Ortadoğu Gazetesi

BIST
91,445
%-1,50
USD
5,4658
%0,21
EUR
6,1475
%-0,91
Altın
211,0650
%-0,57
SON DAKİKA

MÜMİNLERİN EN AKILLISI KİMDİR?

Muharrem Günay SIDDIKOĞLU / 2011-02-06 11:17:10

İbn-i Ömer (ra)'dan rivayet edildiğine göre O şöyle demiştirBen Resulullah'la beraber iken Ensar'dan bir adam geldi selam verdi ve Peygamberimiz'e şöyle sordu:Ya Resulallah mü'minlerin hangisi en faziletlisidir? Peygamberimiz: “Ahlakı en güzel olanıdır” dediSonra adam : “Mü'minlerin hangisi en akıllıdır?”dedi Aleyhi's-salâtu ve's-selâm: “Ölümü en çok hatırlayandır ve ölümden sonrası için en iyi hazırlığı yapandır İşte bunlar en akıllı kimselerdir buyurdular(İbn Mace,Sünen, Zühd, 34/31 (II;1423))

İbni Ömer (r.a.)'tan aktarılan bir hadiste; Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem omuzumu tutarak şöyle buyurdu: “Dünyada tıpkı bir garip hatta bir yolcu gibi davran!”

İbni Ömer radıyallahu anhümâ şöyle derdi:

Akşamı ettiğinde, sabahı bekleme!

Sabaha çıktığında, akşamı bekleme!

Sağlıklı günlerinde, hastalanacağın vakit için; hayatın boyunca da öleceğin zaman için tedbir al! (Riyazü's-Salihin, Hadis No: 575)

Bu dünyadan öbür dünyaya götüremediğimiz hiçbir şey bizim değildir. Biz ancak Salih amelleri, verdiğimiz sadaka ve yaptığımız yardımları öbür dünyaya götürürüz.

Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:

"Ölüyü (mezara kadar) üç şey takip eder: Ailesi, malı ve ameli Bunlardan ikisi geri döner, biri bâki kalır: Ailesi ve malı geri döner, ameli kendisiyle bâki kalır(Tirmizi, Sünen, Zühd, 34/46 (IV;589))

Yüce Allah Kur'an'da şöyle buyuruyor:

“Nihayet o müşriklerden birine ölüm gelip çatınca: Rabbim, der. Ne olur beni dünyaya geri gönder. Ömrümü boşa geçirdiğim dünyada iyi işler yapayım. Hayır, hayır. Onun bu söyledikleri boş lâftan ibarettir. Tekrar dirilecekleri güne kadar onların önlerinde bir engel vardır, geri dönemezler. Sûra üflendiği zaman artık aralarında soy sop ilişkisi kalmaz. Birbirlerinin hâlini de sormazlar. Kimin yaptığı iyilikler ağır basarsa, işte onlar kurtuluşa erenlerdir. Kimin yaptıkları da hafif gelirse, işte onlar zarara uğrayanlardır. Onlar cehennemde devamlı kalacaklardır. Bunların yüzlerini ateş yalar da, dişleri sırıtır kalır. Allah Teâlâ onlara:

“Benim âyetlerim size okunurdu da, siz onları yalanlardınız, değil mi?” der.

Derler ki: Rabbimiz! Azgýnlýðýmýz bizleri alt etti. Biz sapýklýk içinde kalmýþ bir kavim olduk. Rabbimiz! Ne olur, bizi buradan çýkar! Eðer tekrar önceki hâlimize dönersek, kendimize zulmetmiþ oluruz.”

Allah Teâlâ şöyle buyurur: “Alçaldıkça alçalın orada. Bana artık bir şey söylemeyin! Çünkü kullarımdan bir grup insan: Rabbimiz, biz iman ettik, bizi bağışla. Bağışlayanların en iyisi sensin, demişlerdi. Fakat siz onlarla eğlenir, beni anmayı unutarak onlara gülerdiniz. Sabrettikleri için bugün ben onları mükâfatlandırdım. Onlar muratlarına erenlerdir.

”Allah Teâlâ inkârcılara: “Yeryüzünde kaç yıl kaldınız?” diye sorar.

- Bir gün veya daha az bir zaman kaldık; sayanlara sor, derler. Allah Teâlâ da onlara şöyle buyurur: “Pek az kaldınız. Keşke bunu bilseydiniz (dünyaya tapmazdınız).

Müslüman Denge Ýnsanýdýr

Dünya ahiretin tarlasýdýr. Dünyada ne ekilirse ahirette de o biçilir. Onun için her insan ölüm gelmeden önce aklýný kullanýp dünyanýn deðerini bilmelidir. Elbette ki dünya hayatý ahiretin yanýnda daha kýsadýr. Göz açýp kapanýncaya kadar geçer. Ýnsanlara verdiði mutluluk sýnýrlýdýr. Fakat kazanmak istediðimiz ahiretin yolu bu dünyadan geçer. Akýllý Müslüman hiç ölmeyecekmiþ gibi bu dünya için, yarýn ölecekmiþ gibi de ahiret için çalýþýr. Ahireti kazanacaðým diye dünyayý ve nimetlerini terk etmez, fakat dünya ve dünya nimetlerinin de esiri olmaz. Allah tarafýndan kendisine verilen dünya nimetlerinin dünyada kalacaðýný bilir ve onlarý Allah'ýn koyduðu ölçüler içerisinde kullanýr. Peygamber Efendimizin buyurduðu gibi: Akýllý Müslüman Ölümü en çok hatýrlayandýr ve ölümden sonrasý için en iyi hazýrlýðý yapandýr. 
 Diğer Makaleleri

- MUHSİN KİME DENİR? / Tarih : 2018-08-04 09:36:26
- 15 TEMMUZU ANLAMAK / Tarih : 2018-07-15 09:55:20
- İSLAM'DA KADIN VE AİLE / Tarih : 2018-07-14 10:11:31
- HER İŞE EÛZÜBESMELE İLE BAŞLAMAK / Tarih : 2018-07-12 09:37:29
- ALLAH'IN ÖVDÜĞÜ MİLLET / Tarih : 2018-07-09 09:55:57
- MHP GENEL MERKEZİ'NDE BİR GÜN / Tarih : 2018-07-06 09:54:06
- MİLLETLER ALLAH'IN ÂYETLERİDİR / Tarih : 2018-07-04 09:39:15
- BİR KAVMİ BOZMAZ ALLAH, ONLAR BOZULMADIKÇA / Tarih : 2018-06-30 09:34:51
- RAMAZAN AYI VE ORUÇ / Tarih : 2018-05-17 09:17:40
- YUNUS YÜREKLİ YAVUZ BİLEKLİ LİDER TÜRKEŞ / Tarih : 2018-04-04 09:39:53
- DOĞRU VE DÜRÜST OLMAYANIN DİNİ OLMAZ / Tarih : 2018-04-01 10:06:57
- İSLÂMİ KAYNAKLARDA HAK KAVRAMI / Tarih : 2018-03-25 10:12:43
- İSLAMDA İNSAN SEVGİSİ VE İNSAN HAKLARI / Tarih : 2018-03-11 08:34:25
- BEŞ ŞEYİN KIYMETİNİ BİL! / Tarih : 2018-03-08 08:01:17
- ALLAH ŞİRKTEN BAŞKA HER GÜNAHI BAĞIŞLAR / Tarih : 2018-02-19 07:40:31

Diğer Muharrem Günay SIDDIKOĞLU Makaleleri : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  İleri »