Ortadoğu Gazetesi

BIST
92,962
%0,27
USD
5,4718
%-0,13
EUR
6,1693
%-0,27
Altın
211,0810
%-0,30
SON DAKİKA

Allah katında din İslam'dır

Muharrem Günay SIDDIKOĞLU / 2011-07-22 09:01:01

 

 

in takip edilen, gidilen yol demektir. Din insanın, insanların uyguladıkları hayat programıdır. Din bir yaşam biçimidir. Din bir toplumun uymak zorunda olduğu kanunlar, yasalar manzumesidir. Din insanın Allah, diğer insan ve varlıklarla münasebetlerini düzenleyen ve hayatına yön veren, onlarla ilgili davranışlarına esas olacak kurallar bütününe verilen addır.. Tüm bunları düzenlemek için kişi neye ve kime müracaat ediyorsa kişi onun dininde demektir. Bu manada kominizim de, kapitalizm de, sosyalizm de, Siyonizim de, Liberalizim de, bir dindir. Bunlar da insanların ortaya attıkları bâtıl dinlerdir ve sistemlerdir.

Arapça kökenli bir kelime olan din sözlükte "örf ve âdet, ceza ve karşılık, mükâfat, itaat, hesap, boyun

"İnneddîne ındallâhil İslâm.(ü) ve mahtelefellezîne ûtülkitâbe illâ min ba'di mâ câehümül ılmu bağyen beynehüm. Vemen yekfür biêyetillâhi feinnellâhe serîül hısâb(i)*

"Allah katında din, şüphesiz İslâmiyet'tir. Ancak, Kitap verilenler, kendilerine ilim geldikten sonra, aralarındaki ihtiras yüzünden ayrılığa düştüler. Allah'ın âyetlerini kim inkâr ederse bilsin ki, Allah hesabı çabuk görür." (Ali İmran/19.)

 

"Onlar Allah'ın (son olarak seçtiği İslâm) dininden başkasını mı arıyorlar? Halbuki göklerde ver yerdekiler(in hepsi) ister istemez O'na teslim olmuşlardır ve ancak O'na döndürülüp götürüleceklerdir." (Al-i imran 83, Krş. Al-i İmran 3/85)

"Kur'an/İslâm geldikten sonra önceki din/kitap ve İslâm dışı ve karşıtı olarak çıkan bütün inançların, ideolojilerin hiçbir geçerliliği kalmamıştır. Çünkü İslâm'dan önceki dinler/kitaplar, birer kavme gelmiştir. Bu gün elde buluna Tevrat ve İncil (ve çeşitleri) hem daha sonraki asırlarda akıllarda kalanlardan insan eliyle yazılmış hem de asılları buzularak tahrif edilmişlerdir. Yahudi ve Hıristiyanlar, Allah'a oğul isnat ederek şirke/küfre düşmüşler, Yahudiler milli ilah, Hıristiyanlar da üçlü ilah kabul etmişlerdir.

Yahudi dininin kaynaklarına ve inanışlarına göre Yahve, yalnız İsrailoğullarının-Yahudilerin millî tanrısıdır. "Kabbala" ve "Zohar" adlı kutsal kitaplarına da bakılırsa Yahve'nin bir de Sakire adlı karısı vardır. Onlar Üzeyir (a.s) için de Allah'ın oğlu demişlerdir. (bak. tevbe 9/30) Hıristiyanlarda İsa'ya Allah'ın oğlu dediler. Baba, Oğul, Rûhu'l-Kudüs şeklinde Allah'ı üçlediler Böylece hepsi dinlerini -muvahhid-tek tanrılı (monateist) din iken çok tanrılı (politeist) din haline dönüştürerek kâfir oldular. Aşağıdaki ayetlerde buna dikkat çekiliyor:

"Hakikaten Allah, Meryemoğlu (İsa) Mesih'tir diyenler , andolsun ki (şirke girip) kâfir olmuşlardır. Halbu ki Mesih (İsa):"Ey İsrailoğulları! Rabbim ve rabbiniz olan Allah'a ibadet edin. Çünkü kim Allah'a ortak koşarsa, (Allah'a rağmen başka şeyi öne çıkarır ve ona bağlılık gösterirse) hiç şüphesiz Allah ona cennetini haram eder; onun varacağı yer de ateştir. Zalimlerin hiçbir yardımcısı yoktur" demişti." (Maide 5/72) "Hakikaten Allah, üçün üçüncüsü (üç ilahtan bir)dir diyenler (şirke girip) kesin olarak kâfir olmuştur…" (Maide 5/73) (Bak. Maide 5/17-18 ; Tevbe 9/30)

