüktür derken, kalbinde Allah'tan daha büyük olarak kabul ettiğin ve Allah'tan daha çok değer verip sevdiğin bir şey varsa, o zaman Allahü teala bize "Sen yalan söylemektesin" buyuruyor. Yani görünüşte Allah'ın bir ve en büyük olduğunu söylüyoruz, hakikatte bizim kalbimizde Allah'tan daha çok değer verdiğimiz, sevdiğimiz büyüklerimiz var. Onun içindir ki Allah'ın Resulü."Allah sizin şekillerinize ve mallarınıza değil, ancak kalplerinize ve amellerinize bakar." (Müslim ve İbni Mace' den nakil İ.Gazali, İhyau ulumi'd-Din cilt 4, sayfa:625) buyuruyor.

Eğer namaz kıldığımız halde hayatımızda bir kısım bozukluklar varsa biz namazı Allah'ın istediği şekilde kılmıyoruz da namaz gösterisinde bulunuyoruz demektir. Namazla din kurtarma çabası içine giriyoruz demektir. Eğer kişinin namazıyla hayatı, namazıyla ticareti, namazıyla siyaseti, namazıyla aile hayatı, namazıyla sosyal hayatla münâsebeti aynı doğrultuda değilse bu namaz Allah'ın istediği bir namaz değildir. Bu tür namaz kılanlar Maun suresindeki "Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki onlar namazlarında gafildirler" hitabının muhatabı olurlar.

Seleften biri şöyle der:"Kişi kendisini Allah´a yaklaştırdığı inancıyla secdeye varır. Oysa secdede yaptığı günâhlar, bulunduğu şehrin sâkinlerine taksim edilmiş olsaydı hepsi helâk olurdu´. Bu sözü dinleyenlerden biri ´Bu iş nasıl oluyor?´ diye sorunca, o zât şöyle karşılığını verir:

"Kendisi Allah huzurunda secdeye varmaktadır. Kalbi ise, nefsin hevasına kulak veriyor ve kendisini kaplamış olan bâtılı görüyor."

Resulullah (s.a.v.) buyuruyor ki

"Kılmakta olduğu namazlar yaptığı kötülüklerini bile bıraktıramıyorsa, o kimse devamlı Allah'dan uzaklaşır." (Taberani. İmam Suyuti, Camiu's-Sağir, Aydın Yayınevi: 1/744) Bu bakımdan namaz kılan kimse ahlakını güzelleştirmek için gayret etmelidir.

Resûlüllah (a.s.) Efendimiz: "Namaz benim gözümün aydınlığı kılınmıştır!" buyurarak, namazın her iki hayatımıza da aydınlık getireceğine işaret etmiştir. Kur'ân-ı Kerîm'in elliden fazla yerinde namazdan bahsedilmiştir. Âhiret'te insandan ilk önce bu ibâdetten sorulacağı da onun önemini anlatmaya yeterli bir delildir.

Namaz belli eylemler ve özel rükünler ile yüce Allah'a kulluk etmektir. Namazın dış görünüşü birtakım şekiller ve zikirden ibaret ise de, içerisi ve gerçek mahiyeti, yüce yaratıcıya münâcât etmek, O'nunla konuşmak, O'na yakınlaşmak ve O'nu müşahede etmek, O'a karşı bir takım söz ve taahhütlerde bulunmak demektir. Bu özelliğinden dolayı, yani yüce yaratıcı ile teklifsiz, aracısız buluşma ve konuşma anlamına gelişinden dolayı, "Namaz müminin miracı" olan namaz mutlaka sosyal hayatımıza hakim olmalıdır.
 Diğer Makaleleri

- MUHSİN KİME DENİR? / Tarih : 2018-08-04 09:36:26
- 15 TEMMUZU ANLAMAK / Tarih : 2018-07-15 09:55:20
- İSLAM'DA KADIN VE AİLE / Tarih : 2018-07-14 10:11:31
- HER İŞE EÛZÜBESMELE İLE BAŞLAMAK / Tarih : 2018-07-12 09:37:29
- ALLAH'IN ÖVDÜĞÜ MİLLET / Tarih : 2018-07-09 09:55:57
- MHP GENEL MERKEZİ'NDE BİR GÜN / Tarih : 2018-07-06 09:54:06
- MİLLETLER ALLAH'IN ÂYETLERİDİR / Tarih : 2018-07-04 09:39:15
- BİR KAVMİ BOZMAZ ALLAH, ONLAR BOZULMADIKÇA / Tarih : 2018-06-30 09:34:51
- RAMAZAN AYI VE ORUÇ / Tarih : 2018-05-17 09:17:40
- YUNUS YÜREKLİ YAVUZ BİLEKLİ LİDER TÜRKEŞ / Tarih : 2018-04-04 09:39:53
- DOĞRU VE DÜRÜST OLMAYANIN DİNİ OLMAZ / Tarih : 2018-04-01 10:06:57
- İSLÂMİ KAYNAKLARDA HAK KAVRAMI / Tarih : 2018-03-25 10:12:43
- İSLAMDA İNSAN SEVGİSİ VE İNSAN HAKLARI / Tarih : 2018-03-11 08:34:25
- BEŞ ŞEYİN KIYMETİNİ BİL! / Tarih : 2018-03-08 08:01:17
- ALLAH ŞİRKTEN BAŞKA HER GÜNAHI BAĞIŞLAR / Tarih : 2018-02-19 07:40:31

Diğer Muharrem Günay SIDDIKOĞLU Makaleleri : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  İleri »