Ortadoğu Gazetesi

BIST
93,616
%0,34
USD
5,3323
%-0,22
EUR
6,0906
%0,42
Altın
209,3750
%0,38
SON DAKİKA

SÜNNETSİZ MÜSLÜMAN OLUR FAKAT SÜNNETSİZ İSLMAZ

Muharrem Günay SIDDIKOĞLU / 2011-01-20 10:58:24

Allah'ın göderdiği din olan İslam Hz. Adem ile başlamış, Hz. Muhammed ile kemale ermiştir. Tevhid dininin (İslam'ın) son halkasını Hz. Muhammed (s.a.s.) teşkil etmektedir. Tevhid kelimesinin ikinci bölümü, Hz. Muhammed'in (s.a.s.) Allah'ın rasûlü/elçisi olduğuna iman etmektir. Bu inanç, bizi peygamberin örnek ve önderliğinin kabulüne götürür. Hz. Muhammedi peygamber olarak kabul edip onun örnekliğini ve sünnetini inkar insanı küfre götürür. "Kim Resul'e itaat ederse, muhakkak ki Allah'a itaat etmiş olur." (4/Nisa, 80), "Hayır, Rabbine andolsun ki aralarında çıkan anlaşmazlık hususunda seni hakem kılıp sonra da verdiğin hükümden içlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın (onu) tam manasıyla kabullenmedikçe iman etmiş olmazlar." (Nisa/65)

Sevgili Peygamberimizin eşi Hz. Aişeye "Sevgili Peygamberimizin ahlakı nasıldı?" Diye sorulduğun da şöyle cevap vermişlerdir: "O'nun ahlâkı Kur'ân'dı; O yaşayan Kur'an dı."

Yani Kur'an canlansa insan kılığına girse ancak ve ancak bir Hazreti Muhammed olur, Hz. Muhammed olarak karşımıza çıkardı.

Kalem suresi 4. ayette de işaret buyrulduğu gibi "Muhakkak ki O en yüksek ahlak üzere yaratılmış, bizzat Allah tarafından yetiştirilmiş ve insanlığa örnek olsun diye özel olarak terbiye edilmiştir. Bu konuda Peygamberimiz şöyle buyuruyor: "Beni Rabbim terbiye etti ve terbiyemi güzel yaptı."

Sünnetsiz Müslüman olur fakat sünnetsiz İslam olmaz. Nitekim Sovyetler Birliği döneminde Müslüman çocukları sünnet ettirmek yasaklandığından çok sayıda Müslüman sünnetsiz kalmıştır.

Peygambere itaat Allah'a itaattir. Bu konuda Yüce Allah şöyle buyuruyor: "Kim Resul'e itaat ederse, muhakkak ki Allah'a itaat etmiş olur." (4/Nisa, 80), "Biz bütün peygamberleri ancak Allah'ın izni (emri) doğrultusunda kendilerine itaat edilsin diye gönderdik." (4 Nisa/64)

Sünneti-hadisleri inkar çaba ve çalışmaları Müslüman'ı Hıristiyanlaştırma çabalarının bir parçasıdır. Hele İslam ve sünnet düşmanlığına "Kur'an taraftarlığı" alet ediliyorsa Müslümanlar bu konuda son derece uyanık olmalıdır.

Allah'ın kitabından ve Sevgili Peygamberimizin sünnetinden uzaklaşmak münafıklık alametlerindendir. Bu konuda Nisa suresinde şöyle buyrulur:

"Onlara: Allah'ın indirdiğine (Kitab'a) ve Resûl'e gelin (onlara başvuralım), denildiği zaman, münafıkların senden iyice uzaklaştıklarını görürsün." (Nisa/61)

Ebu Râfî (r.a) 'den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem şöyle buyurmuştur:

"Benim emrettiğim veya nehyettiğim bir konu kendisine iletildiğinde sakın sizden birinizi, koltuğuna yaslanmış olarak, "biz onu bunu bilmeyiz. Allah'ın kitabında ne görürsek ona uyarız, o kadar" derken bulmayayım." (Ebu Davud, Sünnet 5; Tirmizi, İlim 10; İbn Mace, Mukaddime 2 (Tirmizi "bu hadis hasen bir hadistir" demektedir.)

Bu hadis sevgili Peygamberimizin mucizelerinden birisidir. Sevgili Peygamberimiz Vehhâbilerin, Hıristiyanların ve Yahudilerin organize ettiği Sünnet düşmanlığını yaşarken görmüş ve bu konuda bizleri uyarmıştır.