İslâm'a/Kur'an'a göre Yüce Allah, Bütün alemlerin rabbidir "Rabbül âlemin", Birdir, Sameddir, (her varlık O'na muhtaç O hiçbir şeye muhtaç değildir) O baba olmadı, doğmadı da Hiçbir şey O'na denk ve benzer değildir." (İhlas 112/ 1-4)

Allah'a iman konusunda Hac sûresi 31. ayette şöyle buyrulur:

"Allah'ı birley(ip O'na yönel)in ve O'na ortak koşmayanlar olarak (bu yasaklardan kaçının). (Bilesiniz ki) Allah'a ortak koşan kimse, sanki gökten savrulup düşmüş de kuşların (didikleyip) kapıştığı veya rüzgarların uzak bir yere sürükleyip götürdüğü kimseye benzer."(Hac 22/31) (bk. 6/71)

ENAM 6/71. De ki: Allah'ı bırakıp da, bize fayda veya zarar vermeyen şeylere mi yalvaralım? Allah bizi doğru yola kavuşturduktan sonra, (bir yandan) arkadaşları kendisini: "Bize gel" diye doğru yola çağırdıkları halde, (diğer yandan) şeytanların kendilerini ayartıp yeryüzünde şaşkın bir halde bıraktığı kimse gibi, ökçeleriniz üzerinde gerisin geriye (şirke) mi dönelim? Deki: "Şüphesiz Allah'ın yolu (İslâm) tek doğru yoldur. Biz, âlemlerin Rabbine teslim olmakla emredildik"

Yüce Allah cihanşümul olarak bütün insanlara tevhid esası üzerine son din olarak İslâm dininin ve Kur'an-ı göndermiştir ki, aslı aynen korunmaktadır. Hz. Muhammed sadece bir kavmin ve bir milletin peygamberi değil bütün insanların peygamberidir. Hıristiyanların "Dinlerin kaynağı birdir; hangisi olsa Allah'a götürür" şeklindeki diyalog çağrısında dinleri eşitmiş gibi göstererek, İslâm'ın özelliklerinden ve bilgisinden yoksun genç nesli Hıristiyanlaştırmak veya Hıristiyanca düşünmelerini sağlama çalışmaları vardır. Din bir tanedir.

O da son din İslam'dır. Ancak İslamı tebliğ için Hıristiyan, Yahudi hatta atesilerle, yani her insanla diyalog kurulur. Yine uyuşturucu ve terör gibi konularda da başka dine mensup insanlarla diyalog kurulabilir. Fakat "DİNLER ARASI DİYALOG" derseniz, İslamiyet'le diğer batıl dinleri eşit görmüş olursunuz. Oysa Allah katında tek bir din vardır; o da İslamiyet'tir. Bu hususta yüce Allah, Bakara/220; Al-i İmran 185, 100. âyetleriyle müminleri uyarmaktadır. İlave bilgi için bak Al-i İmran 64, ayrıca 65-71.ayetler)
 Diğer Makaleleri

- MUHSİN KİME DENİR? / Tarih : 2018-08-04 09:36:26
- 15 TEMMUZU ANLAMAK / Tarih : 2018-07-15 09:55:20
- İSLAM'DA KADIN VE AİLE / Tarih : 2018-07-14 10:11:31
- HER İŞE EÛZÜBESMELE İLE BAŞLAMAK / Tarih : 2018-07-12 09:37:29
- ALLAH'IN ÖVDÜĞÜ MİLLET / Tarih : 2018-07-09 09:55:57
- MHP GENEL MERKEZİ'NDE BİR GÜN / Tarih : 2018-07-06 09:54:06
- MİLLETLER ALLAH'IN ÂYETLERİDİR / Tarih : 2018-07-04 09:39:15
- BİR KAVMİ BOZMAZ ALLAH, ONLAR BOZULMADIKÇA / Tarih : 2018-06-30 09:34:51
- RAMAZAN AYI VE ORUÇ / Tarih : 2018-05-17 09:17:40
- YUNUS YÜREKLİ YAVUZ BİLEKLİ LİDER TÜRKEŞ / Tarih : 2018-04-04 09:39:53
- DOĞRU VE DÜRÜST OLMAYANIN DİNİ OLMAZ / Tarih : 2018-04-01 10:06:57
- İSLÂMİ KAYNAKLARDA HAK KAVRAMI / Tarih : 2018-03-25 10:12:43
- İSLAMDA İNSAN SEVGİSİ VE İNSAN HAKLARI / Tarih : 2018-03-11 08:34:25
- BEŞ ŞEYİN KIYMETİNİ BİL! / Tarih : 2018-03-08 08:01:17
- ALLAH ŞİRKTEN BAŞKA HER GÜNAHI BAĞIŞLAR / Tarih : 2018-02-19 07:40:31

Diğer Muharrem Günay SIDDIKOĞLU Makaleleri : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  İleri »