Ortadoğu Gazetesi

BIST
93,616
%0,34
USD
5,3323
%-0,22
EUR
6,0906
%0,42
Altın
209,3750
%0,38
SON DAKİKA

ÖLÜM VE ÖLÜMÜ HATIRLAMAK

Muharrem Günay SIDDIKOĞLU / 2011-02-06 11:18:06

Ölüm, ruhun bedendeki tasarrufuna son verip bedenden ayrılması olayına denir Ölüm, insan varlığı için bir âlemden diğerine intikal etmektir Bu anlamda ölüm yok olmak değildir Ruh, bâkîdir, yok olmaz Her canlı varlık için ölüm kaçınılmaz bir gerçektir Canlılar doğar, büyür ve ölür.

Ölüm, hiçbir zaman, anladığımız şekilde "ölmek ve yok olmak" değil; gerçekte "dirilme"dir, hayat bulmadır Allah dostları için ölüm Mevlâna hazretlerinin ifadesiyle “Düğün gecesi” dir.

Allah'ın hayatı ve ölümü yaratmasının sebebi, Kur'an'da Mülk suresi ikinci ayette şöyle açıklanır: Ellezi halagal mevte vel hayat eli yeblüveküm eyyüküm ahsenü amela ve hüvel azizülgafur.”

O, hanginizin daha güzel amel yapacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratandır O, mutlak güç sahibidir, çok bağışlayandır (Mülk, 67/2)

Bir başka ayette Yüce Allah şöyle buyuruyor:

“vema halagtül cine vel inse illâ liyabudune” (Zariyat 56) “Ben insanları ve cinleri ancak bana (ibadet ve itaat la) kulluk etsinler diye yarattım.”

İslam alimleri bu ayetteki “li ya'budun” kelimesini “li ya'rifun” “Beni bilsinler, tanısınlar” diye tefsir etmişlerdir. Demek ki insanın yaratılışındaki gaye Allah'a itaat etme ve kullukla beraber O'nu tanıma ve bilmedir. Nitekim Allah'ı bilme ve tanıma ilmine “Marifetullah” denilmiştir.

Sevgili Peygamberimiz bir hadislerinde şöyle buyurmaktadır.

“Lezzetleri bıçak gibi keseni -ölümü- çok hatırlayın!”(Riyazü's-Salih)

Rabbimizin (c.c.) Kur'an-ı Kerimde bildirdiği üzere:

“Her nefis ölümü tadacaktır. Sizi bir imtihan olarak hayır ile de şer ile de deniyoruz. Ancak bize döndürüleceksiniz. (Enbiya, 21/35)

“Her can ölümü tadacaktır. Sonra bize döndürüleceksiniz.” (Ankebut, 29/57)

Ölümü tadıp bir çukurda bedenimiz yok olmayacak. Rabbimize geri döndürülüş mutlaka gerçekleşecek. Bu döndürülüşün ise neticesinde karşılaşacağımız bazı durumlar var. Kur'an-ı Kerimden bu hususu aktaralım.

“Her canlı ölümü tadacaktır. Ancak kıyamet günü yaptıklarınızın karşılığı size tastamam verilecektir. Kim cehennemden uzaklaştırılıp cennete sokulursa gerçekten kurtuluşa ermiştir. Dünya hayatı, aldatıcı metadan başka bir şey değildir.” (Al-i İmran, 3/185)

Yüce Allah şöyle buyuruyor:

“Ey iman edenler! Mallarınız ve evlatlarınız sizi, Allah'ı zikretmekten alıkoymasın. Her kim bunu yaparsa, işte onlar ziyana uğrayanların ta kendileridir. Herhangi birinize ölüm gelip de, “Ey Rabbim! Beni yakın bir zamana kadar geciktirsen de sadaka verip iyilerden olsam!” demeden önce, size rızık olarak verdiğimiz şeylerden Allah yolunda harcayın. Allah, eceli geldiğinde hiçbir kimseyi asla ertelemez. Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır.” (Münafıkun, 63/9-11)

Nâziat suresi:37. ayette şöyle buyruluyor:

“Artık kim azgınlık etmişse ve dünya hayatını ahrete tercih etmişse, işte muhakkak ki o alevli ateş, kendisinin varacağı tek yerdir. “ (karş. 2/200, 201,202; 17/18)
 Diğer Makaleleri

- MUHSİN KİME DENİR? / Tarih : 2018-08-04 09:36:26
- 15 TEMMUZU ANLAMAK / Tarih : 2018-07-15 09:55:20
- İSLAM'DA KADIN VE AİLE / Tarih : 2018-07-14 10:11:31
- HER İŞE EÛZÜBESMELE İLE BAŞLAMAK / Tarih : 2018-07-12 09:37:29
- ALLAH'IN ÖVDÜĞÜ MİLLET / Tarih : 2018-07-09 09:55:57
- MHP GENEL MERKEZİ'NDE BİR GÜN / Tarih : 2018-07-06 09:54:06
- MİLLETLER ALLAH'IN ÂYETLERİDİR / Tarih : 2018-07-04 09:39:15
- BİR KAVMİ BOZMAZ ALLAH, ONLAR BOZULMADIKÇA / Tarih : 2018-06-30 09:34:51
- RAMAZAN AYI VE ORUÇ / Tarih : 2018-05-17 09:17:40
- YUNUS YÜREKLİ YAVUZ BİLEKLİ LİDER TÜRKEŞ / Tarih : 2018-04-04 09:39:53
- DOĞRU VE DÜRÜST OLMAYANIN DİNİ OLMAZ / Tarih : 2018-04-01 10:06:57
- İSLÂMİ KAYNAKLARDA HAK KAVRAMI / Tarih : 2018-03-25 10:12:43
- İSLAMDA İNSAN SEVGİSİ VE İNSAN HAKLARI / Tarih : 2018-03-11 08:34:25
- BEŞ ŞEYİN KIYMETİNİ BİL! / Tarih : 2018-03-08 08:01:17
- ALLAH ŞİRKTEN BAŞKA HER GÜNAHI BAĞIŞLAR / Tarih : 2018-02-19 07:40:31

Diğer Muharrem Günay SIDDIKOĞLU Makaleleri : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  İleri »