Müslümanların örnek alması gereken kişi, tek önderimiz Hz. Muhammed'dir. Müslümanlar yaşayış tarzını, en ufağından en büyüğüne bütün hal ve hareketlerini O'nu örnek alarak düzenlerler. Allah Kur'an'da şöyle buyuruyor: "Ey inananlar! And olsun ki, sizin için, Allah'a ve âhiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah'ı çok zikredenler için Resulullah en güzel örnektir." (33/Ahzâb, 21) "Resûlullah size ne verdiyse onu alın, neyi yasak ettiyse ondan sakının." (Haşr/7)

Tevhid dininin (İslam'ın) son halkasını Hz. Muhammed (s.a.s.) teşkil etmektedir. Artık Rasülullah gönderildiğinden itibaren, Rasülullah'sız bir din, Rasülullah'sız bir akide ve inanç olamaz. Öyleyse, yeryüzünde Allah'a bağlanmak isteyenlerin ve Müslüman olarak kalmak isteyenlerin rehberi, kılavuzu Rasülullah'tan başkası olamaz. Çünkü Rasül'e itaat Allah'a itaattır.

Peygamber'e iman, O'nu örnek ve önder kabul edip O'na itaat etmek içindir. Peygamber'in yoluna, O'nun getirdiği İslâmî ilkelere uymamanın dünyada ve âhirette büyük cezaları vardır. Kur'an'da şöyle buyrulur: "Onun (Peygamber'in) emrine aykırı davrananlar, başlarına bir fitne, belâ gelmesinden veya kendilerine çok acıklı bir azap isabet etmesinden sakınsınlar." (24/Nur, 63). Peygamberimiz'in gösterdiği yoldan başka yolda gidenleri ve sünneti terk edenleri Cenâb_ı Hakk şöyle uyarmaktadır:

"...O günde zâlim, ellerini ısırıp: 'Keşke peygamberle birlikte yol almış olsaydım!' der. 'Eyvah bana, keşke filanı dost edinmeseydim. Andolsun ki o, bana geldikten sonra beni haktan saptırdı.' Şeytan insanı yardımsız ve zelil bırakandır." (Furkan, 26-29)

SÜNNET KUR'AN'IN HAYATA GEÇİRİLMESİDİR

Sünnet: Peygamberimiz'in Kur'an'ı pratize etmesi, tefsir etmesi, dini uygulamak, öğretmek ve hayata hâkim kılmak için yaptıkları demektir. Sünnet Sevgili Peygamberimizin dinde takip ettiği yol ve metot demektir. Sünnet, Kur'an'ın hayata geçirilmesinde nebevî modeldir. Kur'an ve Sünnetin hayata geçirilmesinden, Onun gibi yaşayan Kur'an ve yaşayan Muhammed olmaktan başka yol yoktur. "Kim Allah'a ve Resûl'e (cân-ı gönülden) itaat ederse işte onlar, Allah'ın kendilerine nimet verdiği nebiler, sıddıklar, şehidler ve salihlerle beraber olacaklardır. İşte onlar ne güzel arkadaştırlar!" (4 Nisa/69)

"Kim ümmetimin fesadı anında sünnetime yapışırsa onun için yüz şehidin ecri vardır" (Beyhaki, (İbn Abbas'tan ), (Tabarani,Ebu Hureyre'den) 
 Diğer Makaleleri

- MUHSİN KİME DENİR? / Tarih : 2018-08-04 09:36:26
- 15 TEMMUZU ANLAMAK / Tarih : 2018-07-15 09:55:20
- İSLAM'DA KADIN VE AİLE / Tarih : 2018-07-14 10:11:31
- HER İŞE EÛZÜBESMELE İLE BAŞLAMAK / Tarih : 2018-07-12 09:37:29
- ALLAH'IN ÖVDÜĞÜ MİLLET / Tarih : 2018-07-09 09:55:57
- MHP GENEL MERKEZİ'NDE BİR GÜN / Tarih : 2018-07-06 09:54:06
- MİLLETLER ALLAH'IN ÂYETLERİDİR / Tarih : 2018-07-04 09:39:15
- BİR KAVMİ BOZMAZ ALLAH, ONLAR BOZULMADIKÇA / Tarih : 2018-06-30 09:34:51
- RAMAZAN AYI VE ORUÇ / Tarih : 2018-05-17 09:17:40
- YUNUS YÜREKLİ YAVUZ BİLEKLİ LİDER TÜRKEŞ / Tarih : 2018-04-04 09:39:53
- DOĞRU VE DÜRÜST OLMAYANIN DİNİ OLMAZ / Tarih : 2018-04-01 10:06:57
- İSLÂMİ KAYNAKLARDA HAK KAVRAMI / Tarih : 2018-03-25 10:12:43
- İSLAMDA İNSAN SEVGİSİ VE İNSAN HAKLARI / Tarih : 2018-03-11 08:34:25
- BEŞ ŞEYİN KIYMETİNİ BİL! / Tarih : 2018-03-08 08:01:17
- ALLAH ŞİRKTEN BAŞKA HER GÜNAHI BAĞIŞLAR / Tarih : 2018-02-19 07:40:31

Diğer Muharrem Günay SIDDIKOĞLU Makaleleri : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  İleri »